Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima koleginica Katarina Rakić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Ja ću po amandmanu.

Ovo je još jedan od primera onoga o čemu sam govorila na početku, da kolege iz opozicije kažu – zakon je loš, a onda predlože jednu pravno – tehničku redakciju.

Podsetila bih da svakako zakon, bilo koji zakon, odnosno svi zakoni koji se donose, koje mi izglasamo kasnije prođu, pre objavljivanja, pravno – tehničku redakciju i da se ovakve stvari upravo tada i rade.

Ono čime biste dokazali da je ovaj zakon loš jeste, kada biste na ovakav jedan amandman, odnosno član podneli jedan amandman, recimo da izbrišete čitav član, pa napišete šta je to po vama dobro što biste predložili, ako već kažete da je sam postupak izgradnje, odnosno projekat izgradnje Moravskog koridora dobar, a zakon loš, a jedno bez drugog neće ići.

Zašto onda niste brisali čitav ovaj član, čitav ovaj zakon, pa predložili onako kako je vama pravnicima dobro, kako po vama treba da bude, a ne radili nekakve pravno – tehničke redakcije, koje će svakako odraditi služba koja je za to plaćena? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Radoslav Jović. Izvolite.
Kolega Joviću, da li želite reč ili ne? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Jović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Mikrofon nešto ne radi. A, dobro je.

Poštovane koleginice i kolege, poštovana gospođo ministarka, sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je ovaj zakon naišao na veoma dobar prijem kod mojih sugrađana u Kraljevu, mogu reći i komšija u Čačku, u Vrnjačkoj banji, Trsteniku i da ne nabrajam dalje.

Zašto? Zato što je ovaj projekat rešava dva ključna problema u tom kraju. Jedan problem je što poboljšavamo bitno, kardinalno infrastrukturu u tom kraju i omogućavamo, naravno, razvoj privrede i svega onoga što je tom kraju neophodno. Drugi, veoma važan cilj je da rešimo pitanje poplava koje malo, malo naiđu kao posledica neregulisanog korita reke Zapadne Morave.

Prema tome, želim da vas obavestim da građani, ljudi koji žive u tom kraju ako su se ičemu radovali, radovali su se upravo ovom projektu i njegovoj realizaciji. Zato vas molim da nastavite sa ovim punim intenzitetom koliko ste i do sada radili na svim projektima, na koridorima, da nastavite da radite imate punu podršku, i nas poslanika, naravno i sugrađana koje predstavljamo.

Na kraju bih vas zamolio, znajući koliko ste agilni i uporni da rešite problem, da, molim vas, obratite pažnju malo na ove poplave koje smo imali unazad nekoliko dana. To su bujične poplave koje su odnele nekoliko mostova u tom kraju i onemogućile normalan život ljudima u prigradskim naseljima. Da obratite pažnju da se ti projekti što pre realizuju kako bi ljudi mogli normalno da žive, jer zaista im je sada prilično teško da rešavaju mnoge životne probleme. Hvala najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospođa Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Hvala vam što ste se javili, pre svega zato što ste iz Kraljeva i što, naravno, kao i svi građani koji žive duž buduće deonice između Pojata i Preljine vrlo dobro znaju oni, a naravno i cela Srbija, koliko je značajan auto-put koji će se graditi od 110 kilometara između Pojata i Preljine.
Pre nego što krenem nešto oko toga vezano za bujične poplave koje ste pomenuli, koliko znam, juče smo takođe imali jedan sastanak. „Novi Pazar put“ je dobio sve zadatke i od „Puteva Srbije“ i od Vlade Srbije. Dakle, ne samo mostovi, nego sve ono što se desilo u prethodnom periodu biće najbrže rešeno, zato što su projekti spremni i oni su već na terenu i rade.
Tako da, ono kako radi Vlada Srbije, to je da pokušamo da niko nigde, pre svega, ne bude oštećen, odnosi se upravo na ovaj autoput koji radimo, između Pojate i Preljine, vezano za eksproprijacije i za sve probleme koji su i nekada bili, ali i potencijalne probleme, dakle interes Vlade Srbije, interes investitora budućeg u Vladi, nekog budućeg izvođača kojeg će Vlada Republike Srbije da izabere, niko od građana, građanki ne može biti oštećen. Izgradnja ovog autoputa počinje, nadamo se na leto i trajaće dve i po godine i mislim da će mnogo značiti, upravo u povezivanju za ceo ovaj kraj.
Ono što mislim da je, takođe, važno, vodili smo računa, ne samo o samoj deonici, ne samo o tome da svi projektanti budu na terenu, vodili smo računa i vodićemo računa da građani imaju uvid u svaku tačku budućeg autoputa koji će proći od Pojate do Preljine, jer to je važno za građane. Ne radi Vlada Srbije puteve i železnice i aerodrome da bi se time negde hvalila, nego da bi građani imali korist od toga i bolje živeli. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima koleginica Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, predsedavajući.

Uvažena, gospođo Mihajlović, mene je kolega Jović podstakao da se javim. Meni je drago zato što poslanici koji su iz dela Srbije koji kroz koji će proći Moravski koridor govore o tome kako građani reaguju na ovakve velike projekte.

Kada govorimo o Moravskom koridoru, uvek treba pomenuti, osim toga koliko je investicija vredna, kakav će to uticaj i kakav će benefit doneti za građane, ali i kakav će benefit doneti za sve firme koje posluju u tim gradovima i opštinama.

Novi putevi znače lakše poslovanje, dovode nove investicije, nove investicije znače nova radna mesta, a sve će na kraju rezultirati boljim životnim standardom građana.

Ako se desi da u raspravi u pojedinostima o Moravskom koridoru pomenemo i neke druge rezultate rada Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, to samo znači da nismo uradili te puteve, Moravski koridor ne bi imao šta da povezuje, ovako ćemo imati veliku putnu infrastrukturu kojom će Srbija na kraju samo moći da se ponosi.

Ako znamo da od 2014. do 2018. godine, je izgrađeno 445 kilometara putne infrastrukture, onda je u toku izgradnja još 100 kilometara, ali ono što posebno znači i na šta ja želim da stavim akcenat, jeste da kada čujemo da su planirani projekti koji podrazumevaju još 698 kilometara putne infrastrukture.

Ovakvi rezultati ozbiljnog grada govore, zapravo o ozbiljnoj intenciji Vlade da Srbija zaista bude moderna i napredna zemlja.

Što se tiče ovog amandmana, ja bih se sa svim složila sa koleginicom Katarinom Rakić i predlažem da se odbija i ovaj Predlog zakona ću danu za glasanje svakako podržati. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Malopre me Nataša Jovanović opomenula. Kaže da sam pogrešno rekla da je Zorana Mihajlović sa „Behtelom“ i Skotom ukrala 300 milijardi evra, pa, evo, izvinjavam se, u pitanju je 300 miliona evra.

Sada, ako nema ništa protiv ova koleginica što ekspropriiše parcele, ja bih nešto i o ovom članu 9.

Ovaj član 9. je nešto što je jako loše. Loše je, pre svega, za ljude kojima će se eskproprisati parcele. Namerno je ovde predviđeno da u poslednjem ovom stavu, gde imamo amandman da se radi o eksproprijaciji i administrativnom prenosu nepokretnosti, a sada ne bih ni trošila vreme da stručno objašnjavam na šta se odnosi eksproprijacija, a na šta administrativni prenos, ali je očigledno intencija da ovde bude što je moguće više administrativnog prenosa i da bude što je moguće manje konverzije da bi ljudi bili oštećeni u ovom postupku.

Mi smo rekli u načelnoj raspravi da niko normalan ne bi mogao biti protiv izgradnje ovog koridora ili bilo kojeg drugog koridora i onda kad neko sa ove strane kaže da je nekome bolje nula kilometara, nego, ne znam, 400 kilometara autoputa, itd, to deluje baš onako degutantno, i ne zaslužuje ni pažnju, ni komentar.

Dakle, nemamo ništa protiv izgradnje ovog koridora. Razumemo da se mora utvrditi opšti interes. Razumemo da opšti interes mora da trpi svako fizičko i pravno lice čije parcele, odnosno druge nepokretnosti budu obuhvaćene ovim zakonom, leks specijalisom kojim se utvrđuje opšti interes, ali ne razumemo i ne prihvatamo i nedopustivo je da iko bude oštećen u ovom postupku.

Dakle, ako je neko faktički vlasnik parcele koja se još uvek u katastru vodi kao društvena svojina, koje u Ustavu nema, ali u katastrima ima, koja se još uvek vodi kao javna svojina, a faktički je, znači, vlasništvo tog nekog lica, njemu se mora omogućiti da izvrši konverziju i da on bude nosilac eksproprijacije.

Ovo što je predviđeno ovim poslednjim stavom člana 9. je čista krađa. Čista krađa nepokretnosti ljudima koji u međuvremenu nisu izvršili konverziju, a državi se svakako… kad kažem državi, mislim na onoga ko će raditi konkretno ovo, svakako više isplati da se barata sa administrativnim prenosom zemljišta, pa državna ustanova jedna između druge će to regulisati na drugačiji način, nego kada je u pitanju eksproprijacija, kada ljudima mora da se plati ono što im se oduzme.

Kažete vi u obrazloženju, između ostalog, da ne možete prihvatiti amandman jer ovim amandmanom ne bi bio ostvaren cilj donošenja ovog zakona, a to je ubrzanje svih postupaka, pa i postupka eksproprijacije. Ne može cilj zakona biti samo ubrzanje svih postupaka. Cilj zakona, pored uzbrzanja svih postupaka, mora biti, pre svega, pravičnost, jer se ovde radi o tome da će duž ovog koridora mnogim fizičkim i pravnim licima, nekima voljno, nekima nevoljno, biti oduzete njihove nepokretnosti, parcele, kuće, poslovni prostori, šta god.

Niko u tom postupku ne sme biti oštećen. Dovoljno je što je u ovom poslu oštećen budžet za 300 miliona evra, koje će biti date „Behtelu“ da ih dalje krčmi sa Zoranom i Skotom. Nemojte onda da oštetite i pojedinačno ljude kroz čije nepokretnosti prolazi ovaj koridor.