Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Andrijana Avramov

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam.

Poštovana predsednice Skupštine, poštovani ministre, poštovani građani, kolege poslanici, važni amandmani su danas pred ali prosto moram da prokomentarišem i da malo skrenem sa teme važećih amandmana vezano za današnji incident napada i mržnje pre svega na našu decu, nažalost današnje pretnje našem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću i njegovoj deci. Ukoliko napadate decu, vi napadate i našu decu, odnosno i moje dete. Zaista ne mogu, a da ne postavim pitanje opoziciji koja gubi sve moguće parametre i najveću osobinu a to je ljudskost pre svega.

Šta se postiže ovolikom mržnjom prema tuđoj deci, ženama, svim našim članovima i našem predsedniku? Nećete nikada uspeti da ugrozite nijedno pravo na slobodno mišljenje. Sigurna sam da nakon jutrošnjeg incidenta cela javnost i svi mi članovi SNS vapimo za tim da se u krivične zakone ponovo uvede verbalni delikt. Nažalost, živimo u društvu koje mržnju toleriše, ali ta mržnja razara naš društveni potencijal. Moj odgovor svima koji mrze jeste da će SNS na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem doslovno raditi još više i bolje na daljoj realizaciji ostvarenju uspeha koji donose pozitivne promene za našu državu Republike Srbije i naše građane, jer dragi građani mržnja ne stvara ništa dobro, nego stvara probleme.

Za opoziciju imam ponovno pitanje - šta zapravo građani imaju od mržnje? Da li navedena mržnja čini nekakvo dobro našim građanima? Da li to vama donosi sreću i uspeh? Srpskoj naprednoj stranci je stalo do svih građana koje mrzite i do članova naše zajednice, odnosno društva. Mrzite one koje i ne poznajete, oni koji vam ništa lično nisu skrivili.

Za kraj, mržnja se nikada ne smiruje mržnjom već jedinom njenim odsustvom. Ne damo na našu decu, borbu je stvorila priroda koju mi sledimo, to je zakon večan i ne promenljiv. Uspeh, rezultat, argumentovana politika i ovom vašom mržnjom vi ste nas zapravo podstakli da ostanemo dosledni u našoj politici koja se strpljivo i temeljno gradi, da se nikada nećemo bojati da iznesemo i javno svoje političko opredeljenje, da ćemo se još više boriti da odbranimo naš status, status našeg naroda, predsednika, i najviše naravno naše dece i njihovih porodica. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poštovane kolege narodni poslanici, pa mi smo kroz ovu raspravu propustili da donesemo jedan integralni zakon vezano za rešavanje stambenih potreba radnika, službi bezbednosti.

Ove ispravke su za nas prihvatljive. Naravno, mi smo ukazivali prilikom donošenja zakona prošle godine, da to treba uključiti i sada se opredelili da predložimo amandmane, da se u rešavanje ovog pitanja uključi još određen broj lica. Ovi koji su obuhvaćeni ovim predlogom zakona i osnovnim zakonom oni su to već zaslužili ili većina od njih je već zaslužila.

Imamo jednu grupu osoba, možda oni i ne traže rešenje tog problema u ovom trenutku ali bi država kao odgovorna, kao socijalno odgovorna, kao država koja želi da razvija perspektivu ne samo za generacije koje trenutno doprinose, nego i za one koji će se pojaviti u budućnosti, morali da vodimo o njima računa.

Mene raduje jedna činjenica da uglavnom svi poslanici kada se jave da govore po našim amandmanima, suštinski te amandmane prihvataju, ali valjda zbog te harmonije koju vi želite da imate i dalje, vi onda niste za takve amandmane.

Još jednom da ponovim, ovo je realna cena stanova o kojima vi pričate. Naravno da ona u Srbiji na komercijalnom tržištu nije pod ovim uslovima jer ima sistemski propust, to ima da vam kažem i ne treba to da se krije, to se zna da investitori plaćaju pored svih obaveza koje su evidentne i određen iznos onom ko im omogući da grade, da investiraju, kako u Beogradu, tako i u drugim mestima, s tim što su te cene možda različite. Na osnovu toga, na osnovu ukrupnjava biznisa, gospodine ministre, nije isto kada se gradi, ne znam ni ja 100 stanova, ili kad se gradi 1000 stanova, na osnovu toga može da se dođe do cene koja je znatno povoljnija.

Ovo što smo konkretno predložili u ovom članu, to se odnosi na pomoć porodicama koje imaju decu sa posebnim potrebama. Ne mogu da kažem, tu neke kolege kojima je to izvorno profesija, bolje znaju od mene i prate to detaljnije, država interveniše ali vrlo često sa zakašnjenjem, vrlo često neefikasno i onda računamo da tim porodicama treba da se pomogne. Nije lako s jedne strane, a sa druge strane, nema veće sreće, nema većeg zadovoljstva biti roditelj, ali to nije lako, a posebno to nije lako roditeljima koji imaju decu sa posebnim potrebama, mislim da ne samo ovu kategoriju, nego i mnoge druge je trebalo rešiti i to bi bio zaista integralno jedan dobar tekst.

Ja sam nedavno govorio o matematičkom geniju iz Čačka, to je Jovan Stević, koji je kao dete koje je izbegao zajedno sa svojom majkom, sa KiM, za godinu dana promenio sedam stanova u Čačku. Iako država nema sluha za takvoga, već su se neke države pojavljivale i tražile, nudile pomoć, nudile mu odlazak u Norvešku, u Švedsku i još neke da ne nabrajam, ovo je sigurno ovako.

Ja sam imao priliku da budem u stanu koji on koristi sa svojom majkom i ne smem ni da vam kažem kakvi su to uslovi. Nikad ta porodica nije ni tražila, nije ni zahtevala, ali bi država morala, pre svega, predsednik Vlade, pa eto i predsednik države i ministar prosvete, nije to daleko ni od potrebe ministra za rad boračka i socijalna pitanja, da i on razmišlja o tome, da na taj način pokažemo dobru volju.

Ovo su kategorije stanovništva koje smo mi predložili da treba rešavati u sklopu ovog, ne zadirem u to da prioriteti ostanu oni koji su bili do sada zajedno sa predlogom Vlade Republike Srbije, pa makar ove kategorije o kojima smo mi, poslanici SRS pričale, neka oni budu i na nekom sistemu čekanja, ali da pokažemo, da postoji dobra volja od strane države da se to reši.

Čini mi se da ponekad prenaglašavate, ja neću da se bavim sa tim, da vam to osporavam, da prenaglašavate ulogu predsednika države u rešavanju nekih problema.

Građani Srbije su pokazali, takođe, dobru volju da se mnogi finansijski problemi rešavaju na taj način, što su vrlo dostojanstveno, možda stežući zube podneli smanjenje svojih zarada za 10%. Zarada se može, na neki način i korigovati da oni ne primete da su oštećeni, ali smanjenje penzije 10%, to je bilo stečeno pravo, pa takvo im ponašanje građana Srbije, oni su želeli da učestvuju u rešavanju tih ekonomskih, finansijskih problema. I, sećate se ranije, za vreme vlasti onog režima da su mnogi građani rekli - spremni smo da radimo određen broj meseci, neki i godina i bez plate, čak, ali da vidimo perspektivu, da vidimo budućnost i za nas i za našu decu.

Mislim da ste trebali ove amandmane prihvatiti, jer oni su zaista imali nameru da na najbolji način pomognu građanima Srbije, do kojih je nama stalo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Branim Rančić. Povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Ukazujem na povredu Poslovnika člana 107. Poslovnika. Ovde u ovom visokom Domu se upotrebljavaju neke reči, gde ja kao lekar, neuropsihijatar, moram da reagujem.

Ovde se oslovljavaju ljudi sa invaliditetom, odnosno sa hendikepom po dijagnozi. Nije poželjno upotrebljavati, odnosno treba izbegavati oslovljavanje ljudi sa hendikepom, odnosno sa invaliditetom kao paraplegičar, kao tretraplegičar, jer to smo čuli u izlaganju jedne koleginice, i zato treba govoriti - osoba sa paraplegijom, odnosno osoba sa tetraplegijom ili osoba sa celebralnom paralizom. Znači, to su pravi termini koje treba upotrebljavati.

Takođe, prethodni govornik je upotrebio reč - osobe sa posebnim potrebama. Znači, važno je razjasniti terminologiju koja se koristi o osobama sa invaliditetom, odnosno sa hendikepom. Ljudi, gospodine, imaju iste potrebe ima li invaliditeta ili ne.

(Predsednik: Nemate pravo na repliku i neposredno obraćanje.) Znači, ljudi imaju iste potrebe, odnosno posebne potrebe, bili oni invalidi ili. Na primer, posebna potreba je i potreba za pušenjem i potreba za alkoholom, ali to je negativna posebna potreba. Pozitivna posebna potreba je potreba ljudi da se stalno kreću.

Evo, to je samo jedna moja dobro namerna diskusija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne smatram da sam povredila Poslovnik, niste nas ubedili u to. Najvažnije je da niko nije imao nikakvu zlu nameru da napravi diskriminaciju među ljudima i kategorijama invaliditeta.

Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjenović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ja ću po amandmanu.

Nadam se da ćemo u narednom periodu pred nama usvajati predloge zakona koji se odnose na projekte nekih novih stanova, jeftinih, po povoljnim uslovima za sve ostale kategorije stanovništva, ali ovo je dopuna zakona koja predstavlja projekat od značaja za nacionalnu bezbednost Republike Srbije.

Član 5. obrazlaže pravo kupovine. Predlog zakona dodatno uređuje uslove i postupak realizacije projekta izgradnje za sve koji su svojim učešćem dali doprinos odbrani zemlje. Tako će svi pod jednakim uslovima moći da trajno reše svoju stambenu potrebu uz ispunjenje propisanih uslova, polazeći od toga da je najveći broj nerešenih stambenih potreba upravo među pripadnicima snaga bezbednosti, koji decenijama nisu uspeli da reše stambeno pitanje. Neophodno je bilo pronaći adekvatno sistemsko rešenje, a zahvaljujući Vladi koja ulaže ogromne napore i planira, država je sada glavni investitor velikih projekata koji su od javnog interesa u cilju obezbeđivanja privrednog rasta, povećanja standarda građana, finansijske stabilnosti i naravno, omogućavanju jačanja sektora bezbednosti, koje je garant mira i političke stabilnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 5. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović. Izvolite.

Filip Stojanović

Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 5. Predloga zakona koji se odnosi na izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Ja sam svojim amandmanom tražio da se posle reči „bezbednosti“ doda reč „odnosno mladog umetnika“.

Slično je kao i kod mog prethodnog amandmana, gde sam izrazio bojazan da će se državna uprava ovakvom politikom dovesti u ćorsokak. Ovde izražavam jednu drugu vrstu bojazni. Ovde su u pitanju umetničke ustanove i mladi umetnici.

Nijedno dosadašnje zakonsko rešenje nije predviđalo, čak nije ni pominjalo ovu kategoriju naših građana. I to su građani naše zemlje koji u velikom broju slučajeva doprinose afirmaciji naše zemlje širom sveta. Zašto i njima ne pružiti priliku da dođu do rešenja svog stambenog pitanja pod povoljnim uslovima. S obzirom da se radi o specifičnoj delatnosti, to je i način da se ovi mladi ljudi zadrže u svojoj otadžbini.

Ovde ima mnogih otvorenih pitanja koja mogu negativno uticati na jednu ideju koja sama po sebi nije loša i zbog čega takvu jednu ideju ne proširiti na veći delokrug mladih ljudi koji, nažalost, sve manje ostaju da žive u Srbiji?

Dakle, apelujem na vas da prihvatite ovaj moj amandman, jer je to u interesu mnogih kojima je potrebna pomoć. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite.