Šesnaesto vanredno zasedanje , 12.09.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, svoje prvo pitanje postavljam državnim organima, pre svega Ministarstvu pravosuđa i MUP, a vezano je za veliku političku zloupotrebu, odnosno činjenicu da su uhapšeni direktor „Dajrekt medija grupe“ i dvoje zaposlenih u marketingu RTS, a da u isto vreme nije uhapšen neko ko je najodgovorniji, ko je organizovao upravo poslovanje tog preduzeća, ako imamo u vidu da je u to vreme gradonačelnik grada Beograda i visoki funkcioner DS bio Dragan Đilas, koji je upravo, to nije neka velika tajna, to znaju i građani Beograda, a znaju i građani Srbije, prodavao sekunde reklamnog prostora preko svoje firme i kao vlasnik tih firmi se obogatio, milionski su iznosi u pitanju.

Kako je moguće da su uhapšeni direktor „Dajrekt medije“ i lica zaposlena u RTS-u, a da nije uhapšen organizator i onaj ko je smislio i upravo iz tih poslova izvukao milionske iznose? Koliki su to iznosi, može i utvrdiće, sigurno, država, odnosno organi koji su za to zaduženi. Da li i koliko je kriv Dragan Đilas, zanima građane Srbije, zanima građane Beograda.

Pozivam državne organe da upravo Dragan Đilas bude izveden pred lice pravde i da odgovara za ono za šta je kriv. Ne treba biti ni Šerlok Holms, ni Poaro, da bi ustanovili da iza ovoga stoji Dragan Đilas i da je direktno odgovoran, da je zavukao ne obe ruke do lakata, nego do ramena u budžet, odnosno u džepove građana. Za tako nešto država mora naći načina da odgovara. Koliko i u kom iznosu, neka odluče državni organi.

Drugo pitanje odnosi se na sadašnjeg saradnika Dragana Đilasa, a to je trenutni gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Evo, na ovoj slici je Nebojša Zelenović, kako maskiran upada u policijsku upravu u Lučanima. Pošto je to prošlo tako kako je prošlo, bio je u Lučanima. Ovde zajedno sa Boškom Obradovićem upada u RTS. Zašto i kada će oni koji upadaju u državne ustanove, razvaljuju u RTS, za to i odgovarati. Ako imamo gradonačelnika koji je 2015. godine potrošio pet miliona evra iz budžeta i, nažalost, nije uhapšen, dozvoljeno mu je da se brani sa slobode i da utiče i na sud i na tužilaštvo i na veštake i na svedoke i proces je još uvek u toku.

Godine 2016. je kupovao glasove. Dokazano i potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu. Zašto nije uhapšen? Zašto dolazimo u situaciju da pred izbore 2019, odnosno na proleće 2020. godine imamo tog istog gradonačelnika koji je kupovao glasove i koji je, prema mojim saznanjima, spreman da ih ponovo kupuje i 2020. godine.

Upravo je prošle nedelje, odnosno pre nekoliko dana, zajedno sa Bastaćem izgovorio niz laži vezane za upravljanje državom, ali između ostalog i Beogradom. On u Beograd dolazi isključivo da bi dezinformisao javnost, da bi lagao i da bi napadao vlast bez ikakvog osnova.

Kada je u pitanju izvođenje radova na Trgu u Beogradu i poređenje sa izvođenjem radova na Trgu u Šapcu, prava istina je da je taj Trg u Šapcu, za koji tvrdi Zelenović da je urađen za 400.000 evra, trebalo da košta 5,2 miliona evra, da je potpisan ugovor i sa Evropskom bankom za razvoj 2013. godine, da je država trebala da obezbedi, odnosno Evropska banka četiri miliona evra, Šabac 1,2 miliona evra i umesto centra Šapca, koji bi koštao zajedno sa podzemnom garažom, zajedno sa uređenjem tog centra, imali investicije od 5,2 miliona evra. Ponovo je slagao građane, umesto 5,2 miliona evra, dobili smo Trg od 400.000 evra i, naravno, od podzemne garaže nema ništa.

Očekujemo da država upravo preduzme nešto protiv onih koji razvaljuju državne institucije i lažu građane i jednostavno odgovaraju za to. Koliko? Da li će biti u šabačkom, mitrovačkom ili niškom zatvoru, to nas interesuje, neka odredi neko od državnih organa, ali onaj ko krade, ko uzima od građana i ko zloupotrebljava funkcije i budžet, da li je opštinski, da li je gradski, da li je državni, nije bitno, za to jednostavno mora odgovarati. Dužni smo to građanima, i to tako treba da bude. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko ne javlja od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Snežana Petrović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANjU.
Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sednici prisustvuje Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa saradnicima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Vlada i odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Zoran Despotović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o dualnom modelu studija o visokom obrazovanju SRS je intervenisala na član 1. ovog predloga zakona, gde reč „poslodavaca“, se zamenjuje rečju „poslodavac“, odnosno „poslodavca“ zamenjuje rečju „poslodavac“ sa obrazloženjem da je dualni model studija po principu može ali ne mora. Znači, nije moranje i obaveza, ali ako visokoškolska ustanova želi da ga realizuje, ona mora da ima dobrog i pouzdanog poslodavca kao partnera, makar i samo jednog.

Što se tiče dualnog obrazovanja, imali smo ranije nešto slično, ali na nižem nivou, tj. u srednjem obrazovanju tzv. politehničko obrazovanje tj. obrazovanje uz rad škola učenika u privredi, skraćeno ŠUP.

Kada smo kod obrazovanja, da se i ovde kao i kod nauke ne može govoriti samo na jedan način, izuzetno je važna spona između postindustrijskog društva koje živi u informatičkom ambijentu i koje ima upliv do savremenog života i radnog obrazovanja ljudi, kao i politike države koja je dinamizirajući, znači, pokretački faktor razvoja nauke i obrazovanja.

Ovaj predlog zakona o dualnom modelu studija o visokom obrazovanju je u stvari preneseno iskustvo iz zemalja EU, što ne znači da je samim tim i kod nas primenljiv i da će doneti dobre rezultate i pozitivan efekat. Kada ovo kažem, mislim na iskustva zemalja razvijene privrede, recimo, kao što su Nemačka, Francuska i druge, tako da je ovaj model studija i logičan i potreban, ali njihovim potrebama i zahtevima tržišta rada. Nažalost, Srbija je zemlja još uvek u tranziciji i nerazvijene ekonomije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Kolega Ristićeviću, izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ima ruska narodna poslanica – što pametnija glava, to lakše leđima. U dualnom obrazovanju su posebno bitni oni koji uče. Davno je nestala škola učenika u privredi. To su sad naši mladi penzioneri – varioci, bravari, strugari, glodači, koji još uvek čekaju da to svoje znanje prenesu.

U međuvremenu je u prerađivačkoj industriju, u društvu su se pojavile nove tehnologije – robotika, informatika itd. Potrebni su mentori, potrebni su učitelji. Da bi neko bio učitelj taj mora neprestano da uči. Znanje stečeno dualnim obrazovanjem bi po meni bilo stečeno znanje kooperacijom između učenica i učitelja, gde obojica treba da uče. Mentor je učitelj koji želi dobro da nauči svog učenika i mora neprestano, dok se bavi tim poslom, da uči. U suprotnom, kolega Marinkoviću, to znanje neće biti dopunjeno i na odgovarajući način preneto.

Kad čovek umre, uvek razmišljam o šteti koja je, sem što mi žao ljudskog bića, šteta koja može nastati ne prenetim znanjem onoga ko je preminuo. To je onda dvostruka šteta. Žal za pokojnikom, ali usput i žal za ne prenetim znanjem ukoliko ono stvarno nije preneto.

Zamislite mentora Jugoslava od Luksemburga cenzurića. Zamislite mentora u N1 televiziji koji obučava kamermane montažere kako se prekida signal. Kaže – reemitovanje ne postoji kada se prekine signal na bilo koji način. Recimo, kratkom reklamom. Zamislite kad im Jugoslav od Luksemburga, ja mislim da je on Jugoslav od Amerike, ali pomnom istragom sam ustanovio da je on ipak vojvoda Luksemburga, iz tog vojvodstva. Zamislite kada on prenosi znanje o muljaži.

Kako prihodovati u ovoj zemlji? Sam je rekao – 500 miliona evra, a napraviti gubitke u firmama koje su ovde registrovane i preko lažnih prekograničnih televizija izneti novac napolje, pa onda Šolak vozi „falkon“ od 50 miliona evra. To je sve rezultat, ne samo muljaže, već kršenja zakona, ne o elektronskim medijima, poreskih i drugih zakona, Zakona o pranju novca.

Zato ja stalno pozivam tužilaštvo, već odavno, da to proveri i da proveri, gospodo kamermani, onog vašeg direktora Jugoslava Ćosića, ovog žutog Bujketa koji je sa Jugoslavom Ćosićem, Šolakom i Đilasom nezaobilazan u kombinacijama.

Rekao sam vam da su vaše plate male zato što se prave kombinacije između „Dajrekt medije“, vi niste verovali, i RTS. Meni je vaš direktor, gospodo kamermani i montažeri zaposleni u RTS, odgovorio da je ugovor između njega i Šolakove „Dajrekt medije“ poslovna tajna.

Jeste, postoji, ali je to poslovna tajna. Mislim da je to slatka tajna i za Đilasa i za Šolaka i za žutog Bujketa. Posebno u prenosu tih sportskih događaja koje RTS ne kupuje, već kasnije prekupuje. Dakle, nisu vaše plate male, zato što je pretplata mala, zato što iz budžeta dobijate novac, to je javni novac, dobijate od građana, dobija ga vaš direktor koji upravlja njime. Vi treba da imate veće plate, a nemate ih zato što Đilas ima 619 miliona evra. Tih 619 miliona evra, je trebalo raspodeliti, pre svega vama, jer vi proizvodite program, a oni samo trguju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Rističeviću.
Po ovom amandmanu se javila i Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam predsedavajući.

Uvaženi ministre, bez obzira na to što je amandman kolege Rističevića Vlada odbila, odnosno dala je mišljenje da se odbije, želim da dam podršku obrazloženju amandman. Tačnije, želim da dam podršku ulaganju u obrazovanje, jer je to naravno jako važno.

Kao što smo od vas uvaženi ministre, mogli da čujemo u načelnoj raspravi o ovom predlogu zakona, neki od najboljih fakulteta učestvovali su u izradi ovog zakona. Kroz taj rad, oni su mogli da predlože odredbe koje će, sa jedne strane zadovoljiti konstantnu potrebu za unapređenjem našeg obrazovanja, ali sa druge strane, isto tako su mogli da utiču na zadovoljenje potreba profesora i studenata. U tom smislu, želim da kažem da smatram da je zadovoljena i struka. Pre svega u smislu predlaganja rešenja za pojedina pitanja koja će biti regulisana ovim zakonom.

Ono što je važno i ono što je poenta donošenja ovih predloga, jeste da mi čuvamo i sačuvamo visoko školovan kadar koji treba da ostane u našoj zemlji, da radi u našoj zemlji. Mnoge kompanije će sigurno davati stipendije. Na taj način ćemo zadržati mlade ljude, a oni će svoje znanje i veštine moći da primenjuju u našoj zemlji.

U tom smislu, smatram da je vrlo važno normiranje, u članu 2. stav 1. ovog Predloga zakona, gde se između ostalog kaže i kroz aktivnu nastavu na visokoškolskoj ustanovi i praktičnu obuku i rad kod poslodavaca. Na taj način što ćemo imati visoko školovan kadar, na taj način što ćemo imati stručan kadar, mi ćemo zapravo moći da privučemo još investitora, još novih kompanija, stranih firmi, strane investicije će nam biti još veće i oni će doći da posluju u našoj zemlji i da investiraju.

Dakle, mi smo sada zapravo i donošenjem ovog predloga zakona, odnosno njegovim usvajanjem dali sebi još jednu priliku da govorimo o nekim stvarima o kojima ranije nismo mogli da govorimo. Ako samo znamo da ćemo moći da pričamo o fabrici robota, da se do te mere razvilo i naše obrazovanje i naša privreda, vidimo da će biti veliki benefiti i za naše građane.

Nadam se da baš onako kakvo je dualno obrazovanje u srednjem stručnom obrazovanju već pokazalo rezultate, da će i dualni model studija u visokom obrazovanju pokazati rezultate i da ćemo imati prilike da o tome govorimo u Narodnoj skupštini. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Žarić Kovačević.
Sada reč ima narodni poslanik gospodin Fatmir Hasani.
Izvolite, gospodine Hasani.
...
Partija za demokratsko delovanje

Fatmir Hasani

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje
Poštovani predsedavajući parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, svi ovi pripremljeni amandmani su dobri, a i zakon o regulisanju profesija i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, samo što se mi kao albanska manjina, pitamo koje profesije treba da završimo da bi smo se zaposlili u državne organe i institucije?

Tri i po godine smo bili zajedno u poslaničkom klubu sa Savezom vojvođanskih Mađara, do sada nismo uspeli da rešimo nijedan od životnih problema Albanaca.

Ovde se usvaja zakon o dualnom obrazovanju, a do sada nijedan novi udžbenik još nije obezbeđen za učenike koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku. Mesto prosvetnog inspektora sa znanjem albanskog jezika u školskoj upravi u Leskovcu nije popunjeno. Na novootvorenoj naplatnoj rampi u Bujanovcu – Centar, primljeno je 18 radnika, a nije primljen nijedan Albanac. Tako nama nije ostao nijedan put, sem da čekamo realizaciju naših zahteva kada se bude formirala nova Vlada na Kosovu gde će se primenjivati recipročne mere između srpske liste na Kosovu i albanske manjine u Srbiji. Hvala.