Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.12.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, pred nama se nalazi set zakona kojima se definišu pitanja finansija i naravno da su usko vezani sa budžetom koji smo usvojili pre neki dan i koji predstavlja temelj i osnovnu platformu za dalje donošenje zakona iz oblasti finansija.

Moram ponovo da istaknem da smo početkom oktobra usvojili prvi put u istoriji pozitivan rebalans budžeta, gde smo povećali plate, povećali smo penzije i povećali smo iznos novca za kapitalne investicije. Nakon toga usvojili smo budžet Republike Srbije prvi put u novembru mesecu koji je razvojni i koji je u interesu građana Srbije. Ovakvom politikom Aleksandra Vučića postali smo ekonomski, politički i vojni lider u regionu, a Aleksandar Vučić jedan od najuspešnijih i najpoštovanijih lidera u Evropi. Upravo ovakav napredak i uspesi Srbije na svim poljima počeli su da smetaju mnogima, onima koji ne žele dobro Srbiji.

Ovo o čemu govorim posebno je eskaliralo poslednjih dana i to na naslovnim stranicama nedeljnika „NIN“ i lista „Danas“ gde imamo javno i otvoreno uperen snajper u Aleksandra Vučića što predstavlja pokušaj destabilizacije zemlje, poziv na javni linč i istovremeno poziv na ubistvo Aleksandra Vučića. Uz to imamo konstantne napade na njegovu porodicu, na ćerku, setite se da su je pratili stalni pokušaj kriminalizacije sina, brata i to sve preko medija koje kontrolišu ovi iz Saveza za Srbiju.

Zato su skandalozne i veoma opasne izjave koje poslednjih dana daje Nebojša Zelenović i citiraću: „Aleksandar Vučić je dao nalog plaćenim novinarima da krenu u lov na veštice“ i sad posebno pazite ovaj detalj „da crta mete na čelima nepodobnih, da će se verbalno nasilje pretvoriti u fizički teror i da će da eskalira kriza koja neće moći da se kontroliše“.

Ovde je stvarno dosta, tražim od Nebojše Zelenovića da objasni, pošto se kune u demokratiju i poštenje, kako to da grad Šabac, odnosno da Nebojša Zelenović iz budžeta finansira baš „NIN“ i „Danas“ i to samo u 2019. godini, za „NIN“ blizu milion dinara, a za „Danas“ blizu dva miliona dinara. To je ono što smo uspeli da saznamo. Pošto su „NIN“ i „Danas“ inače toliko tiražne i čitane novine, puca od tiraža, postoji osnov sumnje da Nebojša Zelenović sa ovim sredstvima koje izdvaja finansira gotovo najveći deo godišnjeg tiraža „NIN“ i „Danas“, pa samim tim postoji osnov sumnje da učestvuje i u uređivačkoj politici „NIN“ i „Danas“ i nadalje postoji osnov sumnje, pa mu postavljam pitanja – da li je učestvovao u kreiranju naslovnih strana novina „NIN“ i „Danas“ na kojima se nalazi Aleksandar Vučić?

Isto tako, iz gradske uprave grada Šapca se uveliko hvale da takođe kontrolišu, a pretpostavljate i na koji način Tatjanu Vojtehovsku, za koju kažu da je čest gost u šabačkim kafanama i zajedno sa gradskom vlašću kuje planove kako dalje da napadaju Aleksandra Vučića. A na pitanje ko kontroliše Nebojšu Zelenovića najbolje smo videli pre neko veče iz gradskog odbora DS, prvo je ušao Dragan Đilas, a onda na povocu za njim i Nebojša Zelenović. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragana Kostić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, građani Srbije, intencija Predloga zakona o agencijskom zapošljavanju je da se radnicima koji rade preko Agencije za zapošljavanje, tj. na lizing, ubuduće omoguće isti uslovi rada, kao i ugovor o radu, kao što to imaju i zaposleni kod poslodavaca. Danas su ovi radnici mogli da budu angažovani preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji im nije omogućavao da ostvare pravo na bolovanje, godišnji odmor, prekovremeni rad, rad na državni praznik i slično.

Ovim zakonom situacija se menja. Smatra da se da oko 100.000 radnika danas ima taj status. Siva ekonomija je svakako izazov sa kojim se naša Vlada i danas suočava, ali je svakako ohrabrujuća činjenica da se obim sive ekonomije smanjio u prethodnih pet godina, među registrovanom privredom sa 21,2% na 15,4% procenata BDP. Studije o proceni ni malo sive ekonomije koje je 2013. izradio Fond za razvoj ekonomske nauke pokazale su da se nivo sive ekonomije kretao i do 30% BDP u 2012. godini. Kada se mimo propisa promet robe i usluga utajio u vrednosti od oko 10 milijardi evra, pri čemu je budžet bio uskraćen za oko tri milijarde evra, što je značilo da je svaki građanin bio uskraćen za jednu prosečnu platu na godišnjem nivou. Toliko o tome koliko je žuto pljačkaško preduzeće vodilo računa o budžetu i standardu građana, ali za svoje džepove se maksimalno potrudilo.

Zato je naša Vlada 2017. i 2018. godinu proglasila za godine borbe protiv sive ekonomije, zbog čega je pokrenula realizaciju mere i aktivnosti nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije i to četiri ključna pravca; za unapređenje efikasnosti inspekcijskog nadzora, uvođenja podsticaja za legalno poslovanje, smanjenje birokratije i jačanje poreske kulture. S toga svi činioci društva moraju da imaju zajednički cilj i zadatak, a to je suzbijanje sive ekonomije.

Do sada radnici preko agencije nisu bili vidljivi u sistemu radno-pravnih odnosa. Donošenjem ovog zakona unaprediće se uslovi rada radnika angažovanih preko agencije izjednačavanjem u pogledu osnovnih uslova i bezbednosti na radu sa zaposlenima kod poslodavca korisnika, a naročito u pogledu povećanja zarada.

Tako da danas možemo da govorimo o prosečnoj zaradi od 500 evra, što je za vreće žutog preduzeća bilo nezamislivo kao i stopa nezaposlenosti koja je ispod 10% danas. Za sve ove rezultate svakako dugujemo našem predsedniku Aleksandru Vučiću i našoj Vladi i naravno u danu za glasanje podržaću ovaj set zakona koji je na dnevnom redu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragana Barišić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na početku ove rasprave osvrnula bih se na to da smo upravo pre nekoliko dana usvojili razvojni budžet Republike Srbije za 2020. godinu, a neposredno pre toga i rebalans budžeta. Po prvi put pozitivan rebalans čime smo omogućili da zaposleni u javnom sektoru imaju uvećane plate u rasponu od 8% do 15%, da naši najstariji građani, penzioneri dobiju jednokratnu pomoć od pet hiljada dinara, ali i uvećanje od 5,4% ali smo mislili na to da određena sredstva budu opredeljena za kapitalne investicije.

U prethodnom periodu pokazali smo da nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije Srbija je postala zdrava, uređena i moderna država i da idemo napred. Ono što smo se bojali tokom pljačkaških dve hiljaditih godina da li ćemo primiti platu, sada to nije slučaj. Građani Srbije sada znaju da žive u stabilnoj i zdravoj Srbiji, a to nam pokazuje i ovaj razvojni budžet koji smo u prethodnih nekoliko dana usvojili.

Ono što želim da kažem jeste to da oni koji nemaju političke program, oni koji ne mogu da daju odgovore građanima na to šta su radili do 2012. godine, danas napadaju predsednika Republike, legitimno izabranog predsednika, stavljajući mu metu na čelo. Ništa drugo ne mogu da kažu nego oprosti im bože, ne znaju šta čine, ali svakako da je pristojna Srbija protiv ovog krvavog scenarija na koji pozivaju Đilasovi plaćenici, a to sve preko pojedinih televizijskih stanica i preko nekih štampanih medija.

Ono što bih još dodala jeste to da u državi u kojoj je premijer ubijen 2003. godine, ovo zaista ne vodi ničemu i zaista mi je drago da je uspela da reaguje pristojna Srbija i da se eto, na jučerašnjem skupu u Nišu okupila velika grupa pristojnih građana da osudi ovakvo ponašanje Đilasovih i Boškovih sledbenika.

Uprkos svim provokacijama Srbija napreduje. Naš predsednik gospodin Vučić se ne obazire na ovakve napade jer njemu je Srbija na prvom mestu i to svakim danom pokazuje, otvarajući nove fabrike, nove puteve, a već 18. decembra uz poruku njima da oni neka rade svoj posao, on će otvoriti novi put Obrenovac – Surčin.

Ono što bih još dodala ovom prilikom jeste i to da se u narednoj nedelji očekuje potpisivanje ugovora o izgradnji Moravskog koridora, jedne od najznačajnijih saobraćajnica koja će spojiti jug i zapad, zatim centralnu Srbiju, kao i Koridore 10 i 11. Značaj ovog Koridora govorili smo u prethodnih sednica i zaista ne bih ponavljala ovog puta, jer spajanjem ovog Koridora na potezu od Pojata do Čačka, gde su smešteni preko 21 hiljada privrednih subjekata, mislim da je suvišno govoriti bilo šta. To je prostor za nove investicije, nova radna mesta, što je najbitnije za naše građane.

S obzirom na to da danas govorimo i o Zakonu o agencijskom zapošljavanju, a kada su u pitanju investitori veliki broj radnika se upošljava baš ovim agencijskim zapošljavanjem. Jako je bitno što će se na ovaj način regulisati njihova prava pa će imati i jednake zarade i druge osnovne uslove rada, radno vreme, odsustvo sa posla, odmor kao i bezbednost i zdravlje na radu. Upravo tako biće izjednačeni sa onim radnicima koji se upošljavaju neposredno od poslodavca.

Ovom prilikom dodala bih i to da ćemo u danu za glasanje podržati ovaj set dobrih zakona, jer smo u prethodnih nekoliko godina pokazali da Vlada Republike Srbije radi odgovorno i domaćinski, a što smo dokazali i kroz sva ova povećanja zarada u prethodnom periodu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ljubica Mrdaković Todorović.

...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, koleginice i kolege.

Postojeći Zakon o radu ne prepoznaje agencijsko zapošljavanje, već se bavi isključivo regulisanjem radno-pravnog statusa između poslodavca i zaposlenog. Iako Zakon o radu to ne reguliše činjenica je da agencijsko zapošljavanje postoji dugi niz godina u Srbiji, pa je i te kako potrebno da i ta vrsta radnog odnosa bude posebnim zakonom regulisana. Brojni su razlozi zašto imamo takvu potrebu, počev od toga naše zakonodavstvo želimo i hoćemo da uskladimo sa konvencijama koje je usvojila međunarodna organizacija rada, pa do toga da se spreči siva ekonomija, ali brojne zloupotrebe i eksploatacija zaposlenih, jer postoje i takvi primeri nejednakosti, diskriminacije i nelojalne konkurencije.

Naime, radi se o sledećem. Poslodavac kome je potrebna radna snaga i to ne za privremeno-povremene poslove već i za poslove koji se obavljaju neprekidno u okviru njegove delatnosti zaključuje ugovor sa agencijom i dogovara nadoknadu po zaposlenom koga će mu obezbediti agencija. Agencija angažuje radnike, ali ti radnici dobijaju samo minimalnu zaradu, tako da na taj način prihodiju i agencija i poslodavac. Poslodavac, tako što dobija jeftinu radnu snagu i jeftiniju od one koju sam zapošljava, a agencija zadržava proviziju. Onaj ko radi vrlo često i prekovremeno, znači radnik, zarađuje samo minimalac.

Česti su i slučajevi da i radnik kod poslodavca i agencijski rade isti posao u istim uslovima rada, a da je razlika u zaradi i prihodima višestruka u korist radnika koji je stalno zaposlen kod poslodavca. Tako je to iako Zakon o radu propisuje da za isti posao zaposleni moraju da budu isto plaćeni. Upravo zbog svega toga pomenutog, znači zbog nepravilnosti i zloupotreba koje su pričinjavane agencijskim radnicima, nadležni organi mnogo puta nisu bili u prilici da blagovremeno i na pravi način reaguju.

Donošenjem ovog zakona navedenim zloupotrebama se staje na put, pa će tako i agencijski radnici imati ista prava i uslove za rad kod poslodavca kao i jednaku zaradu, kao i radnici koji su direktno u ugovornom odnosu sa poslodavcem. Osim toga, donošenje ovog zakona doprineće i zaštiti i unapređenju uslova rada radnika zaposlenih posredstvom agencije, bolje uslove za bezbednost radu i zdravlje na radu, i primena ovog zakona doprineću suzbijanju sive ekonomije, odnosno smanjivanju rada na crno. Agencijski radnici imaće jednake zarade kao i radnici stalno zaposleni kod poslodavca neće više dolaziti do toga rada na crno, ili će svesti na najmanju moguću meru. Osim toga, agencijskim radnicima, budući da će imati izjednačene uslove, povećaće se životni standard i smanjiće se stopa siromaštva.

Na kraju, želim da osudim crtanje mete na čelo predsednika Srbije i nišanjenje puškom, kao monstruozni čin i pozivam sve državne organe, ali i novinarska udruženja da reaguju na ovakve bolesne manifestacije Đilasa i njegovih pajtosa. Zaista, ovakvu jezivu mržnju svaki normalan čovek će da osudi. Meta na predsednikovim grudima je u suštini meta u svakoga od nas, a mi to nećemo dozvoliti. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milan Krivokapić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege.

Kada sam pogledao dnevni red za ovu Sedmu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, od predloženih tačaka dnevnog reda upravo sam poželeo da prodiskutujem o Predlogu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Neko će možda pomisliti šta tu ima da se diskutuje. Izmenjena su tri člana u svakom od članova zakona, izmenjena godina kada treba da se redefinišu rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora. E, upravo to hoću da prodiskutujem i da naglasim da smo došli u situaciju da u zakonu menjamo samo godinu, sve ostalo ide najboljim mogućim tokom, a sve to zahvaljujući velikom, pre svega, znanju, zatim radu, energiji i požrtvovanju predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije.

Koliko je samo predsednik Vučić u prethodnim godinama bio napadan, osporavan po razno-raznim novinama, emisijama, forumima i društvenim mrežama, najgore moguće komentarisan od strane Đilasović istomišljenika, koji su uništili Srbiju, koja je zahvaljujući njima bila u živom blatu i gotova da nestane.

Koliko su se samo podsmejavali i komentarisali kako nije realno obećanje našeg predsednika da će prosečna plata u 2019. godini biti preko 500 eura. I, evo obećanje koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o visini prosečne plate dao građanima Srbije je i ispunio.

Moram da naglasim da je realni rast zarada u prvoj polovini godine bio 7,3% i najbitnije je da je prevashodno vođen rastom zarada u privatnom sektoru. Takođe rebalansom budžeta je definisano i povećanje plata u javnom sektoru između 8 i 15%, tako da će upravo rast plata u javnom sektoru do kraja godine uticati na to da prosečna plata u Srbiji, u decembru dostigne nivo od preko 500 evra.

U našem budžetu je ostvaren suficit i rebalansom budžeta usmeren je višak novca ka većim kapitalnim investicijama i upravo ka povećanju plata u javnom sektoru, kao i isplati jednokratne pomoći penzionerima je teško pogoditi gde bi ovaj novac završio da su ga drugi usmeravali, nije sigurno. Teške u hrabre mere su iza nas i zato sada imamo novca i za ulaganje u zdravstvo, prosvetu, infrastrukturu u podizanju životnog standarda.

Polako ali sigurno idemo ka boljem životu i konačno možemo da kažemo da je Srbija na pravom i stabilnom putu ekonomskog razvoja. U prilog tome ide i činjenica da smo republički budžet usvojili u novembru, dakle mnogo pre krajnjeg roka, što se nije desilo godinama unazad.

Predsednik Aleksandar Vučić sa ministrima iz Vlade Republike Srbije znao je kako da se izbori da na zdravim osnovama ne zadužujući se i ne uzimajući skupe kredite, a što je najvažnije, ne ugrožavajući makroekonomsku stabilnost postigne da građani osete boljitak.

Ovakvi predlozi zakona su nešto čemu se građani Srbije raduju i zato će SNS glasati za njegovo usvajanje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Desanka Repac.