Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Vlast jedino neće dozvoliti da razgovara sa opozicijom na ulici, jer nama nije mesto na ulici, niti ćemo razgovarati na taj način ni na splavu, ni bilo gde.

Da li smo razgovarali na Fakultetu političkih nauka? Jesmo, i šta je tu sporno? Šta ste vi uvažene kolege, Orliću i Martinoviću, čuli pametno od opozicije na tim razgovorima osim populizma, demagogije i neistina koje su se plasirale, navodno dobronamernim predstavnicima evropske zajednice.

Ja vas, uvažene kolege narodni poslanici i građane Republike Srbije, želim nešto da pitam, gde je apel, gde je poziv za zaista pravu dobru nameru prema dijalogu između opozicije i vlasti kada je u pitanju evropska zajednica?

Zbog čega se stalno prosipa demagogija? Zbog čega se stranke dele na podobne i nepodobne? Zbog čega je vlast nepodobna, a opozicija podobna? Zbog čega se od strane vlasti traži otvaranje medija i slobode medija, ali se ne osuđuje kada se atakuje na te iste medije? Nigde se nije čula osuda od strane predstavnika evropske zajednice, da je neko nasilno ušao u najrespektabilniji javni servis, RTS i to sa testerama. Da li se čula osuda i to vrlo jasna, transparentna da je u parlament neko pokušao da uđe nasiljem, krivičnim delom, napadom na službe obezbeđenja? Da li se čula jedna jedina osuda bilo kakvog akta koji ima bilo kakav element protivpravnog delovanja kada je opozicija u pitanju? Nije.

Na žalost, to se ovde prikazuje na drugačiji način. Mi toj demagogiji moramo da se suprotstavimo, krajnje je vreme. Krajnje je vreme da oni koji ovde zastupaju Evropu i koji se deklarišu kao dobronamerni, više ne diskriminišu političke stranke na podobne, oličene u delu opozicije i nepodobne, oličene u vlasti. Ovde je to vredno da se čuje i to građani Republike Srbije da čuju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Još samo kratko.

Gospodine Jovanoviću, vi ste upravo postavili vrlo dobra pitanja. Hoću vama da kažem, ta pitanja ću iskoristiti priliku da postavim ja čim bude narednog sastanka vezanog za izborni dijalog. Postaviću ta pitanja našim prijateljima iz evropskog parlamenta jesu li informisani o tome šta su ovi Đilasovi i Obradovićevi divljaci radili tokom vikenda ovde u Narodnoj skupštini.

Dakle, pošto smo pričali na temu odnosa prema parlamentu i poštovanju parlamentarizma, samo da li su videli vesti iz Srbije šta su ti divljaci radili, kako su pokušavali da razbiju ovde vrata, sve uz povike – zapali, zapali Skupštinu, i da li to zaslužuje neku reakciju, komentar bilo kakav sa njihove strane.

Kao što sam pozvao, nisam još video nikakav odgovor, pa ću da pozovem i tom prilikom, predstavnike nevladinih organizacija koje su davali koje kakve preporuke za unapređenje parlamentarne prakse, da vidim šta je problem, nisu možda ispratili da je rasprava o budžetu održana baš kao što smo rekli sa jednom tačkom dnevnog reda u dvostrukom trajanju u regularnoj proceduri, pošto su rekli samo još treba to da se desi, pa da oni odaju priznanje Narodnoj skupštini, kao mestu na kom se sprovode najviši mogući standardi, da nema zemlje u okruženju koja to radi ovako kako radimo mi. Šta je problem da to sada javno kažu i da to priznanje upute?

Što se tiče samog procesa, mi dajemo svoj maksimum da on bude na visokom nivou, da bude na nivou još više nego što je danas i kažemo svima otvoreno, on je danas već kud i kamo bolji nego što je bio ikada za vreme bivšeg režima. To hoće da priznaju, ali Srbija zaslužuje da sve ove druge stvari kažu lepo, otvoreno, jasno, pa ako hoće da se sa tim koji rasturaju Narodnu skupštinu sreću privatno, to je njihova stvar, vidim hoće njihovu omladinu da uključe, kažu ovi Đilasovi omladinci iz udruženja Đilasovih pet miliona koji sami kažu mi smo omladina Đilasove stranke, DS ili omladina tog njihovog saveza, nije bitno koje stranke. Hoće da im oni još dodatno potvrde sve ono što im inače priča Boško Obradović.

Nikakav problem nema, ali neka pitaju jedni i druge, i seniore i omladince njihove, kakvo je to načelo, kakav je to standard i kakva je to vrednost uništavati institucije kao što je Narodna skupština, kakva je to vrednost oličeno u vešalima u testerama i u drugim stvarima koje očigledno jedine imaju da ponude narodu ove zemlje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Iz nekog razloga, posle nekog kruga replika, poslanici vlasti počinju da se obraćaju imaginarnim poslanicima. Mi nemamo apsolutno ništa sa onima koji su na ulici koji nisu u ovoj sali i mi vam kažemo, ne sad, nego odavno vam govorimo, kada se desio taj Boško Obradović i upad u RTS, tada su trebali nadležni organi da reaguju i više puta je bilo razloga da reaguju, pa sad kada je pokušao, pozivao na paljenje Skupštine.

Znate, ne razumemo šta to znači, vi ste sada mnogo fini, pa im puštate da rade šta god hoće. To nije demokratija. Demokratija je nešto drugo. Demokratija je da dođu da ovde razgovaraju, ako neće ne moraju. Vi ih vidim stalno molite što se nas tiče mogu i ne moraju, zapravo, kako sami izaberu i nemate vi razloga da se ljutite, znate od kad je sveta i veka opozicija se suprotstavlja sa svojim stavovima vlasti. To je potpuno normalno. Ali, mi srpski radikali nikada ne kritikujemo i ne govorimo, eto nešto tek da bismo nešto rekli.

Ovde je malopre opet pokušao da kaže kako je ova vlast pravila puteve itd. Jesmo li vam mi nekada rekli da to nije dobro? Naravno da nismo. Mi vam sada govorimo, pričamo o budućim izborima, mi vas upozoravamo da treba da se stvori takav ambijent, takva klima da konačno posle već više od dve decenije da u Srbiji ljudi glasaju po sopstvenoj volji na osnovu sopstvenih zaključaka.

Vi tvrdite da vi ne potkupljujete ni na koji način birače, znate sad ti ljudi kod kojih su već bili, već idu vaše ekipe na teren i sad ti ljudi koji gledaju ovu Skupštinu i znaju da su dobili neki paket sa uljem, šećerom, brašnom i sve šta ima tamo, sada se krste i kažu pa šta ovi pričaju pre pet dana mi doneli, a sada kažu da oni to ne donose.

Dakle, nemojte to da radite, nemojte da se krijete iza farse od ovih zakona po kojima navodno državni funkcioneri ne treba da učestvuju u kampanji, a moraju da učestvuju. Ko će učestvovati u kampanji ako neće stranački funkcioneri koji su kada te vi u pitanju trenutno i državni funkcioneri. Nije to sporno, mi vam samo govorimo da ne budete licemerni da biste udovoljili nemamo pojma kome.

Nećete udovoljiti, onaj ko je nezadovoljan i ko vam na jedan drugi način radi, uslovno rečeno, o glavi, nećete im nikada udovoljiti ni na ovaj način. Zato udovoljite demokratskih principima, udovoljite Ustavu Republike Srbije. Dajte da promenimo samo onaj član zakona da se vrati ta mogućnost narodnom poslaniku i sloboda kako piše u Ustavu, da mandat stavi na raspolaganje stranci. Nemojte da tražite da vam donose slikane listiće. Nemojte da nosite hranu, higijenu, šporete, pidžame, kišobrane, naočare, cipele, papuče, nema šta niste nosili narodu. Nemojte to da radite, pa neka ljudi glasaju po sopstvenoj savesti.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem.

Samo bih na jedno prethodno izlaganje gde je izrečeno da postoji zakon i da je sramota da radimo obuke ovlašćenih lica koji rade ili vode, ažuriraju jedinstveni birački spisak. Samo želim zbog javnosti da kažem da postoji jedan tehničko tehnološki proces koji se zove digitalizacija. Postoji i tehnološka i industrijska revolucija. Zahvaljujući toj digitalizaciji mi smo uspeli i zahvaljujem se svim matičarima, naravno i svim ovlašćenim koji rade na jedinstvenom biračkom spisku, dakle, uspeli smo da povežemo matičnu knjigu, kao što sam rekao, umrlih i venčanih, sa jedinstvenim biračkim spiskom.

Zato je važno da se sva ta, da kažem, nova rešenja koja olakšavaju posao, a samim tim čine jedinstveni birački spisak ažurnijim, na pravi način prezentuju onima koji svakako rade po zakonu. Zakon postoji odavno, a primenu ovih tehničkih rešenja smo otpočeli pre nekih tri godine. Tako da je to razlog i ne vidim bilo koju vrstu sramote da oni koji zakon poštuju i primenjuju, vladaju još nekim alatima koji će pomoći da jedinstveni birački spisak bude nikada ažurniji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo ne repliku narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Još samo jedna rečenica, neće biti potrebno više.

Dame i gospodo narodni poslanici, uz sve ono oko čega sam uveren da smo se razumeli, a to je zašto, sa kojim motivima građani glasaju. Zna to svako, jako dobro da to čine zato što nekome veruju, nekoga vole i podržavaju ili ne. Ništa tu treće ne može da igra onog momenta kada je čovek sam sa sobom i svojom savešću.

Moja poslednja rečenica za danas je. Zahvaljujući svim ovim stvarima koje radim, ne samo da će jednog dana o ovom vremenu govoriti kao periodu kada je zahvaljujući Aleksandru Vučiću i SNS u Srbiji najzad bilo i posla i dostojanstva za čoveka i kada je rasla plata i kada su najzad izgrađivani auto-putevi, i kada su najzad izgrađivani kliničko bolnički centri i škole i naučno-tehnološki parkovi, ne samo da će reći da je to bila Srbija u kojoj je sa uspehom sprovedena digitalizacija, ali i modernizacija na brojne načine. Govoriće zahvaljujući i ovim našim rešenjima i drugim stvarima koje radimo. Zahvaljujući Aleksandru Vučiću i SNS tada je u Srbiji bilo više slobode i više demokratije nego ikada ranije. Živi bili, pa videli.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.

Whoops, looks like something went wrong.