Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Tatjana Macura

Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
Dakle, danas na dnevnom redu Skupštine imamo set izbornih zakona koji bi trebali da unaprede u određenoj meri izborni ciklus. Oni neće dovoljno unaprediti ovaj proces samim tim što kada čitamo predloge izmena i dopuna ovih zakona možemo da konstatujemo da se neke zdravorazumske stvari nalaze u predlogu ovih zakona.
Ja ću vam dati samo jedan od zakona koji je na dnevnom redu kao primer, to je Zakon o javnim preduzećima, gde se naročito naglašava da direktor javnog preduzeća neće moći da koristi resurse javnih preduzeća za promociju itd. Dakle, nešto što se podrazumeva mi smo morali da stavimo na kraju u zakon da bi na kraju obavezali ljude koji se nalaze na tako odgovornim pozicijama da to ne rade.
Ja sam sticajem čudnih okolnosti sasvim slučajno bila neposredni svedok kako se zloupotrebljavaju resursi u opštini Zemun, došla sam i videla da se usred radnog vremena koriste resursi jedne gradske opštine beogradske u smislu da se prostorije i ljudi koji tamo rade koriste za održavanje nekakvog kol-centra. To je bilo 2016. godine.
Dakle, ne može nas niko ubediti u to da se ovo ne dešava. Ovo se dešava i sa ovom praksom bi moralo da se prestane.
Dakle, nama je trebao da dođe, posle 20 godina uspostavljanja demokratskih promena, neko iz Evropskog parlamenta da nas natera da stavimo na papir nešto što se podrazumeva. Ovo jeste prvi korak i mi ga pozdravljamo, ali na ovom prvom koraku nikako ne može da se stane.
Bilo je jako teško napisati amandmane za predloge zakona zato što je bilo jako teško definisati šta je to uopšte funkcionerska kampanja i kako on široko može da se tumači i na koji način može da se to tumačenje zloupotrebi. Mi razumemo i poziciju ministarstva u kojoj se našlo i u kojoj je trebalo da stavi na papir i da obrazloži šta je to funkcionerska kampanja, s obzirom da imamo prilike da se uverimo i da predstavnici koji nam dolaze iz EU i koji sa nama razgovaraju o tome, takođe imaju problem i u svojim matičnim zemljama da ovo pitanje preciznije definišu.
Dakle, pozdravljamo ovo kao prvi korak, ali ovo svakako nije dovoljno i ne sme na ovome da se stane, kao što su mnoge kolege pre mene o tome govorile, posebno oni koji su predstavnici opozicije. Dakle, posebno mora da se nastavi sa ovim definisanjem da ne bi smo dolazili u situaciju da čitav javni sektor u periodu izborne kampanje bude podređen onima koji su prethodno bili na vlasti.
Što se tiče izbora članova REM, oni se danas ne nalaze kao predlozi. Dakle, oni će biti, ja se iskreno nadam, u toku sledeće nedelje, s obzirom da je u toku proces biranja i kandidovanja članova za Nadzorni odbor Skupštine i za tri nedostajuća člana REM.
U tom smislu se nadam da će predstavnici vladajuće većine pokazati da imaju kapacitet, demokratski kapacitet i da naprave ustupke prema onim poslaničkim grupama koje su danas opozicija. Dakle, to jeste način kako bi trebalo, da se pokaže kako bi trebalo da izgleda jedna Narodna skupština, da se uvaži da se uvažavaju predlozi koji dolaze od strane opozicije i to ne samo kada se vrši pritisak, kao što je slučaj sa ovim zakonima, već da prosto naglasimo da je to moguće učiniti i kada se takve vrste pritisaka ne čine.
Dakle, još jednom, napominjemo da smo mi zadovoljni što je započeo proces unapređivanja izbornih okolnosti u Srbiji, ali da je ovo pitanje nešto na čemu treba još dugo da se radi i da nas sigurno ove male promene neće u celosti zadovoljiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, SNS niko nije ni na šta naterao. Ona jednostavno ima odgovornost prema građanima da pokaže ma koliko bili visoki zahtevi kada su u pitanju izbori i izborna volja građana, mi ćemo ispoštovani baš zbog toga da bi sačuvali pravo svakog glasača da izađe na izbore i podrži upravo onu politiku za koju on smatra da će mu doneti bolje sutra.

Pošto SNS pokazuje iz godine u godinu, iz izbornog ciklusa u izborne, da građani Srbije zaista podržavaju politiku Aleksandra Vučića i SNS, mi nemamo problem sa tim. Upravo zbog toga mi danas imamo jedan kvalitativni iskorak kada su u pitanju ovi zakoni. Mi nismo tražili ovolike promene zakona, ali smo seli zajedno za taj okrugli sto ili kako kažete zajednički sto, rekli dijalog, otišli na FPN, znači van institucija, što je jedan presedan. Ja ću vas pitati, sve građane Srbije, da to recimo se dešavalo u jednoj Francuskoj ili Engleskoj, da li bi uopšte pristala pozicija da razgovara sa opozicijom na ovaj način?

Mi nemamo problem sa tim da zbog građana Srbije koji će, na kraju krajeva, podržati SNS, izađemo i razgovaramo sa onima koji nisu naši istomišljenici. Zbog toga smo otišli i rekli - u redu, želimo da unapredimo sistem funkcionisanja izbornog procesa, želimo da unapredimo uslove i ambijent pod kojima će se održavati izbori. Tu smo. Oni koji su došli na prvi sastanak, posle toga izašli, a stavili sve svoje zahteve u taj prvi paket, koji, na kraju krajeva, danas mi glasamo i danas usvajamo, jednostavno su odmah posle tog prvog sastanka napustili pregovore i rekli da ne žele da razgovaraju sa nama.

Znači, ne postoji limit uopšte zahteva tih tzv. opozicionih stranaka koje su se skupile u taj Savez za Srbiju, koji će prihvatiti, da bi stvorili bolji ambijent u društvu. To je vidljivo, jer vi dan-danas, na današnji Međunarodni dan ljudskih prava imate izjave njihovih članova koji govore o tome kako su ovde uskraćena ljudska prava. Znači, osnovno političko pravo da glasate i da glasaju o vama, da imate pravo da se kandidujete, jednostavno, oni pokušavaju da osporavaju, i to idu korak po korak.

Znači, sada ćemo funkcionersku kampanju ukinuti. U redu je, nije problem. Ali, posle radnog vremena, svako ima pravo da se bavi politikom, da bude biran i da bira. Prema tome, to pravo ne možete nikome da uskratite, pa nećete moći ni Aleksandru Vučiću to da uskratite. Svi oni koji žele da ceo politički život prebace na ulicu, grdno se varaju da će građani Srbije to podržati.

Zbog toga se vidi da podrška koja je bila možda pre godinu dana nekih 20%, 15%, sada je dva puta manja, a biće sve manja i manja. Kako stepen agresivnosti raste, a to vidite prema Bošku Obradoviću, koji je njihov glasnogovornik, tog Saveza za Srbiju, tako će njihova nervoza biti sve veća i veća.

Ono što u ovim zakonima danas imamo prilike da vidimo, to je, pre svega, da su izvršene izmene i dopune zakona i kada je u pitanju Agencija za borbu protiv korupcije, kada su u pitanju rokovi kada možete podneti žalbu i kada oni treba da odgovore. Ti su rokovi znatno skraćeni. Zatim, imamo definiciju same izborne kampanje od dana raspisivanja izbora do samog dana kampanje, kada je u pitanju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Tu se definišu tačno troškovi postupka samog kada su u pitanju izbori, znači, zabrane trošenja i državnih resursa i finansija kada je u pitanju izborna kampanja. Na kraju imamo jedan deo koji se odnosi na same procesne aktivnosti, kada su u pitanju odgovori Agencije za borbu protiv korupcije.

Kada su u pitanju javna preduzeća, imali smo prilike da čujemo šta je sve zabranjeno, ali čak ovde imamo i prvi put uvođenje kazne za direktore koji to rade ili imaju saznanja da njihovi zaposleni to rade i imamo čak razloge za razrešenje direktora ukoliko se dokaže da su kršili proceduru, kada je u pitanju funkcionerska kampanja.

Mi smo ovde krajnje korektno izašli u razgovor sa onima koji ne misle kao mi. Išli smo na to da se unapredi sam proces izbornih aktivnosti.

Na prošlim izborima 2016. i 2017. godine, bez obzira što su bili parlamentarni i predsednički, takođe je RIK išao na unapređenje uslova pod kojima se obavljaju određene aktivnosti, pa su određeni birački spiskovi, na koje danas nema primedbe na tako nešto, upravo zbog uvođenja postupka digitalizacije o kojima je ministar govorio. Zatim se govorilo o zatvornicama koje odnose na same džakove u kojima se nalaze glasački listići, koji su sada kodirani. To mnogi građani ne znaju. Dobro je reći ovde na licu mesta šta je sve RIK uradio i šta danas radi, koliko unapređuje sistem samog izbornog procesa.

Da bi danas došli do toga da određene aktivnosti koje se odnose na same obuke tzv. trenera, obavlja RIK. I samo je juče obavio obuku za ljude koji su ispred Novog Sada, Niša i Kragujevca. Znači, svaka lokalna samouprava je oformila opštinske izborne komisije koje su dale dva do deset članova, odnosno predstavnika koji će biti osnovni treneri.

Ono što je važno još da se kaže, da je omogućen pristup i domaćim i stranim posmatračima koji će imati prilike da potpuno sagledaju i nadziru rad RIK. Ono što je važno je da će zapisnici biti na potpuno transparentan način prezentovani javnosti. Ako se setite, inače, budžet same Skupštine je odobrio RIK-u dodatna sredstva za kupovinu skenera koji treba upravo ovaj veliki posao da urade.

Ali, ono što je na neki savremen način RIK danas sebi otvorio put da i preko društvenih mreža onlajn imate prenose sednice RIK i imate na društvenim mrežama upravo rad njihov koji svakodnevno traje. Znači, postupci RIK danas su priprema za posao koji treba da rade od trenutka raspisivanja izbora do završetka postupka verifikacije mandata u ovoj Skupštini narodnih poslanika. I njihov rad se potpuno unapređuje na jedan zaista profesionalan način. I to je ono sa čim mislim da nijedna vlast nije suočila kao što je vlast SNS.

Mi smo ovim hteli da pokažemo da se mi ne plašimo ni tzv. posrednika koji dolaze iz EU, ni bilo koga, da jednostavno pokažemo da na najčistiji mogući način one glasove koje smo dobili kao vladajuća stranka možemo da branimo, na kraju krajeva, i pred svim posmatračima koji se nalaze u RIK, na kraju krajeva, i ispred građana Srbije.

Nadamo se u dobronamernost EU u ovom celom procesu. Videli smo da su pregovarači prvo poslati gospodin Kukan i Flekenštajn. Sada imamo proširenje tog pregovaračkog tima u vidu gospođe Suzan Fajl i gospodina Mekalistera. Ali, ono što pokazuje negde težnja Saveza za Srbiju, to je da oni pokušavaju da na određeni način medijskom kampanjom negde pokažu kako ono što građani Srbije zaista misle o uopšte podršci ne samo SNS, nego već svim strankama da iskrive tu sliku kod evropskih parlamentaraca i same Evrope kroz svoje medije koji ovde jednostavno funkcionišu.

Vi sada imate potpuno iskrivljenu tu medijsku sliku kroz njihove medije, koji nama pokušavaju da nature neke teme koje treba da pokriju sve one dobre rezultate i sve one standarde visoke koje je Srbija postigla ne samo u ekonomiji, u ekonomiji smo zaista lideri broj jedan, jer to ne kažemo mi, to kažu svi svetski časopisi iz ekonomije i stavljaju Srbiju na prvo mesto kada je u pitanju priliv stranih direktnih investicija. Prema svim ekonomskim parametrima i rezultatima mi jesmo zemlja koja u regionu tzv. zapadnog Balkana jeste po rezultatima najbolja, već smo dobri i po onim rezultatima kada je u pitanju pomeranje lestvice kada su u pitanju ljudska prava.

Tačno je da ima još problema i tačno je da na tim problemima radimo, ali za te probleme je potrebna podrška svih relevantnih subjekata u društvu.

Sada dolazimo do toga da određeni pojedinci pokušavaju da kroz svoje lične frustracije koje na najgori mogući način žele da uruše sistem vrednosti u Srbiji, da uruše institucije koje postoje ovde, kao što smo videli ne samo Narodna skupština, nego i univerzitet, nego i školstvo, nego i ono što je vezano i za kulturu. Jednostavno, kad nemate dovoljno argumenata i nemate politički plan i program, onda krećete da rušite taj sistem vrednosti, da rušite državu, a sve je to malo bilo, nego se krenulo i sa pričama o „Namenskoj industriji“, i pokušaji da se cela priča negde prenese na spoljno-politički teren.

E, pa to, jednostavno, ne može ova Vlada Srbije, ne može ni ovaj predsednik Aleksandar Vučić da dozvoli i ne mogu ni poslanici SNS da ćute ovde u parlamentu. Zbog toga mi želimo da podržimo ovakav predlog zakona, samo zbog toga da bi u društvu pokazali i svim građanima, i onima koji nas ne podržavaju, da možemo u svakom trenutku da izađemo na izbore i pokažemo koliko smo toga uradili i šta je to što ćemo u budućnosti uraditi.

Zbog toga je razlog što ćemo mi zaista podržati ovaj predlog zakona, a ne zato što želimo nekome da se dodvorimo, kao što smo imali prilike da čujemo, koji potiču iz civilnog sektora ili iz EU. Naš cilj je budućnost Srbije i ono što želimo zaista dobro da uradimo svim našim građanima. Zbog toga ćemo u danu za glasanje podržati ovakav predlog. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dalibor Radičević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se danas nalazi Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije i Zakon o sprečavanju korupcije. Tačnije, govorimo o izmenama i dopunama postojećih zakonskih rešenja.

Izmene i dopune zakona rezultat su potrebe da se zakonom reguliše i unapredi izborni proces, odnosno da se svim učesnicima u izbornom procesu obezbede jednake mogućnosti, bez favorizovanja jedne strane.

Na ovaj način Srpska napredna stranka još jednom dokazuje da je državotvorna stranka i da stavlja državne interese na prvom mestu u svom radu, ne vodeći se uskim stranačkim interesima, već interesima svih građana Republike Srbije.

Rešenja koja su predložena izmenama i dopunama navedenih zakona nastala su na osnovu preporuka koje je predložila Radna grupa za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava.

Na osnovu preporuka Radne grupe, pristupilo se izmenama i dopunama zakona, gde se pre svega definiše pojam - javni resurs, kao i korišćenje javnih resursa u samom izbornom procesu, kao i sankcije koje javni funkcioner može da ima ako svojim delovanjem prekrši zakonske odredbe u vezi sa korišćenjem javnih resursa.

Na ovaj način se funkcioneri stavljaju u isti položaj sa svim činiocima u izbornom procesu, jer funkcioner neće smeti da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno neće moći da poziva birače da za njega glasaju, odnosno da bojkotuju izbore, da organizuju javne skupove i promociju, koristeći javne resurse.

Ovim zakonima ne uskraćuje se pravo funkcionerima da budu birani i da biraju. Zakonom je definisano samo da ne mogu da učestvuju na političkim skupovima u svojstvu funkcionera u radno vreme i da koriste resurse koji su im dostupni kao funkcionerima.

Ukoliko se funkcioner ne bude pridržavao slova zakona, odnosno ukoliko se zakonske odredbe ne poštuju, predviđene su i prekršajne odredbe, koje imaju za cilj da se navedene zakonske zabrane dosledno sprovode.

Izmene i dopune Zakona o borbi protiv korupcije i Zakon o sprečavanju korupcije uslovili su da dođe i do promene, odnosno izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima, i to u onom delu gde se pojačava odgovornost direktora za korišćenje i raspolaganje sredstvima preduzeća u samoj izbornoj kampanji.

Odgovornost direktora će se povećati i u upravljačkom delu njegove funkcije, pa je u skladu sa tim predviđena zakonska odredba za razrešenje direktora, ukoliko koristi svoju funkciju i utiče na izbornu volju zaposlenih u javnom preduzeću.

Imajući u vidu sve napred navedeno, smatram da je pred nama dobar predlog zakona i u danu za glasanje imaće moju podršku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Andrijana Avramov. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Andrijana Aleksandrov

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani i poštovane kolege narodni poslanici, javni resursi podrazumevaju javnu svojinu koja pripada Republici Srbiji, odnosno svim građanima Republike Srbije i mi moramo sprečiti razne zloupotrebe i trošenje javnih sredstava, u cilju lične promocije određenih funkcionera i političkih partija, što se svakako dešavalo u prošlosti.

Pohvalila bih navedeni Predlog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i podsetila bih poštovane građane da do sada nijedna prethodna vlast nije bila dovoljno zainteresovana da se ovakav predlog zakona uopšte nađe pred narodnim poslanicima u Skupštini, osim SNS, na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem.

U prošlosti su se na očigled građana dešavale razne zloupotrebe kada su u pitanju javne finansije i javna dobra, od strane tzv. demokratskog režima, na čelu sa gospodinom Draganom Đilasom.

Pored pregršt primera, podsetiću naše građane i na slučaj zvani SIEPA, odnosno na Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, koja je osnovana 2004. godine i aktivno je radila sve do 2012. godine, pa smo 2013. godine ugasili istoimenu Agenciju, jer smo ozbiljno preuzeli na sebe obračune sa korupcijom.

Naime, u aktuelnoj Vladi tzv. demokratskog režima, na čelu sa gospodinom Draganom Đilasom, Agencija SIEPA je sa tadašnjom direktorkom Jasnom Matić, bivšom ministarkom za telekomunikacije, oštetila budžet Republike Srbije. Čelnici SIEPA-e su optuženi za zloupotrebu službenog položaja, jer su se teretili da su isplatama po ugovorima o nepostojećim autorskim delima oštetili budžet za preko 200 miliona dinara za kratak vremenski period, potvrdili su u Tužilaštvu tada.

Naime, optuženi su zaključeni preko 1.500 fiktivnih ugovora o autorskom delu sa zaposlenima koji su već primali plate u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, odnosno SIEPA-i. Tužilaštvo je došlo do ključnog dokaza, duple knjige u kojima su navedene tačne sume lažnih autorskih honorara. U knjigama je detaljno vođena evidencija kada se fiktivni honorar isplaćuje, na čije ime i koji iznos. U toj knjizi je zapisano i da deo od honorara zaposleni uplaćuju u crni fond, odakle se novac uzimao za putovanja ili lične potrebe zaposlenih.

Osim toga, oni su bili i dodatno plaćeni za poslove koje su već radili u Agenciji. Pojedini radnici u SIEPA su imali i po nekoliko fiktivnih ugovora i tako zarađivali do 10 hiljada evra mesečno. Ugovori su pravljeni sa svima, od kafe-kuvarice do šefova sektora. Koristili su, takođe, i strane i domaće subvencije, gde su tadašnji čelnici bez elementarnih kriterijuma dodeljivali navedene subvencije domaćim firmama sa kojima su mogli da dogovore internu podelu sredstava po principu da deo odobrenih sredstava odnosno procenta uzima SIEPA.

Naime, 240 preduzeća koja su dobila subvencije, niko nije pratio, jer tadašnje Ministarstvo privrede nikada nije donelo pravilnik o tome.

Dakle, navedena Agencija SIEPA je loše radila svoj posao i koristila javna dobra zarad ličnih interesa, da bi pre svega punili svoje džepove.

Poštovani građani, ovo je samo jedan od primera kako i na koji način su predstavnici tadašnjeg demokratskog režima zloupotrebljavali svoje položaje i parazitski uzimali ono što pripada narodu i građanima Republike Srbije, umesto da pomognu i podrže razvoj i promociju izvoza zdravih, naprednih i poštenih domaćih firmi, koje se lavovski bore. Gledali su samo lični interes i na veliku tragediju, svoje punjenje džepova. Naravno, Agencija SIEPA više ne postoji, jer je SNS, odnosno gospodin Aleksandar Vučić, izabran legitimnom voljom naroda, i zaista sam zahvalna zbog toga.

Danas se mi borimo da svakom preduzetniku omogućimo podsticaj, subvencije uz poštovanje određenih kriterijuma da bismo sačuvali svakog privatnika, preduzetnika i svakog zaposlenog. Borimo se da sačuvamo i jednog radnika, a kamoli više, i da svima omogućimo pristojni posao.

Postoji pregršt primera o kojima sam već govorila i sigurno ću ponovo govoriti u budućnosti, ali za početak mi jasno moramo da pogledamo ko se bori za vlast, a kakve sve afere stoje iza takvih ljudi. Dakle, imamo slučaj SIEPA, slučaj Agencije za privatizaciju o kojoj sam već govorila, Most na Adi koji je koštao kao duplo veći most u Francuskoj, aferu podzemnih kontejnera, preko 600 miliona evra zagonetno ukradenih od strane gospodina Dragana Đilasa i na moju žalost mogla bih da pričam ceo dan na temu afera i zloupotrebe položaja.

Da li je moguće da ta manjina koja se zove Savez za Srbiju želi veštački da konstruiše mržnju i podelu naroda uz konstantne provokacije i agresivne ispade i učestalu mržnju prema ljudima koji su evidentno uspešniji po svim pitanjima od njih samih?

Danas se pred našim društvom i, mogu slobodno reći, nama slobodnim građanima vrši kolektivna nepravda, a kroz učestalo provociranje Saveza za Srbiju, samo zbog toga što ispunjavamo data obećanja građanima i što je nekima teško da prihvate da su SNS, naša Vlada i naš predsednik bolji u svakom smislu od Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Vuka Jeremića.

Poštovani građani, danas se reč „demokratija“ zloupotrebljava, jer se u ime demokratije lomi, pali, ruši i sve što radimo omalovažava od strane Saveza za Srbiju i nekolicine njihovih pristalica.

Očekujem da će novi zakon o sprečavanju korupcije još više razbesneti predstavnike tzv. opozicije, pa će verovatno pored reči koje upotrebljavaju, poput „lomi“, „spali“, „gazi narod“, „ubi“ biti još jezivijih pretnji, ako uopšte postoje, jer ono najgore što ste mogli, vi ste već uradili i izgovorili.

Moje pitanje ovog puta jeste – da li treba pored svakodnevnih problema sa kojima se suočavamo, da gledamo užasne prizore nekolicine agresivnih neistomišljenika? Da li naša deca trebaju ove jezive pretnje i grozote da slušaju i gledaju? Krajnje pitanje jeste – da li takvi predstavljaju i treba da vode u bolju budućnost Srbije?

Sve što smo do sada uradili, izgradnja silnih autoputeva, otvaranje novih fabrika, bolnica, škola, rekonstrukcija i obnova raznih ulica, parkova, otvaranje novih vrtića, poboljšanje životnog standarda, smanjenje stope nezaposlenosti, da li ćemo mi sve to staviti u naše džepove i poneti kući ili to ostaje našim građanima i našoj deci?

Ti isti iz Saveza za Srbiju prolaze tim novim autoputevima, prolaze kroz rekonstruisane ulice, njihova deca idu u škole koje smo mi unapredili, ali, vi prosto ne možete da podnesete što je neko drugi bolji od vas. Svi smo mi bolji, mi koji radimo, gradimo, koji se pošteno borimo, koji težimo miru i stabilnosti, najviše zbog naše dece i mi koji se radujemo boljoj budućnosti u kojoj danas i jesmo.

Moj savet vama jeste, ukoliko promovišete mržnju, jer ja to jedino i vidim, ne postoji vaš politički program koji je smislen, verujem da niko od naših građana više ne zna koji je vaš razlog postojanja na političkoj sceni, osim vređanja, mržnje, rušenja i paljenja i učestalih pretnji, da slobodno možete da slobodno možete da očekujete da se ta ista mržnja koju vi promovišete i proizvodite samo vama i vrati. Ali, ne od nas iz SNS, to je važno reći, našeg predsednika, jer mi ćemo da nastavimo još više da radimo i da gradimo, već od našeg naroda, što se već sada jasno vidi kome oni daju podršku i šta naš narod želi.

Zvučaće bolno i vama kao jedno veliko otrežnjenje, ali, poštovana gospodo iz Saveza za Srbiju, naš narod prosto ne želi vas, ne želi nemire, ne želi nestabilnost. Dakle, naš narod želi mir, dobru budućnost, stabilnost, što je naša politika vodilja i sigurna sam da su jednoglasni u toj podršci. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović SNS

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, nedavno objavljen Izveštaj Evropske komisije dokazuje da je Srbija ostvarila određen napredak u borbi protiv korupcije u prethodnoj godini. Rezultati u borbi protiv korupcije nisu samo uslov da Srbija mora ispuniti da bi se približila EU, već cilj sam po sebi je izgradnja demokratskih institucija i rasta poverenja građana u njih.

Evropska komisija u Izveštaju objavljenom u maju ove godine navodi da je Srbija ostvarila izvestan nivo pripremljenosti u pogledu borbe protiv korupcije. Korupcija u zavisnosti od stepena da li jedna država ima funkcionalnu vladavinu prava i lidere posvećene rešenju tog problema, ne samo na papiru, već i primenom efikasnih mera.

Srbija je sprovela brojne promene u okviru pristupnih pregovora EU, a mi imamo političku volju da se stane na put korupciji. Sektor javnih nabavki i infrastrukturni projekti, zdravstvo, obrazovanje i javna preduzeća su takođe posebno osetljiva na korupciju. Što se tiče borbe protiv korupcije, EU smatra da Srbija u kratkom roku treba da unapredi evidenciju o istragama, optužnicama u predmetima korupcije na visokom nivou, uključujući i oduzimanje imovine stečene krivičnim delom. Izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije donose se sa ciljem da se ojača njihova uloga kao ključne institucije za delotvorniju borbu. Takođe, usvajamo novu ambicioznu strategiju i akcioni plan.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije donet je sa ciljem jačanja odgovornosti političkih subjekata kao učesnika u izbornom procesu. Navedenim zakonskim predlozima predviđa se uvođenje novog pojma, a to je javni resurs pod kojim se podrazumeva nepokretnost ili pokretna stvar i svako drugo dobro koje u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koji koriste organi Republike Srbije, AP ili jedinice lokalne samouprave.

Takođe se brani zloupotreba tih istih javnih resursa za političku promociju, ali se izmenama, kao i kod Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije naglašavaju potencijalne zloupotrebe u izbornoj kampanji. Kao što vidite, mi želimo to da sprečimo.

Pored jačanja odgovornosti u odnosu na korišćenje i raspolaganje javnim resursima, izmene i dopune se odnose i na jasno odvajanje funkcionerske i političke funkcije. Takođe se uvodi zabrana javnim funkcionerima da koriste javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata.

U obrazloženju predloženih izmena navodi se da je Vladina radna grupa za saradnju sa organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava analizirala preporuke tih organizacija od 2003. do 2017. godine. Radna grupe je pripremila tekst izmena zakona sa ciljem pojačavanja odgovornosti nepolitičkih subjekata koji su učesnici izbora, kako u smislu korišćenja i raspolaganja javnim resursima, odvajanja funkcionerske i političke funkcije, ali i kao propisivanje prekršaja za funkcionere koji koriste javne resurse suprotno zakonu.

Kada smo ujedinjeni možemo sve. Neki ljudi pokušavaju da ruše sve što smo postigli i unapredili, da bi zaštiti svoje političke i lične interese. Mi sa ovim zakonima želimo da to sprečimo. Građani Srbije, vidite i sami sa koliko se izazova suočavamo u današnje vreme. Mi na te izazove odgovaramo odlučno i hrabro i sa jasnom vizijom kuda idemo. Nasledili smo mnoge probleme, ali kao što vidite, sistematski rešavamo jedan po jedan.

Ne mogu da završim ovaj govor, a da ne kažem – mi ne smemo da ćutimo i ne smemo da dozvolimo da se ponovi 5. oktobar 2000. godine, što je pokušano u subotu 7. decembra, a to je nasilno ulaženje u Narodnu skupštinu Republike Srbije, paljenje i pljačkanje. Imali smo prilike da vidimo na izložbi koju je organizovala predsednica Maja Gojković svojevremeno kako je izgledala Skupština dan posle. To je strašno. Ovo je najviša institucija Republike Srbije i kada neko napada Narodnu Skupštinu Srbije čije ime je nedostojno i da spomenem, sa zastavom Republike Srbije nasrće i pokazuje da mu ništa nije sveto, ni institucija, ni država, ni zastava, ni narod koji je jasno pokazao ko je njen vođa i kojim putem želi da ide, a to je put isključivo napretka i prosperiteta, to je predsednik Aleksandar Vučić i to je SNS. Toliko od mene. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragana Kostić.
Izvolite.