Devetnaesto vanredno zasedanje , 21.01.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Devetnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/11-20

2. dan rada

21.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Jovanović, vi želite repliku na izlaganje gospodina ministra?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jadranka Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pokušaću da se setim svega što ste rekli, ali da krenem od ovih komisija.

Vi ste rekli - stručni ljudi. Nije dovoljna samo stručnost. Svaka stručna osoba mora da poseduje jedan intelekt koji ga vodi, kad je umetnost u pitanju, i analizi sopstvenog dara kroz koji, dakle, mora biti darovit da može da proceni onog drugog preko puta sebe i ne samo da ga proceni, da bude daleko korak u budućnosti, da je inovativan, da su njegovi kriterijumi posebni, udruženi. Kad sam rekla možda reč - časno, udruženi sa maksimalnim osećanjem pravednosti koje se uvek naslanja i na opšte dobro i koje isključuje, koliko god je moguće, prihvatam da je teško, svaku subjektivnost.

Dakle, ako meni neko nije simpatičan, a ima i takvih ljudi, ja ne želim da mu oduzmem one kvalitete koje taj ima. Malo ćete ljudi u ovoj našoj Srbiji sresti a da oni zaista žive tako. Možda deklarativno. Ali, da je zaista njima stalo, zbog njih samih, da to ne mora nikad niko da sazna na zemaljskoj kugli, da je njima stalo, da su časni pred sobom na taj način da ne oduzimaju kvalitete onome ko im jednostavno nije na njihovoj, prosto, nije simpatičan i ne dele čak i njegova uverenja, bilo kakva. Ali, imaju određene kvalitete. Zato sam rekla da za svaku komisiju, kao i za sve u životu, intelekt je prva stvar.

Što se tiče budžeta, vi se pozivate na preporuke i na to kako druge zemlje, na ono što su odredile druge zemlje. Shodno tome možemo da se pozovemo i na to kakva je ekonomija tih drugih zemalja. A, nema veze. Dobro, ali ja sa mojim pogledima i stavovima moram ipak da kažem da smo mi svesni u kakvom je stanju bila naša zemlja i šta se desilo sa našom ekonomijom. Kada sam rekla da ne mislim da su ta sredstva mala, mislim da koja god da su, kako god ih neko okarakterisao, da mi treba da budemo zadovoljni sa onim što imamo.

(Predsedavajući: Zahvaljujem, koleginice.)

To je pre svega jedna filozofija života, da se krećete u okviru mogućeg. Jer, sigurna sam da neko sa mnogo više podataka i informacija o tome brine, odlučuje, promišlja, ne spava noću, na primer, što bih ja radila, i što sam radila i što radim i ja i vi i svako sa svojim platama i sa svojim budžetom.

Treće, o odnosu operskih pevača…
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, dva minuta je isteklo.

Reč ima ministar, Vladan Vukosavljević. Izvolite.

Vladan Vukosavljević

| Ministar kulture i informisanja
Stičem utisak da govorimo o istom fenomenu iz dva različita ugla.

Znači, ja ne osporavam da se sa novcem sa kojim se raspolaže mora upravljati domaćinski i sa maksimalno dobrom voljom i sa svim mogućim kapacitetima koji bi omogućili da se neka suma ipsilon raspodeli što pravičnije. To je nesporno. Bez potrebe da po svaku cenu ispadne da mislimo isto, ali, jednostavno ja se slažem sa takvim stanovištem. Ali, to nije bila tema na način kako sam je ja razumeo, što je moguće da je moja greška.

Dakle, nije bitno da se porede zemlje u vezi sa visinom budžeta. Burkina Faso, bez želje da uvredim prijateljsku zemlju, može da ima 10 dolara bruto-nacionalnog prihoda, ako ona odvoji 10 centi ili jedan cent, da me aritmetika ne prevari, onda je to 1%, a Norveška koja ima 10 miliona nečega, ako odvoji 1%, to će biti drugačije. Znači, nije stvar u apsolutnom iznosu, reč je o procentualnom iznosu.

Naglasio sam, takođe, da i dalje verujem u to da je princip inače života i u politici i u društvu takav da se zemlje ugledaju jedna na drugu, u pogledu donošenja zakona, u pogledu stepena demokratije, u pogledu drugih stvari. Prema tome, to nije ništa novo i ne verujem da oko toga postoje neslaganja.

U vezi sa ovim što je koleginica Jovanović rekla, upravo ovakva debata, odnosno kasnija priča o tome i služi tome da se isprave neki detalji…

(Nataša Sp. Jovanović: I amandmani.)

I amandmani, naravno.

Prema tome, znate kako, sada je ovde navedeno kao narodna igra, folklor, sigurno da je pojam koji je širi pojam jer obuhvata i pevanje, jer obuhvata i neke druge stvari. Da li se pod interpretacijom može posebno dati omaž operskoj umetnosti, verujem da da. Prema tome, mi nismo neskloni, skloni smo da prihvatimo sve one opservacije i analize koje se pokažu. Ovo nije grad Varadin, ovo nije uklesano u kamenu.

U pravu ste kada kažete da je moguće i da nekom to baš ne služi na čast, ali nama, nekom tehničkom omaškom, nije se dovoljno pedantno pristupili definiciji svake od ovih stvari. Prema tome, ostaje prostor da ono što možemo ispravimo ili dopunimo na način kako to dolikuje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.
Poštovani narodni poslanici, sada ćemo u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine odrediti pauzu u trajanju od jednog časa.
Sa radom nastavljamo u 15.25 časova.
Koleginice Jovanović, prijavili ste se za repliku. Možete nastaviti nakon pauze.
Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, koleginice Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, mi smo s pažnjom pogledali, pre svega, izmenu i dopunu Zakona o kulturi i novi Zakon o arhivskoj građi. Naša poslanička grupa je podnela veći broj amandmana. Videćete da su oni suštinske prirode, a i zbog toga što smo primetili da su i neke jezičke greške napravljene.

Mi srpski radikali zaista želimo da svaki zakon bude jasno u duhu srpskog jezika, jer vi ovde u izmeni i dopuni zakona, takođe, potencirate ono što je veoma važno svim građanima srpske nacionalnosti, da se poštuju srpski jezik i ćirilično pismo.

Što se tiče samog Zakona o kulturi, naše su primedbe i na osnovni zakon, kada je bila ova dosovska, žuta vlast, propala, bile u smislu da bismo mi to sve uradili drugačije i izražajnije. Srpska radikalna stranka smatra da ne treba neke modele, a kamoli u zemljama koje su neprijateljske prema Srbiji, kao što su zemlje EU, da kroz neku internacionalizaciju što članova zakona, što primera koji oni imaju u praksi, mi tražimo model za kulturu, jer kulturni model srpskog naroda seže još od vremena Nemanjića.

Ako su Nemanjići hteli da zaokruže srpsku državu kao celinu, da se uspostavi autokefalna srpska pravoslavna crkva, da se ustanove vrednosti kao najsveliji primeri za buduće generacije, zašto mi onda sad da sve te modele ne primenimo na današnje, evo, uslovno rečeno, savremeno vreme, a da to bude model razmišljanja za svakoga ko hoće da se bavi, da prati, da proučava kulturu i za buduće generacije?

Mnoge skandale imamo iz neposredne prošlosti, gospodine ministre, koje ja danas zaista moram da napomenem. O tome je govorio i naš ovlašćeni predstavnik gospodin Šešelj, ali zaista je još mnogo takvih primera.

Najpre, zašto država Srbija, samim tim i Ministarstvo za kulturu ne zauzme jasan stav kada je u pitanju promovisanje tradicionalnih, upravo tih, još od tog doba, a kasnije i kroz vekove, najsvetlijih kulturnih vrednosti koje ova zemlja ima?

Ne možemo uopšte da prihvatimo način na koji se raspodeljuju sredstva za pojedine manifestacije. Mi smo izričito protiv ovog člana koji vi sada predlažete u Zakonu o kulturi, gde na predlog lokalne samouprave, autonomne pokrajine ili Vlade Srbije mogu da se proglase kulturne manifestacije i festivali od najvišeg značaja.

To mora da se ustanovi zakonom. Ne može to da bude od prilike do prilike i da li će neko da pokrene tu inicijativu, da li neće i ko će to posle, možda budete vi ponovo ili posle vas da odlučuje, znate.

Ako je nešto tradicionalna vrednost, kao što su Vukov sabor u Tršiću, kao što su Mokranjčevi dani, kao što su Desankini dani, kao što su Disovi dani, kao što su dani gde se promoviše herojstvo naših predaka u Prvom srpskom ustanku, kao što su sve te druge manifestacije, molim vas, onda je neshvatljivo da mi sad treba da ustanovljavamo princip po kome će neko ko će da sedi od, iskreno rečeno, birokrata, na kraju krajeva, da određuje a šta je to nacionalno, a šta nije.

Srpska radikalna stranka je izričito protiv toga da se „Egzit“ finansira bilo kakvim državnim novcem. To je, jednostavno, jedna novotarija u kontekstu posmatranja sveukupnog razmišljanja sa zapada, a to su načini kupovine, njihov način praznovanja koji je u suprotnosti sa svim tradicionalnim srpskim vrednostima. Mi treba da se odreknemo toga. Ako je to privatna kompanija i ako oni kažu da imaju prihod i ako to neko voli i ako je to moderno doba, neka oni to finansiraju.

Za razliku od toga, mi smo doneli prošle godine Zakon, čini mi se, da ne kažem pretprošle, o srpskoj književnoj zadruzi i mi nismo zadovoljni, gospodine ministre, iznosom kojim se finansira Srpska književna zadruga. To je jedan aspekt. To je moglo da bude više njima u korist, a da ukinete svo ovo antisrpsko finansiranje umreženih zapadnih agentura, nevladinih organizacija koje promovišu ovde, eto, i sve na čelu sa vašim prethodnikom Tasovcem, „Mirditu“ u centru Beograda. To je zaista jedan skandal i, na kraju krajeva, ponižavanje i srpskih žrtava, huljenje na naše svetinje, na kolevku srpstva i na sve ono što treba da bude svetli primer za svakoga i ko se bavi politikom i ko je uopšte u oblasti kulture.

Što se tiče ovih načina finansiranja određenih projekata, ja moram sada da napravim samo jednu paralelu i da navedem jedan primer. Kada je scenario za finansiranje filma u Kulturni centar Srbije došao, sada da ne pominjem, ne promovišem tog autora, jer znate vi o kome se radi, kao i šira javnost, filma o slavnom četničkom đeneralu, predvodniku najvećeg antifašističkog četničkog pokreta, Draži Mihailoviću, oni su rekli da im se ne dopada scenario. Čujte, ne dopada im se scenario koji je najbliži autentičnim događajima i svemu onome što je đeneral Draža Mihailović, koga su na takav mučki način pogubili komunisti, doživljavao sa svojim saborcima.

Sada vi mene treba da ubedite i svakog od nas iz SRS da će neko sutra da bude pravičniji ako sličan projekat dođe na razmatranje kod članova te iste komisije? Ovde se u kulturološkom smislu, evo, skoro ste bili pre nekoliko dana na festivalu kod gospodina Kusturice, Kustendorfu, koji sada ima jednu višu dimenziju. Nasuprot onome za šta se on zalaže i što je ispravan stav, promovišu od strane ovih neprijatelja srpskog naroda sve ono što nema nikakve veze ni sa srpskim filmom, ni sa srpskom muzikom, ni sa srpskim etno-folklornim nasleđem, a to se prihvata i dolazi i onako kroz pore društva ulazi na veoma opasan način.

To nije dobro. Država Srbija, samim tim i vaše ministarstvo, treba da zauzme jasan stav i da se kaže – ne treba mi da se osvrćemo, niti da podležemo uticajima onih koji su neprijatelji srpskog naroda, koji kada je Botorić doneo bioskop u Beograda i kada je sniman film „Sa verom u Boga“, koje je zaista remek delo tog vremena, tridesetih godina, u Holivudu nisu znali da snime takav film.

Dakle, to što mi nemamo tolika sredstva i takve mogućnosti da našim pravim srpskim autorima, koji hoće da promovišu i našu tradiciju i istoriju i da na realan način sagledavaju sve ove nedaće iz naše bliske prošlosti, to je jedan aspekt, a da se to još pospešuje parama iz budžeta i da se takvima koji neprijateljsku propagandu šire, kao što je ovde već pomenuti film Gorana Markovića, gde u jednom monologu glumac Gordan Kičić kaže da su Srbi ludi narod koji teroriše sve na Balkanu. Pa, zar mi to treba da dozvolimo, gospodine ministre?

Da ne bude sad da završim govor u ovom duhu, dakle, sve ovo što primaju ove prozapadne agenture dajte u projekte koji će da baštine, da promovišu ono što je naša kulturna baština, kao i pomoć i našoj kulturi koja ima i tu duhovnu dimenziju, kao što je pomoć da se osvetli manastir Gradac, koji je sada zaista u jednom punom raskošu i sjaju blista, kao sve drugo što treba da bi se očuvao srpski nacionalni identitet, a da se okanemo svega onoga što je usmereno protiv Srbije i srpskog naroda.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.
Gospođa Jadranka Jovanović ima repliku od malopre, pa ćemo dati reč ministru Vukosavljeviću.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jadranka Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Upravo smo prekinuli na pauzi, kada sam htela samo da podsetim, da objasnim, zarad javnosti, odnos između glumačke profesije i operske profesije, o kojoj nisam pričala ja lično, i bez obzira što i ja to mislim privatno, ovde se ne radi o privatnom mišljenju ni glumaca, ni operskih pevača, nego o onome što je naučno dokazano, naučno procenjeno sa dokazima i analizama koje su od strane stručnjaka izvršene i koje postoje kao takve zapisane. Dakle, kako se vrednuje operska umetnost i koje su teškoće kada je u pitanju operska umetnost, naravno, imajući u vidu da i ja sama znam, kao neko ko je na sceni, koliki su zahtevi glumačke, odnosno glumaca na daskama, sve više danas sa ovim režijama, da ne govorim o filmu

Ali, zarad javnosti, samo kratko da pojasnim, dok glumac, ako slučajno zaboravi tekst ili se zagrcne ili zakašlje, može da stane, da zastane, operski pevač ima ritam, melodiju, orkestar, tekst, ne sme to da mu se dogodi, jer vreme protiče i svoju umetnost i svoj dar mora da plasira u tačno određenoj meri koja je sa svih strana omeđena.

Gledam stalno na ovaj sat, jer sam shvatila da imam samo da minuta.

Tako da, to je moje pojašnjenje. Plus da je između dva rata jedan operski prvak, recimo, u Narodnom pozorištu, u odnosu na prvaka drame bio daleko više vrednovan i po pitanju plate, i naravno, beneficiranog radnog staža. To je nešto što se svih ovih godina izgubilo i ne zalažem se, ovo je divna jedinstvena prilika, i meni, da kompletnu branšu operskog pevača i operske umetnosti i svih onih, hora, orkestra, dirigenata, reditelja, koreografa, kostimografa, postavim zaista, i pruža nam se zajednička prilika da ih postavimo pošteno i časno na ono mesto koje im pripada. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.

Reč ima ministar Vladan Vukosavljević.

Izvolite, gospodine ministre.