Dvadeseto vanredno zasedanje , 30.01.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

4. dan rada

30.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Kolega Orliću, da li dozvoljavate da najpre koleginica Vukojičić, s obzirom da smo maločas imali nesporazum u komunikaciji.
Izvolite koleginice Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Činjenica jeste da od 70-ih godina 20. veka u Srbiji se beleži pad živo rođene dece. To je činjenica, to svi statistički podaci su pokazivali. To je svaki popis stanovništva pokazivao. Za razliku od svih onih prethodnih koji su preuzimali vlast i odgovornost u ovoj državi niko ovaj problem na pravi način nije prepoznao i na pravi način izvukao ispod tepiha do Aleksandra Vučića. To je tačno i to je istina.

Naravno da ja kao narodna poslanica znam da Vlada predlaže, a Narodna skupština usvaja zakone, predlaže amandmane. U krajnjem slučaju Narodna skupština je deo zakonodavne vlasti i naravno da mi ovde donosimo zakone. Ali, takođe, tačno je i to da je SNS i našem predsedniku Aleksandru Vučiću Srbija na prvom mestu i život na prvom mestu.

Iz tog razloga sam pomenula, sa ponosom i sa radošću, jer ja sam majka troje dece, a i baka, hvala Bogu da prvi koji je taj problem prepoznao i pokušao da predloži Vladi preduzimanje mera da bi se taj problem počeo rešavati, jeste Aleksandar Vučić i to je činjenica.

Ono što takođe moram da istaknem da je prošle godine prvi put rođeno više dece nego u prethodnoj godini. Znači 2019. godine u odnosu na 2018. godinu rođeno je 700 dece više. Takođe, moram da naglasim da je jutros raspisan konkurs za podršku merama natalitetne politike u iznosu od 650 miliona i da sve lokalne samouprave na području Republike Srbije imaju pravo na konkurs za te mere podrške natalitetnoj politici. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Orliću zahvaljujem na razumevanju. Imate pravo na repliku.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam još jednom.

Pre svega hvala i vama gospođo Vukojičić na izvanrednim podacima kojima ne može da se parira nikakvim verbalnim driblinzima.

Svima je jasno da smo mi ovde reagovali na dve stvari. Prva je, svakako preporuka šta i kako treba da misli Aleksandar Vučić o tome kako mi predstavljamo njegovu politiku i dajemo joj podrušku.

Druga je jedna potpuno nekorektna izjava da zbog toga što se u ovoj zemlji vodi loša politika, da zbog toga neki ljudi požele da promene zemlju. Dakle, u vezi sa tim drugim. Prvo, moram da podsetim, politika koja se vodi u Srbiji danas dovela je do toga, evo tu je i ministar koji te stvari odlično poznaje pa može da me ispravi ako pogrešim.

Stopa nezaposlenosti padne ispod vrednosti od 10%. Jel tako? Devet koma osam. Uporedite to sa onim periodom kada se vodila, kakva bi to bila politika. Jel uspešna, jel lepa i dobra? Kada je ta stopa iznosila po 25%. Kažite da to danas nije značajno vidljivo bolje. Ne morate da opet idete u one pokušaje ekstremnih, verbalnih manipulacija koji kažu upravo to što je rečeno malopre. Smanjuje se broj nezaposlenih u Srbiji zato što ljudi zemlju napuštaju.

Pogledajte činjenice, pogledajte podatke i videćete da tu nema nikakve negativne razlike u odnosu na ono što se dešavalo pet ili deset godina unazad. Naprotiv, mi sada pozitivne trendove možemo da očekujemo samo. Poslušajte one koji sigurno ne navijaju za SNS, već misle o njoj sve najgore moguće. Kada vam ti kažu da je na stotine hiljada novozaposlenih u ovoj zemlji, pa to može da bude samo istina. Jel tako?

A evo, to između ostalog kaže Milojko Arsić. Znate šta već misli o nama i o našoj politici. On kaže, jedan od uspeha aktuelne vlasti je povećanje registrovane zaposlenosti tokom prethodnih sedam godina. Kaže – zaposlenost u ovoj godini je veća za blizu 300.000 ili 16% u odnosu na 12%. Ako vam to kaže onaj za koga znate da vas apsolutno ne voli, ja ne znam ko to onda može ospori.

Dakle, to je rezultat politike koja je usmerena ka budućnosti onoj koja je svesna da više posla treba obezbediti mladima da bi bili više ohrabreni i da u ovoj zemlji ostanu.

Na kraju, kakav je odnos prema budućnosti i prema mladima Aleksandra Vučića, pa u smislu onog prvog pitanja, ko nas predstavlja i ko treba da nas predstavlja? To je najbolje rekao sam Aleksandar Vučić. Minimum 30% mesta na našoj listi sa kojom ćemo izaći pred građane Srbije ovog proleća biće potpuno novi mladi ljudi, ljudi kojima se pruža šansa, ne samo da političke rade, nego da pre svega pokažu da su kadri da se bore za svoju zemlju i da za nju izbore nove vredne rezultate. To rade oni koji imaju uspešnu politiku, a koji imaju mlade ljude koji su spremni da se politikom bave.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Radeta, obzirom da i vi gospodin Orlić znate da moramo da završimo rad do 14,30 časova, a da ne bi bilo da imamo dvostruke standarde i aršine. Obzirom da ste vi započeli dijalog, evo ja ću omogućiti vama repliku, pošto ste se prijavili. Pretpostavljam da će se nakon toga i gospodin Orlić javiti za repliku i da sa time za danas završimo, a da nastavimo nakon toga. Ako ste saglasni. Ukoliko se gospodin Orlić opredeli za repliku.
Izvolite koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja se slažem i veoma ću kratko.

Bilo bi lepo kada neko citira Vučića da ga citira precizno. Jeste on rekao, govori to svakodnevno, odakle god se javlja. Jeste rekao da će na listi naprednjaka za sledeće izbore biti zamenjeno najmanje 30% sadašnjih poslanika, ali je rekao nešto što meni onako govori nešto drugo. Rekao je da će tih 30% novih biti mladi, obrazovani, neuprljani, pošteni. Onda se ja samo pitam kojih je to 30% sada tu koji nisu takvi kakvima će ih Vučić zameniti? Hvala.

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Orliću izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Sa punom sigurnošću vam kažem svih sto posto kandidata na našoj listi biće oni koji će da se staraju o dostojanstvu naših institucija i Narodne skupštine među njima, naravno ako će SNS u toj Narodnoj skupštini predstavljati, pošto je bilo danas iskazane brige za institucije, Narodnu skupštinu prvu među svima.

Pouzdano vam kažem, sto posto naših ljudi i naših predstavnika na toj listi će voditi računa o tom dostojanstvu i nikada se neće ponašati, pa na način koji je mogao da se vidi juče u ovom domu Narodne skupštine. Znate na šta mislim.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Orliću.
Poštovani narodni poslanici, saglasno čl. 27. i 205. Poslovnika, određujem pauzu do 16.00 časova, kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje poslaničkih pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije, poslednjeg četvrtka u mesecu. Zahvaljujem.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16.00 do 19.00 časova, saglasno članu 205. Poslovnika Narodne skupštine.
Podsećam vas da će redosled postavljanja poslaničkih pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine, tako što će najpre reč dobijati narodni poslanici koji ne pripadaju nijednoj poslaničkoj grupi, a zatim narodni poslanici od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi.
Prelazimo na postavljanje poslaničkih pitanja.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.
Izvolite.