Četvrto vanredno zasedanje , 10.06.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/223-21

2. dan rada

10.06.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima gospodin iz ministarstva.

Izvolite.

Vladimir Antonijević

Apsolutno je pitanje na mestu.
Ono što smo mi radili prilikom harmonizacije sa evropskom pravnom tekovinom, konkretno sa regulativom 1589/2015, proceduralnom regulativom Evropske komisije, u samoj regulativi postoje dve razlike. Nešto se odnosi na unlawful i alegal aid i prilikom harmonizacije imate isto jezičko tumačenje, odnosno da li je nešto usklađeno ili neusklađeno. Zapravo, unlawful znači neprijavljeno, a alegal je neusklađeno.
Apsolutno, ako je nešto neprijavljeno ne znači po automatizmu da nije usklađeno i samo Evropska komisija u tom trenutku ima mogućnost preliminary assessment, nešto što i mi radimo u tzv. Prethodnom ispitivanju tzv. naknadne kontrole i to jeste činjenica. Imamo takva pitanja i često dobijamo, zapravo, inicijative od određenih učesnika na tržištu da nešto što po automatizmu nije prijavljeno Komisiji se može smatrati da je neusklađeno, ali definitivno to nije. To je bitna razlika i očigledno unosi neku vrstu zabune, ali to je samo trenutak transpozicije koju ja i dalje smatram da je adekvatno preneti. Prosto, kada uzmete terminološki razlog unlawful i alegal, bukvalni prevod toga su defakto neka vrsta neusklađenosti, ali ako gledamo sa stanovišta ZOUP-a, našeg Zakona o opštem upravnom postupku i ako se sami postupci pokreću samim zahtevom stranke u postupku, znači da morate da imate na neki način prijavu. Ako ona nije prijavljena, to ne znači da ona nije usklađena. Sada, to je taj trenutak eventualnog previda itd.
Nadam se da sam vam razjasnio eventualno dilemu? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Replika, gospodin Uglješa.
...
Socijalistička partija Srbije

Uglješa Marković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Nije ni replika, samo da se zahvalim na odgovoru i upravo zato sam i postavio pitanje, pošto sam i ja zamoljen da to pitam od strane nekih subjekata, pa vidim da stvara određena nerazumevanja.

Vama hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Po osnovi uvek replika, iako ste vi samo dali kratak komentar.

Sada prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.

Prvi na spisku je gospodin Samir Tandir.

Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Samir Tandir

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici komisija, što se tiče izveštaja koji su danas na dnevnom redu i o kojima raspravljamo, oni su tehničke prirode. Odrađeni su korektno. Sadrže sve ono što jedan kvalitetan izveštaj treba da sadrži. Poslanički klub Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke će u danu za glasanje glasati.

Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka, zadovoljna je i svakako podržava rad ovih komisija. Smatramo da su one neophodne i da pomažu funkcionalnijem delovanju našeg sistema.

Što se tiče Izveštaja Komisije za hartije od vrednosti, jako važna institucija, samim tim da nemamo turbulencije na ovom tržištu kapitala dokaz je da se dobro radi, da smo poprilično u povoju na ovom tržištu i da ima dosta prostora za napredak i nadam se da ćemo u nekim narednim godinama više raspravljati o vašem izveštaju.

Što se tiče Izveštaja za kontrolu državne pomoći, u proteklih godinu dana čitavo čovečanstvo, samim tim i naša država, suočavali su se sa najvećim izazovom, a to je pandemija kovid virusa. To je najveći izazov posle Drugog svetskog rata. Mislim da sve građanke i građani u našoj zemlji mogu da budu ponosni na to kako je najveći državni vrh i sve institucije u našoj zemlji, kako su odgovorile ovom izazovu.

Hoću da istaknem da smo zaista bili šampioni kada je u pitanju pomoć koju smo dali svojim građanima. Posebno hoću da istaknem finansijsku pomoć koja je data i penzionerima, ali i svim građanima i da svi pokušaji da se to banalizuje i da se ismeje na neki način su zaista strašni, jer jako puno poznajem građana kojima je to zaista puno značilo, ali građani su imali slobodu izbora i svako ko je smatrao da mu to ne treba, nije ni morao da se prijavljuje.

Posle borbe za zdravlje, za živote svih građanki i građana, svakako najvažnija borba koju smo vodili jeste borba za spas naše privrede. I pomoć koju smo ovde više puta glasali i koju je obrazlagao ministar finansija i koju smo prosledili privrednim subjektima je suštinski važna, da sada možemo govoriti o našem privrednom rastu, možemo govoriti da su projekcije bile manje od realnog stanja, da je realno stanje dosta bolje, da imamo privredni rast i da je naša privreda preživela.

Vidimo da se mnogo razvijenije zemlje mnogo teže oporavljaju i zemlje Evropske unije i druge zemlje zapada. To je dokaz odgovorne politike, ispravne politike koju je vodio i predsednik države i Vlada Republike Srbije.

Što se tiče medicinske pomoći, hoću da istaknem da dolazim sa prostora Sandžaka, a lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić je detaljno govorio o izazovima sa kojima smo se suočavali, kao i sve građanke i građani. Hoću da istaknem odgovorno ponašanje i zahvalnost predsedniku države Aleksandru Vučiću, predsednici Vlade, koji su u jeku pandemije posetili Novi Pazar i uručili neophodnu medicinsku pomoć.

Naravno, kada je odgovornost u pitanju, moramo je potpuno razložiti, videti šta je to lokalna razina institucija i lokalne samouprave i zdravstvenog centra, prvenstveno u Novom Pazaru i Doma zdravlja u Tutinu, u Sjenici i drugim gradovima i šta je odgovornost države.

Ono što ja vidim i hoću potpuno realan da budem, i kroz izveštaje i kroz sve ono što smo mogli da pratimo, jeste da su najveći državni organi zaista dali svoj maksimum, ali da očigledno to na lokalu nije funkcionisalo i zato smo imali zaista jednu tešku situaciju. U narednom periodu očekujemo utvrđivanje pune odgovornosti za krizu koju smo imali na prostoru sandžačkih opština, kada je zdravstvo u pitanju, a prvenstveno odgovornost na lokalnom nivou i zašto lokalni štabovi apsolutno, pogotovo u Novom Pazaru, nisu funkcionisali. Čak se jeku pandemije dva meseca nije sastajao.

Što se tiče Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, hoću da istaknem da je ovo jako važna institucija i da npr. imamo opštinu Sjenica, koja duguje skoro 50% svog budžeta. To je dokaz da se javne nabavke, i DRI je ustanovila niz nepravilnosti, ili se nisu sprovodile, da je se sprovodio sistem slobodnih pogodbi ili da su se sprovodile tamo gde i ne treba da se sprovode.

Hoću da istaknem primer dečijeg vrtića u Sjenici, gde je lokalna samouprava angažovala privatni dečiji vrtić, iako u državnom vrtiću nisu popunjeni svi kapaciteti. Sada novo rukovodstvo u lokalnoj samoupravi ima problem kako da to sve servisira, jer naprosto, javne nabavke ili se nisu sprovodile ili se to zloupotrebljavalo.

Ono što hoću da istaknem kada je u pitanju Direkcija za izgradnju Novog Pazara, pogotovo kada imamo nešto što je ustaljeni sistem rada, pogotovo u izbornoj godini, da se radovi dešavaju, a da se postupak javnih nabavki sprovodi retroaktivno.

Imam konkretno ovde jednu pritužbu građana. Ne znam da li je neko podnosio prijavu, jer zato postoje institucije da prate, nismo mi ni agenti, ni neki Eliot Nes da sve pratimo, kada je u pitanju jedan od gradskih platoa koji se renovirao, da je on odrađen, a da je posle retroaktivno sproveden postupak javne nabavke.

U danu za glasanje podržaćemo izveštaje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Vladan Glišić.

Izvolite.

Vladan Glišić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Izveštaj o monitoringu javnih nabavki za 2020. godinu, koji je Kancelarija za javne nabavke podnela i o kome ću ovde govoriti, na dobar način kroz nekoliko primera pokazuje modus operandi ove vlasti i, pre svega, SNS.

Na strani 203. tog izveštaja imate da je opština Lučani ugovorila nabavke građevinskog materijala u iznosu od 42.619.716 dinara, a ceo proces se završio sa obećanjem svega toga za 5.909.473 dinara.

Na strani 196. opština Dimitrovgrad je uvećala glavni ugovor aneksiranjem sa grupom izvođača radova na 1.555.050 dinara.

Na strani 200. opština Ivanjica je od ugovorenih 23.946 dinara uvećala celu nabavku posle završenog posla, naravno, aneksima osnovnih ugovora, za 3.518.947 dinara.

Ima ovakvih primera još, ali ovde se lepo vidi kako se raspolaže budžetskim sredstvima koja su sredstva naših građana, kako se privilegovanim firmama koje su u nekom kontaktu ili obavezne da sutra taj novac vrate i pomognu u kampanji SNS izlazi u susret, a onda im se kroz anekse povećava mogućnost da raspolažu sa novcem.

Naravno, čim je ovo primećeno u izveštaju, znači da su tu neke ličnosti koje su, naravno, ovo su sve opštine gde vlada SNS, pravna lica su kažnjena sa kaznama od 200 do milion i 500 hiljada dinara. Te kazne takođe idu iz budžeta.

Dakle, kada pogledamo kako Srbija izgleda, ne možemo da ne primetimo da je jedno veliko gradilište, da se rade saobraćajnice i da je to nešto što svako normalan u ovoj zemlji će pozdraviti.

Međutim, ovo što smo sad videli kao primer, to se primenjuje kao modus operandi na svim tim, najverovatnije na svim tim gradilištima, jer je to način kako se izvlače pare, da bi SNS mogla da podmiri sve svoje potrebe.

E, sad, kada bih bio klasičan demagog, kao što smo svi mi bili u ovih 30 godina kada smo bili opozicija, ja bih rekao da je SNS najkorumpiranija stranka u našoj istoriji, da je ona kriva za sve i da je ovde, u stvari, novac izvučen zato da bi se njeni članovi, funkcioneri bogatili na nedozvoljen i nezakonit način.

To nije tako. U stvari, istina je negde između. Istina je u tome da u ovih 30 godina mi skoro da nemamo na političkoj sceni nikoga ko nije bio i vlast i opozicija.

Ako se setimo kako smo se ponašali kada smo bili opozicija, a onda su oni koji su bili na vlasti bili najveći lopovi, najviše su krali, mi to nikada nećemo raditi kada dođemo na vlast i takve priče smo pričali, a onda kada se dođe na vlast od jednom se vidi da to baš nije tako, da i u vašim, tj. našim redovima ima ljudi koji kradu, koji onda završavaju u zatvorima.

Imate devet godina vlast, imate po vertikali vlast skoro u svim opštinama i gradovima i naravno da sada u zadnje vreme, kada pravosudni organi rade svoj posao, moraju da hapse vaše funkcionere i to se upravo dešava. I ne samo to, nego dešava se da razne frakcije SNS optužuju jedni druge za te zloupotrebe. To je kada imate stranku od 750.000 članova negde i normalno. Znate kako, toliko ljudi, pa tu ima i sjajnih ljudi i mnogo loših ljudi.

Dakle, neću da idem u tom pravcu da vas optužujem da ste vi nešto posebno alavi na korupciju u odnosu na druge političke stranke i druge političke organizacije, ali hoću da kažem da u SNS ima jedna sistemska korupcija koja nema veze sa tim kakvi je ljudi vode, jer kakvi god da je ljudi vode na kraju će ta sistemska korupcija pojesti i društvo i tu stranku, a ta sistemska korupcija je to da je to jedna nenormalna masovna stranka, stranka koja je sve druge političke stranke dovela u maltene nestanak u Srbiji, stranka koja u stvari svoje koalicione partnere polako jede i usisava. Dolazimo u situaciju da vi ne možete dobiti u takvom jednom maniru u kojim radite, vi ne možete ni stvoriti, ni dobiti, ni osloboditi prostor za neku opoziciju koja vama može da se suprotstavi i da vas kontroliše u ovom procesu. Kada pogledamo vaše izborne rezultate koji su preko 50% na lokalu, ja to zovem narkomanijom preko 50% rezultata, vi to ne možete da ostvarite ako sve ove novce, koji se preko sivih tokova prelivaju, ne prebacite u finansiranje svih tih vaših mikroštabova, kapilarnih glasova i svega i toga, i to je u stvari ta korupcija.

Nisu vaši funkcioneri, a ima i toga, sve ove pare izvlačili da bi bili pre svega bogatiji, već da bi to koristili u izbornoj kampanji, da niko drugi ne može da se pojavi na političkoj sceni, gde koristeći medije, masovnu kampanju, pritisak na birače dovodite do toga da niko drugi ne može da postoji na ovoj političkoj sceni. To nije dobar put i ovo su modeli kako finansirate taj projekat, taj projekat je jednako loš i za vas i za nas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima koleginica Aleksandra Tomić.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Znači, ako biste želeli da budete maliciozni, a i jeste maliciozni u vašem izlaganju, iskoristili ste Izveštaj o monitoringu Kancelarije za javne nabavke da govorite o tome kako postoji sistemska korupcija od strane SNS. Nije SNS naručilac posla i nije on naručilac javnih nabavki, nego institucije i pravna lica iz privrede koje su u javnom ili privatnom sektoru.

Prema tome, nemojte da zamenjujete teze i da pokušavate svoje političke neuspehe u političkoj kampanji, što ne možete građanima uopšte da objasnite kako je Boško Obradović u jednom trenutku bio za Đilasa, pa kako više nije za Đilasa, pa kako je uzeo 5.000 evra od crkve, pa kako nije uzeo 5.000 evra, pa kako je Đilas uzeo 619 miliona od građana Srbije iz budžeta, da prevaljujete na sistemsku korupciju SNS. Ovde postoje institucije, postoje zakoni, postoje organi unutrašnjih poslova koji prate rad svih onih koji nisu u skladu sa zakonom i za to određeni akteri odgovaraju i da li su oni članovi SNS ili neke druge stranke, to će jednostavno pokazati i da uvek odgovaraju da su pred zakonom svi jednaki.

Prema tome, nemojte da zamenjujete teze i pokušavate na taj način da pridobijete glasače u dnevnopolitičkoj borbi za vaše glasove. Jednostavno, morate da se opredelite ili ćete izaći sa određenim programom, ali nemojte lažima ovde da obmanjujete građane Srbije napadom na SNS. Hvala.