Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.10.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

03 Broj 06-2/409-21

2. dan rada

14.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izvolite.

Pavle Petrović

| Predsednik Fiskalnog saveta
U uslovima pandemije mi smo elektronski, ne telefonom nego „Vebeksom“, „Zumom“ održavali skoro sve sastanke i suštinski mi radimo tako da ne samo tri člana Fiskalnog saveta, nego svi zaposleni rade permanentno izveštaje, usaglašava se i donosi. Onaj poslednji korak je defakto potpuno formalan, ali i on je bio ispoštovan jer smo kolega Nikola Altiparmakov i ja uskladili i prihvatili taj dokument. Jedini razlog zašto sam ja mislio i kada je bila prva prilika, a to je bilo posle sredine jula, kada je bila prva prilika da se fizički nađemo, onda smo kolega Altiparmakov i ja potpisali taj izveštaj. O svemu sam obaveštavao kolegu Bojana Dimitrijevića i jedini razlog, ali evo može i on da kaže, što sam mislio da ne treba da insistiram da on potpisuje ili da razmatra nešto u čemu nije učestvovao, ali sa zadovljstvom ako mislite da to bio propust da dozvolimo, on je u međuvremenu pročitao nekoliko puta taj izveštaj, može i naknadno i sada da se izjasni šta misli o tome izveštaju, a onda, kažem, za sve druge izveštaje mi se sastajemo i potpisujemo.
Dakle, još jednom, pandemija, ta cela 2020. godina je bila takva, o čemu postoje pravna dokumenta u Fiskalnom savetu, da se radi na preporuku Kriznog štaba od kuće, a to znači preko „Vebeksa“, „Zuma“ i drugih sistema za komunikaciju mi smo držali te sastanke.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Veroljub Arsić ima reč.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Dobro, prihvatam da je bilo on lajn, ali i dalje ne mogu da prihvatim drugim deo. Znači, gospodin Vučković je podneo ostavku na mesto člana Fiskalnog saveta i mi smo na njegovom mestu izabrali gospodina Dimitrijevića. Sad, da je kolega Nikola isto podneo ostavku da li bi imali izveštaj Fiskalnog saveta? Na ovaj način ne, na ovaj način kako je Fiskalni savet postupio ne jer sada imamo dva nova člana Fiskalnog saveta koji nisu učestovali u radu Fiskalnog saveta u 2020. godini. Nemojte, ljudi. Stvarno nemojte.

Nije ovo – ako on hoće, može i da potpiše. Vređate dostojanstvo Narodne skupštine. Zaista ga vređate. Nije ovo dečija igra, ljudi. Podnosi se izveštaj Narodnoj skupštini. Nije ovo polaganje ispita pa ćemo da ti promenimo pitanje, kombinaciju, šta već.

Došli u Narodnu skupštinu. Možete jedino da ga povučete pa da dostavite novi, a da ga vi naknadno potpisuje to ne može. Malo i nas narodne poslanike to vređa. Uradite to bre kako treba. Ispoštujte procedure. Ispoštujte procedure jer dok poštujete procedure onda ima težinu dokument koji ste doneli. Ovako, zaista, svaka dalja diskusija će da dovede pod znak pitanja svu našu dobru volju da i pored svega ovoga pređemo i da se na kraju izjasnimo i usvojimo taj izveštaj.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izvolite.

Pavle Petrović

| Predsednik Fiskalnog saveta
U izuzetnim okolnostima kakva je pandemija onda fizičko prisustvo nije moguće, što je i Krizni štab preporučio i Vlada, tako da se sve radilo savremeno, elektronski. Na tim sastancima mi smo donosili te zaključke, uključujući između mene i drugog člana Fiskalnog saveta Nikole Altiparmakova.
Kada je pandemija omogućila da dođemo, da fizički budemo prisutni, mi smo prvu priliku iskoristili i to potpisali. Moj jedini razlog zašto nisam od trećeg člana Fiskalnog saveta tražio da potpisuje, ne zato da njega isključim nego da od njega ne tražim veću odgovornost nego što on može. Sa zadovoljstvom bi mu ponudio i onda i sada da u tome učestvuje.
Naravno, hipotetički moguće da nismo imali ni jednog člana Fiskalnog saveta, pa onda opet da otvaramo, kako bi se izveštaj podnosio. Suštinska stvar je da su dva člana Fiskalnog saveta, koja su učestvovala u radu 2020. godine, potpisala ovaj izveštaj i stala iza ovog izveštaja, što je u svakom slučaju većina Fiskalnog saveta. Ja verujem da bi i kolega Dimitrijević to isto učinio. Jednostavno, nisam hteo da mu tu obavezu na leđa stavljam.
Prema tome, poštovani narodni poslanici, ovde je apsolutno suštinski sve čisto. Naravno, svuda može da se traži da se dlaka cepa na dva dela.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Đorđe Milićević, po Poslovniku.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.

Ukazujem na povredu Poslovnika, član 106. i član 107.

Povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine i to u kontinuitetu već nekoliko puta od strane predlagača, predsednika Fiskalnog saveta. Sa druge strane smatram da treba dase vratimo na ono što jeste tema današnjeg skupštinskog zasedanja i dozvolimo predstavnicima poslaničkih grupa da se izjasne o izveštajima.

Pre toga, gospodine Petroviću, nemojte da potcenjujete Narodnu skupštinu Republike Srbije, ne činite to prvi put. To ste radili sa Vladom Republike Srbije. Ja sam vam vrlo jasno rekao i tokom prethodne sednice, kada smo razgovarali o izveštaju Fiskalnog saveta. Ovde tačno svako ima svoju odgovornost. Zna se šta je vaša odgovornost, zna se šta je naša odgovornost.

Naša odgovornost je, dozvolićete, malo veća od vaše odgovornosti, jer nas biraju građani i odgovaramo građana zbog kojih sedimo ovde. Nemojte da govorite da je period pandemije razlog zašto nije održana sednica i zašto gospodin Dimitrijević, kao član, nije potpisao izveštaj. Da li smo svi mi ovde blesavi? Da li mi ne poštujemo mere pandemije? Hoćete da kaže da smo mi neodgovorni što sedimo ovde, nas 250 i što radimo? Time degradirate ove ljude koji sede ovde u skupštinskoj sali, čitavu Skupštinu, Vladu Republike Srbije.

Vas trojica niste mogli da se sastanete i da se ispoštujete mere pandemije i da sačinite i onako kako je to proceduralno definisano, usvojite izveštaj. Danas ga nudite gospodinu Dimitrijeviću da potpiše ili ne. Gospodine Petroviću, to je sramno. Nije učestvovao u 2020. godini. Pa šta to znači? Imamo danas problem Kosova i Metohije. Taj problem traje vekovima. Šta to znači? Došao je Aleksandar Vučić, nova Vlada, pa mi ne treba da se bavimo tim pitanjem. Zašto? Pa, nismo mi odgovorni. To je nasleđeno.

Gospodine Petroviću, molim vas da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine u nastavku današnjeg zasedanja, a vas predsedavajući molim da započnemo sa raspravom, kada je reč o ovlašćenim predstavnicima i šefovima poslaničkih grupa. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izvinjavam se gospodine Petroviću, nemate pravo na repliku, na povredu Poslovnika.
Ja bih, inače, samo da podsetim da je nadležni odbor koji je predlagač ovog zaključka predložio da se prihvati ovaj izveštaj. Predsednik Odbora, Veroljub Arsić je izdvojio mišljenje. Sporna pitanja ste mogli da razmotrite na sednici Odbora. Ako ste mislili da to ne treba, nije ni trebalo da nam predložite ovakav zaključak. Prema tome, smatram svaku dalju raspravu na ovu temu nesvrsishodnu.
Idemo na predsednik, odnosno predstavnike poslaničkih grupa.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.
...
Stranka pravde i pomirenja

Muamer Zukorlić

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi potpredsednici, poštovani podnosioci izveštaja, dame i gospodo narodni poslanici, samo da obavestim da ću govoriti 50 minuta, 30 kao predsednik odbora i 20 kao ovlašćeni i šest minuta sa liste prijavljenih, ukupno 56 minuta. Molim vas pripremite se.