Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/475-21

3. dan rada

26.11.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:25 do 18:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o podnetom amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Reč ima Đorđe Komlenski, izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, kao i 2018. godine vrlo sličan amandman sa sledećom željom.

Znači, članom 2. zakona kaže se na indirektan način da oni koji imaju pravo svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta površine manje od 10 ari ne plaćaju porez na imovinu. Imamo apsurdnu situaciju da oni koji za jedan jedini kvadrat imaju više, znači 10 ari jedan kvadrat, plaćaju porez na imovinu na predmetno zemljište.

Amandman koji sam uputio jeste u stvari jedan pokušaj da se na najbolji mogući način izbalansira jedan princip ravnopravnosti, a to je da se na površinu do 10 ari ne plaća porez na imovinu bez obzira kolika je površina parcele. To bi recimo hipotetički značilo, ukoliko parcela iznosi 18 ari, porez na imovinu bi se obračunavao i plaćao samo na osam ari, a na onih prvih deset bi vlasnik bio oslobođen.

Između ostalog, ako pričamo o pravičnosti, pošto znam izjašnjenje Vlade po pitanju ovoga, možda bi trebalo čak razmisliti i da se ovo oslobođenje uopšte i ukine. Evo iz kog razloga. Uglavnom, najskuplje i najvrednije parcele su manje od 10 ari i to su parcele ovde u Beogradu, na Vračaru, centru Novog Sada, na Zlatiboru, koji imaju enormnu vrednost. Samo zato što su manji od 10 ari, njihovi vlasnici ne plaćaju porez na imovinu.

U mom Ljubiniću, Orašcu i ostalo domaćini koji imaju parcele od 20 ari, čija je vrednost objektivno jednaka možda jednom kvadratu zemljišta na Vračaru, su prinuđeni da plate porez na imovinu.

Znači, u perspektivi možda čak i o tome treba razmišljati ako ćemo raditi po principu pravičnosti, ali obzirom da nam je zakonski ovako definisano, mislim da bi bilo krajnje pošteno i korektno da sve građane oslobodimo plaćanja poreza na imovinu, odnosno na građevinsko zemljište do 10 ari, a preko 10 ari neka plaća, pogotovo što je uglavnom za te veće parcele tamo u sredinama gde je i objektivna tržišna i stvarna vrednost tog zemljišta manja. Time bismo jednu veliku nepravdu i nepravičnost na ovaj način bar delimično otklonili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Viktor Jevtović.
...
Srpska napredna stranka

Viktor Jevtović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem predsedavajući, gospodine Orliću.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, ministar nije tu ali tu je tim i želim da čestitam na rezultatima koje ste uprkos pandemiji ostvarili na polju ekonomije, što ste dosledno i odgovorno vodili politiku predsednika Aleksandra Vučića.

Članom 112. Zakona o budžetskom sistemu predviđeno je uvođenje programskog dela u finansijske planove organizacije za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa smernicama Ministarstva finansija za izradu finansijskog plana za obavezno socijalno osiguranje u programskoj strukturi, finansijski plan sadrži opšti i poseban deo, u kojima su iskazani prihodi i primanja po vrstama, kao i rashodi i izdaci po namenama, u skladu sa ekonomskom klasifikacijom i propisanim pravilnikom.

U izradi finansijskog plana Fonda za 2022. godinu korišćeni su relevantni inputi Ministarstva finansija, ukupni prihodi na primanja, odnosno rashodi i izdaci Fonda od 783 milijarde dinara, doprinosi za socijalno osiguranje od 649 milijardi, kao i transferi iz budžeta.

Sredstva za isplatu penzija i uvećanje penzija od 645 milijardi dinara su planirana sa usklađivanjem od 5,5%, počev od isplate za januar 2022. godine u ukupnom iznosu od 631 milijardu, kao i povećanje plata stubovima odbrane, vojsci, policiji, zdravstvenim radnicima, kao i ostalima u javnom sektoru.

Republika Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, virtuoznom strategijom na globalno-ekonomskom političkom planu uspela je da sačuva ekonomski sistem Republike Srbije i pored posledično manje korišćenja turističkih, ugostiteljskih, saobraćajnih usluga, a nivo investicija prati povećanje od 9% kao izvozno orijentisani kapaciteti koji su bili generator privrednog rasta.

Odgovornom socijalno-ekonomskom politikom, bez obzira na tešku ekonomsku krizu, Srbija je uspela da napravi korake na kojima joj odaju priznanje sve evropske države, kao i svet. Ali, mi to nismo radili zbog tuđih priznanja, već zbog našeg naroda i zato smo pomagali svim građanima i privrednicima koji su pretrpeli enormnu štetu uzrokovanu posledicama pandemije.

Danas Srbiju koja je vođena vizijom predsednika Aleksandra Vučića i napredak koga ćemo uspeti da obezbedimo snažnim merama, prosperitet naše nacije, tako da od 1. januara za svako rođeno dete umesto dosadašnjih 100 hiljada dinara odmah ćemo uplaćivati 300 hiljada dinara, to je prva mera kojom želimo da podstaknemo majke i porodice na rađanje, posebno vodeći računa o rađanju drugog deteta, ali i ogromna pomoć, prvenstveno za mlade bračne parove, odnosno učešće od 20 hiljada evra za kupovinu prvog stana, gde će pravo svojine ići na majku i dete.

To je politika za svu našu decu i tu ne stajemo, po agendi "Srbija 2025" koju sa ponosom predstavlja delima i radom predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovom mudrom i istrajnom politikom koju je sprovodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kroz direktne strane investicije, snažno guramo dalje svoju agendu razvoja prosperiteta naše voljene zemlje.

Odgovornost prema građanima Srbije, ali i naša doslednost u očuvanju dobrih odnosa sa našim partnerima, pokazali su da bez obzira kakve katastrofe zadesile planetu, država na čelu sa Aleksandrom Vučićem biće i ostaće čvrst oslonac svom narodu i svim građanima. To je politika Aleksandra Vučića sa kojom idemo napred, za Srbiju. I ne zaustavljamo se. Jer, postulat kojim se vodi SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu je narod na prvom mestu, za razliku od bivšeg tajkunskog preduzeća predvođenog Draganom Đilasom i njegovim zajapurenim falangama koji su državne investicije sveli na svoj lični buđelar, narod Srbije držali u magli lažnih predizbornih obećanja a privredu i ekonomski sektor u ponoru ekonomskog bankrota, puneći narodnim novcem isključivo svoje prekookeanske račune stotinama miliona otetih od građana Srbije.

Sada, u bezumlju, usled nedostatka zdrave pameti, na sve moguće načine pokušavaju da lažima napadaju bolje od sebe, ne birajući sredstva. Mašinski mozak Dragana Đilasa zajedno sa svojim kartelom i njegovim pajtašima Marinikom, Aleksićem, Lutovcem, Šolakom, ogrezao je u mržnji, ne samo prema uspesima Srbije na svim poljima, nego i prema građanima. Pored evidentnih dokaza pljačke koju su sprovodili dok su bili na vlasti, oni danas nemušto demantuju dokaze da su potpisali da je srpski narod genocidan, a nikada ni rečju ne osuđuju zločine nad srpskim narodom.

Njima ne smeta mural Aćif efendiji, slugi nacističkog režima. Ne smeta im, naravno, od politike nagrabljenih 619 miliona skupoceni BMV-i i „poršei“, kao što im i ne smeta što su za vreme svoje strahovlade upropastili koliko god su mogli i Sportsko rekreativni centar na Košutnjaku, koji je bio namenjen prvenstveno deci. Uzurpirali su prostor od 2000 metara kvadratnih za svega 400 evra mesečno, jer, naravno, njihovoj alavosti nema kraja.

Svoju nebrigu o deci Đilasov mašinski mozak je pokazao i neisplaćenim dodatkom za novorođene bebe u gradu Beogradu, kao i pljačkom roditelja na vrtićima. Da ne govorim o infrastrukturnim projektima, zdravstvu, prosveti, kulturi, sportu, omladini, svemu čega se dotakao, jer taj novac je završio isključivo na njihovim prekookeanskim računima.

Sada kada na čelu Srbije stoji Aleksandar Vučić, za njih neprobojna brana, a za narod stub i oslonac, oni ga napadaju svim nečasnim i nedozvoljenim sredstvima, lažima i obmanama. Takvi stručnjaci samo to znaju, ne bi li Srbiju vratili u sunovrat sopstvene bezidejne politike, obeležene samo ličnim interesima, politike dokazanih prevaranata.

Tu ne zaostaju ni samozvane organizacije zaštitnika životne sredine, koje su takođe svoje životno okruženje ukrasili luksuznim stanovima i milionima na računima, kao što su tajkuni to radili sa bezbrojnim medijima i tzv. nevladinim organizacijama kojima se pumpaju lažne pozajmice, gde najmanje misle o dobrobiti naroda, ali zato su debelo posvećeni svojim bankovnim računima, jer njima ne odgovara ništa što je od krucijalnog značaja za Srbiju, ni metro, ni nove bolnice, ni fabrike, standard dostojan čoveka.

Jedini program su im već svima znani izgovori tajkuna i prazna obećanja, krv na ulicama, satanizacija tuđe porodice i dece, mrak kojim tutnje demoni prošlosti, u koji bi opet da nas vrate. Svaki trijumf Srbije za njih je poraz, ali više Srbijom ne upravljaju tajkuni i propali politikanti, nikli iz močvare bivšeg režima, koji su opljačkali i uništili sve što su njihovi masni prsti mogli da dohvate. Neće im pomoći ni albanski separatisti, niti strane ambasade, ali ni basnoslovne sume novca kojima lobiraju kako bi opet ponizili Srbiju.

Sada Srbiju stameno vodi Aleksandar Vučić, koji je na braniku srpskih interesa i iza koga stoji narod. Taj narod neće dozvoliti novu katastrofu koju priželjkuju mnogi. Narod je jasno rekao „ne“ kartelima i tajkunima. On gradi Srbiju koja će ići uvek samo napred, u nove pobede, budućnost i dostojanstvo za našu decu koju smo decenijama čekali. Živela Srbija!