Prvo vanredno zasedanje , 07.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

3. dan rada

07.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručeno vam je Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članovima 134. i 135. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ilu Mihajlovskom, izabranom sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“.
Na osnovu Rešenja Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine i shodno članovima 134. i 135. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ilu Mihajlovskom.
Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.
(Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI!"
Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.
Dozvolite da Vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.
Nastavljamo sa radom.
Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi.
Reč ima Aleksandar Olenik.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dame i gospodo, gospođa Popović je bila prisutna kad sam obrazlagao zašto ste članom 49. predloga Zakona o Visokom saveta tužilaštva omogućio je da partije, odnosno u ovom slučaju konkretno SNS direktno bira istaknute pravnike, nije reagovala, nije to osporila. To može da se shvati kao saglasnost, ali da ne bi pretpostavljali ponoviću.

Odbor za pravosuđe, predlaže Skupštini osam kandidata za izbore za istaknutog pravnika, i to većinom, dve trećine Odbora ili polovinu Odbora za pravosuđe. U ovom trenutku od 17 članova Odbora, 11 je iz koalicije na vlasti. Što znači da će nama ovde u Skupštinu Odbor za pravosuđe poslati predlog od osam kandidata SNS da onda mi ovde simuliramo demokratiju i da od tih osmoro odaberemo četiri najbolja kandidata SNS koji će biti članovi Visokog saveta tužilaštva i koji će direktno birati tužioci.

Nije reč samo o SNS, ako ovo rešenje ostane ovakvo, sledeća partija na vlasti će takođe opet birati samo isključivo svoje kandidate i imati samo svoje istaknute pravnike. Onda ćemo imati sukob tužilaca ove i buduće vlasti. Voleo bih da čujem ko je to obrazloženje Ministarstva pravde da mi ovde nemamo raspravu pravu o budućim istaknutim pravnicima, nego da pre nas Odbor za pravosuđe završi sa selekcijom i da mi ovde samo simuliramo ili glumimo objektivan izbor istaknutih pravnika. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pravo na repliku, Uglješa Mrdić.
...
Srpska napredna stranka

Uglješa Mrdić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Pominjanje naše SNS, meni stvarno nije jasno pojedini poslanici istu priču pričaju po četiri, pet puta, javljaju se i ponavljaju, istaknuti pravnici, SNS. Dakle, kao da ne znaju, kao da su već zaboravili odgovor koji su dobili pre nekih sat, pre dva sata. Ministarka vam je detaljno sve objasnila.

Srpska napredna stranka, naša poslanička grupa i naš predsednik, mi se zalažemo da se izbor sudija izmesti iz Skupštine Srbije i tačka. To je naš cilj. Nama je cilj, nezavisno pravosuđe i još nezavisnije, a vi kao da patite za tim, zašto nećete imati politički uticaj na izbor sudija. Uporno ponavljate istu stvar, kao da želite da onaj ko nije pratio Skupštinu pre sat vremena da vas sada čuje i tako se ponavljate do beskonačnosti.

Međutim, narod vas je već razotkrio, provalio, sve je jasno, a da ne upotrebljavam sada grube izraze, ali da vi konstantno ceo dan iznosite neistine. Iste stvari ponavljate, koristite svaki trenutak, opsednuti ste Aleksandrom Vučićem i SNS, na 30 minuta napadate SNS i Aleksandra Vučića. Zašto? Pa, zato što vama smeta nezavisno pravosuđe. Vama smeta vladavina prava u Srbiji, a mi se ovde zalažemo za vladavinu prava. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslani, Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam, predsedavajuća.

Kao što ste mogli da vidite, ja sam podnosila neke amandmane, podnela sam amandman na član 4. Smatram da je dobro podnositi amandmane sa jedne strane zato što u svakom slučaju u komunikaciji sa resornim ministrom možemo ovde u plenumu da doprinesemo tome da zakoni budu bolji.

Sa druge strane smatram da nije dobro podnositi amandmane, recimo njih 500, koji glase - briše se i da poslanici ustaju i sa svog mesta na potpuno isti način obrazlažu svaki amandman bez obzira na to na koji predlog zakona su ga podneli. To ne unosi samo zabunu među građanima Srbije, to unosi zabunu i ovde kod nas, narodnih poslanika koji pratimo celoga dana rad Narodne skupštine, rad drugih narodnih poslanika kako bismo mogli da se uključimo u diskusiju.

Osvrnuću se, odnosno nadovezaću se na svog kolegu, Uglješu Mrdića, koji je ponovo govorio o tome kako se narodnim poslanicima, odnosno našoj poslaničkoj grupi SNS i našoj koaliciji spočitava kako zapravo umesto da reformišemo pravosuđe i da ispunimo neke uslove koji su se ranije zamerali, nama se spočitava zapravo da uvodimo politiku u pravosuđe. Dakle, sa jedne strane, imali smo zahteve i struke, i pojedinih, mogu da kažem i političkih partija, i pojedinih udruženja civilnog društva, da politika ima ozbiljan upliv u pravosuđe, samim tim što su narodni poslanici koji sa jedne strane jesu predstavnici građana, ali sa druge strane jesu predstavnici određenih političkih partija, ovde u plenumu odlučuju o tome ko će biti nosilac pravosudne funkcije, dakle, učestvuju u izboru sudija i tužilaca.

To smo se trudili da, kako da kažem, u skladu sa i pravilima Venecijanske komisije i u skladu sa njihovim preporukama prenebregnemo i da maksimalno isključim uticaj politike na pravosuđe. Prema tome, to što pojedini poslanici danas ustaju iz obrazloženja jednog amandmana u obrazloženje narednog amandmana i konstantno ponavljaju kako će SNS zapravo birati istaknute pravnike, odgovorno tvrdim da nije tačno. Odbor za pravosuđe se sastoji i iz poslanika opozicije koji će moći da predlažu kandidate za istaknute pravnike. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent doktor Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. doktor Jelena Jerinić i profesor doktor Đorđe Pavićević.
Reč ima Jelena Jerinić. Izvolite.
...
Zeleno-levi front

Jelena Jerinić

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Moj kolega Robert Kozma već je pričao ovde o procesu usvajanja pravosudnih zakona, ja bih rekla par reči još o tome. Na javnom slušanju koje je održano u ovom domu, pre nekog vremena, pomoćnik ministra pravde uveravao nas je kao i predstavnike civilnog društva da je Ministarstvo pravde pribavilo mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije ovim zakonima. Jeste zaista, to mišljenje postoji. Mi smo danas došli do tog mišljenja.

Ono što je zanimljivo, jeste da je Ministarstvo tražilo to mišljenje 16. januara, dan nakon što je završena javna rasprava, a da je Agencija odgovorila 17. januara. Dakle, ja sam zaista zadivljena efikasnošću i Ministarstva pravde i Agencije za sprečavanje korupcije i mislim da za to zaslužujete čestitke, ali mi nije jasno kako je ovo mišljenje Agencije uzeto u obzir u istom danu kada je Vlada usvojila predloge i uputila Narodnoj skupštini. Imaćemo prilike da diskutujemo o sadržini ovog izveštaja još danas i pretpostavljam i sutra.

Što se tiče amandmana na član 4. koji smo podneli on se suštinski odnosi na naše glavne primedbe na ceo ovaj paket zakona, a to je prekomerni uticaj izvršne vlasti na autonomiju pravosuđa u celini i to pre svega na finansijski aspekt tog uticaja. Već sam govorila o tome da Ministarstvo pravde sasvim prihvatljivo da kaže da će Siniša Mali da određuje kako će da žive sudije i tužioci.

Mi smo amandmanom predložili da, kada se raspravlja o budžetu, godišnjem, da se predstavnik VST, kao i predstavnik VSS takođe poziva na sednicu Narodne skupštine, da može, između ostalog, narodnim poslanicima da objasni detalje svog predloženog budžeta.

E sad, u svom mišljenju, koje smo naravno pročitali, Vlada nas uverava da to nije neophodno, zato što se te stvari već raspravljaju na skupštinskim odborima. Da li je stvarno moguće da ste uvereni da je to dovoljno?

Evo, gospodine Vinš, vi ste sinoć bili na sednici Odbora za pravosuđe i mogli ste da vidite kako se izjašnjavaju poslanici. Predsednik Odbora, koji inače nije ovde ni jedan dan od kad raspravljamo o pravosudnim zakonima, kaže, pročita tačku dnevnog reda i kaže – sada pritiskamo crveno. I, oni svi pritisnu crveno. Ili, pročita drugu tačku i kaže – sada treba da pritisnete zeleno. Oni pritisnu zeleno.

Dakle, da li zaista, a bili ste nekoliko puta na sednici, recimo, Odbora za pravosuđe, tako nešto možete da vidite i na sednicama drugih odbora, mislite da je to dovoljno?

Naše je mišljenje da predstavnici VSS i VST moraju imati priliku da se u ovom domu izjasne o svojim predlozima, da to čuju narodni poslanici i da to, u krajnjoj liniji, čuju i građani i građanke Srbije.

Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Po amandmanu, Đorđe Todorović.
...
Srpska napredna stranka

Đorđe Todorović

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem, potpredsednice.

Evo, ja ću na uvodu, iako na početku moja koleginica nije imala nikakav govor po pitanju ovih amandmana, ja bih samo da osudim, pre svega, jedno izlaganja novinara Branka Čečena, koji je danas reagovao na jednom tajkunskom mediju rekavši da je vlast povezana sa Belivukovim klanom, Aleksandar Vučić povezan sa Belivukovim klanom preko svog sina Danila.

Još jednom doveo pred veoma, veoma lošu situaciju i ugrožavanje života sina predsednika Republike, tako što je nacrtao metu na čelu, posebno u vremenu kada Zvicer traži i nudi 10 miliona evra za glavu predsednika Aleksandra Vučića, pa se pitam – koliki je deo tog novca određen za te tajkunske medije i te njihove stručnjake?

Što se tiče ovog amandmana, mislim da vam je Vlada odgovorila jasno šta misli o ovome. To znači da nemate pojma o institucijama, to znači da kad kažu, a idemo redom…

Zahvaljujem.

Amandman se odbija iz razloga zato što je budžet Saveta sastavni deo budžeta Republike Srbije kao sveobuhvatan plan prihoda i primanja i plan rashoda i izdataka koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Dakle, kao što vidite, ne zanima vas ni samostalno pravosuđe, ne zanima vas ni interpelacija o kojoj govorite, ne zanima vas ni Ustav…

Poštovanje, gospodine Lazoviću, da li ste završili sa ručkom?

Dobrodošli.

Evo, ovako. Dakle, ne zanima vas ni KiM. Šta vas zanima? Vas zanimaju strane donacije i to je sve što vas zanima, posebno iz tog bloka „Ne davimo Beograd“.

Dakle, imao sam govor pre izvesnog vremena i pitao sam se šta je sa bilansom uspeha različitih fantomskih udruženja, jer oni na svom udruženju „Ne davimo Beograd“, ne predstavljaju apsolutno nikakve prihode koje koriste.

Evo, nekoliko udruženja koje predstavljaju moje kolege poslanici iz „Ne davimo Beograd“ predali su bilans uspeha.

Sad ću da vam pokažem šta ti bilansi uspeha govore o vremenu 2021. godine kada su skupili velika finansijska sredstva za izbore koji su sledili 2022. godine.

Recimo, Inicijativa A11, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava u kojem je, u Upravnom odboru gospođa Biljana, uspela je da na svojih 22 bankovna računa, 22, znači, zamislite jedno udruženje koje ima 22 bankovna računa, upiše plus od 33 miliona dinara, a godinu dana pre toga 29 miliona 900 hiljada, a godinu dana pre toga oko 28 miliona. Dakle, iz godine u godinu po 30 miliona stranih donacija. Svaka vam čast. Svaka vam čast na tome.

Ima tu još. Znači, ovde sad samo sabirate, pošto su to fantomska udruženja, pa kad vam dođu, kad govore o ovim amandmanima kojima treba da menjamo nešto iz oblasti pravosuđa, samo da znate da je to jedna igranka za narod. Pošto to njih ne interesuje, interesuje ih ono za šta ih angažuju oni koji ih plaćaju iz inostranstva.

„Pravo na grad“, još jedno fantomsko udruženje ovih ovde, na čelu sa njihovim liderom Dobricom Veselinović, ne znam sad u kom delu malog veća je on, ali to je njihov lider. On, doduše, ima samo tri bankovna računa na tom udruženju, ali beleži po 15 miliona dinara svake godine. Odakle? Odakle 15 miliona svake godine? Doduše, prošle godine je napravio plus od još nekih 300 hiljada. Dakle,15 miliona i 400 hiljada, svaka mu čast. Odlično posluje. Odlično posluje, to je onaj volonter koji je upisao sebi nekoliko nekretnina u Beogradu, pa vas vodi, kao vaš gradonačelnik u tom malom veću. To je što se tiče vašeg lidera.

Onda, pošto zna da sve radi kako treba, onda od jednom 2022. godine, 21. jula, dakle, donosi se rešenje u APR-u da se briše iz registra Dobrica Veselinović.

Znači, pare uzme do 2022. godine, uzme pare za kampanju, a onda nestane volšebno.

Imam poslednje fantomsko udruženje. On mi je najmiliji, pošto u trenutku kada smo govorili na Javnom servisu o tome je brže bolje otišao u APR i podneo, takođe, da se briše iz registra.

Sad ću, pa ćemo da polemišemo o tome.

Gospodin Radomir Lazović koji ima, zamislite, na tom udruženju 12 bankovnih računa. Dakle, Biljana je malo bolja od svih njih, ima 22. Gospodin Lazović ima 12.

Kažite? Kažite šta je smešno?

To su kompleksi iz zatvora koji su pokupljeni.

Gospodin Radomir Lazović na svom fantomskom udruženju beleži 10 miliona više nego godinu dana pre toga, 25 miliona stranih donacija, što od Rokfelera, što od ne znam ni ja kojih drugih institucija i instituta. Svaka vam čast.

Moje pitanje glasi – dok se vi ovde srčano borite za vladavinu prava…

Naravno da je zabranjeno zakonom, ali je zabranjeno zakonom političke stranke, ali oni koriste fantomska udruženja na svoje ime da prikupe donacije i na taj način izađu na izbore.

Samo su ova tri musketara u 2021. godini, dakle govorim o svim donacijama, uspeli da inkasiraju negde oko 730 miliona dinara, što je negde oko 640 hiljada evra.

Čestitam vam stvarno na tome, uspeli ste da ubacite značajne donacije u Republiku Srbiju, ali baveći se politikom i rušenjem vlasti, rušenjem državom.

Vi da se bavite državnim poretkom, to neće moći jer se kroz vas neko drugi bavi državom i ne daj Bože da jednog dana se vi nešto pitate u ovoj zemlji, ništa neće ostati. U jednom danu ćete sve srušiti, kamen na kamenu neće ostati.

Za kraj, u narednom periodu podneću Predlog izmena i dopuna jednog konkretnog zakona, zato što ću tražiti da svi vi koji primate donacije iz inostranstva, javno ovde pokažete građanima Srbije, koje vi zastupate, dakle postoji jedan sektor koji vi zastupate, pošto im tražite i žickate po 100 dinara, 1.000 dinara da vam uplaćuju na „Ne davimo Beograd“, na tu vašu takoreći političku organizaciju ili udruženje, da kažete od koga uzimate iz inostranstva finansijska sredstva i na koji način vi planirate da razarate Srbiju.

Hvala vam.