Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević.
Da li neko želi reč?
Robert Kozma, ima reč.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam predsedavajuća.

Mi smo podneli, poprilično amandmana i na ovaj zakon i na ostale pravosudne zakone. Ovo je jedan vrlo razuman, u tom smislu predlog amandman i nadam se da će i pomoćnik ministra i ministarka razmisliti da ga usvoje, zapravo je vrlo čak i zdravo razumski, a to je pitanje uslova koji treba da se ispune da bi neko mogao da bude izabran za predsednika suda.

Mi smo dodali prosto da onaj sudija koji pretenduje da bude izabran za predsednika suda, je ipak neophodno da i kao uslov ima neko radno iskustvo kao sudija, da ne može odmah biti postavljen za predsednika suda, odnosno da se u tom smislu traži najmanje sedam godina rada i obavljanja sudijske, u tom smislu funkcije da bi neko mogao da bude izabran za predsednika suda.

Priznaćete to je vrlo zdravorazumski, nekako nije logično da odmah da u nekoj instituciji, da odmah i vodi tu instituciju. To je prosto, verujem svim građanima Srbije, vrlo jasno, tako da bismo trebali i ovaj pristup primeniti i kada se radi o prosto biranju predsednika sudova i definisanju onoga što su uslovi da bi neko mogao da bude predsednik suda, a u ovom slučaju stvarno smo predložili da se doda taksativno ovde i navede najmanje sedam godina rada. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 75. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vladimir Gajić, Stefan Jovanović i Ivana Parlić, i zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, dr. Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović.
Gospodine Gajiću, imate reč.
...
Narodna stranka

Vladimir Gajić

Narodna stranka
Hvala. Amandman koji sam podneo odnosi se na ovo pribavljanje podataka i mišljenja u stavu 4. gde je moj predlog uperen na to da treba šira stručna javnost, a ne ovako ograničena da doprinese ovome što se hoće ovom normom, da tu budu reprezentativni udruženja sudija, tužilaca, Advokatska komora, Javno beležnička komora itd.

Kao što je rečeno u obrazloženju koje sam dao, a ono što još hoću da skrenem pažnju, pošto je to bio jedan, mi ovde vodimo jednu raspravu, u skladu sa ovim dnevnim redom koji se celokupan odnosi na to da dobijemo nezavistan sud, da dobijemo samostalno tužilaštvo, da ispunimo neke standarde i uslove u ovom kretanju, preokrenemo onom Srbija ka EU, i ispunjavanju tih neophodnih uslova.

Sada bih hteo da ukažem na jedan primer koji govori suprotno od toga kada su u pitanju standardi. Ovde jedan slučaj pre neki dan je izazvao veliku pažnju u medijima zbog koje je ovaj poslanik SPS bio primoran da podnese ostavku. Radi se, kada gledate pravno o elementarnom kršenju njegove privatnosti, ovde se radi o nezakonitom korišćenju ovih bezbednosnih kamera u Skupštini, kojima nije funkcija da na osnovu tih tzv. slučajnih nalaza, ulaze u nešto što spada u privatnu sferu.

Znači, te bi kamere mogle da posluže, eventualno snimci koji beleže, za slučaj da neko od poslanika vrši neku nezakonitu radnju. Recimo da je on držao pištolj u rukama, taj bi nalaz kao slučajni nalaz mogao da se koristi u nekom postupku, a ovo za šta je iskorišćeno je kasično kršenje njegove privatnosti.

S druge strane, imamo ovu situaciju. Narodnu poslanicu Rakić je pritužila da je ministar na jednoj sednici opsovao. Ti snimci postoje ovde u arhivi parlamenta. Rukovodstvo parlamenta bi moglo da omogući gospođi Rakić da izvrši uvid, jer to nije u privatnoj sferi, ono što je uradio ministar finansija.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Branimir Jovančićević i Nenad Mitrović.
Izvolite, gospodine Jovančićeviću.
...
Demokratska stranka

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka - DS
Demokratska stranka predlaže da se izmeni član 75. i da glasi: „Za predsednika suda može biti izabran sudija koji najmanje šest godina vrši sudijsku funkciju u sudu istog ili višeg stepena koji poseduje upravljačke sposobnosti, veštine, integritet i efikasnost u radu. Pokazatelje za ocenu upravljačkih sposobnosti, veština, integriteta i efikasnosti propisuje Visoki savet sudstva u skladu sa zakonom.“

Smatramo da ovaj član 75. bi trebalo u tom smislu izmeniti i da ovako u konačnoj verziji glasi zbog toga što predloženim zakonom, a u smislu mišljenja... propisuje se iskustvo za imenovanje na funkciju predsednika u odnosnom sudu.

Kako ova funkcija podrazumeva poznavanje samog pravosudnog sistema i problema u konkretnom sudu, ali je i specifična u pogledu zaduženja i uloge koju predsednik suda ima u zaštiti nezavisnosti, nepristrasnosti suda i sudija, to je i neophodno propisati ovaj uslov.

Pored toga, predloženo rešenje sadrži i dodatne uslove u vidu bližeg označavanja kvalifikacija potrebnih za obavljanje dužnosti predsednika suda u vidu upravljačkih sposobnosti i veština, ali i integriteta i efikasnosti.

Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 75. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Reč ima Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam, predsedavajuća.

Jako kratko. Ovaj član se odnosi na izbor predsednika suda. Smatram da je formulacija koju sam predložila adekvatnija u odnosu na onu formulaciju koja je bila data u Predlogu zakona.

Svakako, najvažnija novina u Predlogu zakona, koja je posledica rešenja iz amandmana na Ustav Republike Srbije, jeste da predsednike sudova bira Visoki savet sudstva, a ne više Narodna skupština.

Radne grupe formirane i prošle godine u Skupštini i ove godine u Ministarstvu pravde upravo su ispoštovale kritike i preporuke evropskih institucija, zahteve struke, civilnog sektora, tako da smatram da treba pružiti podršku Predlogu zakona o sudijama.

Zahvaljujem se što je ovaj amandman prihvaćen. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem, uvažena koleginice.
Na član 75. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Prihvatamo.