Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Izvolite, kolega Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Evo, ja da budem krajnje korektan, ovo je jedna fina i pristojna razmena replika i žao mi je što nema TV prenosa, da ljudi mogu da vide da Skupština može i ovako da izgleda kada se razgovara na jedan civilizovan i pristojan način.

Dakle, sve sam ja saglasan sa tim što ste vi sada rekli oko pripreme i amandmana, samo je trebalo da koristite jedninu, a ne množinu. Dakle, ako se odnosi na vas lično, da, ja ne vidim da se vi niste spremili. Ne mislim da ste u pravu, ne mislim da vam je dobra argumentacija, ne mislim da je to nešto što treba prihvatiti, ne mislim da ima legitimiteta čak u onome što govorite zbog nekog prethodnog perioda, ne zbog toga što vi konkretno imate neke veze sa tim, onog glavnog odbora koji ste spomenuli itd. O tome govorim.

Ali sa druge strane, hajde pogledajte, analizirajte i vi pošteno govore vaših kolega, vaš stranački kolega, pa mi recite šta je tu bilo u vezi sa amandmanom. Dakle, amandman je bio šlagvort, nije ni šlagvort, nego eto razlog da ustanu i da ispale naslove iz Brkićevih tabloida. Tako da, ako ćemo da govorimo o vama konkretno, kao ovlašćenom predstavniku i kao čoveku koji je podnosio amandmane i branio dobar broj amandmana, možemo govoriti na način na koji ste to sada rekli, ali što se tiče stranke, nemojte molim vas.

A što se tiče te vaše organizovanosti i svega toga, iskreno rečeno, nisam siguran baš da smo uplašeni, nisam siguran ni da vas od straha spominjemo, više kao simbol nečega što je bilo loše i mi, na kraju krajeva, imamo obavezu da ukažemo na sve greške koje su bile, prosto da to na neki način bude putokaz da se više ne ponavljaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Borko Puškić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Zahvaljujem, predsedavajući.

U Predlogu zakona o uređenju sudova član 8. predlažemo da se menja i glasi:

„Zabrana uticaja. Radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda zabranjen je uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije, naročito svaki oblik pretnje i prinude prema sudiji, korišćenje javnog položaja, medija i javnog istupanja kojima se utiče na tok i ishod sudskog postupka.

Zabranjen je i svaki drugi uticaj na sud, kao i pritisak na učesnika u sudskom postupku. Pod uticajem iz stava 1. ovog člana ne može se smatrati korišćenje zakonom propisanih prava učesnika u sudskom postupku, izveštavanje o radu suda i komentarisanje sudskih postupaka koji su u toku ili sudskih odluka, u skladu sa propisima koji uređuju javno informisanje, kao ni stručno analiziranje sudskih postupaka i sudskih odluka“.

Smatramo da treba da se briše reč: „neprimerenog“ u nazivu i tekstu ovog člana, jer pruža mogućnost primerenog uticaja, što nije u skladu sa članom 4. koji propisuje nezavisnost sudske vlasti. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 9. amandman su podneli narodni poslanici Danijela Nestorović, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, Nebojša Cakić, Jelena Kalajdžić, Đorđe Miketić, Nikola Nešić i Milinka Nikolić.

Reč ima Jelena Kalajdžić.

Jelena Kalajdžić

MORAMO - ZAJEDNO
Da, hvala, predsedavajući.

Naš amandman vezan je za član 9. odnosno vezan je za javnost, da se javnost mora obaveštavati o radu sudova. Naime, u svakoj presudi koja se donese u sudovima Republike Srbije stoji da sud isto donosi u „ime naroda“.

Međutim, veoma mali broj presuda je zaista dostupan građanima Srbije. U izuzetno retkim slučajima je moguće da se građani upoznaju sa postupkom, odnosno sa tokom suđenja na čijim kraju je doneta odluka baš u „ime naroda“. Najveći broj građana Srbije sa sudskim postupcima upoznaje se putem medija, ali upoznaje se samo sa onim što im je serviran od strane tabloida vladajuće stranke, ili putem televizije sa nacionalnom frekvencijom gde je svaka objektivnost već odavno nestala.

O tome koliko je javnost upoznata sa radom sudova, ili sa sudskim postupcima, govori činjenica da postoji ogroman broj odbijenih zahteva za pristup informacijama, od javnog značaja, što je rezultiralo žalbama povereniku. Neophodno je da sudovi obaveštavaju javnost o svom radu, dakle, neophodna je proaktivna transparentnost.

Na kraju, ne postoje nikakve odredbe u kojima je propisana sankcija ukoliko rad sudova nije transparentan, zbog čega, pravo građana na obaveštavanje rada sudova ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 9. amandman su zajedno podneli Gajić, Parlić, Jovanović.
Na član 9. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Miladinović, Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Vidim, da sam vam nedostajao, a i čujem, kaže Milenko neće moći da spava, ako me bar još dva ili tri puta ne čuje večeras. Nemoj da spavate ovde, dobri da budete.

Dakle, kada je reč o Zakonu u uređenju sudova, mi smatramo da je važno da vas još jedanput podsetimo na pismo radnika Osnovnog suda u Aranđelovcu, koji šalje članovima glavnog Odbora i ministarki pravde. Toliko o nepartijskom uređenju sudova. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Kakve to ima veze sa amandmanom? Jer to u skladu sa amandmanu? Toliko, gospodine Gavriloviću, jer vam deluje kao da se umorio? Meni deluje da se umorio.
Na član 9. amandmana istovetnom tekstu podneli su zajedno, poslanici grupe Zavetnici i zajedno poslanici grupe Ujedinjeni i zajedno Jovanović, Šulkić, Bojović, Gajić, Marsenić.
Podnosioci.
...
Srpska stranka Zavetnici

Marko Ristić

Srpska stranka Zavetnici
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena ministarko Popović, svakako jedan od načina jačanja poverenja građana u zakonit rad sudova je dostupnost njegovog rada javnosti. Na taj način građanima se daje mogućnost da se upoznaju sa pozitivnim propisima, sudskom procedurom, nosiocima pravosudnih funkcija, istovremeno se postiže i afirmacija suda.

Međutim, u Predlogu zakona javnost se ogleda samo u raspravljanju pred sudom, što smatramo da u ovom momentu nije dovoljno. Smatramo da je neophodno dopuniti sadržinu ovog člana tako što će se navesti da je objavljivanje javnih odluka javno i da postoji obveza redovnog obaveštavanja javnosti o radu sudova. Toliko i hvala.