Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.05.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/120-23

5. dan rada

25.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne smejem se uopšte, samo vas slušam.
...
Srpski pokret Dveri

Ivan Kostić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Vratite nam, nemate pravo da nam uzimate od tih sedam minuta, dva minuta, ljudi pričaju sve i svašta u ovom Domu.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobro, razumeo sam vas, samo ne znam da li ste vi sebe razumeli? Gospodine Kostiću, upravo ste meni zamerili što vam dozvoljavam da govorite.
(Ivan Kostić: Nemate pravo da oduzimate dva minuta. Zloupotrebljavate Poslovnik.)
Rekli ste mi što nam ne isključite mikrofon, što nas ne prekinete dok govorimo. Da li vi ljudi znate uopšte više šta radite? Da li znate šta pričate? Da li znate šta tražite?
(Ivan Kostić: Vratite dva minuta.)
Da li vi čujete sebe ljudi? Zamerate meni što vas nisam prekinuo, što nisam uskratio reč ranije. Neverovatni ste.
Neću sada vama da oduzmem ništa od ovog vremena, koje ste ponovo zloupotrebili, ali samo vas molim, poslušajte to kada budete našli vremena, kasnije danas ili za neki dan. Poslušajte šta ste rekli, pa se zapitajte ima li to nekog smisla i nemojte da vičete iz klupe.
Treba li da se glasa za 108.?
Dobro, da se ne raspravljamo više oko tih stvari, smatramo ćemo da treba da se glasa za sve povrede Poslovnika na koje ste ukazali i vi i svi ostali.
Gospodine Fehratoviću, slušam još i vas.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Član 108. stav 2. poštovani predsedniče Skupštine…

(Predsednik: Samo ne 108. to je bilo.)

Onda 103.

Poštovani predsedniče Skupštine, samo kratko, radi istine. Zato vas molim da zaista kao predsednik Narodne skupštine vodite računa šta govore narodni poslanici. Narodna poslanica koja je spomenula mene, pa ušla u repliku izgovorila je neistinu.

Verujem da je prošlo devet meseci i da je dovoljno od kada su postali narodni poslanici da znaju šta je šta. Institut postavljanja pitanja ide pre dnevnog reda i tačke o kojoj se raspravlja. Tako da je neistina da sam ja ovu sednicu počeo nekom drugom temom u odnosu na ono što je dnevni red. Verujem da bi to do sada morali da znaju, jer je reč o narodnim poslanicima koji su i doktori nauka itd. Da se ozbiljno bave ovim poslom znali i da poštuju ovaj Poslovnik, a ne da se samo obmanjuju i da samo obmanjuju građane Republike Srbije nanoseći meni kao narodnom poslaniku štetu, pokušavajući da slažu za mene ono što nisam uradio. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Niste gospodine Fehratoviću, zaista. Ako ste primetili reagovao sam.
(Borko Puškić: Poslovnik.)
Samo nemojte da vičete.
Dakle, dozvolite da obrazložim povredu Poslovnika na koju je ukazano. Jel moguće da toliko pristojnosti i poštovanja nemate? Jel moguće?
Dakle, tačno je gospodine Fehratoviću da niste uradili ono za šta ste optuženi kroz povredu Poslovnika, ali ste primetili verujem da sam reagovao i da smo primenili član 103. Tako je.
Sada šta, hoćete biti zadovoljno ako gospodinu Fehratoviću oduzmemo pet sekundi od vremena poslaničke grupe, tokom kojih je rekao da je neko od vas govorio o njemu? Da se bavimo besmislicama. Nije čovek govorio dva minuta. Samo poslušajte sebe i poslušajte druge.
Nisam vama gospodine Kostiću oduzeo ništa, neću ni sada gospodinu Fehratoviću.
Sada ćemo svi da idemo na pauzu i nastavljamo sa radom od 16.00 časova, kada nam dolazi Vlada.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16.00 do 19.00 časova, saglasno članu 205. Poslovnika Narodne skupštine.
Pre nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, dozvolite da još jednom podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine, koje se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja.
Izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta. Posle datog odgovora na poslaničko pitanje, narodni poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da, u trajanju od najviše tri minuta, komentariše odgovor na svoje pitanje ili da postavi dopunsko pitanje. Po dobijanju odgovora na dopunsko pitanje, narodni poslanik ima pravo da se izjasni o odgovoru u trajanju od najviše dva minuta.
U toku trajanja postavljanja pitanja i davanja odgovora, shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, s tim što nisu dozvoljene replike i ukazivanja na povredu Poslovnika.
U skladu sa tim, molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja.
Istovremeno vas podsećam da će redosled postavljanja poslaničkih pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine, tako što će najpre reč dobijati narodni poslanici koji ne pripadaju nijednoj poslaničkoj grupi, a zatim narodni poslanici od najmanjoj prema najvećoj poslaničkoj grupi.
Prelazimo na postavljanje poslaničkih pitanja.
Reč ima narodni poslanik Dejan Bulatović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dejan Bulatović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani predsedniče Skupštine, poštovana premijerko, članovi Vlade, izražavam zadovoljstvo da ste ovde i da možemo na ovaj način da komuniciramo. Većinu ministara ja sam i obišao u njihovim kabinetima. Razgovarali smo o problemima koji postoje sa građanima Republike Srbije.

Želeo sam jedno pitanje da uputim vama, premijerko, i nadležnom ministarstvu, a tiče se jugozapadne Srbije i tiče se januarske poplave koju smo imali 2023. godine, kada se izlila reka Jošanica i reka Raška. Imali smo tamo, nažalost, i žrtve. Imali smo dve osobe koje su nastradale u tim poplavama. Moram da kažem da je tamo 140 ljudi prijavilo štetu nakon tih poplava.

Znam da je grad Novi Pazar napravio sve ono što je potrebno kako bi se izašlo iz te krize nakon poplave. Znam da je Vlada Republike Srbije takođe u pripremi projekta ukorićavanje same reke. Moram da kažem da je Vlada obećala da će pomoći gradu Novom Pazaru, da ćete kroz taj projekat i kroz druge vrste pomoći, da kažem, nastupiti, zapravo sve učiniti da ti građani izađu iz toga što ih je snašlo, ta nepogoda.

Želeo bih vama da postavim pitanje da nakon ovih informacija i grada Novog Pazara, dakle, i pozitivnog stava Vlade Republike Srbije da će izaći u tom kontekstu prema građanima Republike Srbije i naravno grada Novog Pazara, dakle da mi kažete – kada se može očekivati nastavak privođenja kraju projekta koji je u toku? Kada bi zapravo mogli smatrati da bi se moglo završiti ukorićenje samih tih reka? Kada bi Vlada mogla, da li možete da okvirno kažete te neke rokove, jer morate da znate da meteorološka stvar danas je jako nepovoljna, da su građani pomalo uznemireni jer se najavljuju ponovo nepogode, kiše i ljudi se samo pitaju kada bi mogli dobiti, neki datum?

Prosto, to je ono što je najkonstruktivnije, dakle, ono što bih želeo da postavim i kao pitanje i kao zabrinutost, a smatram da ćete sigurno imati odgovor na to.

Neću čak ni koristiti ova tri minuta, čekaću vaš odgovor, pa ću da kažem još šta imam. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministarka Jelena Tanasković.
Izvolite.

Jelena Tanasković

| Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uvaženi poslaniče, hvala na postavljenom pitanju.
Što se tiče Novog Pazara, da krenem od njega, vi znate da je tu iz sredstava Svetske banke obezbeđen izvor finansiranja, u Novom Pazaru se sada radi na eksproprijaciji i završavanju tog pravno-imovinskog dela, da bismo krenuli u postupak nabavke za izvođenje radova. Inače, sve drugo je spremno, projekat urađen i sve je završeno.
Tako da, mi očekujemo, čim grad Novi Pazar završi eksproprijaciju i pravno-imovinski deo, pošto znate da tu prolazi jedan deo kroz grad, da će to biti pušteno i to se očekuje da ne kažem možda već sledeći mesec da bude, ali evo ja ću vam odgovoriti tačno, kontaktiraću sutra grad Novi Pazar, da popišem, da vidim koje parcele su još ostale nerešene.
Što se tiče reka Jošanice i Raške, procenjena vrednost je oko 650 miliona. Sada se radi, „Srbijavode“ već uveliko rade, na terenu su, rade projekte i krenuli su sa sređivanjem, kako gde, raščišćavanjem i sređivanjem i u narednom periodu, ovom koji vremenski sada odgovara, će biti završeno sve. Radi se tako da sve ono gde je poplava ugrožavala grad i gde je ulazila i gde je postojala mogućnost da se ponovo desi ista stvar, to je prvo što će biti urađeno. Tako su prioriteti postavljeni. A onda će se raditi i cela problematika obale koja tu protiče. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Gospodine Bulatoviću, imate pravo na naredna tri minuta.