Treće vanredno zasedanje , 30.05.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

1. dan rada

30.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 15:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pet minuta.
Reč ima Ratko Nikolić.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ratko Nikolić

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Hvala predsedavajući.

Poštovani građani Srbije, poštovane kolege i koleginice, povodom dve velike tragedije koje su nas zadesile i stavili smo u fokus pitanje o tome ko može biti odgovoran za ovakve ishode, ali i ko je odgovoran za odrastanje i razvoj naše dece, jasno je da iz svih stručnih i naših poslaničkih debata vođenih prethodnih dana, da je za razvoj ličnosti i sticajem dobrih navika deteta presudna porodica, ali ne smemo i ne možemo da zanemarimo i uticaj društvenih faktora, a to su škola, vršnjaci, mediji, internet, društvene mreže i što je veoma važno prihvaćeni standardi javnog ponašanja i morala.

Ove tragedije su dodatno osvestile potrebu i za što hitnim merama prevencije koje bi decu od najranijih dana usmeravale ka zdravim navikama i zdravom stilu života, a time doprineli izgradnji zdrave ličnosti i kreativnog člana društva.

Deca danas previše vremena provode uz mobilne telefone, igrice na društvenim mrežama koje proizvode negativne posledice po mentalno, a tako i za fizičko zdravlje, dok roditelji puno rade i nemaju dovoljno vremena za njihovo vaspitavanje.

Nažalost, deca nam sve više žive u samo dovoljno virtualnom koji može da produkuje socijalno neprihvatljiva i delikventna ponašanja i različite ozbiljne poremećene ličnosti koje često roditelji ne mogu sami da prepoznaju, a nekada ni škola, a ni zajednica.

Prevencija je znamo u svemu najdelotvornija, a ova tragedija nas ponovo ozbiljno upozorava da svaki sektor našeg društva treba da preduzme ozbiljne, kratkoročne, a i dugoročne mere.

Za pravilan psihofizički razvoj deteta od velike važnosti i jesu fizičke i sportske aktivnosti. Da navedem samo jedan od razvojnih problema dece. Zabrinjava me to što su nam deca loših navika, loše ishrane, nedostatka redovnih fizičkih aktivnosti . U velikom problemu i prema prognozama Svetske federacije gojaznih Srbija će do 2035. godine biti u svetskom vrhu, a gojaznost dece u Srbiji na godišnjem nivou raste za 5,2%.

Ovi problemi izazivaju i zdravstvene, ali i psihofizičke probleme u razvoju svakog deteta. U tom smislu želeo bih da postavim pitanje Ministarstvu sporta, koje osim podrške vrhunskom sportu ima i strateški zadatak da podstiče dečiji i školski sport. Upravo polazeći od činjeničnog stanja, pitanjima razvoja dečijeg i školskog sporta i širenje sporta i sportske kulture među decom, ozbiljno se bavi i Pododbor za sport ovog parlamentarnog saziva, čiji sam član.

Pitanje za Ministarstvo sporta - da li Ministarstvo sporta planira uskoro donošenje nove strategije za razvoj sporta u Republici Srbiji, imajući u vidu da važeća strategija doneta za period 2014. do 2018. godine? Ovo je važno i u kontekstu predlaganja niza mera za dalji razvoj školskog i dečijeg sporta, što je jedan od primarnih ciljeva i sadašnje i buduće strategije.

Potrebno je u skladu sa tim ciljevima doneti poseban program razvoja dečijeg sporta koji bi bio dopuna programa fizičkog vaspitanja u osnovnim školama i obezbedio svoj deci, bez obzira na materijalne mogućnosti njihovih roditelja da se aktivno bave sportom van škole, a ga to iz budžeta finansira država, odnosno lokalna zajednica.

Višedecenijska iskustva nedvosmisleno potvrđuju da bavljenje sportom značajno doprinosi sticanju zdravih navika dece, socijalizaciji dece i razvoju novih fizičkih i socijalnih veština, koje u krajnjem imaju efekat formiranje zdrave i psihofizičke zrele ličnosti spremne da se suočava sa svim životnim izazovima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Reč ima Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, dr Orliću, pitanje postavljam Ministarstvu prosvete.

Da li u medijskim nastupima prof. dr Jove Bakića, jednog od ideologa uličnih protesta i blokada beogradskih ulica ima protivzakonitih elemenata i da li se Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta ogradila od njegovih monstruoznih izjava?

Obrazloženje. Naime, prof. dr Bakić, jedan od perjanica zloupotrebe uličnih protesta i blokada ulica kontinuirano već nekoliko godina rečima nedostojnim čoveka vređa predsednika Republike, Aleksandra Vučića, i preko dva miliona i 224 hiljade građana Republike Srbije i poziva na brutalno nasilja, nezapamćeno u istoriji školstva i pedagoških ideja u Srbiji.

Jovo Bakić je 5.12.2012. godine izjavio, citiram – da bi voleo da Aleksandra Vučića i preko dva miliona 224 hiljade građana Republike Srbije, koji ga podržavaju, juri po ulicama, završen citat.

Tu izjavu ponovio je više puta u nekoliko godina i ne samo to, u satanizaciji Aleksandra Vučića uvaženi profesor ide dalje. Tako je jednom svom masterantu dao master rad pod naslovom – Uloga „Pinka“ i „Hepija“ u stvaranju kulta vođe i analiza sadržaja gostovanja Aleksandra Vučića u emisijama „Teška reč“ i „Ćirilica“.

Poštovani narodni poslanici, zamislite da sam ja svom masterantu dao master rad sa temom – uloga Katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u reprodukovanju kulta neznanja, primitivizma i prostakluka i analiza medijskih nastupa prof. Jove Bakića? Naravno da mi ne pada na pamet da pravim sprdnju od nastave nauke i ustanove na kojem radim.

Ko je prof. Bakić preporučio masterantu sociološke izvore ili literaturu za taj rad? Je li to direktno mešanje politike u nastavu i univerzitet? I ne samo to, Jovo Bakić ide dalje u svojoj brutalnosti, vređanju i sejanju mržnje i nasilja. Tako je maja 2023. godine izjavio, citiram – da će Aleksandra Vučića i njegove pristalice juriti po ulicama i da će plivati po Savi i Dunavu, završen citat.

Takve monstruozne izjave govorile su ustaše kada su ubijene Srbe, Rome i Jevreje bacale u reku Savu u Jasenovcu sa natpisom, citiram – putuj za Jovanu pijacu u Zemunu, završen citat.

U medijskim napadima pridružio mu se i akademik Dušan Teodorović koji stalno zagovara nasilje i ispoljava mržnju prema Aleksandru Vučiću i građanima Republike Srbije i državi Srbiji.

Tako je 29. aprila 2023. godine izjavio, citiram – da Aleksandar Vučić ima evidentne poremećaje čiji bi karakter trebali da ispitaju psihijatri, završen citat. Ta ljudska gromada od akademika je 22.7.2020. godine izjavio, citiram – Kosovo nije sastavni deo Srbije, završen citat, a 23.2.2019. godine – da je Aleksandar Vučić huligan i nevaspitan.

Nadalje, 28.7.2019. godine dao je podršku da se Nevena Đurić, narodni poslanik, pretuče, a preporučio građanima, citiram, da tuku svoju decu, završen citat. Poštovani akademik treba da zna da se deca ne tuku, nego vaspitavaju.

Tako je 5. marta 2020. godine uporedio građane Republike Srbije sa stanovnicima Nacističke Nemačke i Adolfom Hitlerom, završen citat. Ta ljudska i moralna gromada od akademika napao je Zdravka Čolića samo zato što je pevao u jednom privatnom hotelu za predsednika Aleksandra Vučića i tako pokazao mržnju prema samostalnim umetnicima.

Ta gromada od akademika napao je Momčila Bajagića Bajagu samo zato što je pevao za svoj grad i nazvao njegove pristalice varvarima. Ta moralna gromada, akademik Dušan Teodorović je 31.5.1999. godine dobio otkaz na Saobraćajnom fakultetu zbog nedolaska na posao. Stavio se na čelo Petooktobarskog puča i za vreme bombardovanja otadžbine pobegao iz zemlje u državu koja nas je bombardovala. Posle bombardovanja vratio se u zemlju. Danas verovatno iz njegovih nastupa vidimo da radi za tu zemlju koja nas je bombardovala.

Mislili se, postavljam pitanje, SANU ograditi od monstruoznih, primitivnih medijskih nastupa svog akademika?

Na kraju, dajemo punu podršku Srbima na KiM da istraju u odbrani svog imena i prezimena, svojih vekovnih ognjišta. Ujedno dajemo i podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u vođenju politike mira, politike bezbednosti, ekonomskog napretka i teritorijalnog integriteta, modernizacije, vojne neutralnosti Srbije. To je naš srpski put, samostalni koji ne zadire u tuđa dvorišta, jer Aleksandar Vučić dobro zna da se tuđim putem kući ne dolazi.

Živela Srbija. Živeo Aleksandar Vučić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Dani Zoltan.
Nema ukazivanja na povrede Poslovnika u ovom delu sednice. Pročitajte taj Poslovnik.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloga akata iz utvrđenog dnevnog reda.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 106 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Za sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu određen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Izveštaj o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za periodu od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine sa posebnim osvrtom na izveštavanje u slučajevima nasilja u televizijskim programima, koje je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije sa Predlogom zaključka Odbora za kulturu i informisanje od 17. maja,
2. Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i na teritoriji Smedereva i Mladenovca u Malom Orašju i Duboni, utvrđivanje propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanju odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganja mera, koje je podneo narodni poslanik Radomir Lazović,
3. Predlog za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je podneo 61 narodni poslanik.
Prelazimo na rad po ovom dnevnom redu.
Primili ste izveštaj o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine sa posebnim osvrtom na izveštavanje u slučajevima nasilja u televizijskim programima, kao i Predlog zaključka Odbora za kulturu i informisanje od 17. maja 2023. godine.
Poznato vam je vreme za raspravu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članovima 192, 238. stav 3. i 4. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o izveštaju.
Reč ima predstavnik predlagača Nebojša Bakarec.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Bakarec

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici i poštovani građani.

Još jednom ću izraziti saučešće porodicama svih stradalih u dve tragedije. Posebno u ovom trenutku, posle jučerašnjeg dana moram da uputim podršku našim sestrama i braći na Kosovu i Metohiji. Juče smo videli kako se Srbi junački bore protiv trupa NATO, KFOR-a i Kurtijeve fašističke policije. Videli smo goloruki srpski narod protiv do zuba naoružanih NATO, KFOR i albanskih jedinica.

Samo da podsetim da je predsednik Srbije predvideo ove događaje pre četiri dana i kao vrhovni komandant oružanih snaga je pre četiri dana potpisao naredbu o podizanju borbene gotovosti jedinica Vojske Srbije na najviši nivo i naredio im hitan pokret u pravcu administrativne linije sa Kosovom i Metohijom zbog Kurtijevog terora nad Srbima.

Prekjuče je u emisiji ili nakjuče u emisiji „Hit tvit“ na TV Pink, predsednik Vučić je opet tačno predvideo teror Kurtija i Kfora. Da se nažalost setimo da su najmanje 52 Srbina povređena. Teško je povređen sa dva metka u leđa Dragiša Galjak iz Kosovske Mitrovice, jedan od lidera Srpske liste dr Dragiša Milović je zadobio višestruke telesne povrede od udaraca u grudi, trbuh i noge isto kao i Časlav Sofronijević.

Srbija sebi ne sme da dozvoli da uđe u sukob sa NATO i mora da sačuva mir. Srbija će sačuvati mir. Sa druge strane Srbija će zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji. To je politika predsednika Vučića.

Moram samo da pomenem da je reakcija razočaravajuća opozicije, da je ona štaviše sramotna. Upravo na ovaj događaje na Kosovu i Metohiji, dakle opozicija i njihovi Šolakovi mediji, to je levi deo opozicije, su za eskalaciju sukoba na Kosovu okrivili predsednika Vučića, a ne krivca fašistu Aljbina Kurtija. Ispalo je da levi deo srpske opozicije podržava Kurtija i radi isto što i on, destabilizuje Srbiju u okviru zadatog hibridnog rata.

Reakciju te leve opozicije najbolje opisuje stav volje i njihovog organizatora nasilnih protesta Srđana Milivojevića, koji je optužio Srbiju i Vučića za haos na Kosovu i Metohiji i izjavio je „Ovako to izgleda kada ratni huškaš Aleksandar Vučić realizuje parolu „mir, stabilnost – Vučić“. Ni desna opozicija nije bila mnogo bolja, oni su juče uveče, njih par stotina izašli na „Gazelu“ i blokirali autoput. To je potpuno luda reakcija. Umesto da odu na Kosovo, jer tvrde da su branitelji Kosova, oni su blokirali srpski autoput. Dakle, reakcija i leve i desne opozicije na događaje, na nasilje nad Srbima je bila potpuno antisrpska.

Pošto danas krećemo sa novom sednicom i ponovo krećemo raspravu od tačke 2. što je normalno, jer je ova sednica sazvana opet na zahtev opozicije, sa tačkama koje je zahtevala opozicija, pošto smo juče prekinuli ovu tačku, tehnički je nemoguće, moramo da je započnemo ponovo. Lista će početi ponovo, svi ovlašćeni predstavnici će govoriti ako žele, ponovo i kao što vidite, na vaše veliko zadovoljstvo i ja govorim ponovo.

Tako da moram da podsetim da smo juče čuli da je predsednik Odbora za kulturu i informisanje iz opozicije podneo neopozivu ostavku na mestu predsednika i člana Odbora juče na sednici Skupštine. To pokazuje da on nije dorastao toj ulozi. Lično sam mu na sednicama Odbora uvek govorio da ga mi iz SNS nikada nećemo smeniti, upravo našom dobrom voljom i da će ako želi zauvek biti tu, u ovom mandatu, normalno. Juče je bivši predsednik Odbora izneo niz neistina koje se tiču ove tačke dnevnog reda, pa sam dužan da se osvrnem kratko na to. Rekao je da mu ništa nije bilo omogućeno na sednicama Odbora. to je besmislena izjava zbog toga što je predsednik Odbora sazivao sednice Odbora po svojoj volji, on je određivao dnevni red. Dakle, sve mu je bilo dozvoljeno.

Samo da vam pomenem jedan primer, on je npr. prošle godine sazvao sednicu o „Informeru“, sednica je održana, većina uopšte nije skinula tu tačku. Da podsetim da me je upravo bivši predsednik Odbora predložio za ovu ulogu, za izvestioca Odbora, na čemu sam mu zahvalan.

U svom jučerašnjem govoru bivši predsednik Odbora je rekao, citiram – ničega nema u izveštaju. Međutim, pet minuta kasnije u svom govoru on je kontradiktorno pohvali deo izveštaja, kako je rekao – izveštaj je o nacionalnim frekvencijama. Takođe, moram da pomenem i to je poslednja stvar sa tim u vezi, pominjao je ironično da će na televizijama ubuduće biti prikazivani neki TV rijaliti, borbe pasa je pomenuo i dvoboje testerama. Znate, dvoboj testerama, taj rijaliti smo već gledali 2019. godine, izveo ga je upravo predsednik Odbora i cela opozicija, kada je sa testerama upala u RTS, maltretirala, prekinula rad javnog servisa, nezavisnog javnog servisa, prekinuli su novinarima motornim testerama. Dakle, taj rijaliti smo već gledali.

Što se tiče dosadašnje rasprave o REM-u, ona je pokazala da nijedan od deset predstavnika poslaničkih grupa koje su juče, možda i ranije, u četvrtak govorili, uopšte nije govorio o dnevnom redu, tj. o izveštaju REM-a. Oni su tražili taj izveštaj, nisu uopšte govorili, uzmite da je to vreme bilo neko deset puta po 20 minuta. Niko o tome.

Dakle, govorili su predstavnici opozicije o Vučiću, protestima, RTS-u, nasilju, Kosovu, a upravo su oni tražili raspravu o REM-u. Inače, moram da podsetim građane, a i sve vas koji nisu bili ovde, opozicija je tokom četvrtka i juče pravila haos, pogotovo u četvrtak, pištala u pištaljke, udarala o klupe i rukama i nogama, urlala, okretala leđa, napuštala sednicu. Sve kao razmaženo i obesno dete. Sada je nova sednica, međutim, pojavili su se novi zahtevi. Nadam se da će naša draga opozicija pristojno da se ponaša.

Novi zahtevi su da je umesto sada izveštaja REM-a se traže ostavke REM-a. To je opozicija isto na onom dogovoru poslaničkih grupa na Kolegijumu mogla da traži. Mogli su da traže tačku ostavka Saveta REM-a, nisu tražili. Tražili su izveštaj o radu REM-a i izveštaj o radu medija. To je novi zahtev.

Novi zahtev koji čujemo na protestima je i da se uvedu sankcije Rusiji. Samo pitam ovaj desni deo opozicije - da li on podržava ovaj novi zahtev, a to je uvođenje sankcija Rusiji? Ja ću podsetiti, u svetlu ovih događaja od juče, sve je povezano, i pitaću - da li bilo ko veruje da se događaji odvijaju slučajno? Pa, ni slučajno. Mislim, tragedije koje su se desile pre više od tri nedelje su bile samo povod koji je bio potreban planerima specijalnog rata protiv Srbije. Vučić je, naime, isuviše tvrd i vešt pregovarač u vezi Kosova i Metohije i Vučić ima isuviše jake argumente za neuvođenje sankcija Rusiji. I zbog toga ruše Vučića, odnosno da bi oslabili Srbiju. I onda je Zapad posegao za hibridnim ratom, iskoristio je tragedije, organizovao je deo opozicije, omogućio je opoziciji besomučnu podršku Šolakovih medija u Srbiji, ali i u Hrvatskoj, BiH i svih medija na albanskom delu Kosova. Da li je to bilo slučajno? Ni slučajno.

Znači, stranci su, pazite, organizovali masovne dojave o bombama i školama i bolnicama Srbije i to je, upravo smo juče čuli, ja sam danas pročitao to saopštenje sa Kosova, naravno albanskog dela Kosova, su došle te lažne dojave iz drugih, stranih država. Da li je to slučajno? To nije slučajno.

Dakle, stranci su, podsećam, i to imamo silne dokaze, opoziciji na demonstracije doveli hiljade demonstranata iz Hrvatske i drugih država i dokaz najbolji je ona vijećnica prosvjednica Nikolina, koja je iz Zagreba, "sasvim slućajno", došla da prosvjeduje ovde u Beogradu, kako to oni kažu. Da li je to bilo slučajno? Pa, ni slučajno.

Inače, već deset dana su trajali, završili su, srećom, trajali su besprizorni napadi na patrijarha, na SPC, čak i na pokojne patrijarhe Pavla i Irineja. Da li je to bilo slučajno? Ni slučajno.

I da li su Kurti, KFOR i NATO juče i prethodnih dana sprovodili nasilje, grozotno nasilje protiv Srba na Kosovu slučajno? Nisu ni slučajno. Podsetiću da s tim u vezi i u direktnoj vezi armije SAD-a i NATO-a 22. maja su započele ogromnu vojnu vežbu "Difender" koja traje deset dana, u šest država Balkana, koje se sve graniče sa Srbijom, sa preko 30.000 vojnika, plus ono što se vojnika nalazi u tzv. lažnoj državi Kosovo, gde ih ima oko 4.000, gde se inače i odvija ova vojna vežba, dakle, u epicentru te preteće NATO vežbe je Srbija. Da li je ovo što su juče izveli NATO i KFOR deo njihove vežbe "Difender"? Ja pitam to.

Opozicija inače krivi REM, to smo takođe slušali danima, kao uzročnika nasilja u društvu i kao uzročnika dve tragedije u kojima je ubijeno 18 ljudi. U prethodnoj raspravi su, pazite, svi diskutanti iz opozicije za nasilje krivili REM, bez greške su ih krivili. Znači svi, mislim, stvari, znate, stoje sasvim drugačije. Podsetiću samo na par primera. Opozicija je od 2018. godine, što je strašno, dakle, to je stvarno nasilje koje dešava u našim gradovima, dakle, opozicija je izvršila 76 napada na prostorije SNS, uz nanetu ogromnu štetu. Utvrđeno je da su to uradili pripadnici opozicije. Pretnje smrću iz opozicije predsedniku Vučiću, članovima njegove porodice i svima nama iz SNS-a, traju već šest godina. Podsetiću vas da je utvrđeno, da su nadležni organi utvrdili, da su pripremana najmanje dva atentata na predsednika Vučića, sa poznatim datumima izvršenja. Prvi na dan otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, 27. 1. 2021. godine i drugi na dan 15. 2. 2023. godine, kada je uhapšen i snajperista Dejan Bobaček, pre nego što se uputio u Beograd, sa željom da odstreli predsednika Srbije, na mitingu opozicije, naravno.

Tragedije su samo izgovor opozicije da ruši Vučića da bi oslabila Srbiju, blokiranje, da vam ja kažem, mostova i međunarodnog auto-puta, blokada RTS-a, to nema nikakve veze sa tim što je jedan poremećeni dečak ubio deset ljudi, a posle toga je poremećeni mladić, inspirisan ovim prvim ubistvima, ubio još osmoro ljudi. Za to REM ne snosi bilo kakvu krivicu, za ove dve tragedije, niti RTS, pa niti, na primer, ova Skupština. Možemo i svemir da proglasimo da je kriv, jednostavno, krive su ubice, naravno, krivi su njihovi roditelji, kriv je eventualno neki pojedinac u školi koji je imao možda neka saznanja, eventualno neko okruženje šire i tako dalje.

Samo što se tiče REM-a i RTS-a, mi iz SNS imamo mnogo više razloga da budemo nezadovoljni radom REM-a i RTS-a nego opozicija. Mi smo prosečno veoma malo prisutni na RTS-u, pogotovo kada se posmatraju sve redakcije, a ne samo ona informativna. Jednostavno, ne postoji dodirna veza između dve tragedije i protesta koji opozicija izvodi jer, podsetiću vas, jednako tako 2020. godine laži i glasine o neuvedenim zdravstvenim merama su bile samo izgovor za tadašnje proteste i za napad na Skupštinu, kada je pokušano paljenje Skupštine, kada je pet dana napadana Skupština i kada je opozicija povredila 140 ljudi.

Dakle, besmisao protesta, kratko ću o tome, koji protestuju protiv REM-a, tražili su izveštaje REM-a, i protestanti i njihovi organizatori, naravno, govori o tome da je novi zahtev uvođenje sankcija Rusiji, a da se na protestima pojavljuju parlamentarni ljotićevci i pripadnici zabranjenog „Obraza“ Mladena Obradovića, koji se fanatično protive sankcijama Rusiji, ja bih rekao, sasvim ispravno. Ali šta će oni na protestima u kojima se traže sankcije Rusiji?

Moram da podsetim da kao primer ovog opozicionog nasilja koje je skoro došlo, pre neki dan, opoziciona korisnica „Tvitera“ pisala je komentarišući čuveni skup SNS i „Nada Srbije“, koji se odigrao u petak pred 250.000 ljudi. Ona je napisala javno na „Tviteru“ i svi mediji su to preneli, citiram: „Da li ste vi svesni da se mi od ovih ljudi, FIZIČKI razlikujemo. Fizionomija lobanje nam je različita“. Na to njena sagovornica dodaje: „To moj muž i ja redovno govorimo“, kraj citata. Dakle, članovi opozicionih stranaka, evo, članica stranke Saše Jankovića, bivšeg predsednika te stranke i Sergeja Trifunovića – Marija Maja Er piše na „Tviteru“ nekoliko svojih iskaza, ona je političarka, dakle, ima oznake stranke tamo, piše kako je prošla kroz skup SNS i kako je osetila smrad simpatizera SNS.

(Radomir Lazović: Jel ovo u izveštaju? Čita tvitove.)

Da podsetim, radi se o primerima nacističke eugenike i promociji rasne superiornosti, što je bila zvanična politika u Nacističkoj Nemačkoj. Nacisti su u svojoj ideologiji govorili o različitim oblicima lobanja, jer gde je kao lobanja pravilna njih nadljudi, arijevaca, dok je lobanja podljudi, nižih ljudi, nepravilna i liči na majmunsku. Dakle, to je bila ideologija nadljudi i podljudi, na nemačkom se to kaže ubermensch i untermensch.

Dakle, protesti su pokazali, i to je sasvim jasno, i to je upravo u ovoj raspravi o medijima, o REM-u značajno da kažemo, pokazali su ko predvodi slabu, posvađanu i podeljenu opoziciju i ko u stvari traži ostavke celog REM-a i zbog čega traži ostavke REM-a. Zato što REM neće da dodeli nacionalnu frekvenciju. A kome? Šefu protesta, šefu opozicije, a to je tajkun Šolak i njegova TV „N1“ i „Nova S“. Dakle, ove dve televizije su, komandno-operativni prenosi, direktni njihovi, su pokazali da su oni komandno-operativni centar protesta, što je legitimno, oficiri na terenu su urednici i novinari ove dve televizije, sve je umreženo, povezano, sve se stiče u masteru televizije. Stranke opozicije koje ovde sede su puki izvršioci, a nažalost, građani su svedeni na puke statiste.

Novi izveštaj REM-a je, da podsetim još jednom, sačinjen na zahtev opozicije. Izveštaj je urađen izuzetno profesionalno, vrlo brzo, za nekoliko dana, zato što je to opozicija tražila. Da podsetim, REM nije nadležan za internet, a inače opozicija se pritužuje upravo na nasilje na internetu. Pa znate kako, na to u svetu ne može niko da utiče. Dakle, zlonamerno, još jednom ću podcrtati, se preuveličavaju uticaji rijaliti programa. Procente sam govorio, sad neću. Samo ću reći – „B92“ nema rijalitija, TV „Prva“ ih ima malo, manje od 6%, „Hepi“ oko 11%, ali nema više „Parove“, već godinu i po dana, „Pink“ je odustao od svog rijalitija „Zadruga“, kao deo mera države, predsednik Vučić je zamolio i preporučio vlasniku privatne TV „Pink“ da prestane da prikazuje „Zadrugu“, što je Željko Mitrović prihvatio.

Ovde je jedna poslanica, kada smo imali pitanja, zlonamerno tumačila nešto što sam ja izgovorio, pa ću je ja sad pocrtati. Dakle, Željko Mitrović, evo to sam već rekao, je odlučio da svoje interese, interese kompanije „Pink“ podredi interesima države. Nisam govorio o bilo kakvom profitu, niti o bilo čemu. Znači, i do sada stotinama puta, pošteno je to da kažemo, Željko Mitrović je pokazao svoju humanost donirajući robu i novac hiljadama ljudi. Uz to, Mitrovivićeve kompanije pomažu gotovosti i odbrani Srbije proizvodeći vojne i civilne dronove.

Međutim, ni ova mera države i kompanije „Pink“ nije po volji opozicije i opozicione stranke su pokazale u dosadašnjoj raspravi po 1. tački i po ovoj 2. da se protive razoružanju, jedan korpus, to je desna opozicija, dok se deo leve opozicije protivi povećanju broja policajaca u školama. U stvari, neće niko ni jednu meru, od opozicije. Jedinu meru koju traže to je glava predsednika Vučića, po mogućnosti otkinuta, po odluci ideologa i lidera opozicije, Firera Milovana Brkića.

Dakle, opozicija traži samo ukidanje rijalitija na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Da je iskrena u svojim namerama opozicija bi tražila ukidanje rijalitija na svim televizijama. Dakle, i rijalitija „Survajver“ na televiziji „Nova S“.

Evo, kaže – mi smo, uzmite da smo mi, ali nismo mi, Željko Mitrović je ukinuo na molbu predsednika Vučića svoj rijaliti „Zadruga“. Hajde da vas čujem da zamolite Šolaka da ukine svoj rijaliti „Survajver“. Naravno, vi to ne smete da učiniti. Ni jedan pripadnik opozicije, ni jedna stranka, ni leva, ni desna, zato što bi vas Šolak da to učinite prognao sa njegovih televizija, tv „N1“ i tv „Nova S“, a vaša popularnost se bazira isključivo na boravku na tim televizijama. Mislim, to je vrlo licemerno.

Takođe, opozicija pominje, i to smo čuli u raspravi i o ovoj tački, o REM-u, da su rijaliti uvedeni 2010. godine. Nije tačno. Rijaliti su uvedeni 2006. godine, uveo ih je žuti multikom tajkun 2006. godine. Tada je bio šef kancelarije predsednika Borisa Tadića, predsednika žute stranke. On je doveo deset rijalitija, imao je ogromne firme. Opozicija, koja je tad bila vlast, i sve ove žute stranke, njihovi derivati, se nisu usudili da svom, opet budućem lideru, žutom multikom tajkunu, zatraže da ne uvede svoje rijalitije. Nisu tada tražili i zabranu rijalitija.

(Tatjana Manojlović: Vreme.)

Opozicija…

Da, vreme. Hvala vam.

Ja sam ovlašćeni predstavnik, opet ne znate. Znači, prisutni ste ovde godinama, u ovoj Skupštini, a ne znate Poslovnik. Molim vas, naučite Poslovnik.

Opozicija, podsetiću, stalno napada REM i proganja članove REM-a. Dakle, izloženi su dehumanizaciji, satanizaciji, uključujući i članove porodica ljudi iz REM-a. Evo, citiraću samo šta je 2018. godine tadašnji predsednik NUNS-a u „Danasu“, Šolakovom listu, napisao. Krajnje odvratno citiram – Zekićeva fatalana, to je predsednica Saveta REM-a. Fatalna savetnica svekolikog političkog šljama u zemlji. Citiram dalje – stoga na konstataciji da posao koji obavljaju kurve smatram daleko časnijim i čistijim od radnji koje obavljaju ona i njen partner, kraj citata. Krajnje odvratno. Svi u opoziciji su pozdravili ovu izjavu.

Članovi Savete REM-a si naravno izloženi ovim pretnjama i, kako bih rekao, dehumanizaciji. Tako je dva puta na zgradi u kojoj stanuje porodica zamenika predsednika REM-a, Milorada Vukašinovića, u Novom Sadu, na toj zgradi pored ulaza je nacrtan ogroman kukasti krst, gde je izjednačen sa REM-om, i to dva puta. Policija je utvrdila u istrazi da je kukaste krstove iscrtavao pripadnik opozicije Nebojša Zec iz Novog Sada.

Već sam rekao, i ponoviću – REM nije savršen, a jedan poslanik je to protumačio da sam ja rekao da je REM loš i da nije dobar. Ne, opet kažem, REM nije savršen, to ne znači ovo što je taj gospodin rekao.

Znači, naše primedbe na REM se odnose na rad luksemburških medija, Šolakovih, koji rade, proizvode i emituju program u Srbiji i uopšte nisu u nadležnosti REM-a, međutim nisu ni u čijoj nadležnosti, što je nemoguće.

Neodrživo je da mediji koji proizvode i emituju program u Srbiji nisu ni u čijoj nadležnosti. „Junajted grupa“ koja je vlasnik svih ovih televizija, „Junajted medija“ brutalno krše Zakon o elektronskim medijima, Zakon o oglašavanju i državi Srbiji to nanosi finansijsku štetu od više stotina miliona evra unazad niz, mnogobrojni niz godina.

Dakle, da bi izbegli nadležnost srpskog regulatora oni se lažno predstavljaju kao prekogranične televizije, čime izbegavaju svoje obaveze. Ti kanali, „Junajted medija“ i „Junajted grupa“ nisu prekogranični, nisu ni domaći i uopšte nemaju dozvole regulatora, čak ne plaćaju ni naknadu organizacijama koje štite autorska i druga prava.

Ono što je najgore, ovako ne regulisani mediji, ovi piratski mediji već devet godina, govorim samo o televizijama, emituju i propagiraju mržnju i nasilje sa televizija TV „N1“ i TV „Nova S“ i najčešće targetiraju predsednika Republike i članove njegove porodice, a državni budžet je godinama uskraćen za stotine miliona evra.

Znači, za kraj, jednostavno ponoviću – predlažem Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, REM-u i RATEL-u, jer je to sve u njihovoj nadležnosti, da utvrde da li su televizijski i kablovski kanali „Junajted grupe“ i „Junajted medije“ registrovani u skladu sa zakonom, da li krše neki zakone i druge propise i da li se stvarno emituju ili se reemituju i svoje programe, dakle, iz Srbiji ili iz Luksemburga?

Molim ove tri institucije da o ovome obaveste Narodnu skupštinu Srbije koja je nadležna za REM i RATEL i da obaveste Vladu Srbije.

Za kraj – mislim da je ova rasprava, i drago mi je što je sad mirno, pokazali smo svi zajedno da Srbija neće stati. U petak na našem sjajnom skupu, skupu nade za Srbiju smo pokazali šta je to pristojna Srbija pred 250.000 ljudi. U subotu je predsednik, Vučić, na skupštini SNS ispunio svoje obećanje da će od šeste te skupštine SNS neko drugi voditi SNS. Čestitam novom predsedniku SNS, Milošu Vučeviću na izboru i da kažem – Kosovo je Srbija. Živela Srbija. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Poslovnik. Idemo redom. Prvo, Tatjana Manojlović.
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Član 106. stav 1. – govornik želi da priča samo o tački dnevnog reda.

Mi smo ovde sve čuli, samo ne ono što se odnosi na izveštaj REM-a. A kada je govornik već govorio i o Kosovu i Metohiji, lepo bi bilo da je rekao da je Srpska lista, ćerka firma SNS-a zapravo svojim statutom i statusom priznala nezavisno Kosovo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da li vi to sada replicirate?
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Ne repliciram, samo govorim, a i to je jedna od dokaza kršenja Zakona o elektronskim medijima da televizija koje su predmet izveštaja REM-a tzv. izveštaja, zapravo su prekršile svoju zakonsku obavezu i nisu izvestile građane Srbije da je Srpska lista zapravo kosovska politička organizacija, kao i neke druge.

Whoops, looks like something went wrong.