Treće vanredno zasedanje , 30.05.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

1. dan rada

30.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 15:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
O neistini da li je održana sednica Odbora ili da li je usvojen dnevni red, na to je trebalo da reagujem?
Da li je usvojen dnevni red na sednici Odbora za kulturu, stvarno me to pitate?
Ne znam šta bih vam rekao.
Da li treba da se glasa za član 107?
Rekli ste šta te imali, bili ste u programu.
Reč ima Marina Lipovac Tanasković.
Izvolite.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Hvala, predsedavajući.

Mislim da ste član 108. povredili, stav 1.

Ne bih da ulazim u repliku i da ispričam šta je prethodni govornik pričao i šta je sve iznosio u svojih 25 minuta izlaganja, s obzirom da ste vi bili na 13 minuta tog izlaganja, ali verujem da ste razumeli dosta stvari koje je rekao, ali ja bih vas zamolila kao nekoga koga smatram izuzetno inteligentnim da u par prosto proširenih rečenica nam kažete šta je to bila odluka, odnosno šta je to bio Predlog zaključaka ovog Odbora, s obzirom da ono sve što je pričao prethodni govornik mi nismo shvatili šta je bilo na tom Odboru i šta je Zaključak tog Odbora.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Tražite od mene da vam pročitam Zaključak Odbora?
Da li ste dobili vi taj zaključak odbora? Dobili su svi narodni poslanici. Ako treba, obezbedićemo vam dodatnu kopiju. Verujem da umete da čitate.
Da li treba da se glasa za član 108?
(Marina Lipovac Tanasković: Da.)
Glasaćemo i za 108.
Obezbedićemo vam primerak Predloga zaključka koji je dostavio Odbor.
Reč ima Radomir Lazović.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala za reč, predsedavajući.

Hteo bih da ukažem na kršenje člana 27.

Dakle, ja bih samo hteo da vidim da li bi možda mogli da se dogovorimo da vi reagujete makar kada govornik optužuje druge narodne poslanike da pozivaju na ubistvo ljudi i nešto?

Hajde makar neki standard da ovde utvrdimo, pa kada gospodin Bakarec govori o različitim uvredama i na najpodmukliji, podli način nekako se obraća drugim narodnim poslanicima, hajde barem da se dogovorimo da kada optužuje nekoga za pozive na ubistvo, da bar tada bi reagujete. Možemo li to da se dogovorimo, gospodine predsedavajući?

Hajde bar taj neki nivo da zadržimo ove Narodne skupštine, da to nije primereno i da svakako niko ovde ne misli smrt ili bilo šta drugo drugoj osobi i da na neki način vi to sankcionišete.

Nemam velika očekivanja od vas. Zaista nemam. Ovde je izrečeno svašta. Da li može bar ovo da ne bude dozvoljeno u Narodnoj skupštini?

Evo, molim vas, ako možete to da mi vrlo jednostavno odgovorite, bez komentara, upadica, vaših šaljivih dosetki? Prvo, nisu smešne, drugo, nemate pravo da govorite sa te pozicije.

Pogledajte kako je gospodin Zukorilić lepo čovek sišao s te govornice, seo tamo, govorio.

Ponašajte se prema Poslovniku ako možete i, ako možete, odgovorite mi da li možemo barem ovaj standard da poštujemo da niko nikoga ne optužuje da poziva na nekakve smrti i slično.

Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Što se tiče stvari na koje pozivate, znate vi jako dobro na šta pozivate. Znate jako dobro, i vi i vaša stanka.
Evo vam ga i Srđan Milivojević iza vas. Da li ste ikada drugačije, osim aplauzom, odgovorili na to?
E, vidite, kada neko primeti da te stvari radite, nemojte da se žalite što je primetio, nego svoju glavu zapitajte šta sve iz nje može da se od tih stvari čuje i vidi.
Dakle, to vam je odgovor na ono što niste zadovoljni sadržajem, a pošto ste ovo iskoristili da se obraćate meni na ne znam kakav način i čemu to treba da služi, čestitam vam, to je onda vreme vaše poslaničke grupe.
Glasamo li za 27?
Šta je sad? Ne možete da odlučite?
Da li se još neko javlja za reč?
Reč ima Ivana Parlić.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Predsedniče, kolege su vam skrenule pažnju na to da ste prekršili niz članova, između ostalog i član 100.

Kolege su vam ukazale na to da mi zaista ne vidimo koji deo ovog izlaganja je izveštaj, pa smo vas zamolili da vi to kažete.

Koji deo ovog izlaganja je izveštaj? Eto, mi možda grešimo, ali mi u ovome prepoznajemo mentalno zlostavljanje i duhovno nasilje. To je ono protiv čega smo se mi okupili da se borimo. Kako vi to ne vidite? Ovo je mentalno nasilje nad narodom Srbije. Mi smo navikli, mi, evo, trpimo. Slušamo danima. Slušamo tri dana iste stvari.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Vi se borite protiv nasilja sa sve ovim što je pozivao na ubistvo tuđe dece na čelu?
Sve mi je to potpuno jasno, ali pošto to nikakve veze nema sa raspravom ovom sada, ovo je vreme vaše poslaničke grupe, takođe.
Glasamo li za član 100?
(Ivana Parlić: Da.)
Glasamo i to.
Ko još želi da na pametan način potroši vreme svoje poslaničke grupe?
A nema vas više?
Eto, vidite kako se odmah opametimo, kako smo se odmah opametili.
(Poslanici opozicije aplaudiraju.)
A to aplaudirate jer ste zadovoljni kako ste potrošili ova četiri ili pet puta po dva minuta od svojih poslaničkih grupa?
Drago mi je što ste zadovoljni. Ovo vam je bilo najpametnije danas.
Samo nastavite, slobodno.
Prelazimo na predsednike, odnosno ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa.
(Zoran Lutovac: Povreda Poslovnika!)
Samo trenutak, ima još pokušaja.
Zoran Lutovac.
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Gospodine Orliću, rekli ste narodnoj poslanici – da li Skupština treba da se izjasni o vašoj intervenciji za povredu Poslovnika i ona je rekla da treba, a onda ste vi rekli – oduzeću vam vreme.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Koji član, gospodine Lutovac?
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Član 110.