Treće vanredno zasedanje , 06.06.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

4. dan rada

06.06.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:20 do 17:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Hadži Milorad Stošić

PUPS - solidarnost i pravda
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, druga tačka dnevnog reda na ovoj sednici je Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i na teritoriji Smedereva i Mladenovca u Malom Orašju i Duboni, utvrđivanje propusta u vršenju nadležnosti, preduzimanje odgovarajućih radnji, utvrđivanje odgovornosti nadležnih lica i predlaganje mera.

Pozivam sve poslanike da se u diskusijama pridržavamo pitanja dnevnog reda, a predsednika Skupštine i predsedavajućeg u toku sednice da usmeravaju diskusiju u skladu sa tačkom dnevnog reda.

Na samom početku, istakao bih da će poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, PUPS - Solidarnost i pravda, nakon rasprave u načelu u danu za glasanje glasati za odluku o formiranju anketnog odbora, nadajući se da će on odraditi suštinsku stvar oko ove situacije.

Formalno, Narodna skupština obrazuje anketni odbor radi sagledavanja stanja u određenoj oblasti i utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima.

Anketni odbori ustanovljeni su kako bi se bavili kontrolom i nadzorom konkretnih tela vlasti u oblasti njihove delatnosti. Objektivno delovanje anketnih odbora upravo ograničava neku vrstu mogućnosti izvršnih i drugih radnji nadležnih institucija.

Ja bih samo naglasio primere neke koje trebamo svi znati, da u periodu od 2000. godine do danas formirano je osam anketnih odbora, pri čemu nije bilo jedinstvenih stavova. Samo je od jednog anketnog odbora usvojen izveštaj. Ali, u tom slučaju nisu sprovedene sve preporučene mere. Zbog toga je još 2009. godine stav političkih učesnika bio da anketni odbori, pre svega, služe za političku promociju, skupljanje političkih poena i da dosadašnji anketni odbori nisu opravdali očekivanja, te da većinu tema za koje su traženi anketni odbori, po službenoj dužnosti rade institucije koje su nadležne za konkretna pitanja.

Istakao sam u prethodnim danima da se ovi monstruozni zločini koji su duboko potresli srpsko društvo praktično nisu mogli predvideti niti preduprediti. Stoga, predlog da se kroz formiranje anketnog odbora utvrđuju konkretni propusti u vršenju nadležnosti i preduzimanja odgovarajućih radnji nije baš objektivno utemeljen. PUPS - Solidarnost i pravda osuđuje nasilje u bilo kakvom obimu i obliku i uvek će se boriti protiv nasilja, posebno u ovakvim slučajevima gde strada mnogo dece i mladih ljudi.

Svih ovih dana, mi kroz ove četiri tačke dnevnog reda raspravljamo o nasilju kao negativnoj pojavi u našem društvu. Stiče se utisak da smo više okrenuti ličnoj ili partijskoj promociji, nego suštinskoj borbi protiv nasilja.

Na veliku žalost, ova tragedija koja nas je zadesila i u školi „Vladislav Ribnikar“ i u selima Smedereva i Mladenovca, treba da nas ujedine u borbi protiv nasilja i da napravimo konsenzus u borbi protiv nasilja, ali se dešava da pojedinci te događaje koriste u pokušaju da uberu neke političke poene za sebe i time nanose štetu državi i verovatno i samoj činjenici za saznavanje pravih motiva i istine.

U prethodnim danima ovog zasedanja čuli smo predloge za formiranje neke tehničke vlade, predloge za smenu pojedinih ministara i za smenu REM-a, pa čak i pozivi za ostavku predsednika Republike, gospodina Vučića, koji je direktno dobio poverenje građana i to u prvom krugu. Malo je bilo predloga za borbu protiv nasilja koje imamo i kod dece i u porodici i u društvu u celini.

Pitam se šta ćemo dobiti formiranjem anketnog odbora, nego dalju konfrontaciju samih članova tog odbora, ako se zna da anketni odbor ne može da vrši istražne i druge sudske radnje? Da li neko stvarno misli da će anketni odbor funkcionisati u boljim međupartijskim odnosima, nego samo parlamentarno zasedanje?

Rešavanje problema nasilja je na institucijama sistema, uz odlučnost, znanja svih nas, odnosno države, a pre svega, naš odnos poslanika na plenarnim zasedanjima.

Na prethodnoj i ovoj sednici imamo četiri tačke dnevnog reda, a četvrta tačka dnevnog reda je Predlog za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, gospodinu Bratislavu Gašiću.

Mi sve vreme kroz sve tačke dnevnog reda potenciramo smenu pojedinih ministara, pre svih ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Bratislava Gašića, bez da kažemo za šta je to tačno odgovoran gospodin ministar Bratislav Gašić.

Čitajući izveštaj koji smo razmatrali kao tačku dnevnog reda u redovnom zasedanju, uočava se da je globalno gledano kriminal i izvršenje krivičnih dela u padu u odnosu na prethodni period.

Ističem u ovom momentu dve bitne stvari. Prvo, nije bilo jasnih naznaka da će ovi, a pogotovo ovakvi zločini biti izvršeni ni u Beogradu, ni u Mladenovcu. Ovi zločini su bili skoro potpuno nepredvidljivi.

Hitne mere Vlade Republike Srbije su sigurno pravi put za smanjenje rizika nastajanja nasilja i zločina. Potencirati da je za ove zločine krivo MUP i da ministar zbog toga treba da bude smenjen, predstavlja unošenje zabune među građane Srbije. MUP je u ovom i prethodnom mandatu izvršavao svoje redovne zadatke i kao što je uneto u izveštaju, ukupan broj krivičnih dela je smanjen u odnosu na prethodne periode.

Imajući u vidu da evidentno postoje potrebe za delovanje po svim osnovama kako bi se eliminisalo nasilje i ako se proceni da će anketni odbor doprineti tome, onda mi kao narodni poslanici aktuelnog saziva Narodne skupštine imamo važeći kodeks ponašanja narodnih poslanika. Njime je definisano da narodni poslanik u obavljanju poslaničke funkcije postupa u javnom interesu, tako da lični, privatni, interesi grupe ili političke stranke ne budu iznad javnog interesa.

Takođe, mi smo samo obični ljudi, ljudi koji imaju svoje porodice, svoje komšije, svoje poznanike i prijatelje sa kojima veoma često ne delimo iste političke stavove. Svi u mom ličnom okruženju su zaprepašćeni ovim zločinima i tragedijom porodica postradalih i povređenih.

Ova tragedija je sve podjednako pogodila. Svedok sam da nema osobe iz mog ličnog okruženja koja ima primedbu isključivo na rad pripadnika MUP-a povodom ovih zločina, da mi je bilo ko ukazao na propuste MUP-a koji su omogućili da nastupe ova masovna ubistva i zločini.

Ipak, očigledno nije nešto bilo u redu, jer da je sve bilo u redu, ne bi bilo ovakvih monstruoznih ubistava. Nadležni organi će utvrditi činjenice i okolnosti svakog konkretnog zločina. Oni su sigurno u tome i operativno rade.

Predlog za formiranje anketnog odbora pokušavam da vidim kao predlog da se dobro razmotre delovanja i propusti svih koji su bili povezani sa zločinima, pre svega roditelje, njihovih obaveza, centara za socijalni rad, školskih uprava, pedagoga, psihologa i predmetnih nastavnika, okruženja, komšija i svih institucija našeg društva.

Svrhu ovog anketnog odbora vidim u temeljitom sagledavanju svih obaveza nadležnih institucija i organa, ali i kroz sagledavanje savremenih uticaja na decu i omladinu i na ulogu porodice u formiranju zdravih ličnosti.

Očekujem da rezultati rada ovog odbora budu korisni za budućnost, da kroz analizu ovih tragedija daju smernice kako izbeći neke moguće druge eventualne zločine. Ako rad anketnog odbra bude u javnom interesu, kako i kaže Kodeks ponašanja narodnih poslanika, možemo očekivati pozitivne efekte rada ovog anketnog odbora. Ako rad anketnog odbora bude posvećen interesima grupa i političkih stranaka, od rada ovog odbora imaćemo više štete nego koristi.

Zbog svega iznetog, poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda u danu za glasanje glasaće za Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora.

Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem na pažnji i svako dobro.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Sada određujem redovnu pauzu.
Nastavljamo sa radom za 60 minuta.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Reč ima Nebojša Zelenović.

Nebojša Zelenović

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem.

Poštovane kolege, uvažene koleginice i kolege, ja bih počeo ovo današnje izlaganje sa jednom čuvenom rečenicom premijerke – da probam da razumem, kako da razumem, a ima i te kako veze sa tačkom dnevnog reda i sa anketnim odborom.

Dakle, ja ću sad pročitati šta je izjavio advokat Đukanović malopre, od reči do reči. Kaže: „Igrom slučaja Aleksandra Vučića sam upoznao na stadionu. Ne verujem da se on toga seća. Bila je strašna tuča na Zvezdinom severu. On i njegov brat žestoko su se tukli sa jednom grupom navijača. Bio sam član stranke tada. Pravo da ti kažem - bilo je neverovatno kako su se oni držali. Masa je na njih nagrnula, a on sa društvom i bratom, ne da su se držali, nego su im čak posle i ti navijači sa kojima su se tukli prišli i rekli – ovo nikada nismo doživeli. Svaka čast. Prišao sam mu i pokazao člansku kartu stranke. Njemu je bilo drago. Nije znao ko mu prilazi. Kasnije sam mu ispričao tu priču. Mislim da ima oko 25 godina, možda i jače, koliko se baš poznajemo. Mnogo mu hvala što je učinio za mene lično, jer da nije pitanje da li bih ja uopšte postojao, što me je bacio u vatru i dao priliku da se dokažem“.

Sad ja moram vas da pitam – jel ovo neka nameštaljka za predsednika ili se vi zaista ponosite nasiljem? Ako se vi zaista ponosite nasiljem, pa što smo mi onda došli danas ovde da pričamo ozbiljno?

Mi smo došli fino, sa idejom da pričamo o tome kako, a podsetiću i šta je tema, kako da se utvrde činjenice i okolnosti koje su dovele do strašne tragedije i masovnih ubistava u školi „Vladislav Ribnikar“ i na teritoriji Smedereva i Mladenovca. Zato smo mi došli.

Odmah da vam kažem – ovaj zahtev su podneli opozicioni poslanici sa idejom da se razgovara, sa idejom da se debatuje, sa idejom da se izađe iz teške krize u kojoj se država našla. Zahtev za anketnim odborom je naša pružena ruka, gospodo, naša pružena ruka da se zajedno dođe do rešenja.

Šta smo dobili mi za uzvrat? Hijene, nasilnici, lešinari, oni koji hoće da likvidiraju porodicu predsednika i ne znam ti ja šta sve već.

Zašto ste vi pristali na anketni odbor? Šta vi hoćete? Šta je vaša ideja? Zašto ste vi pristali na anketni odbor ako mi nedeljama već, sedmica slušamo ovo što dobijamo od vas? Da li smo se zaista zbog toga skupili?

Sad me baš pitala jedna novinarka – da li će ovaj anketni odbor uopšte da da neke rezultate? Mi i dalje verujemo nekako da je ipak možda nešto moguće uraditi, ali ako se tome odgovorno pristupi i ako se zaista počne razgovarati o razlozima i povodima i činjenicama koje su dovele do strašne tragedije.

Vi ste rekli ovde u više navrata, to je ponovio i moj uvaženi kolega Lazović, da sistem funkcioniše. Pošto sistem funkcioniše, čemu onda sve to i služi?

Dakle, kada govorimo o uzrocima, kada govorimo o tome šta taj anketni odbor treba sve da utvrdi, ja ću jednu stvar kojom verujem da možda možemo da doprinesemo, a da pokažem da sistem ne funkcioniše.

(Nebojša Bakarec: Kako si krao u Šapcu.)

Hvala vam, gospodine Bakarec, na tome što dobacujete dok ja govorim. Vi ste se baš iskazali u ovim sedmicama. Svaka vam čast. Vi ste primer za jednu pristojnu debatu. Vi ste uzor mladima i onima koji gledaju ovu Skupštinu kako izgleda kada se obavlja rasprava na kulturan i dostojanstven način. Svaka vam čast. Sjajno. Sramite se.

Dakle, mi nismo mogli da čujemo iz raznih izveštaja, a verujem da bi možda anketni odbor to mogao da utvrdi, koliko ima streljana u Srbiji, koliko ima tačno streljana u Srbiji i da li one sve imaju dozvolu zarad, a onda kad to utvrdimo da utvrdimo kako te streljane izveštavaju o svom radu i koga izveštavaju. Kada to utvrdimo da onda vidimo ko vežba da puca u tim streljanama, a nije vojnik, nije policajac, nije predstavnik bilo koje službe, ove ili one, nego su prosto to neki građani, pa da onda utvrdimo zašto ti ljudi vežbaju gađanje.

Razumeo bih lovci, pa sad ima tu neka posebna procedura za lovce, ali mi ovde govorimo o tome da ne postoji sistem koji će nadzirati kako i ko upotrebljava oružje.

Činjenica da se desila ova tragedija, a da je u njoj izvršilac dečak od 13 godina koji je vežbao gađanje sa svojim tatom, pa zar to nije već samo po sebi dovoljno alarmantno da se neko u nekoj nadležnoj službi zabrine kako je moguće da se to dešava, pa da o tome ta streljana obavesti neku službu, policijsku ili koju god, pa da onda ta služba obavesti dalje neku socijalnu službu, pa da to onda možda dođe drugim kanalima da neko počne da se bavi tom porodicom.

Da li vi danas znate koliko dece vežba gađanje u Srbiji u streljanama? Jel znate? Pa, ne znate. Naravno da ne znate, i to vas ništa ne zabrinjava. Izađete ovde i prosipate prazne priče kako je sve u redu. Nije, ljudi, sve u redu. Aman. Nije u redu.

Koja je procedura? Evo, sad vas pitam – koja je procedura? Možda to neko može da odgovori, možda vi to znate. Koja je procedura kada gađanje vežba maloletna osoba u prisustvu svog oca? Koji organi su nadležni tačno i kako ti organi dalje rade svoj posao u skladu sa zakonom i koja institucija na kraju daje nekakvu finalnu odrednicu prema takvoj jednoj pojavi?

O tome mi hoćemo da pričamo u anketnom odboru, baš kao što hoćemo da pričamo i o obrazovanju i kako mi verujemo da kroz obrazovanje i ulaganje u obrazovanje ovaj sistem može da se promeni, ali vi kažete da mi nemamo potrebe da se sastajemo, jer koliko smo mogli čuti svih ovih dana – gubimo vreme i da je ovo nekakav pokšaj zloupotrebe da se zaboga ugrozi predsednik ili ko već je tu označen od strane vas kao žrtva. Kako može nasilnik da bude žrtva? Kako je to moguće?

Na sve to čujemo razne pokušaje izlaza iz ove situacije. Jedan od poslednjih pokušaja koje smo čuli jeste da će premijerka da podnese ostavku, pri čemu sa zahteva protesta mi nismo mogli da čujemo taj zahtev. Sada kaže premijerka – ja ću da podnesem ostavku jer to je, valjda, nekakav, kako bih rekao, lični čin nje, ali kaže – ne da mi Vučić, rado bih ja to uradila, ali mi ne da Vučić.

Sada ja ne znam sa koje pozicije Vučić nastupa pošto on više nije predsednik stranke. Ne znamo da li je šef. Kao predsednik nema nikakva ovlašćenja, pa me interesuje kakve veze ima to da li će Ana Brnabić lično podneti ostavku sa tim šta o tome misli Aleksandar Vučić, osim ako on i dalje nije šef iako je podneo ostavku?

Što ne podnese ostavku? Kao nekakva visoko moralna osoba ne podnese ostavku. Šta se premišljate? Što se premišljate? Onda kaže na sve to, i to je jedna od stvari koja je dosta zabrinjavajuća, a pokazuje još jednu dozu besprizornosti, to je ova poslednja aktuelna stvar koja se pojavila sa privatizacijom 23 javna preduzeća i sa činjenicom da ćete vi da privatizujete i Kopaonik i Taru i Đerdap i Frušku goru i kaže premijerka - da smo želeli da prodamo mi smo mogli to već da prodamo. Što niste prodali? Kakva je to izjava, šta to znači? Šta to znači - vi ćete da prodate Kopaonik? Kome ćete da prodate Kopaonik? Kome ćete da prodate „Skijališta“? Kome ćete da prodate Vinču? Kome? Kome ste vi to namerili da uradite?

Onda se čudite što se ljudi bune i što se ljudi brinu. Kako da se ljudi ne brinu, kako da se ne brinu, gospodo? U čije će ruke da padnu sva ta dobra? U čijim rukama je naša bezbednost? U čijim rukama je naša sigurnost? Ko o tome odlučuje?

Ukinuli ste školu pre tri dana jednostranom odlukom. Videli ste da se neki sindikati priključuju protestu - Srbija protiv nasilja, evo danas advokati, uskoro akademska zajednica - šta ćete, hoćete da ukinete sudove, advokaturu, tužilaštvo. Hoćete da zabranite fakultetima da rade, kao što ste ukinuli školu? Hoćete sutra lekarima kada se i oni pridruže protestu da zatvorite bolnice, gospodo? Jel to vaša ideja? Hoće li tako da izgleda Srbija?

Srbija vam je jasno iz subote u subotu rekla - dosta je. Ne može više ovako. Doteralo do kraja. Ispunite zahteve protesta, sve zahteve protesta, da bismo mogli dalje da razgovaramo o svim drugim stvarima. Samo je to bitno i to je vrlo jednostavno i naravno građani će vas privoleti da to i uradite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo da vas obavestim, gospodine Zelenoviću, da Predlog odluke o formiranju anketnog odbora, kao i sama sednica i sve ostalo je pružena ruka većine. Raspitajte se malo, možda to niste pratili, ko je to predložio, ko je napisao predlog i ko vam je omogućio da o tome govorite danas.
Pravo na repliku.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem se predsedavajući.

Nemam običaj da se javim, ali kada se javi ovakav čovek i kada iznese ovakve besmislice, a inače bio je u stranci čiji je predsednik, setite se, jedne predsedničke kampanje, izašao - ko to sme meni na crtu ja sam Dorćolac i slično. Što tada niste, gospodine, rekli - nemoj da promovišeš nasilje, jer to je rečnik Bate Trlaja otprilike, to što je vaš predsednik stranke tada govorio.

Ako pričamo o nasilju, pa, vi ste sprovodili najogoljenije političko nasilje, 15, ko zna koliko, su ljudi u Šapcu morali da izlaze na izbore zato što niste hteli da prihvatite poraz i maltretirali ste građane Šapca ko zna koliko puta da izađu na glasanje zato što niste hteli da se odvojite od fotelje.

Vi pričate o pravnoj sigurnosti, vi koji ste kao gradonačelnik aminovali da se prodaju objekti i zemljište koje su vraćeni restitucijom i zato se vode krivični postupci? Ja se nadam da ćete u zatvoru da završite zbog toga zato što ste kriminalac i zato što vam to u oči kažem. Vi pričate o pravnoj sigurnosti, vi koji ste sve činili da pravne sigurnosti u gradu gde ste stolovali nema.

O toj vašoj principijelnosti, bili ste na Gazeli, i pozvali one ljude da blokiraju Gazelu, što je takođe, nasilje, nagore moguće nasilje, međunarodnu saobraćajnicu ste blokirali, a onda ste otišli posle pola sata otišli u kafanu, videvši da nema dovoljno mase. Toliko o vama.

Kada već govorimo o nasilju, ja se nikada nisam zalagao da se prebije direktor RTS-a. To ste se vi zalagali i veličali ste što ste pretukli i zapalili RTS i što ste zapalili Saveznu skupštinu tada. Vama su te tekovine nešto najlepše na svetu., Tako da, najmanje imate prava vi da pričate o nasilju, jer ste vi najveći generator nasilja bili sve ovo vreme. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala .
Prednost ima povreda Poslovnika.
Prijavite se jednom samo.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
Hvala, gospodine predsedavajući.

Reklamiram povredu Poslovnika član 108. stav 1. u vezi člana 107. stav 2. Dakle, gospodine predsedavajući, bili ste dužni da onemogućite poslaniku da se neposredno obraća i vređa, dakle, direktno vređa i preti drugom kolegi poslaniku.

Dakle, ne želim da ulazim u njegove reči, jer o gospodinu Đukanoviću, nadam se, da me sluša, je najbolje rekao vaš predsednik, vrhovni vođa, koji kaže 2.9. 2022. godine …
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Sada ulazite u repliku.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
… glupa i neodgovorna izjava od strane gospodina Đukanovića, ako mi dozvolite još jednu rečenicu, a Đukanović za sebe kaže – ja sam osoba koja i onako ne mari za izgovorenu javnu reč, ja sam osoba koja čeka da bude isterana iz stranke, ja sam osoba koja je neodgovorna, neozbiljna i svakako neka bude nauk mladima ako žele da se bave politikom. Hvala. Toliko o rečima uvaženog kolege koji o samom sebi kaže sve najgore. Hvala.