Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zaista sam bila prilično parlamentarna i pustila da mimo teme, apsolutno sednice dnevnog reda i samog amandmana koji ste vi podneli govorite. Mislim da je vreme da zaista pričamo o temi dnevnog reda. Nemojte temu koristiti samo kao poštapalicu za vaše političke agende i za politikanstvo koje trenutno smo imali priliku da slušamo. Molim vas još jednom.
Marina Raguš.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Znate pretpostavka za ispiranje mozga jeste da mozak postoji, u konkretnom slučaju. Čisto da ostale kolege znaju na koga se odnosi. Pretpostavka je da mozak postoji, jer ono što ste vi rekli nema apsolutno nikakve veze ni sa logikom, ni sa bilo čim što kontroliše mozak. Razumete.

Dakle, rekli ste da smo uništili zemlju devedesetih godina. To šta smo mi radili, a da vas podsetim, ta vlada narodnog jedinstva je bila 1998. godine, do 2000. Znate NATO agresija je bila u toku. Ali, to šta smo mi radili pokazalo je ono posle 2000. godine, šta se zapravo srpskom narodu i građanima Srbije pakovalo, i dalo odgovor na sve ovo što ste vi pokušali da amputirate, a jeste sećanje građana Srbije, i da pokušate nekako logički da objasnite, samo ne znam šta. Što se vi brinete ako smo mi pokupili najgore kadrove? Što se vi brinete ako smo mi najgori na svetu? Pa, to će građani Srbije na izborima da odluče. A, šta ste vi? Kako vi možete da govorite o određenim stvarima kada je reč o urušavanju i drobljenju rešavanju srpskog pitanja, ko ste vi? Mi smo svedoci toga i dali smo sve od sebe. Nismo morali. Mogli smo svojim karijerama da budemo van Srbije, van nekadašnje velike Jugoslavije, ali smo procenili da treba da ostanemo ovde.

Kako smo radili to je pokazao onaj period posle 2000. godine. Narod je shvatio kakvu grešku je napravio, ali je opravdan bio njihov razlog da ratovi prestanu, a odgovori na sve dileme dati su od od 2000. do 2012. godine i mi ne možemo da stignemo da sada obnovimo sve što je u tih 10 godina, 12 bilo porušeno.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pravo na repliku nemate. Možete da se javite….
To je vaš subjektivan osećaj, to što ste se vi prepoznali u nekim rečima, ja zaista o tome ne mogu da sudim sa mesta predsedavajuće.
Dalibor Jekić. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Dalibor Jekić

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Poštovana predsedavajuća, Predlog zakona o ozakonjenju objekata, građani će dobiti osnovna ljudska prava tako se kaže. Onda pitam, šta svi oni koji su ispoštovali zakonske procedure dobijaju sa ovim, da li su oni ispali naivni i lakoverni, a svi oni koji nisu poštovali zakone i radili mimo zakona izbegli plaćanje ogromnih naknada. Umesto da budu procesuirani, kažnjeni, oni ostaju nagrađeni.

Predlog zakona, između ostalog kaže da će vlasnici objekata biti priključeni na elektroenergetsku mrežu, vodovodnu, gasnu i kanalizacionu mrežu. Predviđa se rok za legalizaciju tih objekata. Šta se dešava ako protekne taj rok? Javna preduzeća dobijaju akt na osnovu kojeg u roku od 30 dana imaju obavezu da isključe takve korisnike.

Pitam vas, da li ste svesni da na ovaj način gurate javna preduzeća u probleme, da će većina ovih slučajeva završiti na sudu, tako što će imati privremene mere. Ko snosi troškove isključenja? Smatram da će ovi privremeni priključci biti verovatno stalni.

Ono što se krije iza ovog zakona jeste jedan jak razloga, a to je projekat „Čista Srbija“, jedan od najvećih korupcionaških projekata. U Kragujevcu imamo čoveka koji je dobio posao i ima još pet podizvođača. To dovoljno govori koliko se ovaj projekat ugrađuje. Projekat „Čista Srbija“ je urađen na prečac. Traženo je da se u veoma kratkom roku daju planovi za izgradnju nove fekalne kanalizacije, za rekonstrukcije, takođe i za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja.

U ovakvoj atmosferi došlo je do niza grešaka. Došli smo u situaciju da ste uradili mrežu u brojnim ulicama po gradovima, a da ljudi nemaju legalne objekte. Iz tog razloga je jedan od razloga zbog kojeg donosite ovaj zakone jeste zato što gasite požar. Praktično bahato ministarstvo gasi požar. Piroman gasi požar zbog projekta „Čista Srbija“. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Nataša Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam uvažena potpredsednice gospođo Božić.

Gospodine ministre, izuzetno je važno što je konačno u Narodnu skupštinu došao jedan ovakav zakon, jer ste vi imajući u vidu sve ono što se dešavalo protekli decenija, napravili ste jednu genezu svih tih događaja, snašli ne samo političku snagu i volju, već stručnost da jedan ovakav zakon bude izglasan kako bi se pomoglo građanima Srbije, porodicama, a njih je na više desetina hiljada.

Vratiću se pre nego što kažem da ne mogu da prihvatim ovakvu argumentaciju prethodnog govornika, na ono što ste govorili prošle nedelje. Tačno je da su napravljena potpuno nova naselja u Opštini Zemun. Pomenuli ste Altinu, Plave Horizonte, Busije i ti ljudi gde je naselje napravljeno tako što je opštinska lokalna samouprava u tom periodu od 1996. do 2000. godine vodila računa apsolutno o svim urbanističkim projektima, pa kada odete u jednu Altinu ili na Altinu, kako se kaže, vidite široke ulice, kao bulevare, uređeno naselje, kuće vrednih srpskih domaćina koji su izbegli od ustaškog pogroma 1995. godine i onda je zaista što bi narod rekao sevap da se tim ljudima pomogne i hvala vam na tome.

Nije samo u pitanju Opština Zemun. Kragujevac je, to znate gospodine Vesiću, dobijao neka naselja koja su tako da kažem stihijski nastajala sedamdesetih i osamdesetih godina, kada su Srbi morali još tada pod šiptarskim terorom da se iseljavaju i da dolaze u srce Šumadije. I tamo postoje mnoga naselja i delovi grada gde će ovaj zakon i te kako da pomogne mojim sugrađanima da legalizuju svoje objekte, da dobiju svoje priključke i ne samo ti ljudi iz period od pre nekoliko decenija i upravo oni koji su zbog pogroma kako 1999. godine, posle zlikovačkog NATO bombardovanja, koje veličaju, lokatori koji su bili u službi otpora i NATO-a u ovoj Skupštini, tako i posle pogroma 2004. godine. Nažalost, veliki broj Srba iz Kosovskog pomoravlja je takođe, imajući u vidu da imaju rođake, kumove, poznanike, našao utočište u Kragujevcu, dovoljno vam govori podatak dame i gospodo narodni poslanici da kada se održavaju predsednički, parlamentarni izbori, mi na izdvojenim biračkim mestima u Kragujevcu imamo upisanih nekoliko hiljada takvih ljudi sa pravom glasa koji su morali pod šiptarskim terorom da napuste svoja ognjišta.

Ovaj zakon će dakle, mnogo da im pomogne i ljudi su presrećni zbog toga i sve one koje susrećem ovih dana izražavaju vama i Vladi Srbije zahvalnost zbog toga. Projekat „Čista Srbija“ je nešto na čemu su Kragujevčani izuzetno zahvalni, ne samo mi danas, nego biće vam zahvalni, govorim vama predstavnicima Vlade i predsedniku Republike Aleksandru Vučiću koji to inicirao i buduće generacije.

Od propalih, koroziranih vodovodnih i kanalizacionih cevi koje su ugrađivane u delove grada još pedesetih i šezdesetih godina mi danas odlukom Vlade Republike Srbije i zbog projekta „Čista Srbija“ na čemu smo veoma ponosni, imamo kao mogućnost da grad Kragujevac dobije preko 300 kilometara nove kanalizacione mreže, već je do sada urađeno preko 30 kilometara i naravno i gradonačelnik Kragujevca, gospodin Dašić i svi ljudi koji mu pomažu u nadziranju tog posla i te kako vode računa da su obuhvaćene celine.

Dakle, ja sam pre mesec dana bila u dva naselja, gde se vrši taj projekat, lično gledala na koji način se to radi. Verujte to je velika stvar, naročito, imajući u vidu da smo mi kao grad prepoznati ne samo kroz taj projekat nove kanalizacije, već i kroz projekat novih kotlova na gas i posle 70 godina mi više nemamo zagađenje u centru grada. Vi sami znate gospođo Božić, jer ste rukovodili jednom takvom kompanijom uspešno u gradu u kome živite i gde ste rođeni. To je velika stvar za mnoge države u Evropi koje su članice EU, a kamoli za nas koje smo na tom putu i koji se razvijamo, da imamo takav vid i mogućnost prečišćavanja vazduha i ja sam vam zahvalna na tome, kao Kragujevčanka i narodni poslanik.

Svi argumenti koji dolaze sa suprotne strane su zavist, nepoznavanje realne situacije, nemanja politike, onoga šta će da ponude, kako Kragujevčanima tako i svim građanima Srbije na izborima koji će verovatno doći sledeće godine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Postoji sada pred nama, to je član 2. ovog Predloga dopune zakona pa kaže - izuzetne odredbe stava 2. i 3. ovog člana, neće se primenjivati u slučaju propisanom članu 39. stav 3. do 5. ovog zakona, odnosno Predloga zakona. Što znači da će se u stavu 5. dati ingerencija Vladi da ona odlučuje ko će moći i na koji način da prepisuje uslove koje će se priključiti na tu mrežu, a onda će se zbog primene ako usvojite član 2. isključiti iz kaznenih odredaba javna preduzeće, oni koji budu tim da kažemo, objektima priključili ih na komunalnu mrežu, infrastrukturu, struju i sve ostalo mimo onih sada postojećih pravila i zakona.

I, šta je ovde problem? Problem je u tome što se Vladi daje ingerencija da ona propisujući svoje uslove menja intenciju zakonodavca i da bude jača od zakona i zbog toga tražim da se ovaj član 2. briše jer ni na koji način njegovo, a ja bih voleo da gospodin Vesić to objasni, zašto se daje posebno ovlašćenje Vladi Republike Srbije, na koji način će ona doneti uslove, zašto ti uslovi unapred nisu rečeni, zašto dajemo ovlašćenje Vladi da ona to uradi na način koji mi sada ne možemo da iskontrolišemo. U pitanju je zakon, a dajemo nekom ko je izvršna vlast da kaže kako će se zakon primenjivati u ovoj stvari koja je vrlo osetljiva.

Nolim vas ako možete već sad, pošto je bitno da kažete, kolega kaže da savesnost je protivustavna kategorija. Ja se s tim ne bih složio pa da evo otvorimo temu, da li možemo da se ograničimo da se ovo primenjuje za savesne vlasnike a da se član 2. briše i da ostanu odredbe koje se tiču kaznenih odredbi.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nešić, Parandilović, Tepić, Stefanović, Danijela Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić i Đorđević. Da li neko želi reč?
Jelena Milošević. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Jelena Milošević

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Zahvaljujem.

Ministre Vesiću, ovo nije rukavac Nišave, ovo je Zetska ulica u Nišu. Zamoliću vas, ako možete svoj cenjeni pogleda da usmerite ka ovamo, kako biste slikovito mogli da vidite na šta liči naš grad.

To nije bilo oduvek tako, mada problem sa Zetskom ulicom postoji decenijama i meni je neverovatno da ljudi idu turistički u svemir, a da mi imamo rečne kanale u gradu.

Naime, kod nas postoji problem gradnje i lepo je da se grad razvija, zaista ne poznajem nikog ko je protiv razvoja grada, međutim, grad treba da se razvija planski, sistemski, a ne po principu gde nađeš zgodno mesto, tu zgradu posadi. Reći ću vam kao neko ko živi na Paliluli i kao neko ko živi sa džakovima s peskom pred kapijom, budući da posle jačeg letnjeg pljuska, pričam o prosečnom, koji vlada bar dva puta mesečno, grad Niš pliva u fekalnim vodama budući da najveći deo grada atmosfersku kanalizaciju i nemamo.

Ovde upravo dolazimo do toga, ja nemam ništa protiv da se ljudima na selu omogući da oni imaju svoj priključak, ali imam protiv da se čitavi nelegalni stambeni kompleksi kače na već postojeću atmosfersku, odnosno kanalizacionu infrastrukturu koja ne može da izdrži na ovo sada. Ovde pored ove Zetske ulice nići će još jedan stambeni kompleks od sto hiljada kvadrata tzv. Tesla park, odnosno Betoven park koji zida Karić i koji je već dokazano, pošto je gradnja krenula, ono što je zanimljivo jeste da planska dokumentacija odnosno planovi nisu promenjeni, a oni su dobili građevinsku dozvolu. Kako je to moguće, reći će vam glavna gradska urbanistkinja koja je to i priznala.

Što se građevinskih dozvola u Nišu tiče, kažu da imamo jednog većnika koji je bio crven, žut, narandžast, Karićev ovaj, onaj, uspešno je na vlasti punih 20 godina i kažu, ako vam treba građevinska dozvola, on je prava adresa. Da li je to tačno ili ne, utvrdiće nadležni organi. Ovim putem vas molim i pozivam vas kao ministar pomognete Nišlijama da bar opravdano neki dobiju priključak, a da se stane na put, recimo Vagres naselju koji otkad postoji, otkad je priključeno na kanalizacionu mrežu grada Niš pliva u fekalnim vodama. Zahvaljujem.