Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Sanja Miladinović

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani i građanke Republike Srbije na početku svog izlaganja moram da kažem da je Koalicija za slobodu medija i Crta pokrenula peticiju za izmene ovih medijskih zakona.

  Ono što želim da istaknem na početku je da je za sve, za sve je vas šema, pa čak i za medije. Kod vas je i projekat za projektno finansiranje samo jedna obična farsa.

  Kad pričamo o medijima sa jugoistoka Srbije ja stvarno moram da kažem da je volja gradonačelnika i predsednika opština jedina koja odlučuje ko će zaista dobiti novac.

  Ono što je istina to je da se formira komisija i da je obično predsednik komisije iz reda domaćina gde se sprovodi konkurs, a da su ostala dva člana profesionalci koji dolaze iz okruženja i da prosto dobiju papirić sa instrukcijama i na tan način dođe se do onoga ko će dobiti sredstva.

  Moram da istaknem da je pre svega neophodno promeniti način raspodele sredstava, a i način na koji se dobijaju sredstva.

  Ono što je najbitnije i što želim da pitam ministra Gašića, ali nije u sali, pitaću ovako. Koliko medija imate vi, ministre Gašiću, i vaš ortak Radojica Milosavljević? Mi znamo da je to negde oko dvadesetak, gde spadaju RTV Carigrad, TV Pirot, TV Niš, itd., ali želimo da nam vi kažete istinu.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 3. amandman je podneo Marijan Rističević.
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Aleksandar Olenik, Aleksandra Jerković, zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilovć, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović, Miladinović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Aleksandar Jovanović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Godina je 1998. U Vladu Slobodana Miloševića na mesto ministra informisanja dolazi jedan mladi radikal. To je sadašnji predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Jedan za drugim gase se sve, što misli i govori suprotno na aktuelni režim. Slobodni novinari streljani su na svojim kućnim pragovima. To je rezultat vladavine tadašnje vlasti Slobodana Miloševića, Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića.

  Godina je 2023. Evo ga ovde pred nama je novi zakon o medijima i javnom informisanju.

  Godina je 2023, a kako izgleda kada si novinar i kada misliš i govoriš suprotno od Aleksandra Vučića? Živog te spale, maltene. Zapale ti kuću. Dobiješ batine.

  Sada, da uprostimo stvari, šta je ovde plan? Normalno, plan je da se ugase dva jedina slobodna medija, a to su „N1“ i „Nova S“.

  Sve ste spakovali, sve ste pokupovali. Bivša 92-jka koja je simbol tog vremena, slobode i okupljanja, slobodne misli, sada je u vašim rukama, jer gospodo bivši radikali nikada niste promenili svoju ćud. U jednom trenutku su vas preštelovali ovog što ga sada prizivate…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  To je tih dva minuta.

  Vidite, vi kao veliki lider borbe protiv tog Aleksandra Vučića kako uživate, dođete, odete kad hoćete, plata redovna, vremenom sve veća, zabavljate se silno, divno vam je u životu.

  Nego, kada smo kod jednoumlja, čujem da imate od danas jednu narodnu poslanicu manje u klubu. Izbacio je neki Ćuta Jovanović, sklon jednoumlju.

  Pravo na repliku, Marina Raguš.

  ...
  Srpska napredna stranka

  Marina Raguš

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Koristiću vrlo verovatno i vreme grupe, obzirom da tema zaslužuje više od dva minuta. Nadam se da nećete imati ništa protiv. Hvala na prilici.

  Da, sećam se izjave jednog od retkih vlasnika medija za koje je Savez za borbu protiv korupcije 2011. godine utvrdio da je čovek zaista pravi vlasnik medija, da tada kada je nažalost ubijen Slavko Ćuruvija nestala torba sa ogromnom količinom para. To je bio čini mi se milionski iznos. Sada, da li je valuta dolar, nisam baš sigurna, ali to na stranu, užasno tragičan događaj se desio. Od toga zaista nikakvu korist nije imao tadašnji režim u kome je sloboda medija bila za primer u odnosu na 2010. godinu, kada je slobodu medija morao da brani Ustavni sud.

  Ta isti Aleksandar Vučić u periodu dok on vlada pa provodi sve temeljne istrage vezano za ubistvo Slavka Ćuruvije, svaki ko preti novinarima se privede po znanju pravde, koliko znam. Procesu u toku.

  Ono što bi trebalo da se ovde apostrofira zbog građana, a bila sam svedok toga u tom mandatu. To je dakle, 2009. godina izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju o tzv. demokratskom režimu koji je za cilj imao gašenje slobodne reči. Dakle, na način kako se recimo to radilo u nekim fašističkim ili nacionalno socijalističkim zemljama u periodu pred izbijanje Drugog svetskog rata. Znate prvi konc logori su napravljeni za političke neistomišljenike. Otprilike nešto što vi planirate posle decembarskih izbora.

  Dakle, Ustavni sud je 2010. godine oborio sve odredbe tog zakona, a o tome možete da pričate i sa Čedom Jovanovićem i sa gospodinom Zoranom Ostojićem, LDP tada popili sramotu istorijsku, političku baš zbog tog zakona, izmene i dopune Zakona o javnom informisanju. Tada je tom režimu pošlo za rukom da spoji nespojivo. Dakle, dva suprotstavljena novinarska udruženja. Već sam o tome govorila, ali nije zgoreg da ponovim.

  Vukašin Obradović, priznaćete apsolutno ništa lepo ne misli o SNS, nema nikakve veze sa nama, ali tada govori – nije bila gora situacija od 2000. godine na ovamo. Od zakonskog okvira sudske prakse, novinari su bili progonjeni. Političkih pritisaka do tajkunizacije medija, gde god da se osvrnete uočljiv je trend sužavanja medijskih sloboda i povećanja uticaja raznih neformalnih centara moći, ali ne treba da se zavaravamo, sami smo mnogo doprineli, a nisu smeli da podignu glas. Sada ću vam dalje čitati zbog čega. Medijsku scenu karakteriše produbljivanje ekonomske krize, pojačani pritisci presude u pojedinim sudskim postupcima protiv novinara. Stanje se pogoršava i u pogledu sužavanja medijskih sloboda i u pogledu novinara.

  Činjenica da je u Srbiji 2010. godine suđeno i presuđeno humoresci kao u Domanovićevo vreme, dovoljno govori o stanju na medijskoj sceni, 2010. godine izjavio gospodin Vukašin Obradović. To je bilo, kako bih vam rekla, vreme u kojima je čovek koji je stvarni i pravi nosilac vaše udružene liste Dragan Đilas ostvario prihod od 619 miliona evra, sa početnim u odnosu na to vrlo malim ulogom.

  Sada kad smo baš kod javnog servisa i Radio-televizije Srbije, tu ima kolega koje su tada radile i bile, pretpostavljam, i tada autori i urednici, od tadašnjeg pokojnog Aleksandra Tijanića, Savet za borbu protiv korupcije, dakle, Vladino telo, tražilo je da dostave izveštaj o svim Đilasovim firmama, a ukupno ih je bilo negde oko 11, o svim zloupotrebama koje su se dešavale u okviru RTS-a. On je, dakle, bio stvarni vlasnik reklamnog prostora. Ucenjivane su i gušene male produkcijske kuće kojima se nije plaćalo u parama, nego se plaćalo u sekundama, da po drastično nižoj ceni Draganu Đilasu ustupe svoje vreme, koje je on posle na olovku, naravno, dodato zarađivao i preprodavao. Pritom, kada su izbori bili u pitanju, čak pojedine političke stranke nisu ni mogle na RTS-u da zakupe taj prostor. Ali, takođe su tada, kao i sada, a mi vodimo istragu o tome, nezavisne produkcije izvlačile iz tog RTS-a, koji je uzimao pare, kao i sada, od svih građana Republike Srbije, uzimale neverovatne količine para za svoje produkcijske proizvode. Cifra je išla od 14.000 evra po epizodi pa nadalje, a bilo je, recimo, u proseku po 140 epizoda.

  Dakle, nije to ono što sam ja smislila, to, dakle, dokumentovano postoji u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać, i to je uoči rušenja tadašnjeg nazovi, demokratskog režima. I konačno ovim završavam, ovo je vreme poslaničke grupe koje ja imam pravo da koristim. To isto želite i sada da radite, jer koliko vidimo odlazite ispred RTS-a, direktno pretite novinarima, na ulicama želite da smenite i izbrišete određene medijske kuće. Samo da vas podsetim, tako je krenuo nacional-socijalizam, tako se gušila slobodna reč. Vama reč ne mora da se dopada, ali ona mora da ima svoju slobodu.

  Ono što mi vama možemo da garantujemo, dokle god je Aleksandar Vučić predsednik Republike Srbije, novinari se neće proganjati, mediji se neće zatvarati, kao što ste to pokušali da radite 2010. godine, pa su novinari pobedili, kao što ste to sve vreme radili dok ste bili na vlasti. E, ova vlast to neće raditi, neće zatvarati medije na ulicama i neće novinare proganjati, što je potpis svakako vaše vlasti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Daću pravo na repliku. I pošto sam dozvoljavao i drugima, možete nakon toga ako nastavite da govorite da koristite i svoje vreme.
  Samo da pročitam pre toga, saglasno članu 27, članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da ćemo raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Skupština što pre usvoji akta sa dnevnog reda.
  ...
  Stranka slobode i pravde

  Marinika Tepić

  PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
  Zahvaljujem, predsedniče.

  Konačno, tri dana se ovde iživljavate nad čovekom koji nije prisutan, predsednikom Stranke slobode i pravde, moje stranke, Draganom Đilasom. Tri dana se ovde iživljavate, bez mogućnosti da mu se da pravo da se brani i da odgovori na sve laži koje ovde iznosite.

  Ono što je zanimljivo je da ga pominjete sada više nego Aleksandra Vučića. Ne daj bože, naravno, da ga smatrate predsednikom SNS. Znači, ubili ste Aleksandra Vučića, ne izbacujete Dragana Đilasa iz usta. Neko može to da smatra dobrom kampanjom, pošto ne možete iz radikalske kože, ali ono što pokazuje da se plašite i da zato to radite je činjenica da jutros nismo uspeli ovde da uvedemo ni Dragana Đilasa od stiropora.

  Ministar Gašić, pretpostavljam da je njegova direktna naredba, svojim policajcima je naredio ispred našeg poslaničkog kluba, dakle, ne na tuđa vrata, kako bi se reklo, da ne smemo da se pomerimo sa maketom Dragana Đilasa u prirodnoj veličini, koga smo hteli da unesemo u salu, pa evo bar tako, sa imaginarnim nekim Draganom Đilasom pričajte. Što je najinteresantnije, imao je tri fenomenalne poruke za vas, u oblačku piše: „Sve je super“, „Svi ste normalni“, „Sjajni ste“. I to niste mogli da završite, onda smo mi morali tu maketu da isečemo. Evo, sada će Dragan Đilas ovako da stoji u Narodnoj skupštini, da vidim da li RTS menja kadar, pa, evo, suočite se bar ovako, pošto ministar Mali laže kako zine. Ne postoji poslanik SNS koji kako je zinuo nije uzeo Dragana Đilasa u usta.

  Juče sam rekla kako se Siniša Mali snishodljivo, ponizno obratio Draganu Đilasu ispred svedocima ispred sudnice, a inače je među sudijama bio otac poslanika SNS, najproblematičnije suđenje do tada, pa mu je rekao, citiram Sinišu Malog, pred svedocima: „Ne govorim to ja, nego mi to pišu Vladanka i Vučić“. Onda je lako da koristite sve vreme ovog sveta, svu silu ovog sveta, da pričate sa čovekom koji ne sedi ovde da se odbrani, iako je dokazano da ste lagali, da ste lagali, gospodine Mali, i za aferu Mauricijus, pa sećamo se vaših nastupa i stalno ću to ponavljati, specijali na televiziji „Pink“, računi na Mauricijusu, vi ga uhvatili. Otkrili smo sa kojim ste izraelskim marketinškim stručnjacima, pošto se time dičite, pakovali i falsifikovali te papire, pa su dokazali i međunarodni nivoi kako ste preko slovenačkih partnera Janeza Janše upošljavali tamo ljude da falsifikuju i da lažu. Dokazalo se – lažete, kao što lažete sve što kažete o Draganu Đilasu.

  Treća bitna stvar, Dragan Đilas je odlazio sam i u tužilaštvo i policiju da kaže – ako sam kriv, privedite me, uhapsite me, optužite me. Obratio se medijima, zvao medije kada je išao. Volela bih vas da vidim da to uradite. Nikada nije dobio prijavu ni za šta. Nikada nije optužen ni za šta. Ali, mi ćemo se potruditi da u ovoj zemlji i policija i tužilaštvo i sudstvo profesionalno radi svoj posao, a ne kao što ste vi naložili ovim jadnim ljudima, policajcima, da ne dozvole poslanicima po holu da se kreću, po hodnicima da se kreću.

  Kažu oni nama, ja ih pitam: „Zar se ne osećate bedno, kako da vam kažem, kao profesionalci?“ Jedan od njih kaže: „Kada vi dođete na vlast, ponašaćemo se isto“. Ja mu kažem: „Ne, ne, mi se borimo i za vas, jer kada mi dođemo na vlast posle 17. decembra i kada policajac kaže – ovo ne sme da se radi, ovo je protiv zakona, mi ćemo reći – tačno, u pravu ste, postupajte profesionalno“. A ne da ih šaljete, u lancima se drže, ovako u lancima se drže, kao kriminalci, kao batinaši, kao onaj vaš Vučko žandarm, kao Novak Nedić, koji vam je i dalje generalni sekretar Vlade, kao kolovođa kriminalnih klanova. To je vaša vlast i to je vaša moć.

  Prema tome, građani Srbije treba da znaju, i ovim završavam, da se plašite Dragana Đilasa i od stiropora. To što ste rekli, ponoviću, juče oko presude i neke uplate, nije tačno, gospodine Mali, jer ste ovde prikazali situaciju kao da ste vi nagrađeni. Sudija je bio otac vašeg poslanika, i vi to dobro znate, i zato je odluka prebačena na višu instancu da bi se o tome odlučivalo, jer ste i to pokušali da iskoristite.

  O vašim Isailovićima, vašim uracima pre nego što ste postali ministar zaista će se oslobođeno pravosuđe ozbiljno baviti, jer je pravna država srušena onoga dana kada ste poslali fantome da ruše u Savamali, da ne citiram sada i vašu bivšu suprugu, koja je i sama rekla kako ste keš koristili, koliko ste se trudili da lažno prijave članovi vaše porodice desetine hiljada evra koje niste mogli da opravdate. Da ne pričam o 24 stana u Bugarskoj itd.

  Tako da ćete i vi doći na red, sve po zakonu. Sve po zakonu, ali ponoviću još jednom i stiropora se plašite, ali evo ako imate savesti mi ćemo ovde držati Dragana Đilasa bar kao čoveka koji vam je rekao dobronamerno, normalni ste samo nastavite, budite radikali kao što su uvek bili, ali se 17. decembra je kraj ljudi, kraj jer ljudi ne žele mržnju i nasilje. Ljudi ovde žele normalnost i ljubav i mi ćemo im to obezbediti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Uvek čuda s vama.
  Opet kažete sprečeni ste da se krećete, a mi vas gledamo u sali i pitamo se kako ste uspeli da uđete u salu onda. Ako ste negde tamo blokirani i šta ste već ispričali ovde. Nego ste vi počeli nasilje da primenjujete i sami prema sebi i prema sopstvenom lideru. Vidite šta ste uradili, šta ste polomili ili isekli taj transparent koji ste doneli. Neverovatno. Evo, i Radomir Lazović je zaprepašćen ovim što ste uradili. Ne znam ovako da neko glavom maše u Skupštini, ja još nisam video, a ima godina da sam postao narodni poslanik.
  Imam jedan mnogo važniji predlog za vas, kada je reč o maketama, uradite maketu milijarde evra koje je prijavio sam kao prihod Dragan Đilas u prirodnoj veličini, pa nju donesite da pokažete.
  Sad morate da sačekate, ima još Poslovnika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dejan Bulatović

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Poštovani predsedniče ukazujem na povredu Poslovnika član 107.

  Znate, građani Srbije, želim da vam kažem da je ovo jako simbolično, da Marinika Tepić nosi glavu Dragana Đilasa, neka Dragan Đilas dobro razmisli kakva je to sada poruka. A to je poruka mom bivšem prijatelju, kome sam rekao, Marinika će ti doći glave, ovo je početak. Samo neka nam odgovori, šta je sa Surčinom, da li ste sipali gorivo bez akciza u kampanji, dvadeset tona goriva? Recite mi molim vas da li ste u toj priči? Recite nam da li je to istina?

  Recite nam takođe, pošto ste vi ovde svi potparoli Dragana Đilasa i vi koji podržavate toliko volite životinje, borite se za životinje, da li je Dragan Đilas, pitajte ga, tukao njegovog psa u mom dvorištu? A kada bude rekao da nije i ako kaže da nije, pustiću vam snima, pa ćete da vidite kako Dragan Đilas tuče psa. Onda ću vam pustiti takođe i kopije menica kojim mi je pretio ukoliko budem i dalje u stranci bio protiv Marinike Tepić, da će menice da pusti, a onda ću ja da ostanem bez domaćinstva. A ona osoba koja se smeje tamo pored Marinike, ona je izuzetno dobro zna da govorim istinu. Ona je ta koja je najviše napadala Mariniku, ona to zna i neka se smeje, ali to samo govori o tome koliko su licemerni, koliko su zli.

  A vi gospodine u crnom, samo ću vas zamoliti, da se malo uklonite desno, a vi branite Mariniku i Đilasa, izvolite, čuo sam juče da ste dobili zaista nekih 400 hiljada evra od gospodina Đilasa, pa onda razumem vaš stav. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo se član nije čuo uopšte.
  Da li treba da se glasa?(Ne.)
  (Radomir Lazović: O čemu da se glasa?)
  Evo, i Radomir Lazović je saglasan i on misli isto.
  Gospođo Raguš.