Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Najviše volim, poštovani građani, ove što sami traže i nikad im nije dosta. Dakle, mi smo tražili da se ovaj član zakona briše. Smatramo da je loš zakon i da vi kao buduća opozicija nećete moći sutradan da popravite taj zakon i da ćete trpeti i vi i Srbija ozbiljne štete. Na sreću tu je buduća vlast pa će popraviti zakone.

  Gospodine Rističeviću, vi jedni druge ne poznajte, nemojte da vam ja pričam. Nije gospodin koji je malopre položio zakletvu farmaceut. On je inženjer organizacije rada, inženjer, fakultet organizacije rada završio. Nekada se zvao FON. Ne poznajete se među sobom. Držite se vi ovih koje znate, nemojte meni da pričate o njemu. Mi se znamo 35 godina. Znam ga mnogo bolje nego vi. Ali, šta je važno?

  Gospođo Đukić Dejanović, žao mi je što vas sada teraju da radite u ove kasne sate. Ja ću vam olakšati, neću ove vaše odbegle pacijente sada da prozivam, da ih pitam bilo šta, ali moram da vas pitam samo jednu stvar. Pošto vidim da je stručnjak za skladištenje šest hiljada tona kukuruza u 24 metra kvadratna stručan za psihološka i psihijatrijska veštačenja i da se razume u medicinu, da li se razumete u fiziologiju? Hoćete li da mi kažete molim vas kako to četiri miša od 100 grama mogu da pojedinu šest hiljada tona kukuruza za sedam dana. To da nam razjasnite i da rešimo enigmu. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Pre nego vam dam pravo na repliku, a definitivno imate pravo, ajte da vas zamolim samo da profesorku Slavicu Đukić Dejanović uprkos tome da je svi cenimo kao vrhunskog psihijatra ipak doživljavamo kao ministarku u Vladi koja ima zakone koji se nalaze na dnevnom redu i da se uozbiljimo, a da njene usluge ukoliko su vam neophodne potražite van radnog vremena parlamenta Srbije.
  Pravo na repliku Marijan Rističević.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marijan Rističević

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Zahvaljujem.

  Dame i gospodo narodni poslanici, opet netačni podaci. Kada je već išao sa Sašom Vukadinovićem u taj … agrar u Krčedinu zajedno sa Ješićem to je mora da zna. Nisu takvi pacovi pojeli šest hiljada tona nego 23 hiljade tona. O tome, bio on u Inđiji na odboru, su svedočili okupljeni građani. Dakle, on, Saša Vukadinović, Ješić, izvesni Dobrivoje Suđin koji je bio pomoćnik onog čuvenog Milosavljevića koji je hapšen. Oni su uzeli 23 hiljade tona i toliko su pojeli ti pacovi u žutim džemperima.

  Što se tiče farmaceuta, ne da je farmaceut, znate, sve što Slavica Đukić Dejanović prepiše on može da vam pruži pomoć u bilo kom gradu zato što ima lanac apoteka. Nemate nikakav problem. Ima leka, samo morate pomalo sarađivati.

  Ja ću tražiti sledeći put, razumeš, da imam neki prevod. Već sam govorio o Orvelovoj farmi. Ovo … mene pomalo nervira i zato ću ubuduće, gospođo predsedavajuća, ukoliko se on ne bude držao dnevnog reda i bude imao taj čudan jezik, odnosno ako nastavi da se valja pod klupom ja ću morati da tražim prevod.

  Ponovo kažem, na Orvelovoj farmi životinje su se ponašale kao ljudi. Posle Pekića, Mićuna, Đinđića itd. evo gledajte ko vodi DS. Na njoj se ljudi ponašaju kao životinje. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 17. amandman su podneli narodni poslanici…

  Izvinjavam se. Samo bez vike. Ko želi povredu Poslovnika? Vi kolega Gavriloviću, izvolite.

  Da probam sa oba mikrofona? Ne želite povredu Poslovnika?

  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.

  Srđan Milivojević, izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo. Nisam bio kao Vučić najbolji student, ja nisam studirao sedam godina, jedva sam tek završio za četiri. Kod nas se nekada kvalitet studiranja merio ne samo prosekom, nego i brzinom studiranja. Niste mogli da budete najbolji student Pravnog fakulteta ako studirate sedam godina, a fakultet traje četiri godine.

  Moj fakultet je trajao četiri godine i za te četiri godine sam mnogo toga naučio. Naučio sam i fiziologiju, i veterinu i ishranu domaćih životinja. Imali smo čak i predmet lov i ribolov. Imali smo i štetočine u poljoprivrednoj proizvodnji, miševe, pacove, razne druge, one štetočine koje mogu da naprave štetu, ali to sad da ja vama objašnjavam da li ima leka apoteka. Kod gospodina Grujića za vas leka nema, jer ona ne drži veterinarske apoteke. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Niko ne želi reč.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Niko ne želi reč.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Reč ima Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Eto ima me večeras mnogo, ima da pamtite ovu poslednju sednicu Skupštine u ovom sazivu. Oni koji vode dnevnike ima da upišu – bilo tvrdo, nismo znali šta da mu kažemo. Terali nas da radimo do 11 sati, u 11 smo ostali bez argumenata i samo smo sedeli i ćutali, a kad smo potrošili vreme to je već bila panika.

  Dakle, gospođo predsedavajuća mi smo tražili da se i ovaj član briše iz nekoliko razloga. Mi smatramo da će 17. decembra doći do promena u ovoj zemlji, one su neizostavne, one su neminovne. To znaju i ovi što nabijaju nož u leđa Aleksandru Vučiću, kaže pacov iz SNS-a - zabijaju mu nož u leđa dok jedu žito iz robnih rezervi. Vidite, mi sada smatramo da će oni biti nesposobni da poprave ove zakone i mi hoćemo da odmah uradimo tu stvar.

  Znate koliko nam je trebalo vremena od 2000. godine da popravimo radikalske zakone? Mnogo. I sada pokušavamo da im objasnimo nije dobro da donosite ovakve zakone, jer morate da shvatite, zakone kada ste u poziciji da budete na vlasti, donosite tako kao da ste u opoziciji i počnite da razmišljate šta će biti kada se ti zakoni budu primenjivali na vas Srbija koju pravite. Vi pravite samo Srbiju po svojoj meri, po meri vaše vlasti, po meri vaših fotelja. Vi ne pravite Srbiju kao društvo ravnopravnih, slobodnih ljudi u kojoj građani mogu da uživaju medijske slobode, u kojima mogu da biraju šta će da gledaju, u kojoj mogu da kažu mi ne želimo rijaliti program da gledamo na malim ekranima.

  Naprotiv, vi se ponašate kao da je Srbija vaša privatna prćija i da ćete jahati do iznemoglosti. Bojim se da je taj jahački odnos završen.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Radovanović, Stanković, Nestorović, Nikolić i Parandilović.
  Da li neko želi reč?
  Bora Novaković.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Borislav Novaković

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Ovu vlast interesuju samo dve stvari izbog toga smo intervenisali ovim amandmanom na Zakon o elektronskim medijima. Te dve stvari su kontrola novčanih tokova i kontrola informacija.

  Dolazim iz Novog Sada, daću vam samo jedan primer kako to izgleda. Televizija Vojvodine, uzgred budi rečeno koja nije gledana, nijednom nije dozvolila da bilo ko iz stranke kojoj pripadam u ovih šest godina nastupi. Dakle postoji potpuna blokada informacija i ako je zbog nečeg potreban ovaj zakon o elektronskim medijima, potreban je zato da bi se stvorila atmosfera u kojoj je moguće objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje.

  Sve dok je na vlasti Aleksandar Vučić postojaće kontrola i novčanih tokova i kontrola medija. zašto? Da ne bi došli do istine. Zašto? Zato da se ne bi čulo o svemu onome što predstavljaju mane i manjkavosti ove vlasti.

  Dakle, kada je u pitanju korupcija da ne bismo pričali o Novom Sadu na vodi, da ne bismo pričali o tome da se gradi tajkunsko naselje na obali Dunava na osam hektara, pri čemu je spratnost 20 spratova. Dakle, da ne bi ni Novi Sad, ni Vojvodina, ni Srbija saznala za sve marifetluke vlasti u Novom Sadu kojom formalno jedno vreme je upravljao predsednik SNS Miloš Vučević, a suštinski je upravljao Andrej Vučić zajedno sa Zvonkom Veselinovićem.

  Zato da se ne bi saznalo kako se nameštaju poslovi. Zato da se ne bi saznalo koje firme i koji pojedinci imaju pravo da preuzimaju sve poslove kada je u pitanju javna nabavka, a da svi ostali nemaju mogućnosti da konkurišu i da budu izloženi torturi. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  To je bilo dva minuta.
  Novi član 24a. amandman kojim se posle člana 24. dodaje novi član 24a zajedno su podneli narodni poslanici Lutovac, Manojlović i Rakić.
  Reč ima Dragana Rakić.