Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.12.2017.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

7. dan rada

14.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 131 narodni poslanik.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 152 narodna poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje o predlozima akta iz tačaka 1. do 31. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo devet poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa Srpska radikalna stranka, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika, poslanička grupa Demokratska stranka i poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Ujedno vas molim samo da budete malo tiši.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatuje da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i poslanička grupa Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika, poslanička grupa Demokratska stanka i poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 149, protiv – sedam, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 147, protiv – 10, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri poslanika.
  (Saša Radulović: Poslovnik.)
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, broj 400-3782/17 od 1. decembra 2017. godine, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo 18 poslanika.
  (Saša Radulović: Poslovnik.)
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu, broj 400-3783/17 od 1. decembra 2017. godine, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – dva, uzdržanih – dva, nije glasalo 16 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, broj 400-3563/17 od 17. novembra 2017. godine, u celini.
  (Saša Radulović: Poslovnik.)
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 145, protiv – četiri, uzdržanih – dva, nije glasalo 11 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u načelu.
  (Saša Radulović: Poslovnik.)
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 148, protiv – 10, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa Srpska radikalna stranka, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i poslanička grupa Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka, narodni poslanik Aleksandra Jerkov i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i poslanička grupa Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandman je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i poslanička grupa Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka, narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman je poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam poslanika Srpske napredne stranke.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – jedan, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslani Balša Božović i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandman je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Maja Videnović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. Amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i poslanička grupa Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandman je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Molim poslanike poslaničke grupe Dosta je bilo da prestanu da snimaju tok sednice jer je to zabranjeno. Pravo ima samo RTS.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i poslanička grupa Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Poslovnik. Kršite zakon.)
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam poslanika Srpske napredne stranke.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Poslovnik.)
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – jedan, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka, Socijaldemokratska stranka i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 8. amandman je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika.)
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanička grupa Srpska radikalna stranka, narodni poslanik Dejan Šulkić, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanik Aleksandra Jerkov i Balša Božović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 10 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – jedan, uzdržanih – jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 12 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  (Saša Radulović: Poslovnik, kršite zakon.)
  Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 14. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  (Saša Radulović: Povreda Poslovnika. Kršite zakon.)
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 18. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 18. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – 11, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 12, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 12, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman su podnela četiri narodna poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – jedan, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 1a, podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2, amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanička grupa Dveri.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 2a koji je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanička grupa Dveri.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 3a koji je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici SRS i poslanička grupa SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanička grupa Dveri.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i narodni poslanici poslaničke grupe SNS.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 4a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 5a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslani Aleksandra Jerkov, zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković, 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 6a, podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Nenad Konstantinović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Goran Bogdanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - 151 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo - 153.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo - 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 7a, podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo - 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković..
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojčić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo 21 narodni poslanik poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LDP – LSV – SDA Sandžaka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao – 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala – 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala – 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 155 narodnih poslanika.
  .Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zdravko Stanković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marija Janjušević i mr Ivan Kostić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Petrović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala – 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Nada Lazić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala – 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala – 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Radojičić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasalo – 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlažu dodavanje člana 11a podnelo je 12 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Goran Bogdanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Zdravko Stanković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Radoslav Milojičić i Nenad Konstantinović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Radoslav Milojičić i zajedno Marko Đurišić i Nenad Konstantinović..
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 13a. podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 14 narodnih poslanika Poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika Poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 14a. podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 14a. podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 14a. podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 14a. podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 14a. podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 14a. podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 14a. podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv, – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman..
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu je podneli su narodni poslanik Balša Božović i 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Zdravko Stanković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da pozdravimo naše goste koji u ovom trenutku sednicu Narodne skupštine Republike Srbije prate sa galerije.
  Reč je o delegaciji Odbora državne Dume za ekonomsku politiku, industriju, inovacioni razvoj i preduzetništvo.
  Nastavljamo sa radom.
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov i zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanik dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković i 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanik dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Goran Bogdanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Sonja Pavlović, 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Branislav Mihailović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predloženi amandman.
  Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predloženi amandman.
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 151 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predloženi amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Branislav Mihailović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaniče grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanicu dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Branislav Mihailović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodni poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničkih grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković, zajedno Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović i 14 narodnih poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Zdravko Stanković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 29a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 29a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 29a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 29a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 29a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 29a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 29a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 31. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 32. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 33. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 34. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a. podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 35. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 35a koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji du zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a koji je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a koji je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a koji je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a koji je podnela narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a koji je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a koji je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 37a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović i 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 41. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tešić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 41. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 42. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 42. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 43. amandman je podnelo 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik Ljupka Mihajlovska.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Branke Stamenković kojim se predlaže dodavanje člana 43a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Aleksandra Stevanovića kojim se predlaže dodavanje člana 43a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podnele poslanička grupa SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Stefana Miladinović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Tatjane Macure kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Saše Radulovića kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Vladimira Đurića kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Ratka Jankova kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Miloša Boškovića kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Ljupke Mihajlovske kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Ane Stevanović kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Branislava Mihajlovića kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Branke Stamenković kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Stevanovića kojim se predlaže dodavanje člana 44a.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podnela poslanička grupa SRS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podnela poslanička grupa SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Kako smo završili raspravu po amandmanima, molim da pređemo na glasanje.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 150, protiv – 12, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 150, protiv – 12, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.
  Nastavljamo sa radom.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 150, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nisu glasala dva narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje za 2018. godinu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nisu glasala dva narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje za 2018. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 150, protiv – jedan, uzdržana – dva, nisu glasala dva narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 149, protiv – jedan, uzdržana – dva, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela je poslanička grupa SRS i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 3. amandman, je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 4. amandman, je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 13. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka i Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka i Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Kako smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – tri, nije glasalo deset narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
  Ujedno molim poslanike, pošto smo u toku postupka, da oni koji žele da glasaju za predložene zakone ne napuštaju salu do kraja sednice.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – niko, uzdržanih – tri, nije glasalo deset narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Molim poslanike da ne izlaze iz sale.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu koje je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka i poslanička grupa Demokratska stranka, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju Predloga zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – troje, nisu glasala – pet narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – troje, nisu glasala – pet narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona, u načelu.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4 amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman
  Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 33. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 34. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 42. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe SRS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 46. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 47. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 48. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 50. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 51. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 52. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 53. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 53. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – šest, nije glasalo šest narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo šest narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 14. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – tri, nije glasalo šest narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Na član 1. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijalcemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 14. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 16. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 28. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 29. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 32. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 33. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 34. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 35. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 36. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 37. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 42. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 43. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 44. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 45. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 46. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 47. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 48. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 49. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 50. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 51. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 52. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 53. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 54. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 55. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 56. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 57. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 58. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 59. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 60. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 61. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 62. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 63. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 64. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 65. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 66. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 67. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 68. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 69. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 70. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 71. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 72. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 72. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 73. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 74. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 75. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 76. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 77. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 78. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 79. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 1. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke i pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 14. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
  Stavljam na glasanje predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 137, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Ružica Nikolić i Miroslava Stanković Đuričić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Tomislav Ljubenović i Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Ljiljana Mihajlović i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Božidar Delić i Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović i Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Miljan Damjanović i Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, većinom glasova.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Zoran Krasić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma usvojen većinom glasova.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Dejan Šulkić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Poštovani narodni poslanici, podsećanja radi, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, produženo je vreme rada Narodne skupštine. Narodna skupština će danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
  Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 21. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Dejan Šuklić i Milan Lapčević i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandmane u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 28. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 31. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 32. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 33. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 34. amandmane u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 35. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 36. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 36. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 37. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Dejan Šuklić i Milan Lapčević i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 42. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 43. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 44. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 45. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 46. amandmane u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 47. amandmane u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 48. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 49. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 52. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 53. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 54. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 55. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 56. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 57. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 58. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 59. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 60. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 61. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 62. amandmane, u istovetnom tekstu, podnela su četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 63. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 64. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 65. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 66. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 67. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo osam od ukupno 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.
  Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam od ukupno 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 2. amandman su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković - Đuričić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milena Bićanin i zajedno Ljupka Mihajlovska, Tatjana Macura i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 14. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman, sa ispravkom, je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Ljupka Mihajlovski, Tatjana Macura i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman je podnelo četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr Ljubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Bojanić i Milanka Jevtović Vukojičić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 26. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 26. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 28. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 30. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 31. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 33. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 38. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 39. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 47. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 48. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 49. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 53. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 54. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Pošto smo završili odlučivali odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika, od ukupno prisutnih 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika, od ukupno prisutnih 144 narodna poslanika.
  Konstatuje da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnelo 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo pet narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo četiri narodna poslanika, od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović i Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Miroslava Stanković Đuričić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih -nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav Ljubenović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih - nema, nisu glasala četiri narodna poslanika, od ukupno prisutnih 145.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Prelazimo na izjašnjavanje od 25. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih - nema, nije glasalo pet, od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih -nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 15 narodnih poslanika poslaničke grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, 15 narodnih poslanika poslaničke grupa DS i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 29. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 33. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, 15 narodnih poslanika poslaničke grupa DS i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 34. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 35. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan -jedan.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih -nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podnelo je 15 poslanika poslaničke grupe DS i zajedno narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 51. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 53. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 58. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 66. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Petar Jojić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 69. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 71. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 73. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 75. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 77. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 77. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 92. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 92. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 94. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 99. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 101. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 109. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 109. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za –jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 110. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 121. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 121. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 122. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 132. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 133. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 134. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 140. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 141. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 142. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 143. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 145. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 146. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 151. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 153. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 155. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 157. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 163. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasao jedan, od ukupno 141 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri, od ukupno 141 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala tri, od ukupno 141 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 138, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala tri, od ukupno 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić i Božidar Delić i zajedno Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav Ljubenović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 28. amandman su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 28. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 28. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv iznad člana 32. i član 32. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv iznad člana 34. i član 34. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 34. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv iznad člana 35. i član 35. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 37. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Dubravko Bojić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo dva od ukupno 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo troje od ukupno 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić, pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i 15 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović i Zoran Krasić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - dvoje, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni zakona o uređenju sudova, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo dvoje, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo 15 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasao – jedan, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.
  Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao – jedan, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog autentičnog tumačenja.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao – jedan, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 6. decembra 2017. godine, u 18.56 časova, ukazala je na povrede članova 103. i 116. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Saša Radulović, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 10.19 časova, ukazao je na povrede članova 105. i 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 10.58 časova, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 12.15 časova, ukazala je na povredu člana 32. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Saša Radulović, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 12.20 časova, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Saša Radulović, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 12.26 časova, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 12.55 časova, ukazala je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Milorad Mirčić, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 13.48 časova, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Nataša Jovanović, na sednici 8. decembra 2017. godine, u 13.54 časova, ukazala je na povrede članova 27, 28, 32 i 98. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Saša Radulović, na sednici 11. decembra 2017. godine, u 11.23 časova, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 11. decembra 2017. godine, u 13 sati i tri minuta, ukazao je na povrede čl. 104. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Maja Videnović, na sednici 11. decembra 2017. godine, u 16 sati i 17 minuta, ukazala je na povrede čl. 27. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 11. decembra 2017. godine, u 16 sati i 23 minuta, ukazao je na povredu član 103. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 11. decembra 2017. godine, u 17 sati i 33 minuta, ukazala je na povrede čl. 27. i 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Sonja Pavlović, na sednici 11. decembra 2017. godine, u 17 sati i 44 minuta, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Aleksandra Čabraja, na sednici 11. decembra 2017. godine, u 18 sati i 33 minuta, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 12. decembra 2017. godine, u 11 sati i 55 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 12. decembra 2017. godine, u 11 sati i 57 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Dejan Nikolić, na sednici 12. decembra 2017. godine u 12 sati i tri minuta, ukazao je na povrede čl. 27, 106. i 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Marko Đurišić, na sednici 12. decembra 2017. godine, u 12 sati i 13 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 12. decembra 2017. godine, u 12 sati i 31 minut, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 12. decembra 2017. godine, u 12 sati i 34 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 12. decembra 2017. godine, u 12 sati i 36 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 12. decembra 2017. godine, u 16 sati i 42 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 10 sati i 40 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 11 sati i 24 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 11 sati i 34 minuta, ukazao je na povredu člana 103. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 11 sati i 35 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 11 sati i 39 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nataša Jovanović, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 11 sati i 51 minuta, ukazala je na povrede čl. 161, 162. i 116. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Miljan Damjanović, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 11 sati i 52 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 11 sati i 54 minuta, ukazala je na povrede čl. 27 i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Miljan Damjanović, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 12 sati i dva minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 12 sati i 24 minuta, ukazao je na povrede čl. 108. i 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 12 sati i 30 minuta, ukazao je na povrede čl. 106 i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 12 sati i 58 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Saša Radulović, na sednici 13. decembra 2017. godine, u 19 sati i 15 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.