AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 20.09.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva


Nijedan akt nije pronađen.