Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 21 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Samostalni poslanici

Zajedno za Srbiju

...

Dušan Petrović

Demokratska stranka Zajedno za Srbiju
...

Milovan Marković

Demokratska stranka