Druga sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivreedu

01.07.2016.

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je, na sednici od 1. jula, razmotrio mere za suzbijanje noduralnog dermatitisa, odnosno bolesti kvrgave kože, mere u vezi zaštite od grada, kao i probleme zaštite poljoprivredne proizvodnje od preteranog uvoza, posebno u proizvodnji mleka, mlečnih proizvoda, svinja i svinjskog mesa.

Dragan Glamočić, savetnik predsednika Vlade i predsednik Operativnog štaba za suzbijanje nodularnog dermatitisa, predstavio je članovima Odbora mere koje su preduzete protiv bolesti kvrgave kože kod goveda. Glamočić je naveo da je do sada izvršena eutanazija nad 532 grla, a najviše na jugu Srbije, u Bosilegradu, Bujanovcu i Surdulici.
„U zaraženim područjima vakcinacija je gotovo završena, a počela je vakcinacija grla i u ugroženim područjima“, naveo je Glamočić. On je dodao da je 400 000 doza vakcina poslato kao pomoć iz Evropske unije, a da se novac koji je spremljen za nadoknađivanje štete zbog zaraze, za koji je izdvojeno oko 25 miliona dinara, već poslat najugroženijim gazdinstvima pogođenim bolešću. Pored vakcinacije, u zaraženim područjima izvršena je i dezinsekcija radi suzbijanja bolesti koja se prenosi i ujedom insekata, poput komaraca, muva i krpelja. Okolne zemlje nisu uvele mere zabrane uvoza mesa i mlečnih proizvoda iz Srbije, sem iz zaraženih područja, rečeno je na sednici, a bolest nije opasna po ljude. Na sednici je navedeno i da Uprava za veterinu i Ministarstvo unutrašnjih poslova na izlazima, odnosno kontrolnim punktovima u zaraženim područjima, vrše rigoroznu kontrolu vozila za prevoz životinja, kao i da zloupotreba jama na kojima se vrši uništavanje posmrtnih ostataka zaraženih životinja gotovo nije moguća. Na suzbijanju noduralnog dermatitisa uključena su sva resorna ministarstva, Vojska Srbije, a Operativnom štabu je pomogla i Privredna komora Srbije, naučno istraživačke institucije, predstavnici fakulteta, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu. Odbor se na kraju rasprave zahvalio na naporima i merama koje su preduzete na suzbijanju noduralnog dermatitisa svim uključenim institucijama i pojedincima sa preporukom da se pod nesmanjenom pažnjom, preduzete aktivnosti nastave, a da uspostavljeni sistem bude pripravan za praćenje mogućih pojava drugih bolesti. Odbor je takođe preporučio da se shodno pojavi drugih zaraznih bolesti ispita i mogućnost promene određenih zakona.

Mere u vezi zaštite od grada, članovima Odbora, obrazložio je Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nikolić je obrazložio sistem odbrane od grada i načine kojima se Zavod bori protiv pomenute prirodne pojave, kao i da najveći izazov predstavljaju finansijska sredstva za angažovanje strelaca i za protivgradne rakete.

Na sednici je istaknuto i da potpuna zaštita od ove prirodne pojave ne postoji. Nakon iscrpne diskusije Odbor je doneo Predlog zaključka koji predlaže nadležnom Ministarstvu i RHMZ-u punu i jedinstvenu primenu Zakona zaštite od grada, obnovu opreme i veću isplatu sredstava strelcima za zaštitu od grada.

Odbor je takođe preporučio da pre početka godišnje sezone odbrane od grada dopuni raketama stanice sa neophodnim rezervama u predviđenom broju i da se prilikom planiranja budžeta obezbedi budžetska stavka u svrhu finansiranja odbrane od grada. Odbor je predložio i nastavak subvencionisanja protivgradne odbrane i osiguravajućih kuća koje se bave osiguravanjem useva. S tim u vezi, Odbor je na sednici rešio da podnese Zahtev Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine kojim traži obrazloženje, u što kraćem vremenskom roku, o narednim koracima u cilju poboljšanja protivgradne zaštite.

Treća tačka dnevnog reda na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu bila je problem zaštite poljoprivredne proizvodnje od preteranog uvoza, posebno u proizvodnji mleka, mlečnih proizvoda, svinja i svinjskog mesa. Tomislav Topalović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine obavestio je prisutne o Odluci Vlade Republike Srbije od prethodnog dana, da se produže prelevmani o zaštiti od preteranog uvoza mleka i mlečnih proizvoda, svinja i svinjskog mesa, do 31. decembra tekuće godine. Odluka je doneta uz konsultacije sa Privrednom komorom Srbije i predstavnicima Evropske komisije, naglasio je predstavnik resornog ministarstva. Nakon obrazloženja, Odbor je preporučio da se i ubuduće posveti puna pažnja zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje pri tome ne kršeći potpisane sporazume i zakone i podržao je potez Vlade Repubike Srbije o pomenutim prelevmanima.

U nastavku sednice Odbor je doneo Odluku o obrazovanju Pododbora za praćenje stanja poljoprivrede u marginalnim i najnerazvijenijim područjima Republike Srbije.

Na sednici je još, izglasan Predlog zaključka kojim Odbor preporučuje da se poljoprivrednicima omogući, u skladu sa propisima, nesmetan plasman sezonskog voća i povrća i drugih poljoprivrednih proizvoda, domaćeg porekla, na teritoriji Republike Srbije, koji ne ugrožava primene drugih zakona od strane republičkih, pokrajinskih i lokalnih nadležnih organa.

Članovi Odbora saglasili su se da buduće ministarstvo zaduženo za resor poljoprivrede, u svom nazivu i delokrugu rada, treba da obuhvati i šumarstvo i vodoprivredu, na šta treba obratiti pažnju prilikom predlaganja i usvajanja zakona o ministarstvima.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su članovi Odbora Arpad Fremond, Jasmina Obradović, Olena Papuga, Radovan Jančić, Miroslav Aleksić, Velimir Stanojević, Marko Gavrilović, prof. dr Miladin Ševarlić, Goran Ješić, Veroljub Matić, Milija Miletić, Danijela Stojadinović, Žarko Bogatinović, Tijana Davidovac, mr Marko Milenković i zamenik člana Sonja Pavlović.

Prisutni članovi

...

Marijan Rističević

Narodna seljačka stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
...

Radovan Jančić

Srpska napredna stranka
...

Miroslav Aleksić

Narodna stranka
...

Velimir Stanojević

Nova Srbija
...

Marko Gavrilović

Srpska napredna stranka
...

Goran Ješić

Građanski savez Srbije Demokratska stranka
...

Veroljub Matić

Socijalistička partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka
...

Danijela Stojadinović

Socijalistička partija Srbije
...

Žarko Bogatinović

Srpska napredna stranka
...

Tijana Davidovac

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 14:13