14. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.12.2020.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 26. decembra 2020. godine, razmatrani su sledeći predlozi zakona, u načelu:

Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, koji je podnela Vlada i
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada.
Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima članovima Odbora obrazložila je pomoćnik ministra kulture i informisanja Slavica Trifunović.

Sednici su prisustvovali i pomoćnik ministra kulture i informisanja Olga Gekić, a u ime ministarstva finansija, Dejan Dabetić i Ana Tripović.

Odbor je jednoglasno ocenio da su predlozi zakona dnevnog reda sednice, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nevena Veinović, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Đuro Perić, Dubravka Kralj, Jovan Palalić, Dijana Radović, Ilija Matejić, Milenko Jovanov, Violeta Ocokoljić i Milena Popović.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Đuro Perić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Milenko Jovanov

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
...

Milena Popović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.12.2020, 15:02