19. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

08.02.2021.

Na sednici, održanoj 8. februara 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o socijalnoj karti, koji je podnela Vlada, u načelu.

Nakon diskusije, Odbor je ocenio da je Predlog zakona o socijalnoj karti, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata, koje je podnela Vlada, u načelu. Odbor je ocenio da su oba podneta zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi u zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Toma Fila, Arpad Fremond, Ilija Matejić, Milenko Jovanov i Violeta Ocokoljić.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Nova Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Milenko Jovanov

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 08.02.2021, 11:16