33. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.04.2021.

Na sednici Odbora održanoj 26. aprila, članovi Odbora su pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, jednoglasno doneli odluku da se današnja sednica dopuni sa tačkom 8. koja se odnosi na donošenje odluke o organizovanju javnog slušanja na temu. „ Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa“.

U nastavku rada, Odbor je razmotrio u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Takođe, razmotren je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.

Članovi Odbora su ocenili da svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora su doneli odluku o organizovanju javnog slušanje na temu: „Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa“, koje će biti održano 29. aprila, sa početkom u 10 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine.

Sednicom je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Đuro Perić, Toma Fila, Arpad Fremond, Miloš Terzić i Violeta Ocoljković.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Đuro Perić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Miloš Terzić

Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.04.2021, 12:59