35. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

28.06.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 28. juna, članovi Odbora razmotrili su Fiskalnu strategiju za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš – Dimitrovgrad – Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020008959 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 431.685.732,79 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agenta i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Aranžera i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnog zajmodavca.
Fiskalnu strategiju za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović istakavši da Narodna Banka Srbije nema suštinskih primedbi na navedeni nacrt Fiskalne strategije i da NBS ocenjuje da je makroekonomski okvir, na osnovu kojeg je urađen trogodišnji fiskalni plan, realistično projektovan i u velikoj meri usaglašen sa makroekonomskim projekcijama Narodne banke.

Odbor je dao pozitivno mišljenje na Fiskalnu strategiju za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

U nastavku sednice, predloge zakona članovima Odbora obrazložila je Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug.

Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati pomenute predloge zakona.

Sednici je predsedavala dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Rozalija Ekres, Bratimir Vasiljević, Veroljub Arsić, dr Milorad Mijatović, Velibor Milojičić, Uglješa Marković, Ana Čarapić, Duško Tarbuk, prof. dr Vladimir Marinković, Nikola Jolović, Zoran Bojanić, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 28.06.2021, 15:03