67. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.10.2021.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 25. oktobra 2021. godine, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koje je podnela Vlada, u načelu.

1. Predlog o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu;
2. Predlog zakona o Zaštitniku građana;
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.


Članovi Odbora su ocenili da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Luka Kebara, Marko Mladenović, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Toma Fila, Milenko Jovanov, Đorđe Todorović, Miloš Terzić i Vesna Nedović.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Nova Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Marko Mladenović

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Milenko Jovanov

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Miloš Terzić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 25.10.2021, 13:49