74. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.11.2021.

Na sednici, koja je održana 26. novembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.
Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada, podnet je amandman na član. 20 od strane Vlade, a Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmotrio, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji je podnela Vlada i ocenio da su podneti amandmani na predloge zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je ocenio da je podneti amandman od strane Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na stav. 1 Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Borisav Kovačević, Jovan Palalić, Dijana Radović, Ilija Matejić, Đorđe Todorović i Violeta Ocokoljić.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Nova Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.11.2021, 15:28