30. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

23.12.2021.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je 23. decembra 2021. godine sednicu, na kojoj je razmotren Predlog odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca, koji je podnela Vlada, a obrazložio predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Vinš.
Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog odluke.

Odbor je na sednici utvrdio i Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

U nastavku sednice, razmotren je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, a obrazložio član VSS Žak Pavlović.

Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog odluke.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vladan Zagrađanin, Daniel Đivanović, Dejan Kesar, dr Nina Pavićević, Milan Urošević, Vesna Krišanov, Velibor Milojičić, Marijan Rističević, Đorđe Dabić, Sanja Jefić Branković, doc. dr Mihailo Jokić i Dragan M.Marković.

Prisutni članovi

...

Vladan Zagrađanin

Socijalistička partija Srbije
...

Daniel Đivanović

Savez vojvođanskih Mađara
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Nina Pavićević

Socijalistička partija Srbije
...

Milan Urošević

Srpski pokret obnove
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
...

Marijan Rističević

Narodna seljačka stranka
...

Đorđe Dabić

Srpska napredna stranka
...

Sanja Jefić Branković

Liberalno demokratska partija Socijaldemokratska partija Srbije
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 02.02.2022, 15:54