13. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

26.03.2023.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je održana 26. marta pod prvom tačkom dnevnog reda članovi Odbora utvrdili su predlog dva kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština.

Prema utvrđenom predlogu kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština izabrani su, pored šest kandidata sa prethodne sednice, još i Žikica Dronjak iz Novog Sada i Nataša Delić iz Beograda. Biografije predloženih osam kandidata Odbor će dostaviti Narodnoj skupštini.

U nastavku sednice, Odbor je glasao za Dušana Purića iz Beograda za predlog kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština, pored sedam kandidata koje je izabrao na 12. sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Biografije predloženih osam kandidata Odbor će dostaviti Narodnoj skupštini.
Pod trećom tačkom dnevnog reda, Odbor je doneo Odluku o organizovanju javnog slušanja radi predstavljanja kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština i kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. Javno slušanje održaće se u Narodnoj skupštini, u subotu, 1. aprila 2023. godine, sa početkom u 10 časova, mala sala.

Članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva. Član VSS, Snežana Bjelogrlić, Odboru je obrazložila Predlog odluke i predstavila biografije Milane Stojević, sudije Višeg suda u Vranju, za izbor za predsednika Višeg suda u Vranju i Tomislava Trajkovića, sudije Apelacionog suda u Nišu, za izbor za predsednika Osnovnog suda u Prokuplju. Odbor je nakon diskusije, predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke Visokog saveta sudstva.

Odbor je razmatrao i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva. Snežana Bjelogrlić članovima Odbora predstavila je biografije 35 kandidata za izbor sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju, a Odbor je predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke Visokog saveta sudstva.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju Zorana Stefanovića funkcije predsednika Prekršajnog suda u Valjevu.

Sednici je predsedavao predsednik Vladimir Đukanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Svetozar Vujačić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Bratimir Vasiljivić, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Đorđe Komlenski, Jelena Milošević, Andrijana Vasić, Vladimir Gajić, Jovan Palalić, Miodrag Gavrilović, Dejan Šulkić, Ilo Mihajlovski i dr Balint Pastor.

Prisutni članovi

...

Svetozar Vujačić

Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Gajić

Narodna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Dejan Šulkić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Ilo Mihajlovski

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 27.03.2023, 07:36