Sedma sednica Odbora za evropske integracije

20.04.2023.

Sednica broj: 7

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, koja je održana 20. aprila, 2023. godine, razmotren je Predlog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je podnela Vlada, u načelu.

Predlog zakona je obrazložio državni sekretar Ministarstva informisanja i telekomunikacija Milan Dobrijević, koji je Odbor prihvatio u načelu.

U nastavku sednice, Odboru je Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podnela Vlada, u načelu, obrazložila predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Đurić. Nakon rasprave Odbor je usvojio Predlog zakona, u načelu.

Pod trećom tačkom dnevnog reda, Odbor je usvojio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je podnela Vlada, u načelu, a koji je obrazlagala državna sekretarka Ministarstva za zaštitu životne sredine Sara Pavkov.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Milan Radin, Goran Milić, Rozalija Ekres, Jelena Obradović, Zagorka Aleksić, Ana Miljanić, Natan Albahari, Dunja Simonović Bratić, Dubravka Filipovski, dr Jelena Kalajdžić, Ksenija Marković, Predrag Marsenić, Ana Beloica Martać i Dijana Radović.

Prisutni članovi

...

Milan Radin

Srpska napredna stranka
...

Goran Milić

Srpska napredna stranka
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Obradović

Srpska napredna stranka
...

Zagorka Aleksić

Jedinstvena Srbija
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Dunja Simonović Bratić

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka
...

Predrag Marsenić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 20.04.2023, 19:19