60. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

30.03.2018.

Sednica broj: 60

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je na sednici održanoj 30. marta, amandmane na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o udžbenicima, Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, Predlog zakona o elektronskoj upravi i Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.

Na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije podnet je 661 amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o udžbenicima podneto je ukupno 137 amandmana, od kojih je Odbor amandmane na članove 22, 24. i 26. odbacio kao nepotpune, a za amandmane na član 12. i članove 43, 44. i 45. ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, podneto je 35 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o elektronskoj upravi podneta su 133 amandmana. Odbor je ocenio da amandmani podneti na članove 46. i 47. nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Po oceni članova Odbora preostali amandmani su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka podneto je 49 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Poslednji put ažurirano: 03.04.2018, 12:35