26. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

14.05.2018.

Na sednici, održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada.

Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika obrazložili su Danijela Vazura, državni sekretar u Ministarstvu finansija i Dušan Vučković v. d. pomoćnika ministra privrede, istakavši da je osnovni cilj donošenja ovog zakona unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Takođe su istakli da ovaj Predlog zakona, usaglašavajući se sa odredbama Direktive (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, predstavlja potpuno novu vrstu elektronske evidencije u Srbiji.

Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, istakla je da je osnovni cilj donošenja ovog zakona sprečavanje pranja novca i suzbijanje finansiranja terorizma i terorističkih akata u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

U nastavku sednice, članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili, u načelu, Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, Ana Čarapić, Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Nataša St. Jovanović, Aleksandar Stevanović, Snežana R. Petrović, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Maja Puzić Mačužić i Jelena Mijatović.

Prisutni članovi

...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Studenka Stojanović

Srpska napredna stranka
...

Nataša (Stanoja) Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Snežana R. Petrović

Srpska narodna partija
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Maja Mačužić Puzić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 15.05.2018, 10:24