37. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

04.03.2019.

Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 4. marta 2019. godine razmotrili u načelu Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu.

Predloge zakona o ugostiteljstvu i o turizmu predstavio je dr Miroslav Knežević, državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koji je naveo da se oba predloga zakona donose u skladu sa dostignutom novom razvijenosti turizma i ugostiteljstva, posebno imajući u vidu da je priliv od turizma dostigao 1.317 miliona evra. Takođe, ovi zakoni se donose radi usklađivanja, kako sa direktivama EU, tako i sa nacionalnim zakonodavstvom, odnosno, sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku, ali i Nacionalnom strategijom razvoja turizma.

Kada je reč o Predlogu zakona o ugostiteljstvu, Knežević je istakao da je osnovni cilj borba protiv sive ekonomije i unapređenje poslovnog ambijenta za ona fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge smeštaja. Od sada oni će moći da posluju bez posrednika i sami prijavljuju goste, kao i da budu paušalno oporezovani. Ovo je pre svega važno za domaćinstva u domaćoj radinosti, naveo je Knežević. On je dodao da se, sa druge strane, uvodi i elektronska evidencija gostiju i kreira sistem e-turista, odnosno, centralni informacioni sistem koji će omogućiti bolju koordinaciju i generisaće podatke za dalje kreiranje politike u turizmu. Taj servis će za izdavaoce biti besplatan, što je važno za seoska turistička domaćinstva, istakao je Knežević. On je naveo i da je kaznena politika pooštrena, posebno za one koji imaju tretman neregistrovanih subjekata.

Predlog zakona o turizmu će omogućiti bolju koordinaciju aktera u javnom i privatnom sektoru i usaglasiti nove promocije i planiranja, istakao je Knežević. Predlogom se daju šira ovlašćenja za proglašenje turističkog prostora i dodatno štite prava potrošača u turizmu, tako što će agencije imati dodatne uslove koji će osigurati putnika, a što se ogleda u deponovanju depozita od strane agencije. Cilj je zaštita, kako turista, tako i same delatnosti, istakao je Knežević. Uvode se i podsticajne mere, tako da će se osim vaučera, davati krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom, podsticati unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških standarda, podsticati digitalizacija i inovacije u turizmu i ugostiteljstvu, kao i saobraćajna povezanost sa tržištima od značaja za srpski turizam. I kod ovog Predloga zakona je pooštrena kaznena politika, takođe za one koji imaju tretman neregistrovanih subjekta.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, oba predloga zakona u načelu.

U nastavku rada članovi Odbora odlučili su da dr Aleksandra Tomić i prof. dr Vladimir Marinković budu predstavnici Odbora na Regionalnoj radionici za parlamentarce iz zemalja Centralne i Istočne Evrope, Centralne Azije i Kavkaza, koja će se održati u Beču, od 27. do 29. maja ove godine.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora i to: Snežana R. Petrović, Gorica Gajić, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Tomislav Ljubenović, Ana Čarapić, Stanislava Janošević, Snežana Paunović i Jelena Mijatović.

Prisutni članovi

...

Snežana R. Petrović

Srpska narodna partija
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Studenka Stojanović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 05.03.2019, 08:29