Peto vanredno zasedanje, 02.08.2012.

OBRAĆANJA

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Dame i gospodo, malobrojni narodni poslanici, poštovani potpredsedniče, mi večeras raspravljamo o pitanju o kome je Skupština trebalo da raspravlja pre šest meseci. Podsetiću vas da je ombudsman izabran u julu 2007. godine za vreme vlade Vojislava Koštunice, da mu je istekao mandat u julu 2012. godine, a da je po zakonu Skupština bila dužna da u roku od šest meseci pre isteka njegovog mandata pokrene postupak za njegov izbor. Ovo zakašnjenje predstavlja veliki propust u radu prethodne skupštinske većine i mislim da on donekle odražava i odnos vlasti prema radu nezavisnih institucija. S obzirom da je ovo maltene prva tačka o kojoj raspravljamo nakon izbora Vlade, verujem da će taj odnos vlasti prema radu nezavisnih institucija da bude promenjen.
Demokratska stranka Srbije će podržati izbor gospodina Saše Jankovića za zaštitnika građana jer smatramo da je on učinio mnogo na unapređenju rada institucije ombudsmana i pored naravno ustavnog osnova da zaštitnik građana bude sastavni deo pravnog i političkog sistema Republike Srbije, njegov doprinos je ogroman u tome što je on zaslužan za to što je institucija u pravom smislu reči zaživela i što je očuvala svoj kredibilitet. Sve ono što je do sada urađeno u opisu posla Zaštitnika građana potvrđuje značaj ove institucije za razvoj demokratije i za unapređenje ljudskih, manjinskih, građanskih prava građana u Srbiji.
Po mom mišljenju, najvažnija stvar koju je gospodin Saša Janković uradio, jeste uspostavljanje jedne jasne distance između vlasti i ove institucije. Podsetiću, naravno, da je Ustavni sud Srbije upravo na inicijativu gospodina Saše Jankovića proglasio neustavnim restriktivne odredbe Zakona o javnom informisanju, i to zaslužuje svaku pohvalu.
Takođe, moram da istaknem i značaj odluke koju je doneo takođe Ustavni sud Srbije o proglašenju neustavnim odredbe Zakona o vojnim službama bezbednosti, po kojoj je svaka lokacija, listing ili bilo koja informacija pribavljena iz privatnog razgovora građana mogla da bude pribavljena bez odluke suda. Podsetiću, takođe, da je i ova odluka Ustavnog suda doneta na zajedničku inicijativu Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja.
Naravno da je nesumnjiv značaj gospodina Saše Jankovića u pogledu svega onoga što je uradio kada je u pitanju bila revizija postupka opšteg izbora sudija. On je učinio ono što mi poslanici u Narodnoj skupštini nismo uspeli, a to je da javnost bude upoznata sa svim propustima i greškama koje su učinjene u reformi pravosuđa.
Bez obzira što smo mi godinama unazad upozoravali na moguće posledice tzv. reforme pravosuđa i bez obzira što smo govorili argumentovano, ali vrlo oštro napadali svako loše rešenje, mislim da je ipak presudan uticaj u ovom slučaju odigrao upravo Zaštitnik građana, zajedno sa svojim mišljenjem, pored odluke Ustavnog suda Srbije o usvajanju žalbi svi neizabranih sudija u postupku reizbora.
Naravno, on je kroz svoje mišljenje, Zaštitnik građana je posebnu pažnju skrenuo na to da organ koji treba da obezbedi i garantuje nezavisnost i samostalnost sudstva, radi se o Visokom savetu sudstva, duže vreme već radi na način da izaziva sumnju u pravilnost i zakonitost njegovog rada. On je u svom mišljenju konstatovao sve ono što smo mi poslanici DSS govorili dugi niz godina, a to je da je Visoki savet sudstva radio u nepotpunom sastavu, da je od ukupno 16 sednica u postupku reizbora održao samo jednu u punom sastavu, a sve ostale u nepotpunom sastavu, da je nastavio da radi nakon ostavke jednog člana Visokog saveta sudstva, nakon pritvaranja drugog člana Visokog saveta sudstva i nakon što je Agencija za borbu protiv korupcije konstatovala da se treći član Visokog saveta sudstva nalazi u sukobu interesa.
Takođe je konstatovao da Visoki savet sudstva radi u krnjem sastavu, u nepotpunom sastavu. Podsetiću vas da je prvi saziv Visokog saveta sudstva radio bez predstavnika univerzitetskih profesora i bez predstavnika iz reda advokature, a da i sam izbor, posebno predstavnika iz reda advokature izaziva sumnju u regularnost, s obzirom na to da ga je predložio Upravni odbor Advokatske komore, a ne Skupština kao najreprezentativnije telo.
Takođe, u mišljenju je konstatovano da je Visoki savet sudstva radio u tajnosti, da sudijama koji su bili učesnici u postupku nisu bile omogućene informacije koje su bile od značaja za ostvarenje njihovih prava i, naravno, govorio je i konstatovao je da članovi Visokog saveta sudstva odlučuju o odlukama koje su već isti ti članovi doneli u prvom sastavu.
Naravno da je on istakao svoje mišljenje u pogledu toga šta je potrebno uraditi da bi se otklonili svi nedostaci u radu Visokog saveta sudstva, ali mislim da nakon odluke Ustavnog suda Srbije o usvajanju žalbi svih nereizabranih sudija i tužilaca, mislim da bi bilo adekvatno da ministar pravde pronađe adekvatno rešenje za rešavanje ovog problema.
Svako onaj ko misli da temelje nezavisnog i samostalnost sudstva može da postavi sa ovakvim sastavom Visokog saveta sudstva se grdno vara i videće ukoliko se odluči za takav potez da će naravno naići vrlo brzo na ogromne greške. Zbog toga smatram da Visoki savet sudstva u ovom sazivu promenom zakona mora da bude zamenjen ukoliko nam je cilj, naravno nezavisno sudstvo.
Takođe na samom kraju, moram da kažem da sve ovo o čemu sam danas govorila samo osvetljava jedan deo slike o onome što zaista predstavlja učinak rada Zaštitnika građana, u razvoju demokratije unapređenju ljudskih i građanskih prava i mi ćemo kao poslanička grupa podržati izbor gospodina Saše Jankovića za Zaštitnika građana u njegovom drugom mandatu. Ali, prosto moram da vas pitam, da vam uputim pitanje na samom kraju, ja znam da zbog proceduralnih razloga vi nemate mogućnost da mi sada odgovorite, ali bih vas zamolila ako postoji mogućnost pisanim putem. Pitanje je – zašto Ombudsman kao institucija ne funkcioniše na teritoriji KiM, ako već ne postoje proceduralni uslovi za njegovo funkcionisanje na teritoriji celokupne južne pokrajine, zašto bar kancelarija Ombudsmana nije otvorena u Kosovskoj Mitrovici na severnom delu KiM, kada je već koliko imamo informaciju otvoreno deset kancelarija na teritoriji uže Srbije. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Hvala.
Reč ima gospodin Neđa Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poštovani gospodine predsedniče, poštovana gospodo poslanici, ono što kvalifikuje gospodina Sašu Jankovića za mesto Zaštitnika građana sigurno nije politički konsenzus koji je postignut u ovoj Skupštini niti to sme da bude. Imajući u vidu da se institucija Zaštitnika građana ne temelji niti sme da se temelji na bilo kakvom političkom konsenzusu imajući u vidu da je dobila svoj zakonski okvir i da je regulisana zakonom. Ali, ono što je veoma važno istaći jeste da zaštitnika građana kvalifikuje ono što je nesporno. A nesporno je da on ima nesumnjivo stručne reference, nesporno je da je i opravdanost postojanja institucije Zaštitnika građana potvrđena izveštajem koji je dostavio gospodin Saša Janković poslanicima ove Skupštine, tim pre što je ukazao na ogroman broj predstavki, ogroman broj obraćanja građana Zaštitnike građana.

Ono što lično mislim i u ime SPS, PUPS i JS posebno ističem, to je da je poseban kvalitet i uspešnost u radu Zaštitnika građana manifestovana u pravilnoj oceni obraćanja građana kao predstavki u smislu podobnosti tih predstavki da se po njima postupa. Jer postoji određeni stepen nerazumevanja kako institucije, tako i zakonskih okvira Zaštitnika građana kod samih građana. Tako da se građani, što je gospodinu Saši Jankoviću i te kako dobro poznato, ponekad obraćaju i van onoga što podrazumeva ovlašćenja Zaštitnika građana koja su mu data zakonom. Zbog toga lično smatram da je ta pravilna ocena podobnosti određenog akta, određene predstavke da se po njoj postupi iskazana na jedan veoma kvalitetan način, tim pre što je iniciran određeni broj postupaka, odnosno obraćanja Zaštitnika građana institucijama pred kojima se ukazalo da se radi o povredi određenih prava. Nažalost, ono što mora da se primeti jeste činjenica da oni inicijalni akti od strane Zaštitnika građana koji su upućivani institucijama nisu uvek brižljivo i analitično ocenjivani. Zašto? Zbog toga što je veliki broj takvih inicijalnih akata ostao bez sluha.

S druge strane, postoji samim tim i kao posledica toga što sam rekao jedna vrsta nesinhronizovanosti u odnosu na ono što je Zaštitnik građana ukazivao i u odnosu na ono što je pod tim ukazivanjima moralo da se postupi, kako od strane Tužilaštva, tako od strane i drugih institucija. Međutim, posebno želim da ukažem da ono što i sama Skupština u svojoj ulozi treba da doprinese kako bi rad Zaštitnika građana bio što uspešniji i kvalitetniji, jeste donošenje što kvalitetnijih zakona. Isto tako i oni koji taj zakon moraju da primenjuju da ga dosledno primenjuju. Zbog čega? Zbog toga što je upravo Zaštitnik građana se suočavao sa problemima koji se kroz predstavke građana pojavljuju pred njim, a da kroz samu primenu zakona ti isti građani nisu, ona prava koja su im bila sudskim odlukama bilo odlukama upravnih organa ili drugim odlukama utvrđena ili stečena, nisu mogla da ostvare.

Prema tome, naša uloga jeste da kvalitetom zakona pomognemo da Zaštitnik građana ima što manje posla, jer je to i suština institucije Zaštitnika građana, da se kroz borbu za zaštitu prava građana deluje istovremeno i preventivno. To znači da se uvažavanjem i otklanjanjem uzroka koji dovode do povrede prava istovremeno smanjuje mogućnost da se u nekom daljem periodu ta ista prava povređuju. Svi ovi razlozi, nesumnjivo pored onoga što je ovlašćeni predstavnik SPS-PUPS-JS ukazao, dvosmisleno jasno potvrđuju da gospodin Saša Janković s punim pravom treba da bude reizabran, odnosno ponovo izabran na čelno mesto ove institucije. Ja vam se zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Srđan Šain. Izvolite.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedniče, poštovane dame i gospodo ovo kasno vreme sigurno da ne može da se obrati u javnosti, a mislim da je vrlo bitno da se obratim gospodinu Saši Jankoviću i da pored svih onih lepih reči koje su izgovorile kolege, lično mislim, i kao Romska partija nema potrebe da to ponavljamo.

Jedino ono što moram da kažem je koleginici jednoj koja je rekla da sa ove strane SNS sede ljudi koji nisu glasali za Sašu Jankovića. To jednostavno nije tačno. Ovde sede neki ljudi koji su mnogo ranije počeli da sarađuju, nego neki koji su počeli da se danas pozivaju na saradnju sa njim i kao predsednik Romske partije i član poslaničke grupe SNS sećam se da smo sarađivali i pre nego što je postao Zaštitnik građana 2007. godine, podržali njegovu kandidaturu, glasali za njega. Mislim da je jako neprijatno da se takve stvari spočitavaju u ovoj dobroj atmosferi, da pokušaju da se takvi stvari nametnu kao što je koleginica malo pre rekla, ali šta da radim dešava se i to.

Ne bih koristio puno lepih reči o vašem radu o tome sam govorio i ranije i na drugim mestima i dovoljno je da ako kažem da se pridružujem svim tim lepim rečima. Govorio bih o nekim drugim stvarima koje očekujem od vas, koje kao Romska partija mislimo da bi trebali zajedno da radimo na tome i kao parlamentarna stranka i kao zajednica.

Prvenstveno mislim da bi trebalo da poklonimo mnogo više pažnje socijalno ugroženim kategorijama, jer upravo su te kategorije koje najteže dolaze i do vas i do drugih institucija. Kao jedan primer navešću dešavanja u opštini Vlasotince gde se desilo, da recimo, osoba koja radi u Ustanovi za socijalnu zaštitu, prilikom izbora, obišla je sve kuće socijalno ugroženih kategorija, ne treba da govorim da su Romi jedna od najugroženijih kategorija, i da je pretila da mora da se glasa onako kako ona zahteva, jer u suprotnom biće im ukinuta socijalna pomoć. U tom pravcu, očekujem od vas da zajedno radimo po tom pitanju, da u naredne četiri godine zaista stvorimo uslove da upravo ti socijalno ugroženi ne budu više taoci onih koji im dele ono što im deli država, a predstavljaju kao da i to oni dele, kao da je to neka njihova dedovina je jednostavno radi se osnovnoj slobodi da bira i da bude biran. Ukoliko to budemo poklonili socijalno ugroženim kategorijama onda ćemo zaista moći da stvorimo jedan kvalitativno novi pomak u ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji.

Druga stvar koju želim da prenesem i mislim da treba da radimo zajedno na tome, vi ste u svojim izveštajima govorili o izborima za nacionalne savete, međutim, mi smo danas svedoci da ne legitimno izabrani ljudi, da ljudi koji su izabrani tako što posle jedan sat posle podne drugi posmatrači mogli da uđu, da ti ljudi danas potpisuju upravo zahtev o kojima je poštovani kolega govorio, a ti ljudi nemaju ni legitimitet, ni legalitet i o tome je govorio i gospodin zaštitnik građana. Ako nije verovati meni, onda verovati njemu. Mi moramo sa tom praksom da prekinemo.

Moramo najozbiljnije da istražimo tu situaciju zajedno. Novi je sastav skupštine, vi dobijate novi mandat i ne možemo da dozvolimo da se manipuliše sa socijalno ugroženima, sa najugroženijom manjinom, da njihovo predstavničko telo zloupotrebljava određene stvari, određene pomoći koji su imali od određenih političkih centara moći.

Ukoliko to ne budemo uradili, onda svo vaše nastojanje da napravite dobar izveštaj o Belvilu, koji jeste uradili, svo vaše nastojanje da govorite o dešavanjima u Bloku 61, sve to pada u vodu jer, jednostavno, oni koji trebaju da predstavljaju zajednicu, oni se bave privredom tako što rade javne radove. Oni se bave nekim drugim stvarima što ne stoji u zakonu o nacionalnim savetima. Tu očekujemo zajedno sa vama da učinimo jedan važan iskorak i da Srbija u tom pravcu učini određene promene.

U tom pravcu moram da obavestim jednu koleginicu koja je pre nekoliko dana rekla da je njena poslanička grupa glasala za Zakon o nacionalnim savetima i za Zakon o nacionalnim manjinama, da iskoristim vaše prisustvo da im prenesem da sa gospodinom Ekartom u OEBS, u kome ste i vi radili u to vreme, nije ni ona niti njene kolege pripremale model za izbor Nacionalnog saveta, nego da smo upravo mi to pripremali, ali eto toliko o tome koliko su neki ljudi obavešteni, koliko ljudi sebi apriori uzimaju ekskluzivitet da su oni sve uradili ono što treba. Upravo iz tih dana datira naša korektna saradnja i upravo iz tih dana imamo određeno formirano mišljenje o vama i upravo iz tih razloga na ovaj način vam se obraćam time što postavljamo zadatke za budućnost, a ne na taj način što pričamo o tome šta se dobro uradilo.

Sledeća stvar koja je bitna i da to očekujemo od vas da dokumenat koji ste radili, koliko mi je poznato, sa UNHCR, koji se odnosi na dobijanje dokumenata po skraćenom postupku je izuzetno bitna stvar, jer na taj način stvorićemo uslove da u ovom mandatu, ono što nije uradila vladajuća koalicija u prošlom mandatu, jednostavno, svi građani Srbije budu pravno vidljivi, dobiju svoja dokumenta i ne bude to razlog zašto im se uskraćuje veliki broj ljudskih i manjinskih prava.

Očekujemo taj predlog zakona. Zajedno sa vama eventualno da uradimo dodatne napore i da zaista to bude jedan od zakona koji će u ovoj skupštini da bude jednoglasno usvojen.

Sledeća stvar na kojoj mislimo treba da se uradi dosta, možda je to jedna od malih kritika vama, Zakon o državnim službenicima jasno govori o članu 5, koji je 2007. godine predložila Romska partija, usvojen je, da mora u državnim ustanovama da se ostvari učešće manjinskih zajednica.

Ne znam da li je gospodin Dragan dobio rešenje o stalnom radnom odnosu, znam da je gospodin Rajko Đurić bio, ali mislim da na tome ne možemo da se zaustavimo, da upravo vi morate da pokažete svojim primerom sliku svim ostalim ustanovama, jer govorimo da socijalno ugrožene kategorije, da Rome moramo da obrazujemo. Sa druge strane, imamo gospodina Dragana o kojem govorim, o čoveku koji je diplomirao prava, koji je 20 i nešto godina obilazio pragove različitih institucija, od onih najdemokratskije opredeljenih do onih drugih, i taj čovek, nažalost, nema radno mesto, nije mogao da se zaposli. Ne želim da ulazim zbog čega nije hteo, ali činjenica je da nije.

Očekujem od vas da budete jedan od onih koji će da napravi prvi iskorak i na taj način pokažemo svima ostalima šta treba da se radi.

Takođe vam predlažemo da u saradnji sa Evropskom komisijom i OEBS, sticajem okolnosti sutra imam jedan sastanak sa predstavnicima OEBS, koji imaju izuzetno važna sredstva za sprovođenje dekade i imamo 7. sa visokim predstavnicima Evropske komisije takođe još jedan sastanak, gde iniciramo zajedničku aktivnost koja će vama, parlamentu i Vladi Republike Srbije da omogući da uradite kvalitetniji monitoring, da dobijete bolje informacije na terenu, jer sigurno da jedan od razloga zašto ne možete da uđete u dubinu pitanja u sve strukture jesu i pitanje postojanja vaših kapaciteta. To ću da prenesem već sutra na razgovorima tu informacija i 7.

Siguran sam da, ukoliko ove stvari uradimo, ćemo napraviti jedan kvalitetan pomak i sigurno da više nećemo da govorimo o situaciji da Nacionalni savet manipuliše nacionalnom zajednicom samo zato što je eksponent određenog centra političke moći. Sigurno da nećemo da govorimo da se do 100 miliona evra potrošilo za proces integracije Roma, a da jednostavno rezultati su nikakvi u tom smislu da se ništa nije uradilo, a da se mnogo malo uradilo u odnosu na količinu para koja se potrošilo. Ukoliko to budemo uradili mislim da ćemo svi zajedno i četvorogodišnji mandat ovog parlamenta, a i petogodišnji mandat vaš budući moći da zaključimo zajedno i da kažemo da smo učinili nešto značajno za socijalno ugrožene ljude, a kažu da je demokratija dobra onda kada brine o najugroženijima i o onima koji imaju najmanje prava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima gospođa Donka Banović. Izvolite.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospodine predsedniče.
Poštovane kolege narodni poslanici, gospodine Jankoviću, pretpostavljam da je vama malo neprijatno, a i da ste zabrinuti što su vas toliko svi narodni poslanici, koji su diskutovali, hvalili.
Narod kaže da baš i nije dobro kada vas svi i hvale, tako da kada bi ste vi mogli, ali ne predviđa Poslovnik tu proceduru, kada je ovakav tip sednice da vi nešto kažete o radu prethodnog parlamenta, pretpostavljam da ne bi bilo toliko hvale na račun našeg doma zato što vi, recimo, i u poslednjem izveštaju kažete da ste podneli, a pretpostavljam da je to samo za 2011. godinu, preko 40 inicijativa za izmene raznih propisa. Znam da je tu bilo predloga da se menjaju i neki zakoni, a dosta se tih inicijativa odnosi i na važeće neke uredbe koje je Vlada i koja su ministarstva donosila i kažete da su od tih 40 inicijativa samo tri inicijative bile uspešne, odnosno da su vas državni organi, a i Skupština Srbije da su vas poslušali i izmenili. Dakle, od 40 inicijativa, samo su tri prihvaćene. Dakle, vi ne bi ste hvalili rad našeg doma.
Nadam se da će novi skupštinski saziv imati više sluha i razumevanja za vaše inicijative zato što se te vaše inicijative temelje na petogodišnjem iskustvu i na svim onim žalbama koje dobijate od građana Srbije. Dakle, tačno možete da znate gde su problemi kada su u pitanju zakoni.
Ovde ću odmah na početku da kažem da će poslanici Demokratske stranke Srbije takođe glasati za vaš reizbor. Dakle, to će biti jednoglasan reizbor Saše Jankovića za Zaštitnika građana. Mi smo uglavnom zadovoljni vašim radom. Kolega koji će govoriti posle mene će govoriti, pošto sam upotrebila reč "uglavnom", a ne bi bilo normalno da smo potpuno zadovoljni vašim radom, tako da će on govoriti o tim nekim stvarima gde mi smatramo da ima nedostataka u radu vaše institucije.
Što se tiče vaše komunikacije sa Narodnom skupštinom i sa građanima, ona se odvija preko ovih godišnjih izveštaja o vašem radu. Od marta ove godine je u skupštinskoj proceduri Izveštaj o radu Zaštitnika građana za prethodnu godinu, 2011. godinu.
Ono gde hoću da pohvalim prethodni skupštinski saziv, što je prvi put prošle godine razmatran vaš godišnji izveštaj na plenumu. Imali smo posebnu sednicu, vi ste bili prisutni, razgovarali smo o godišnjem izveštaju za 2010. godinu i to je bilo veoma dobro. Nadam se da će i ovaj saziv preuzeti tu dobru praksu. Kada se neki izveštaj razmatra samo na Odboru, to nije dovoljno. Treba nastaviti tu praksu. Očekujem da na neku od sledećih sednica, mi budemo razgovarali o vašem izveštaju za 2011. godinu.
Ono što bih preporučila novim članovima Vlade Republike Srbije, tj. da oni uzmu vaše godišnje izveštaje, a bogami, i neke druge izveštaje koje je vaša kuća proizvela, na primer, Izveštaj o vršnjačkom nasilju u školama. Koliko znam, to je prvi takav izveštaj u Srbiji i to nije novi problem, to je problem koji maltene postoji u svim školama. Tu je i izveštaj, vi ste izvršili kontrolu ustanova za smeštaj, ustanove socijalnog staranja za smeštaj starih lica, a čini mi se da je to prvi takav izveštaj. Svi ti vaši izveštaji su veoma korisni.
Opet se vraćam na to, da mislim da članovi nove Vlade treba da pogledaju taj izveštaj i te prethodne izveštaje, zato što je to jedna odlična skraćena analiza o svim problemima sa kojima se građani susreću u kontaktu, da tako kažem i radu sa državnim organima, odnosno svim organima vlasti, bilo da su to neke institucije, ustanove, ministarstva, agencije itd.
Ono što me brine jeste da je skoro polovina članova nove Vlade da su u stvari članovi stare Vlade, kako to ovde mnogi zovu – članovi starog režima. Oni su prethodne četiri godine učestvovali u stvaranju tih problema, odnosno nisu se potrudili da ih otklone. Malo je teško poverovati da će oni preko noći doživeti tu neku fantastičnu transformaciju, pa će odjednom sada krenuti ka tome, ali hajde da razmišljamo pozitivno. Možda će nova stranka koja ima većinu u toj vladi uspeti da popravi stvari.
Iz svih prethodnih izveštaja, a ima ih pet, apsolutni je utisak da su prava koja su u Srbiji najviše ugrožena ekonomska i socijalna prava građana. Kako je prethodna Vlada loše radila, kulminiralo je činjenicom da imamo najveću nezaposlenost u Evropi. Ne više u regionu, nego i u Evropi. Ne može 25% radnog stanovništva da nađe posao. Zna se da je jedna od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad, pravo da izdržavate sebe, pravo da izdržavate svoju porodicu. Najveća pretnja i najveći strah kod građana Srbije jeste strah od siromaštva. Oni koji nemaju posao, oni se već suočavaju sa tim siromaštvom. Oni malobrojni koji imaju tu sreću da negde rade i da zarađuju kakvu-takvu platu, njima je stalno prisutan strah od gubitka radnog mesta.
Zbog postojećeg straha od gubitka radnih mesta, rađaju se sve ostale užasne pojave kada su u pitanju prava iz radnog odnosa. To je u svim vašim izveštajima jasno. Čini mi se da se najveći broj pritužbi upravo odnose na ta prava. Rad na crno cveta. Poslodavci su neodgovorni, a nekad je to čak i država. Oni ne uplaćuju penziono i zdravstveno osiguranje. Ljudi ne mogu da overe zdravstvene knjižice. Vi ste više puta čak i odlazili u neke gradove Srbije gde su ljudi štrajkovali, jer ne mogu da overe zdravstvenu knjižicu.
Kada čovek hoće da ide u penziju, veoma često se susreće sa tim da mu poslodavac nije uplaćivao penziono osiguranje. Zatim se pojavljuje fond koji, umesto da poslodavca kazni i natera da uplati ovo što nije uplaćivano, fond se okreće ka onome ko hoće da ide u penziju. Onda imate da neće da naprave rešenje o penziji, ili prosto nije stekao uslove za penziju zato što mu nedostaje, pa se onda tu pojavljuje građanin koji je kriv, a on uopšte nije znao da poslodavac to nije radio.
Čuveni slučaj iz jednog vašeg izveštaja, mislim da je u pitanju Borski okrug, gde vam se lekar žalio, kada ste vi proverili, da je radio čak sedam godina na određeno vreme. To je 14 puta obnovljen ugovor na određeni rad. Verujte, da zađete po nekim drugim ustanovama po Srbiji, takođe biste se sa time suočili. Da ne kažem da se u ovoj predizbornoj kampanji taj institut rada na određeno vreme mnogo koristio. Imate, recimo, u jednom manjem gradu 120 ljudi koji su odjednom, pred izbore, dobili ugovore o radu na određeno vreme. Naravno, dobićeš ugovor o radu, dobićeš i posao, ali ćeš glasati za mene. Ne samo ti, nego i cela tvoja porodica.
Očekujem da ćete imati bolju saradnju u budućnosti sa ovim domom i da ćemo mi imati više sluha za izmene onih zakona koje treba menjati. Isto se tako nadam da ćete imati bolju saradnju i sa Vladom i sa ministarstvima, da oni neke svoje nakaradne uredbe takođe menjaju.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Jakšić.

Marko Jakšić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani gospodine predsedniče, poštovane kolege poslanici, tokom ove rasprave smo imali više puta da čujemo, da tako kažem, hvalospeve na račun Zaštitnika građana. Izneću jedno drugo mišljenje, koje ne bi trebalo  na svoj način da bude šlag na tortu.
Zašto sve ovo govorim i zašto sve ovo pričam? Pričam upravo iz jednog razloga, što se po Ustavu države Srbije institucija Zaštitnika građana odnosi i na našu južnu srpsku pokrajinu. Doduše, ovde imam prilike da pročitam da nam je gospodin Janković rekao da je to u delokrugu rada UNMIK-a. UNMIK je sada sveden na 20 ljudi i sigurno da on tako nešto ne može niti da radi, niti da procesuira.
Ono što je ovde bitno i važno da se kaže jeste da je nešto drugo u pitanju. Šta je to drugo? Ono što je važno da se kaže jeste, čini mi se da je gospodin Janković na svoj način, neinstaliranjem institucije Zaštitnika prava građana u južnoj srpskoj Pokrajini, boji se da ne ruši državnost Kosova, samoproglašene države.
Sa druge strane, neki naši prijatelji kažu da gospodin Janković na ovaj način ne želi da se meša svom kolegi u Prištini, koga je birala samoproglašena država Kosovo, za koju svi znamo da je nismo priznali.
Ono što možemo da kažemo jeste da se nažalost ove četiri godine vrši takozvana demontaža i da se ono što može država Srbija da radi na prostoru Kosmeta, se ne čini.
Primera radi, mi više ne možemo lične karte da vadimo u mestu življenja. Sa druge strane, imamo prilike da vidimo čak i poslednje glasanje koje je održano na Kosmetu, faktički je brojanje odrađeno i izvršeno u centralnoj Srbiji, jer smo postali dijaspora, jer na sličan način glasaju i Srbi u Nemačkoj ili u SAD. Znači, šta je u pitanju? U pitanju je da Srbija izbegava da vrši ona prava koja joj po Ustavu pripadaju. Sami po sebi sporazumi, koje je potpisao Beograd, odnosno Borko Stefanović sa Editom Tahiri, je na neki način ugrozio ljudska prava nas Srba koji dole živimo.
Samo jedna rečenica, ja kao poslanik u ovom Domu ne mogu više sa ličnim dokumentima države Srbije da se krećem svojom teritorijom, tj. južnom srpskom pokrajinom. Ono što je bitno da se kaže jeste da ima načina da vi vršite svoju delatnost, postoje dole institucije, ne doduše na celoj teritoriji Kosmeta, ali recimo u Kosovskoj Mitrovici ili u drugim delovima možete da obavljate svoju dužnost. Uostalom nema američkog ili nemačkog diplomate koji nije došao u zemlju Srbiju da nije tražio da se pogase srpske institucije u južnoj pokrajini.
Ono što može još da se kaže, a važno je i bitno je, lično mislim da kada ste štampali, čini mi se pre godinu dana, niste namerno naštampali da Kosovo nije deo države Srbije. Lično mislim da je to tehnička greška, a ono što mi od vas očekujemo jeste da otvorite kancelariju koja će delovati i raditi poput onih drugih kancelarija koje postoje u zemlji Srbiji. Mislim da bi bila jedna jako loša poruka da zato što ne želite da otvorite kancelariju u južnoj srpskoj pokrajini, da recimo za neko vreme tražimo vašu ostavku.
Na samom kraju, zamoliću vas, kao čovek, kao pripadnik srpskog naroda koji živi dole, da nas ne nazivate više enklavama. To otprilike stoji u vašem izveštaju kada govorite o Kosovu i Metohiji. Mislim da to može da koristi međunarodna krizna grupa, ali ne sme, niti može Zaštitnik prava građana države Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
U tom slučaju zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru Zaštitnika građana.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o predlogu odluke.
Ovom prilikom vas obaveštavam da ću zakazati sednicu Narodne skupštine za subotu u 10,00 časova kada ćemo nastaviti rad po amandmanima o prethodnom zakonu i određujem subotu kao Dan za glasanje o Zaštitniku građana.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.
Dostavljena vam je Odluka RIK o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta.
Takođe, uručen vam je izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Nebojši Zdravkoviću izabranom sa izborne liste Ujedinjeni regioni Srbije – Mlađan Dinkić.
Na osnovu Odluke RIK i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Nebojši Zdravkoviću.
Kako gospodin Zdravković nije u Skupštini, zakletvu će položiti na narednoj sednici.
Dozvolite mi da se zahvalim gospodinu Jankoviću u vaše ime zato što je prisustvovao ovoj raspravi. Žao mi je što mi Poslovnik ne dozvoljava da mu dam priliku da odgovori na neke od primedbi koje su ovde iznete na njegov račun. Svakako mu se zahvaljujem zato što je jedan od onih predstavnika, koje biramo, a koji je sve vreme rasprave proveo ovde sa nama.
Zaključujem današnju sednicu. Vidimo se u subotu. Hvala.