Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 20.05.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

7. dan rada

20.05.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:25 do 19:15

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Dušan Milisavljević, replika.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Replika, ne zato što se ne slažemo da li sam pričao po amandmanu, ne slažem se i ograđujem se od izjave kolege koji je rekao da su lekari radili eksperiment na pacijentu. Mislim da ni jedan lekar, ne u Srbiji, nego bilo gde u svetu, ne radi eksperimente. Eksperimenti se čak ne rade tako lako ni nad životinjama. Morate da dobijete posebne dozvole da radite eksperiment.
Ovo je jedna velika uvreda za doktorsku profesiju i ja se ograđujem, kao lekar i kao profesor, od ove vaše izjave. Hvala puno.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Srđan Šajn, replika.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Rekao sam da neću da govorim o slučaju. Ostaje mi u obavezi da u naredne dve nedelje vam dam ime, prezime pacijenta i ceo sistem. Molim vas, kao kolegu, da nastavite sa manom zajedno ispitivanje tog slučaja. Rekao sam zbog pacijenta, zbog različitosti, ko je u pitanju ne želim da govorim. Možete da kažete da se ne slažete sa mnom, ali ne možete da se ne složite sa nečim što se desilo. Razumem da se ne složite da to nije dobro i u tom smislu podržavam vas, možda vas nisam dobro razumeo, ali ukoliko se ograđujete od moje diskusije, onda se ograđujete od osude tog slučaja. Ukoliko se ograđujete od eventualno takvih stvari, da to nije u skladu sa doktorskom etikom, onda se slažemo. Možda ja vas nisam dobro razumeo, ali ja vam ostajem u obavezi da vam donesem ime i prezime, o čemu se radi, a onda će ljudi da vam objasne već o detaljima. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Po Poslovniku, izvolite gospodine Mijatoviću.
...
Srpska napredna stranka

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka
Da bih dobio reč, javljam se po Poslovniku. Mislim da ste vi prekršili član 107. uvredivši dostojanstvo Skupštine. Ovo što je rekao, bez obzira što smo iz iste poslaničke grupe, ovo što je izneo gospodin Šajn je nedopustivo. Vi ste to morali da prekinete. Zadnji eksperimenti na ljudima su se radili u Aušvicu i u ostalim koncentracionim logorima. Ovo je strašno. Ovo je ono što je upravo rekao gospodin Milisavljević, šamar i optužba na lekarsku profesiju i morali ste da prekinete. Tako nešto nije moglo da se izjavi. Kao što sam reagovao kada je gospodin Milisavljević dao ime i prezime pacijenta, tako reagujem i sada.
Ako postoji osoba nad kojom je izvršena kriminalna, nacistička radnja, onda se to radi na drugi način, iznosi na drugi način, ne u parlamentu. Pretpostavljam, s obzirom da je gospodin Šajn iz Romske partije, da aludira na to da je nad nekom Romkinjom koja je nedovoljno obrazovana tako nešto urađeno.
U danu za glasanje tražim da se glasa o tome da li ste prekršili Poslovnik. Morali ste da prekinete i da opomenete kolegu Šajna, jer ovo što je rekao je ravno onome što su radili nacisti za vreme Drugog svetskog rata. Hvala lepo.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Stvarno vam se izvinjavam što nisam opomenula. Verovatno je meni pažnja opala posle tri sata sedenja u sali, tako da stvarno se izvinjavam. Nema ni jednog potpredsednika trenutno da me zameni. Prosto zbog umora.
Hoćete li i vi po Poslovniku?
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Poštovani kolega, mislim da je Skupština mesto, govorim o članu 107, o povredi dostojanstva, gde treba da govorimo o određenim stvarima. Nisam ja kriv što se nešto desilo i nisam ja kriv …
(Predsedavajuća: Gospodine Šajn, da ne bih dalje povređivala Poslovnika, molim vas, nemojte da replicirate.)
Samo da završim. Nisam rekao da se radi o Romkinji. Ovaj amandman se ne odnosi na Rome. Ako ste primetili, ja ni u jednom svom obrazlaganju amandmana nisam naveo da su u pitanju Romi, nego sam govorio o drugim vrstama različitosti i zaista mislim da nije u redu i da je povređen član 107, gde se govori da ako ja govorim o nečemu, onda mora da se radi o Romkinji i da ste to trebali u stvari da opomenete i da sankcionišete.
Govorio sam o određenom slučaju gde zbog određene etike ne želim da govorim o kom slučaju se radi, ni o različitosti, ni o imenu i prezimenu, s tim što sam obećao kolegi da ću da mu dostavim to. Ovo je zaista poslednja rečenica i ne želim da govorim više o tome.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Zaista ne mogu više da vam dopustim o tome da govorite.
Da li još neko želi povredu Poslovnika?
Gospodin Radovanović, povreda Poslovnika.

Zoran Radovanović

Socijalistička partija Srbije
Uvažena predsedavajuća, član 106, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda.
Pre svega, mislim da je došlo do nesporazuma na koji ste morali vi da reagujete, jer iskreno, gospodin Šajn je upotrebio loš termin – eksperiment. Termin – eksperiment, kao takav se ne koristi u medicini. Postoje istraživanja koja se rade. Verovatno je mahinalno napravio grešku, a to što su ozbiljni poslanici, iskusniji, Mijatović i Milisavljević uhvatili u makaze i sad ulazimo u treću priču o diskriminaciji Roma, to nema veze. Mislim da je greška što niste prekinuli odmah, loš termin je upotrebljen, a doktoru Milosavljeviću hvala za pohvale Kliničkom centru u NIšu, ipak je to najbolji klinički centar. Hvala.