Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, tema ovog amandmana je otplata skupih kredita novim zaduživanjima, za šta mislim da postoji saglasnost svih poslaničkih grupa da kredite treba otplaćivati i smanjivati zaduživanja.
Postavlja se pitanje, prvo opravdanosti zaduživanja u proteklom periodu, a sa druge strane, ono što je navedeno u ovom obrazloženju amandmana, a to je da ne postoji stavka za privatizaciju. Negde verovatno postoji shvatanje da po međunarodnim standardima o računovodstvu na ovim stavkama, koje su već bile ranije prihodovane od privatizacije, u ovom stavu Vlade se vidi da postoji saglasnost da se firme koje su u restrukturiranju dovedu na jedan nivo, koje će biti sposobne da sprovedu određeno javno-privatno partnerstvo sa novim investitorima, sa jedne strane. Sa druge strane, da se raspišu konkursi koji će se odnositi na koncesiju, odnosno davanje u zakup određenih fabrika i određenih zemljišta koje bi davale kasnije određene rezultate u svojim privrednim aktivnostima, iz kojih bi se iz realnih sredstava otplaćivali krediti. To je jedno.
Drugi deo, dolazimo do toga da ta realnost, o kojoj smo pričali, suštinski treba da se pokaže kod ovog realnog otplaćivanja kredita.
Na kraju, kada pričamo o subvencijama, želim da ponovim ono što sam rekla u načelnoj raspravi, a to je da subvencije u ovoj godini za poljoprivredu iznose 42%, odnosno 34,9 milijardi dinara u odnosu na ukupne subvencije koje su predviđene budžetom, što je dosta veliki procenat, s obzirom na situaciju da imamo kompletno rezanje svih ulaganja, svih troškova i kada idemo ka jednom budžetu koji vrši konsolidaciju finansijskih sredstava kroz štednju. Ovaj predlog amandmana sam razumela dobronamerno i mislim da smo svi na tom nekom putu da kredite treba otplaćivati, ali na koji način i kako, uzimanjem drugih kredita, postavlja se pitanje i to je zadatak ministarstva da u nekom sledećem periodu taj posao pripremi na jedan krajnje efikasan i dobar način, s obzirom da imamo određene najave stranih investicija iz Arapskih Emirata, onda je na nama da verujemo u to da će zaista otplata tih kredita biti na najjeftiniji mogući način. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Dragan Glamočić.

Dragan Glamočić

Želeo sam samo da zahvalim na podršci koja se pruža budžetu za Ministarstvo za poljoprivredu. Svakako da se slažemo da je u poljoprivredi naša šansa i da treba svi zajednički da uložimo u taj deo.
Ono što bih želeo posebno da prodiskutujemo, to je vezana priča za SSP. Nažalost, to je tako ispregovarano i nije dobro, ali mi ne treba da se pomirimo sa tim. Tu očekujem podršku i vaše poslaničke grupe i svih drugih poslaničkih grupa da iznađemo način. Promena SSP-a znate i sami šta bi zahtevala, ali mislim da smo pronašli način kako bi to mogli da uradimo, tako da kada budem celu ovu priču, ja i cela moja ekipa u Ministarstvu, sagledao, onda ćemo vam se obratiti sa tim da nam pružite podršku u toj priči, da ubedimo Evropu, da pokrenemo jedan zaštitni mehanizam i da im dokažemo da će poljoprivreda Srbije biti ugrožena, ako stupi to na snagu. To je jedini način na koji možemo realno da pokušamo, ali mislim da imamo sve argumente na svojoj strani. Obavio sam sa određenim ljudima, koji su kompetentni za te stvari, u okviru Evropske komisije i mislim da bi mogli da pokrenemo tu priču, ali koja zahteva određeno vreme, zahteva određeni novac gde se možemo angažovati oko toga. Mislim da je to jedini način. U suprotnom naša poljoprivreda će imati probleme sa konkurencijom, jer se nismo spremili na vreme.
Još jednom hvala. Nadam se da je to odgovor na vaše pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nenad Popović, replika.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, samo da se zahvalim na razumevanju. To što govorite je pre svega u interesu domaće poljoprivrede i drago nam je zbog toga.
Ono što želim da kažem jeste da su sve zemlje EU pre nego što su ušle u EU liberalizovale svoje tržište, ali to je uvek bilo jedna, dve ili tri godine, maksimum, pre ulaska u EU. Mi evo već pet godina imamo liberalizaciju. Sada se postavlja pitanje da li ćemo ući za pet, 10, 15 godina. Ušli smo mnogo rano. Nije ravnopravna ta utakmica.
Obećavam vam, te zaštitne mehanizme, ukoliko postoji mogućnost da se oni uvedu i da se time zaštite domaći proizvođači, imaćete punu podršku DSS-a. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Glamočić.

Dragan Glamočić

Ono što bih želeo samo da kažem jeste da će trebati malo razumevanja i vremena, jer to nije tako lako. Mi smo u načelu razgovarali i postigli smo neku saglasnost da možemo krenuti u tom pravcu, ali moramo pripremiti ozbiljan elaborat, ozbiljne dokaze da će tako nešto ugroziti našu poljoprivredu. Trebaće nam određeno vreme, ali se nadam da ćemo uspeti. Naše je da se potrudimo i verujem da ćemo uspeti.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.
Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, želim da se nadovežem na diskusiju dr Nenada Popovića i da kažem da je ideja o formiranju ovakve kancelarije za saradnju sa Ruskom Federacijom odlična. Imajući u vidu da se u Srbiji izveze šest miliona tona hrane samo u moskovsku oblast tokom godine, logično je i jasno da su mogućnosti za izvoz i za poslovne aranžmane širom Ruske Federacije veoma, veoma velike i mi to moramo da iskoristimo, a ovaj način je sasvim prikladan.
Istina je da je u budžetu predviđena kancelarija za reviziju IPA fondova sa budžetom koji je gospodin Popović već definisao i rekao, a imajući u vidu iskustva drugih zemalja IPA fondovi se kontrolišu i postoji mogućnost da ih kontrolišu nadležni odbori za finansije u republičkom parlamentu, što mislim da je bolja i praktičnija mogućnost. Imajući u vidu činjenicu da sam imao čast da budem u jednoj delegaciji koja je dočekala rusku delegaciju, koja je bila predvođena gospodinom Popovićem, oni su imali konkretne ponude za 2.500 radnih mesta, gde bi mogli da prime radnike iz naše zemlje. Dakle, ta saradnja bi mogla da bude multiplikovana. Pored povećanja izvoza, mogli bismo da nađemo mogućnost i prostor za našu kvalifikovanu radnu snagu, pogotovo za radnu snagu koja ima srednje stručno obrazovanje i zanate koji kod nas, nažalost, odumiru i to je jako važno.
Isto tako želeo bih da podržim i da napomenem da su za nas pored Ruske Federacije, Kazahstana, Azerbejdžana, veoma važna tržišta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta sa kojima već imamo dobru saradnju, imamo potpuno otvorena vrata za sve vrste poslovnih aranžmana i saradnje na obrazovnom, naučnom i ekonomskom nivou.
Pre nekih mesec i po dana sam posetio i Južnu Koreju gde su kompanije iz njihove Silicijumske doline izrazili volju i želju da sarađuju sa Srbijom, da investiraju ovde, da prave određene „joint venture“ aranžmane, ali problem je u tome što nemamo ekonomskog diplomatu koji pokriva taj deo sveta, kao što nemamo ekonomske diplomate, recimo, u Africi, čije neke od zemalja predstavljaju veoma brzo i dinamično rastuća tržišta, tako da smatram da ovu ideju treba i te kako ozbiljno razmotriti i da je ona jako važna kako bi naš ekonomski razvoj bio propulzivniji, kako bi povećali naš izvoz. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Izvolite.