Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Član 12. koji ste vi već pročitali, nema potrebe ni da čitamo ponovo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, onda se krećite u okviru tog amandmana.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Tražimo da se kredit ne uzme, a smatram da je odgovoran za to što se sada ovaj kredit uzima i što smo možda u iznudi. Slažem se sa gospodinom Bajatovićem da mi nemamo previše alternativa, ali to što smo u iznudi je kriva ova vlada, nijedna druga. I to što potrošači gasa imaju privilegiju ponekad u odnosu na one koji se greju na struju, na drva, koji imaju centralno grejanje, njima niko ne subvencionira. Mada, ta pitanja je trebalo razjasniti, a ne sada prevaljivati građane koji nemaju od čega…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas gospodine Veselinoviću da se ne obraćate drugom narodnom poslaniku.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Koji nemaju od čega leba da kupe, da plaćaju kredite za gas.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Dušan Bajatović, pravo na repliku, dva minuta.
...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
Čisto da svi znate oko ovog razmišljanja, pa Banatski Dvor je bio napunjen do kraja. Svi ugovori sa ruskim partnerima su na vreme napravljeni. Kod nas je problem ovde što ovaj kredit treba da posluži, da presečemo dalju praksu vođenja socijalne politike kroz „Srbijagas“. Bez tih sredstava, bez obezbeđivanja realne tekuće likvidnosti, uključujući u to i punjenje Banatskog Dvora u toku leta, mi to ne  možemo da restrukturiramo „Srbijagas“ i da sve to odradimo ukoliko nemamo ova sredstva.

Prema tome, samo bih molio da ne zamenjujemo teze. Dakle, vrlo jasno se zadužujemo i na vreme smo razmišljali o mogućem ukrajinskom scenariju, jer smo napunili Banatski Dvor i napravili sa kolegama iz okruženja Mola i drugih mađarskih trgovaca, recimo, alternativu u slučaju da dođe do ukrajinskog scenarija. Podsećam vas na 2009. godinu kada je bio zabranjen gas. Koliko smo bili spremni da ga platimo.

Prema tome, energetska budućnost, odnosno bezbednost zemlje se plaća i mislim da se ovom preskupom socijalnom politikom u „Srbijagasu “, da prekinemo i ova sredstva su namenjena tome. Ako ćemo da pričamo o bruto bilansima onda možemo da se uključimo i u to koliko smo se kad zadužili nije problem. Ovde pričamo o tome zašto uzimamo konkretno ovih 200 miliona. Namena je vrlo jasna sa detaljnim planom usaglašeni i sa Vladom Republike Srbije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Bajatoviću.

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naziv iznad člana 13. i član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući, evo pošto vi niste, da ja upoznam kolege poslanike sa sadržinom našeg amandmana. Znači amandman na član 13. naš predlog je da se briše. A sam član 13. glasi – Sredstva kredita koja zajmoprimcu stavljena na raspolaganje na osnovu zaključenih ugovora za održavanje tekuće likvidnosti iz člana 2. do 9. ovog zakona za koje se izdaje garancija po ovom zakon uplatiće se na namenski račun zajmoprimca koji će se otvoriti kod  NBS nakon stupanja na snagu ovog zakona. Sredstva sa namenskog računa koristiće se za plaćanje obaveza zajmoprimca samo uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Moram da priznam jako neobično.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim narodne poslanike da saslušaju govornika i da čujemo zbog čega ovaj član treba da se briše.

Whoops, looks like something went wrong.