Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Bradiću.

Na član 56. amandman, u istovetnom tekstum podneli su zajedno Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na naziv iznad člana i član 57. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na naziv iznad člana i član 58. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i AleksandraJerkov.

Zahvaljujem.

Na naziv iznad člana i član 59. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 60. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Jovana Jovanović.

Zahvaljujem.

Na član 61. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 62. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić i Zoran Babić.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na naziv iznad člana i član 63. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 64. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 65. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 66. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na naziv iznad člana i član 67. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 68. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na naziv iznad člana i član 69. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 70. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na naziv iznad člana i član 71. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na naziv iznad člana i član 72. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 73. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 74. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić i Zoran Babić.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na naziv iznad člana i član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac i Vesna Martinović.

Zahvaljujem

Na član 76. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na naziv iznad člana i član 77. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na naziv glave III, naziv iznad člana i član 78. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 78. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Dejan Radenković.

Na naziv glave IV i član 79. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Član 79. se nalazi u prelaznim i završnim odredbama i njime se određuju rokovi za usaglašavanje akata sa ovim zakonom. Mi smo predvideli u stavu 1. koji kaže – osnivači javnih preduzeća i društva kapitala, iz člana 3. stav 2. tačka 1. i 2. ovoga zakona, uskladiće osnivačka akta sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci. Mi smo tu predložili skraćenje roka na tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona i u stavu 2. – javna preduzeća kao i društva kapitala, iz člana 3. stav 2. tačka 1. i 2. ovoga zakona, dužna su da svoja opšta akta usaglase sa ovim zakonom i osnivačkim aktom u roku od 90 dana.

Mi smo takođe ovde skratili rok na 30 dana, jer smatramo da je bitno da ovaj zakon što pre zaživi i da je period od šest i od 90 predug za usaglašavanje akata sa ovim zakonom. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima ministar. Izvolite.

Željko Sertić

Uz uvažavanje vaših napora da pomognete i da što pre rešimo ili da pomognemo da situacija u javnim preduzećima bude bolja, nije realno očekivati da sva preduzeća urade u tom roku. S obzirom da vodimo i finansijsku i svaku drugu konsolidaciju velikog broja javnih preduzeća, pogotovo ovih velikih, republičkih, ovi su rokovi usaglašeni sa Svetskom banko i MMF i prihvaćeni kao održivi, s obzirom na sve obaveze koje imaju javna preduzeća, tako da se zahvaljujem na predlogu i cilju koji ste želeli da postignete, ali smo ipak ostali pri ovom našem osnovnom stavu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.

Na član 80. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković.

Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je poslednji amandman na član 80. koji smo podneli i on ima zadatak da u ovim prelaznim i završnim odredbama, skraćenjem, odnosno po našem mišljenju uvođenjem razumnijeg roka koji je potpuno razuman, skratimo te rokove u kojima će biti imenovani nadzorni odbor, jer članovi nadzornog odbora i predstavnici osnivača u Skupštini društva kapitala iz člana 3. stava 2, koji ne ispunjavaju uslove, vi ste predvideli da oni u roku od šest meseci moraju, mi smo predvideli tri meseca.

Za predsednika i članove nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani. Ukoliko nadzorni odbor ne donese akte iz člana 59. stav 1, vi ste predvideli godinu dana, a mi smo tražili šest meseci. Smatramo da je to dovoljan rok da može da se vidi da li je neko jeste u stanju ili nije da radi. Na kraju da u javni konkurs za izbor direktora i ostali, znači u stavu 5. se obroče, jer ovde niste stavili rok, bude šest meseci.

Vi ste nama u obrazloženju, evo na kraju moram da vas zamolim da mi date obrazloženje za ovakvo obrazloženje – amandman se ne prihvata iz razloga što ne postoje obrazloženi razlozi. To je standardno vaše obrazloženje. Takođe, predloženo brisanje narušilo bi celovito sve.

Uopšte nismo predvideli brisanje, ovo se obrazloženje verovatno odnosi na neki drugi amandman. Mi nismo ništa predvideli da brišemo. Mislim da sam ipak u pravu da smo pokazali jedan ovako prilično olak odnos prema jednom vrlo važnom zakonu koji treba da pruži mogućnost da država bolje funkcioniše, tj. da javna preduzeća koja su vlasništvo svih građana Srbije, efikasnije funkcionišu i da mi stvarno nad njima imamo kontrolu. Kad kažemo mi, mislimo na državu i institucije koje predstavljaju državu. Ovako se to svelo na to da je to isto i malo gore jer imate tamo sedam izvršnih direktora, itd. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Ne želite da ministar odgovori. U redu je. Ministar se bio javio.

Na član 80. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.

Izvolite gospodine Petriću.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
Srpska narodna partija je mišljenja da se stav 4. i stav 6. člana 80. trebaju izbrisati, jer imajući u vidu da se Predlogom zakona kao novina uvedeni elementi korporativnog upravljanja u javna preduzeća kroz posebna znanja koja direktori tih ustanova moraju da poseduju.

Neophodno je da se konkursi za njihov izbor budu raspisani za sva javna preduzeća i ona na čijem čelu su direktori izabrani po trenutnom i važećem zakonu, a kojima je direktorsko mesto zagarantovano do kraja mandata.

Jedino će na taj način biti zadovoljen uslov da na čelo javnih preduzeća u Srbiji dođu profesionalci koji zadovoljavaju uslove koje treba da ispuni direktor jedne takve ustanove, odnosno javnog preduzeća.

Usvajanjem ovog amandmana konačno se staje na put direktorima izabranim po partijskoj funkciji i ja smatram da bi ovaj amandman trebalo da bude usvojen. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 81. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 82. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 83. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 84. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 85. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem.

Na član 86. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Aleksandra Jerkov.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O METOROLOGIJI

Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaj Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naziv glave I, naziv člana i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave II, naziv člana i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave III i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave IV i član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave V i član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave VI, naziv člana i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave VII i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave VIII i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave IX i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave X i član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave XI i član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave XII i član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave XIII i član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave XIV, naziv člana i član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave XV i član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv člana i član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave XVI i član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na naziv glave XVII i član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Zahvaljujem.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O STICANjU PRAVA SVOJINE NA ZEMLjIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNjU I PRERADU ČELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O. SMEDEREVO

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naziv zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, šef poslaničke grupe.

Izvolite gospodine Đurišiću.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući.

Gospodine ministre, mi smo i u načelnoj raspravi u ono malo vremena koliko smo imali, s obzirom da je bila spojena rasprava o 14 tačka dnevnog reda, rekli i istakli da je ovaj zakon izuzetno štetan i da usvajanje može da ima nesagledive loše posledice i po sudbinu Železare i po pravni sistem RS jer je ovo još jedan leks specijalis, još jedan poseban zakon u kome se derogiraju važeći zakoni i procedure koje ovaj zakon praktično derogira sada i on u svom naslovu kaže da je Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima, vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo D.O.O. Smederevo.

Ovaj zakon se pored ovoga u naslovu bavi i nekim drugim stvarima o kojima se ne govori u naslovu i to je još jedan od razloga zašto smatramo da se ovaj naslov treba obrisati, kao i ceo zakon.

Nismo dobili odgovor od ministra – šta je radila Vlada i rukovodstvo, kako kaže, da se višedecenijski problemi koji postoje reše? Železara D.O.O. Smederevo je u vlasništvu RS nepune četiri godine. Verujem da je prethodni vlasnik, s obzirom da dolazi iz SAD, vrlo znao da vodi računa o imovini preduzeća jer je znao koliko je to platio i koliko je u to uložio i potpuno mi je nejasno to obrazloženje da je sada potreban jedan ovakav zakon kojim će se derogirati i važeći zakoni vezani za promet nekretnina, građevinu, zaštitu, rukovanje sa otpadom, zaštitom životne sredine, ne znam ni ja čega sve ne.

Znači, šta je rađeno da se u ovu situaciju ne dođe? Ako ništa drugo, šta je radio taj tajno plaćeni strani menadžment koji sedi godinu dana u Železari da rasčisti ovo stanje, kada već nije mogao da se bavi primarnim svojim poslom, a to je proizvodnja čelika jer nema ništa od priče da će se duplirati proizvodnja čelika? Jedna peć je upaljena, a druga je odmah sledeći dan ugašena. Znači, nikakvog napretka u proizvodnji nema, sem ako se računa napredak u pravljenju dugova. Šta je urađeno da se rasčisti ova situacija, da se jasno definiše šta je imovina Železare Smederevo?

Na kraju se postavlja pitanje, ako je razlog za neuspešnu privatizaciju od pre godinu dana Železare Smederevo to što nije urađeno, a što sada vi ovim zakonom hoćete preko noći da uradite, ko je onda odgovoran za to ministre? Vi ste bili ministar pre godinu dana kada je raspisan poziv za privatizaciju Železare. Vi ste bili odgovorni da potencijalnom kupcu ponudite sređeno preduzeće koje zna šta je njegova imovina, sa čim raspolaže, a vi to očigledno niste bili u stanju da uradite pre godinu dana i sada dolazite i branite ovaj zakon u Skupštini sa obrazloženjem da treba da se sredi i da se zna šta je imovina Železare. Onda vas pitam – zašto to nije urađeno pre godinu i po dana pre nego što je raspisan međunarodni poziv za privatizaciju Železare Smederevo i da li ste vi onda odgovorni za to što ta privatizacija nije uspela, a ne neko drugi, neko iz nekih prethodnih godina, kako ćemo verovatno opet slušati sada priče i bajke? Hvala.