Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 27.10.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Zahvaljujem.

Vi znate da smo mi zbog velikog broja onih koji su bili zainteresovani za vantelesnu oplodnju potpisali ugovore sa privatnim klinikama i da u ovom momentu nemamo nikoga na listi čekanja da ima bilo kakav problem da čeka da ide, baš iz tog razloga da ne bi ulazili u taj period posle 40. godine za sve one koji ispunjavaju uslove i koji su se odlučili da idu na vantelesnu oplodnju, da je to sad u najkraćem mogućem roku. Maltene sve privatne klinike koje su ispunjavale uslove potpisale su ugovor sa Fondom i mogu da idu na to.

Druga stvar, znate da jedan deo lokalnih samouprava finansira već treći pokušaj vantelesne oplodnje i nije nikakav problem da se sa tim nastavi ili da se sa 40. pređe na 42. godinu. Ono što mi radimo, to je upravo analiza koliko bi bilo zainteresovanih, kakva je zainteresovanost. Jer, Svetska zdravstvena organizacija, sami znate, ima neke svoje kriterijume koje podržava. To su do 40. godine, da je optimalno, da je to u redu.

Slažemo se da se menjaju vremena, da se menja sve. Radimo tu analizu i vrlo brzo ćemo izaći sa konkretnim, mislim već do kraja godine, sa konkretnim stavovima vezanim za to. Naravno da ćemo gledati na sve načine, ako budemo u mogućnosti, da to uradimo.

Vratiću se i na vaše prvo pitanje. Danas su bili dani Javnog instituta za zdravlje „Batut“ i insistirao sam na tome da ta ustanova mora u najkraćem roku da se uključi. U Srbiji već neki period nismo zadovoljni natalitetom. Želimo da to popravimo, da se svi uključimo kao cela Vlada, više ministarstava. Apsolutnu podršku imamo premijera i hoćemo to da iskoristimo, a mislimo i da građani to shvataju i žele da učestvuju u tome.

Pravimo strategiju da izađemo sa njom i da sve te stvari koje se zaključe da moraju, da trebaju da se urade, da ih sprovedemo i da dobijemo mnogo bolje rezultate.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Želite li dopunu? Izvolite.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Zahvaljujem na odgovoru i zahvaljujem se što se upravo spomenuli i finansijsku podršku jedinica lokalnih samouprava, jer znamo da postoji Zakon o lečenju neplodnosti postupcima Biomedicinski potpomognutog oplođenja i da postoji i nacrt koji je prošao javnu raspravu početkom ove godine. Verovatno će taj zakon da se nađe pred narodnim poslanicima da li krajem ove godine ili sledeće godine. Ali, ovo pitanje godina se reguliše ovim pravilnikom koji sam spomenula, a Zakon o zdravstvenoj zaštiti dozvoljava autonomnoj pokrajini, lokalnim samoupravama, znači, opštinama, gradovima, da ili finansiraju ili sufinansiraju i to se dešava mnogim lokalnim samoupravama. Sada je to bio treći pokušaj, ali verovatno zbog ovih izmena to će biti eventualno četvrti pokušaj.

U potpunosti se slažem da je tu negde granica 40 godina. Ali, želela bih da ukažem na konkretan problem. Ja sam, naravno, bez toga da prođemo sve, nemamo ni vremena, lokalne samouprave, ali sam tražila nekoliko primera kako iz Vojvodine, tako iz Srbije, i našla da npr. žene iz Smederevske Palanke, Prijepolja, Kraljeva mogu da učestvuju do 44 godine. U Kragujevcu i Pančevu je granica 42 godine. U Kruševcu je starosna granica 50 godina, u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Vranju, Aleksincu je 45 godina.

Ovo naglašavam zbog toga što postoji konkretan problem. Znači, zamislite par koji se odlučio, lečio i, hvala Bogu, danas, zahvaljujući medicini, uspešnost može da bude veća. Imamo ogroman problem, po nekim istraživanjima u Srbiji, oko 400.000 parova ima neku vrstu problema sa začećem. Naravno, to može na drugi način da se leči. Ali, ako je ovo jedina mogućnost, znači, dešava se u praksi, šta raditi u tom slučaju da par krene da se leči i da stignu na prvi pokušaj kada žena već ima 38, 39 godina, a recimo živi u Pančevu, gde do 42 godine ima pravo da izađe, po trenutnom pravilniku za ovu godinu do 42 godine?

Ona napuni 40 godina i ne može da izađe na drugi pokušaj, a ima pravo na treći. Znači, to su konkretni problemi, zbog toga je ta neusklađenost. Kako rešavati tako nešto? Od sledeće godine, kažem, ako se promeni ovaj pravilnik, ako oni budu imali šanse, odnosno iz, znači da finansira jedinica lokalne samouprave četvrti pokušaj, opet će biti slično. Zato mislim da nekako treba da se uskladi. Naravno, logično je ako neko prođe sve to, a i sami znate da je uslov da moraju da iskoriste sve pokušaje koje plaća RFZO, a u ovom slučaju baš postoji ta praznina i neusklađenost. Zato smo želeli da ukažemo na ovaj problem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Slavica Đukić Dejanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Ja bih poslanici Kovač htela da se zaista najiskrenije zahvalim što je pitanje koje je jedno od centralnih pitanja, koje je apostrofirao i premijer u svom ekspozeu i koji ima ova Vlada vezano za demografiju i populacionu politiku, stavila u fokus današnjeg našeg susreta.

Radi se zapravo o činjenici da mi u Srbiji svake godine imamo 38.000 ljudi manje, zbog toga što je prirodni priraštaj loš, što se stope nataliteta i mortaliteta razvijaju tako da je negativan populacioni trend i zbog toga što naravno pronatalitetne mere, u skladu sa Strategijom o simulaciji rađanja, a sam dokument postoji još od 2008. godine, sada ima svoje uporište, ne samo u društvenim aktivnostima i aktivnostima pojedinih resora pojedinih ministarstava, već ima, moramo otvoreno reći, i značajnu političku i državnu podršku.

U tom smislu, htela bih da kažem da su pronatalitetne mere, između ostalog, i ove o kojima vi govorite, jer se granica rađanja, prvog rađanja, roditeljska granica, pomera sve više, pa ima velikog opravdanja razmišljanja o tome da treba pomeriti, odnosno produžiti period u okviru koga biomedicinski potpomognuta oplodnja treba da se primenjuje. No, ono što je činjenica, to je da moramo uzeti u obzir i stavove stručnjaka o tome kada je rizik za ženu da krene sa ovim postupkom, te pravila struke i, naravno, volje i uvida u to da se radi o društvenom, jednom od najznačajnih zadataka, se moraju usaglasiti i odgovori moraju biti u skladu sa svim tim potrebama.

Naravno, htela bih da kažem da se efekti primene pronatalitetnih mera mogu oceniti kroz prilično dug vremenski period. Jedinica uspeha je pet do deset godina. Sve ono što sada radimo, a radi se o integrativnom pristupu velikog broja ministarstava, Ministarstva zdravlja o čemu je ministar Lončar govorio, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva socijalne politike i rada, naravno Ministarstva bez portfelja koje po odluci, odnosno uverenju da je to jako važan posao premijera dodeljeno ministru bez portfelja tj. meni, Ministarstva za informisanje. Kampanje su jako važne u čitavom ovom postupku. Bez finansijske podrške i bez rada na psihološkom podizanju nivoa potrebe, uvida da je roditeljstvo, ne samo sveta potreba, nego jedna i od patriotskih dužnosti, rekla bih, i od nagona koji treba da bude zadovoljen, jer je kombinacija prirodnog i socijalnog, moramo svi raditi i sve do momenta dok individualna svest i uvid u to da je potrebno da zajednički radimo na ovom pitanju, nemamo pozitivne odgovore, ne možemo reći da smo učinili značajan korak.

No, ova Vlada je zaista spremna da na pitanju demografije radi i mi smo sada, kada smo bili u jugoistočnoj Srbiji, ja sam sa svojim timom obišla upravo ona područja koja se karakterišu depopulacionim parametrima. U Crnoj Travi se, na primer, nije rodilo nijedno dete prošle godine, a prema podacima iz 2011. godine, podacima popisa, procenjuje se da će Babušnica, Crna Trava i još neke opštine beležiti taj trend i u narednom periodu, posebno do 2040. godine. Tu ćemo zaista morati mnogo i složeno da radimo.

Dakle, i resorna ministarstva i institucije i pojedinci i nevladin sektor, činjenjem može biti uključen. Naravno, podrška medija i vas poslanika je izuzetno važna, a jedinice lokalne samouprave već daju svoj doprinos kroz parametre koje ste, uvažena poslanice, vi izneli. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Komentar?
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Zahvaljujem.

Ja sam upravo iznela ovo pitanje danas zato što je ovo interresorno pitanje i sada kada imamo celu Vladu, imali smo mogućnost da čujemo odgovor od više ministara. Možda bi to pismeno bilo teže, ali vas zaista molim, kada Vlada bude odobravala izmene ovog pravilnika, odnosno donošenja novog pravilnika za sledeću godinu, da vodite računa i da razmišljate u ovom pravcu i da vidimo kako mogu da se reše konkretni problemi, da zaista svi uživaju sva prava koja imaju.

Ovo je moj završni komentar. Želela bih da naglasim, da podsetim sve nas da je zemlja za najvećim prirodnim priraštajem u celoj Evropi, zanimljivo, Island i skandinavske zemlje. Nemam vremena da pričam dugo o tome zašto je to tako. Neophodni su ekonomski, socijalni preduslovi, pa i politički. I to je moguće, kao što vi kažete, uvažena ministarko, to će se videti za nekoliko godina, a za sve to društvo mora da bude bez dramatičnih socijalnih nejednakosti, da bude društvo institucionalizovane solidarnosti u kojem se ljudska i manjinska prava svih štite i unapređuju. Sigurna sam da je Srbija jedno inkluzivno društvo, tolerantno i da će biti još otvorenije i bogatije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Olena Papuga.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Hvala, predsednice.

Poštovani predsedniče Vlade, ministri, poštovane kolege poslanici, moja pitanja su uglavnom socijalna, ali postavljam ih premijeru. Hoću da pitam o nekim životnim stvarima. Možda su nam špijuni važni u ovoj državi, ali važnije to da u Novom Sadu, na primer, usluge narodnih kuhinja koristi čak 3.000 građana. Takođe, znamo da nam je jako sumorna statistika po selima. Od 4.709 sela, 1.200 sela je u propadanju, 50.000 praznih kuća imamo, imamo 150.000 kuća u kojima niko ne živi. Pitam vas – kako ćemo se izboriti sa tim životnim stvarima?

Takođe, pitam vas – kada ćete vratiti građanima zarađene penzije i kada ćete vratiti plate?

Takođe, postavljam jedno pitanje koje se odnosi na Vojvodinu. Izgradnja Moravskog koridora, od Pojata do Preljine, i autoput od Novog Sada do Rume je davno naglašen kao prioritet. Tunel kroz Frušku Goru je, takođe, najavljen kao prioritet i da će se to u budućnosti uraditi. Od idejnog rešenja, koje je sastavljeno i urađeno još 1982. godine, se do dana današnjeg ništa nije uradilo.

Pitam premijera – da li će se u budžetu za 2017. godinu naći sredstva za izgradnju fruškogorskog koridora sa tunelom kroz Frušku Goru, koja su to sredstva, da li se zna?

Dužina autoputa Novi Sad – Ruma sa tunelom iznosi oko 27 kilometara, a prolazi kroz tri opštine – Novi Sad, Irig, Rumu i na dužini tog autoputa živi 400.000 stanovnika, što znači da tu ima oko 30.000 privrednih subjekata, 12 industrijskih zona i nekoliko slobodnih zona. Time pokazujem da je taj autoput od velikog prioriteta, ne samo za Vojvodinu. Taj tunel i taj autoput bi povezao Srbiju sa Rumunijom i sa Hrvatskom.

Drugi problem koji hoću da istaknem je problem građana koji žive na tom delu autoputa, sada još puta Novi Sad – Ruma. Znamo dobro da, nažalost, grad Irig postaje grad ruševina, da kroz taj grad prolazi dnevno oko 15.000 vozila, građani su očajni, ne znaju šta da rade, jer se na očigled njih ruše kuće, deca ginu i jednostavno život u tim sremačkim selima postaje nezamisliv.

Vi ste premijeru više puta naglasili da je ovaj put prioritetan i da ne treba praviti leks specialis kao za „Beograd na vodi“, jer to možemo sami izfinansirati, pa me interesuje kada će to biti?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Izvolite.