Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.11.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Dušan Vujović

Naše je da prepoznamo probleme, započnemo procese, a onda će sistem da ponudi rešenje za sve te stvari.
Prema tome, želim samo da kažem da se sada nalazimo tačno na dve godine od kako smo počeli da sprovodimo reforme, da imamo do kraja ove godine i sada pripremamo budžet koji će staviti, definisati finale najteže tri godine. Povećanje plata i penzija koje smo dogovorili, koje držimo će biti blago poboljšanje za sve ljude, kao nagrada, pre svega, kao pokazatelj da smo na dobrom putu i kao nagrada za sve ono što smo pretrpeli, sve ono što smo uradili, ali moramo da znamo jednu stvar. Ako ne budemo imali snage da ona mesta gde imamo velike gubitke zatvorimo, onda sve ovo može da iscuri. Znate, kao iz one stare priče, razumete, kofa je bušna. Ako kofa ostane bušna, neće je niko zatvoriti, odnosno niko neće dovoljno vode naliti. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 3, 4, 5, 6, 7. i 8. dnevnog reda.
Nastavak sednice je sutra u 10.00 časova. Hvala vam.