Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.11.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, prošli put sam postavio pitanje u vezi projekta STAR. Radi se o projektima koji su rađeni u Ministarstvu poljoprivrede pod patronatom Saše Dragina i Dušana Petrovića.
Moje pitanje glasi – da li je tačno da je taj projekat finansiran iz Svetske banke i da je na njega potrošeno između osam i dvanaest miliona evra? S tim u vezi, postavljam pitanje – da li je tačno da su pojedini zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede, navešću primer savetnika gospodina Đakovića, koji je bio na plati u Ministarstvu poljoprivrede, i još pojedini činovnici koji su bili stalno zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede sami sebi iz tog projekta nameštali grantove, odnosno nepovratna sredstva? Da li postoje činovnici koji su za svoja udruženja uzeli 45.000 evra? Da li postoje činovnici koji su kao fizička lica dobijali od 9.000 do 35.000 evra? Kako se to pravda u Ministarstvu poljoprivrede, odnosno da li je bilo kada podnet izveštaj o STAR projektu.
S tim u vezi, posebno je interesantna Asocijacija poljoprivrednika Vojvodine. Dakle, neformalno udruženje stranke bivšeg režima, koje je bilo izuzetno radikalno po pitanju donošenja novog zakona o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, izmene i dopune. Da li je tačno da je to udruženje dva puta dobilo sredstva iz STAR projekta, dakle, prvi put 45.000 evra, drugi put 39.000, sve kad saberete dobijete cifru od 85.000 evra i uz pomoć seljaka iz Subotice, koje takođe pripada udruženjima koja su se kretala oko stranke bivšeg režima, još 25.000? Dakle, deljene su sume koje su merene desetinama i stotinama hiljada evra. S tim u vezi, želimo da znamo – da li je to imalo veze sa političkom podobnošću? Da li državni činovnici zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede imaju pravo da konkurišu za sredstva kao pojedinci ili kao predstavnici udruženja jer taj kredit od Svetske banke će građani, kako oni to kažu, građani i građanke jednog dana morati da vrate.
Shodno tome i ovom projektu, pitam Vladu Republike Srbije, ukoliko su tačni moji navodi, šta će preduzeti po tom pitanju, s obzirom da se među srećnim dobitnicima nalaze neke kolege koje su ovde, koji kao opozicioni poslanici nam prodaju finoću, prodaju moral, a ima ih na spisku STAR projekta po mojim informacijama, pa je predstavnik Društva agrarnih ekonomista dobio 58.000 evra u to vreme, 2011. ili 2012. godine, a kao pojedinac je dobio sumu još od 4.500 evra.
Dakle, sve ukupno se radi o 62.500 evra i mislim da mi, kao narodni poslanici i građani koji finansiraju i koji će vraćati kredit kojim je finansiran STAR projekat, imaju pravo da znaju gde se deo novac koji je namenjen poljoprivredi.
S tim u vezi, hoću da znam koliko udruženja koja su dobila novac ima sedište u Beogradu, a koliko udruženja ima sedište van Beograda, odnosno u ruralnim sredinama, s obzirom da je kredit bio namenjen za ruralni razvoj, zato što tamo postoje neke agro mreže Beograd, itd. Pojavili se seljaci iz grada, seljačko udruženje iz grada i mislim da mi, kao poslanici, moramo jednom pred građane da izađemo, posebno pred seosko stanovništvo, sa podacima koji su tačni, s obzirom da, sem Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine koja je usko vezana bila sa DS oko onih protesta u vezi donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ni jedno drugo udruženje poljoprivrednika nije dobilo nikakva sredstva, nego su sredstva deljena činovnicima i njihovim udruženjima koje su u međuvremenu registrovali. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vojislav Šešelj, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja imam tri pitanja premijeru Vučiću i Vladi Srbije, u celini.
Zašto Vlada Srbije nije uputila diplomatskim kanalima oštar demarš povodom nezakonitog i bezrazložnog hapšenja 20 državljana Republike Srbije u Crnoj Gori? Koliko je to hapšenje bilo proizvoljno, svedoči i činjenica da je šestoro ljudi odmah pušteno na slobodu, da je 11 ljudi juče oslobođeno optužbi za terorizam, pa su im zadržali samo kriminalno udruživanje, a još uvek troje ljudi se gone pod sumnjom da su teroristi. Jedan od njih je naš policijski general u penziji. To je razlog više da Srbija mora oštro reagovati.
Čini mi se da je politika Vlade Srbije, da se svim sredstvima brani Milo Đukanović kome su dani odbrojani, a ne da se brane naši državljani koji su tamo nevino pohapšeni. I, tu je članica SRS, Branka Milić, žena od 61 godinu, i oni su utvrdili da nije terorista, pa kakvo je to kriminalno udruživanje? Svako ko nešto kaže protiv Mila Đukanovića taj ispada da je kriminalac. Oni se mogu kriminalno udruživati u Srbiji, a ne u toku ad hok putovanja u Crnu Goru. Niko od njih nije ni hteo duže vreme da se zadrži u Crnoj Gori.
Drugi oštar demarš, Vlada je morala da uputi Vladi SAD, povodom bahanalija u Američkoj ambasadi. Ne dozvoljeno je da premijer Vučić s nipodaštavanjem komentariše taj događaj, kao da se radi tu o njemu. Jesu li govorili „Vučiću pederu“ ili Vučiću ovo, ili Vučiću ono, ili žute patke i šta ja znam. On u ovom slučaju kao pojedinac uopšte nije važan. Možda je to bio redovni brifing za službenike Ambasade SAD u Beogradu. Možda oni te brifinge na ovaj način drže svaki dan, to je njihova interna stvar, jer postoji klauzula eksteritorijalnosti prostora ambasade.
Međutim, u ovom slučaju, tamo je bilo mnogo državljana Republike Srbije, pa je taj brifing i pred njima izvođen. Pa, se i na njih odnosio, pa su i neki od njih bili oduševljeni što znači da Amerika vodi snažnu propagandu. I, zato je trebalo uputiti oštar demarš.
Zamislite da nekome padne na pamet u Srpskoj ambasadi u Vašingtonu nešto slično da drži. Zatvorili bi nam i Ambasadu i proterali svo diplomatsko osoblje.
Treće je pitanje - kada će Vlada Republike Srbije podneti predlog Narodnoj skupštini da se otvori rasprava o učlanjivanju Republike Srbije u Evroazijski ekonomski savez, odnosno Evroazijsku uniju, kako se to popularno naziva?
Sa ruske strane postoji inicijativa, Evroazijska unija je spremana da nas prihvati, treba saglasnost Beograda. Očigledno Vlada okleva. Vlada se i u ovom slučaju boji da se dodatno ne zameri Amerikancima i EU, i što Vlada više strepi od reakcija Amerikanaca i EU, to je njihovo ponašanje prema Srbiji sve gore i gore. Poniženja su sve veća i veća.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Saša Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Poštovani građani, dame i gospodo, ovo je pitanje za predsednicu Skupštine. U skladu sa članom 45. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 107. Poslovnika, zabranjuju se uvrede na sednicama Narodne skupštine.
Poslanik Martinović je sa govornice rekao za mene da sam „poznati kriminalac“. Pitanje za predsednicu Skupštine - da li je za predsednicu Skupštine ovo uvreda i zašto dozvoljava ovakve uvrede? Nama treba jedan aršin pa da dobijemo jedno zvanično tumačenje da bi znali kako mi možemo da postavimo pitanje.
Drugo, član 116. Poslovnika kaže da se odredbe primenjuju i na druge učesnike u raspravi, što se tiče, recimo, ovih uvreda, pa je premijer u četvrtak sa govornice kazao sledeće, govoreći za mene – Znate li šta je uradio sa svojim vozačem, ovo govori premijer, koji je za šest meseci petoricu promenio. Znate li kako sa njima razgovarao. Sa njima je razgovarao na sledeći način, tako što kad mu kaže vozač – dobar dan, on uključi telefon i kaže njegovoj sekretarici, odnosno mojoj sekretarici, kažite ovom dobar dan pored mene.
Pitanje je za predsednicu Skupštine, da li misli da je ovo uvreda i pitanje, kakvo ovo veze ima sa temom dnevnog reda, to su pitanja Vladi i premijeru, član 106. Poslovnika.
Pitanje za premijera, kako je premijer saznao za ove navodne razgovore? Kako se zove moja sekretarica koju sam navodno zvao? Da li je premijer spreman da zajedno sa mojom sekretaricom i tih pet vozača ode na poligraf kako bismo proverili novu lovačku priču. Ja sa svojom sekretaricom sam imao uvek jako dobar odnos, tako da bih bilo zaista interesantno da nam premijer ovo odgovori.
Dalje, pitanje za predsednicu Skupštine, za red se na sednici Narodne skupštine stara predsednik Skupštine, premijer je samo gost. Zašto je pitala gosta u četvrtak, da li da ga pustim? Da li to premijer treba da vodi računa o redu u Narodnoj skupštini, a predsednica Skupštine pita premijera šta da radi?
Zatim, molim predsednicu Skupštine da nam obrazloži šta podrazumeva pod odobravanje, a šta pod negodovanjem koje je uvela kao kategoriju na Konstitutivnoj sednici ove Skupštine? Da nam definiše ove kriterijume, pa kada recimo vladajuća većina aplaudira i to aplaudira mnogo duže nego što smo, recimo, mi aplaudirali, to je u redu, a kada mi aplaudiramo doduše na drugim mestima u govoru premijera, to smatra ometanjem premijera?
Takođe, ovo za negodovanje gde je kod nje linija između negodovanja koja je po njoj dozvoljeno i između dobacivanja, jer bi mi voleli da poštujemo pravila i da radimo onako kako je to potrebno.
Molim, takođe predsedavajuću da ne odgovara usmeno, na ova pitanja, član 287. stav 4. kaže da ste dužni u pisanom obliku da odgovorite na ova pitanja i da ne zloupotrebljava poziciju predsedavajućeg.
Drugo pitanje upućeno je premijeru. Skupština Kosova je donela jednu zaista anticivilizacijsku odluku kojom je konfiskovala imovinu, odnosno akcionarska prava akcionara u Trepči. Među akcionarima su Fond za razvoj Republike Srbije, zatim General Eksport u stečaju, Progres Beograd, Jugobanka, MTS banka, EPS, Dunav osiguranje, Ratko Mitrović d.o.o, IMK „14. oktobar“, „Termoelektro“, itd. Dakle, ovo su akcionari čija su akcionarska prava uzeta.
Odgovor Vlade je bio da je Vlada poništila odluku Skupštine. Ovo zaista zvuči malo smešno znajući da, prvo, vlade ne mogu da poništavaju odluke Skupštine, a drugo, Vlada Republike Srbije valjda ne priznaje republiku Kosovo i njenu skupštinu, tako da je zaista nejasno kako je pravno poništila ovu odluku.
Ja sam uputio jedno pismo Evropskom parlamentu, svim parlamentarcima, Evropskoj komisiji i Evropskom Savetu i ukazao im na ovo što se desilo na Kosovu. Kazao sam da ova odluka nije u skladu sa načelima na kojima počiva vladavina prava i da je u suprotnosti sa svim osnovnim postulatima privrednog prava i anticivilizacijska je. Znači, ne može se otimati privatna imovina. Da znaju da se o ljudskim pravima ne pregovara, a imovinska prava su ljudska prava i ona su neotuđiva i ne zavise od političke volje i trenutnih interesa. Pa, pošto su na Kosovu i faktički rade zajedno sa vladom republike Kosovo, zašto nisu reagovali? Kada će reagovati na ovo otimanje?
Pitanje za premijera je – kada će zvaničnim kanalima uputiti demarš, odnosno uputiti pismo svim evropskim institucijama da se zaštite imovinska prava na Kosovu? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Za pitanje koje ste mi postavili, da li Aleksandar…

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
U pisanoj formi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Niste mi postavili ništa?

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
U pisanoj formi da odgovorite.