Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.11.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stvarno?

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Jasno vam je rečeno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stvarno?

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Da.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Baš sam se uplašila.
Član 287. ne govori da…

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Stav 4. pročitajte. Govori upravo to.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stvarno? Dobro.
Da li je sad sve u redu? Možemo li mirno da nastavimo?
Možemo li mirno da nastavimo ili vam treba još malo vremena da se smirimo i da možemo normalno da komuniciramo? Samo recite, ja sam tu. Možemo da napravimo i pauzu i šta god, ne moramo odmah agresivno, nema potrebe.
Može, jel da? Znam da moram pažljiva da budem. Znači, samo da odgovorim na ono što mogu sada da vam odgovorim, a to je da nisam…

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Član 287. stav 4. pročitajte. Hoćete li ja da vam pročitam?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema potrebe.
(Vojislav Šešelj, s mesta: Neka pročita, mi ne znamo.)
Hoćete li da pročitate, molim vas? Evo, ne zna poslanik Šešelj.
Evo, daću vam reč da malo podučite poslanike. A ne znate, niste se dobro pripremili? Dobro, u redu.
Ali, na deo pitanja moram da konsultujem Veroljuba Arsića.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Kažem vam, stav 4. – lica iz stava 1. ovog člana dužna su da traženo obaveštenje, odnosno objašnjenje u pisanom obliku dostave narodnom poslaniku u roku od 15 dana. To vam je izričita odredba člana 287. stav 4. U pisanom obliku, u roku od 15 dana, a ne da zloupotrebljavate poziciju predsedavajućeg i da radite replike. Hvala.