Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.11.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Samo polako.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Znam ja polako.
Znači, ušli ste u repliku sa svima. Hteli ste da odgovorite…
(Srđan Nogo, s mesta: Vi ste replicirali u mojoj replici. Prekinuli ste me. Ja sam dobro rekao da… smatram da duboko grešite u svojoj politici.)
Dobro, prosvetlite nas.
Nema smisla, stvarno.
Ja ću glasati za, glasaće poslanici SNS i vladajuće većine za i glasaće još poslanika za.
(Srđan Nogo, s mesta: Glasaće za zato što ćete stisnuti zvonce da glasaju.)
Sramota. Poslaniče, izričem vam opomenu. Ovo je stvarno sramota. Vi ponižavate poslanike parlamenta Republike Srbije.
(Srđan Nogo, s mesta: Ne, vi ih ponižavate!)
Vi ih ponižavate. Ne dozvoljavam da ovde pojedini poslanici ponižavaju poslanike i govore im kako će i šta će glasati. Nikada nismo čuli još od vladajuće većine, od poslanika, da vređaju poslanike zato što će glasati protiv. Vaše je pravo. Ali, toliko uvreda, toliko etiketa zalepljenih, ne razumem čemu sve to vodi?
(Srđan Nogo, s mesta: Da vodite pogrešnu politiku, to je uvreda?)
Nemojte da vičete, nismo u kafani.
Ja se nadam da će neko reći da je povreda Poslovnika, da je ugroženo dostojanstvo parlamenta i kad neko iz opozicije vređa poslanike većine, a vi se svi uzdržavate. Ne razumem.
Neću dozvoliti da imamo poslanike prvog i drugog reda.
Reč ima ministar Dušan Vujović.

Dušan Vujović

Ja ću prepustiti našim gledaocima da procene šta je istina, a šta nije istina. Samo želim komentar na jednu rečenicu, da je ovaj kredit Svetske banke za finansiranje reforme javne uprave skup kredit koji može da se nađe i na drugim mestima.
U obrazloženju zakona piše: „0,71% je marža, plus Euribor je trenutno minus 0,21%, znači, kamatna stopa je 0,5%, i to je za vas skupo? Ja mislim da naši ljudi jako dobro razumeju šta znači kamatna stopa od 0,5%. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Stanislava Janošević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice Skupštine.
Poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, poštovani sugrađani, pre nego što uzmem učešće u današnjoj debati na poznatu temu, moram pohvaliti ministra Vujovića i zahvaliti mu se na naporima koje ulaže kako bi, pa makar, i 100 puta pojasnio finansijske konstrukcije za sve one koje ih ne razumeju, a pre bih rekla da im je možda i krivo, jer nisu imali toliko kvalitetan kadar kao što ima današnja aktuelna Vlada. (Aplauz.)
Hvala vam kolege, kao što se zahvaljujem i kolegama svoje poslaničke grupe, tako bih se zahvalila i poslanicima iz suprotnog dela sale, ali na ironičnom aplauzu, jer to ne pokazuje baš ljubaznost i moram priznati da vas razumem. Razumem vas, jer vi zaista imate i kome i čemu da aplaudirate i ne bi trebali samo to, već treba da se i zahvaljujete aktuelnoj Vladi, jer je smogla snage i izabrala pravi put da vodi ovu državu.
U okviru ove objedinjene rasprave posebno ću staviti akcenat na Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora za apeks zajma za mala i srednja preduzeća između Republike Srbije i Evropskog investicionog fonda i Narodne banke Srbije.
Vlada Republike Srbije je odgovorno pristupila definisanju paketa mera koji će poboljšati pristup finansiranju malih i srednjih preduzeća, a to podrazumeva odnos bankarskog sektora prema istima, kao i nove finansijske instrumente.
Ono što je veoma dobro, jeste da je pokrenuta i realizacija programa „Godina preduzetništva“ za koji je opredeljen na 16 milijardi dinara, od čega je nepovratno 4,4 milijarde. Ovaj projekat šta konkretno znači? Jeste da će se unaprediti poslovno okruženje, administrativne procedure, zapošljavaće se mlade žene sa 50% nepovratnog start apa, podrška zauzimanje opreme malim i srednjim preduzećima, ali i zapošljavanje novih radnika.
Između ostalog, očekuje nas i reforma administrativnih postupaka čime će smanjivati troškovi i povećati transparentnost preduzeća, ali je neophodan i razvoj ljudskih resursa sa potrebama na tržištu, kao i tehnološkim razvojem, što će država direktno omogućiti, ali uz pomoć i donatora i investitora.
Međutim, svedoci smo da mi ne očekujemo samo pomoć od donatora i investitora, već i formiramo povoljnu klimu za mnoge investitore i svedoci smo da su se pre svega nekoliko dana otvorile nove fabrike za proizvodnju tekstila „Aster“ u Nišu, čelične konstrukcije „Tehnostruktura“ u Zrenjaninu, fabrika za delove u automobilskoj industriji „Mekafor“ u Kikindi, i to se desilo za svega nekoliko dana na celoj teritoriji Republike Srbije.
S toga mi je u potpunosti jasan i opravdan Predlog zakona o potvrđivanju pomenutog finansijskog zajma, jer je u skladu sa Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća.
Ovim će biti obuhvaćen i omogućen privredni razvoj, ali i projekti iz oblasti znanja, zaštite životne sredine, zdravlja i obrazovanja. Ono što je poseban akcenat jeste da je inicijativa pod nazivom „Poslovi za mlade zapadnog Balkana“ nešto što će promovisati zapošljavanje mlađe populacije.
Ministar Knežević je nedavno apostrofirao da u Srbiji ima 350 hiljada malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju blizu milion stanovnika i iz tog razloga je akcenat na razvoju ovog sektora gde će se uticati i investitorima pojasniti pozicija domaćih kompanija ne bi li se uključili u taj lanac dobavljača i kooperanata. Srbija konačno može sve, može da raste i da se razvija, gradi, otvara fabrike, uči, bude zdravija i sigurnija. S toga, ja ću podržati predloge o izmeni zakona ovog jedinstvenog pretresa, a na šta pozivam i svoje kolege. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospođo predsedavajuća.
Gospodine ministre, uvažene kolege i koleginice, jedan od najvećih srpskih političara Jovan Ristić je govorio da se od poslanika očekuje zrelo razmišljanje, a ne brzo prosuđivanje.
Spajajući ono što je nespojivo u jednu tačku dnevnog reda i zajam od Fonda Abu Dabija i zajam za izgradnju kazneno-popravnog doma i zajma za urbanu regeneraciju grada Kraljeva smanjujemo mogućnost slobodnog izražavanja volje u ovom parlamentu i mogućnost diskusije.
Sam gospodin ministar je rekao da se odluka o zajmu donosi sa velikim zakašnjenjem, jer je zemljotres pogodio, govorim o zajmu za urbanu regeneraciju grada Kraljeva, grad Kraljevo u novembru mesecu 2010. godine. Danas je 2016. godina. Prva tranša zajma bi trebala da bude povučena do 27. aprila 2017. godine, a zadnja ili završna tranša zajma do 31. decembra 2019. godine.
Kao čovek koji pokušava da se odgovorno bavi politikom, otišao sam do gradonačelnika grada Kraljeva, bez obzira što je on pripadnik druge političke orjentacije, i sa njim sam obavio razgovor. U tom razgovoru smo došli do zaključka da urbana regeneracija grada neće biti gotova do 2021/22. godine. Dakle, 12 godina će proći od momenta kada je 366 porodica o kojima govorimo unesrećeno zemljotresom.
Prihvatam sve i objektivne i subjektivne faktore koji su uslovljavali ovako produženi rok i ovoliko vreme. Postavljam pitanje – koliko je od tog vremena odnelo ono što ovde niko nije spomenuo? Da je posle dolaska SNS na vlast u gradu Kraljevu uhapšen bivši gradonačelnik pod optužbom za malverzacije finansijske prirode u zemljotresu, da su tada uhapšeni vodeći ljudi i tako osakaćene građevinske operative grada Kraljeva i posle svega toga nije bilo ništa.
Postavljam pitanje – koliko nam je tog vremena oduzela više puta ponovljena izjava gospodina premijera Aleksandra Vučića, koju je izgovarao za vreme poplava, da se neće dozvoliti krađe u poplavama, kao što su bile krađe u zemljotresu u Kraljevu? Postavljam pitanje – ako su krađe bile, zašto niko nije pravno procesuiran, niko nije osuđen? Ako krađa nije bilo, molim da se ljaga koja je bačena na građane grada Kraljeva skine sa našeg obraza. Od 15 miliona, koliko treba da iznosi regeneracija grada Kraljeva, osam miliona je veličina zajma, a nekih 4,2 miliona bi trebalo da obezbedi grad Kraljevo. To je cirka oko 500 miliona dinara, a pre 15-ak dana smo izglasali zakon kojim iz godišnjeg budžeta gradu Kraljevu uzimamo po 45 miliona, pa pomnožimo još šest godina do završetka, 45 puta šest je 270, a treba da damo 500 miliona. Čini mi se da ova politika SNS prema gradu Kraljevu izgleda na ono – uzimala davala, tamo ćemo da vam damo, a ovde ćemo da uzmemo.
No, druga stvar je mene tu zabrinula. Kada sam čitao ugovor, u jezičkom tumačenju člana 4.1.4 ugovora, kaže se da je obaveza Srbije da ne vrši transakcije sa stranama u odnosu na koje su UN i Savet Evrope preduzele sankcije, i to je normalno. Ne tiče se samo ovde finansijskih transakcija, eventualno, na primer, sa Al Kaidom, nego i sa drugim organizacijama prema kojima su preduzete sankcije.
Ja ne budem lenj, izađem na sajt Eur/leks i nađem spisak odluka Saveta Evrope i među njima brojne odluke koje se odnose na ruske subjekte, počev od Odluke broj 2014/38 i sada ja pitam – da li će 37 ruskih firmi sa Krima moći da učestvuju u urbanoj regeneraciji grada Kraljeva, jer prema njima imamo sankcije, odnosno pitam – da li mi na jedan puzajući način uvodimo sankciji Rusiji, a zaklinjemo da to nećemo raditi? Da li je ovim Savet Evrope uspeo da sprovede u delo ono što je davno govorio, recimo, Sun Cu i koji je pričao da zna da ratuje onaj ko sruši jednu državu bez da upotrebi vojsku.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Dala sam vam deset sekundi više. Potrošili ste vreme.
(Dragan Vesović, s mesta: No, ja ću glasati za ovo jer sam iz Kraljeva, jer je ovo ipak najmanji zajam.)
Zbunili ste me.
Vi želite repliku? (Da)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.
Dosta toga smo čuli na teret SNS, ali treba reći da Kraljevčani nisu krivi što su ih u to doba vodili nepošteni ljudi iz drugih stranaka i što je dokazni materijal za sudske postupke na volšeban način izgoreo. Tako da nisu mogli da budu procesuirani sa kaznama za koje bi zaista imali adekvatnu kaznu koja im sleduje. Svi oni koji su bili uhapšeni.
Što se tiče međunarodnih tendera, nećete odlučivati vi, ni bilo kod nas ovde ko će dobiti tender za izvođenje radova, već jednostavno to će biti javno nadmetanje i onaj ko da najbolju ponudu po međunarodnim standardima, taj će vršiti radove.
Prema tome, SNS se trudi da zaista Kraljevo krene u jednom novom pravcu putem razvoja i modernizacije, a svi oni koji su imali šanse a nisu to uradili, govore samo o njima i zbog toga su otišli u političku prošlost. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
Ostali poslanici su odustali.