Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, prekršili ste član 27. koji kaže – da se predsednik, odnosno predsedavajući Narodne skupštine stara o primeni Poslovnika, vi ste dali reč ministru za repliku.

Ministar u skladu sa ovim nakaradnim Poslovnikom, ali i Poslovnikom koji ste dužni da poštujete, nema pravo na repliku. U skladu sa Poslovnikom ministar može govoriti o amandmanu, jedanputa do dva minuta i on je to svoje pravo iskoristio, pravo na repliku je imao poslanik na čiju se diskusiju on osvrnuo i čiju je diskutovao, čiju je diskusiju i predložena rešenja kritikovao.

Nakon toga ministar nema pravo na repliku. Ne, to on što je rekao kratko ću, to nije opravdanje, ne može ni sekunda, nije bitno koji je ministar, nije bitno koja je tema, nema pravo, tako je definisao Poslovnik, jedanputa dva minuta i više od toga nema.

Prema tome, ja vas pozivam gospodine Arsiću, ne samo da sad priznate da ste prekršili Poslovnik, nego da prekinete tu praksu da ministar može šta mu padne na pamet, jer to je ovde praksa. Ministri mogu sve, poslanici imaju znatno manje vremena. Ministar može po svakom amandmanu, poslanici ne mogu. Ministar može ukupno tri sata, poslanici mogu mnogo manje. Nama uskraćujete i to malo prava, a ministrima dajete ona prava koja nemaju.

Očekujem od vas, ne vaše proizvoljno tumačenje, nego da mi pročitate član Poslovnika u skladu sa kojim ste dali reč ministru, a ja tvrdim da ne postoji taj član zato što ne postoji. Pročitao sam Poslovnik za razliku od vas. Vi ga vodite po vašem demokratskom osećaju koje očigledno ne posedujete.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Šaroviću, ne vodim ja sednicu po svom demokratskom osećaju, nego po Poslovniku. Članom 116. Poslovnika kaže – odredbe ovog Poslovnika o redu na sednici Narodne skupštine primenjuje se i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine.

I, u pravu ste kada kažete da ministri imaju određena prava pod jednim uslovom, da su predlagači zakona. Da je narodni poslanik predlagač zakona isto bi imao pravo na dva minuta po svakom amandmanu da se javi kad god poželi, imao bi pravo i na repliku. I, nikome nikakva prava nisu ni uvećana i uskraćena.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?

(Nemanja Šarović: Povreda Poslovnika.)

Ne može, dve povrede jedna za drugom, gospodine Šaroviću. Ja sam vama odgovorio, nećemo da vodimo polemiku o Poslovniku.

(Nemanja Šarović: Ponovo po Poslovniku.)

Ponovo po Poslovniku? Pa, ne mogu da napravim dve povrede. Znači, ponovo po Poslovniku?
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ponovo po Poslovniku.

Gospodine Arsiću, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine. Povređeno je time što mi ne dozvoljavate da se izjasnim o tome da li želim da se Narodna skupština o ovome izjasni u danu za glasanje. Kada Poslovnik kaže da narodni poslanik ima pravo da se izjasni, to ne znači da mi treba da mašemo, da dobacujemo ili da bilo kojom konkludentnom radnjom vama stavljamo do znanja da li imao želju da se o ovom glasa ili ne. Ja nema pravo da vodim dalju raspravu, ali imam pravo da se izjasnim. Izjašnjenje podrazumeva da mi date reč i da ja onda kažem da bi to mogli da čuju i građani u direktnom prenosu da li želim ili ne želim. I, vi ste meni to pravo uskratili.

I, druga povreda Poslovnika, to što kažete, da ministar, da se primenjuju odredbe Poslovnika na sve učesnike. Ne, nije tačno. Apsolutno niste u pravu i nije bitno da li je narodni poslanik predlagač ili nije, jer drugi član Poslovnika reguliše, a vi ne znate koji je to član, evo, ja tvrdi sada da ne znate. Vi, me demantujte.Drugi član Poslovnika posebno reguliše učešće ministra u raspravi u pojedinostima. I, ne može se primenjivati opšta odredba. Dakle, to jednostavno nije tačno. Primenjuje se. Kada kaže- primenjuje se i na druge učesnike, to se misli na odredbe o kažnjavanju na primer, pa da kaznite ministra. Da kaznite bilo koga drugog ko dolazi da vređa narodne poslanike.

A, vi samo ono što je negativno prema narodnim poslanicima i uvek je negativno tumačenje da imamo manje prava, a kad su ministri u pitanju uvek je široko tumačenje da mogu sve.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Šaroviću, svi su čuli da sam vas pitao da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika koju ste reklamirali. To je vaše viđenje Poslovnika. Inače, rad ove sednice regulisan je članom 158. Poslovnika. Vidite, da znam, pročitajte član 158.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Nema više po Poslovniku, pa nećemo da vodimo diskusiju po Poslovniku.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Miladin Ševarlić.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku, ne možete vi meni da ne date reč. Javio sam se po Poslovniku.)
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
NEMANjA ŠAROVIĆ: Dakle, evo radi javnosti gospodine Arsiću, šta član 158. e, dobro ste rekli, moja je namera i bila da vas nateram da izgovorite koji je to član Poslovnika koji reguliše učešće ministra u delu rasprave u pojedinostima.

Naredno pitanje je šta kaže taj član Poslovnika? On kaže: „Predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona, ima pravo da o svakom amandmanu govori do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima po ovom osnovu ne može biti duže od tri časa“. Ministar jednom do dva minuta – član 158, i dalje nema.

Dakle, povredili ste Poslovnik time što ste dali reč ministru, a tražim od vas da uvedete red u sali, jer poslanik vladajuće koalicije preteći maše i očigledno vama sugeriše da i ubuduće kršite ovaj Poslovnik i ne dajete reč poslanicima opozicije koji se javljaju da na to kršenje ukažu.

Predstavnicima vladajuće koalicije preporučujem da ukoliko imaju nešto, neka kažu…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, gospodine Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, završavam. Neka kažu. Imajte političke hrabrosti…(Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Šaroviću…

(Nemanja Šarović, s mesta: Nemojte da vam Poslovnik i predsedavajući budu buzdovani…)

Jeste li to rekli da smo buzdovani? Jeste li to rekli?

Izričem vam opomenu, gospodine Šaroviću.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Nastavite, kolega.

U skladu sa članom 112. određujem pauzu od dva minuta.

(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo dalje sa radom.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku. Javio sam se pre njega.)