Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Miroslava Stanković Đuričić.
Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, iako je Vlada dala odgovor, odnosno vi, da je ovo rešeno Zakonom o komunalnim delatnostima, mi srpski radikali smatramo da je i te kako ovoj odredbi koju smo predložili članom 52, zapravo novim stavom, bilo mesta i u ovom zakonu.

Radi se o tome da smo mi hteli, i tako glasi novi stav – radi obezbeđivanja prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenih ovim zakonom, dakle pozivamo se na ovaj zakon, jedinica lokalne samouprave dužna je da godišnje ulaže sredstva u izgradnju, rekonstrukciju i održavanja objekata za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim uređajima do nivoa predviđenih planom izgradnje objekata za prečišćavanje otpadnih voda za najmanje 2.000 stanovnika.

Ovo je opet jedna kompleksna tema, prečišćavanje voda, o kojoj nismo stigli da pričamo i da povežemo sa poljoprivredom i ruralnim razvojem, jer to i te kako ima veze. Imali smo, nažalost, ogromne poplave, ali setite se, pošto ste vi iz AP Vojvodine, 2012. godine nezapamćene suše na žitnim poljima Vojvodine. Ako bismo uložili sredstva, odnosno kada bi država, opet da ne spominjem Kinu i neke druge danas tako razvijene zemlje, da se ta nova postrojenja koja se u svetu proizvode, a danas ste više puta rekli – mi smo u 21. veku i u 2016. godini, ali hajde da učimo od prijatelja Kineza, da se upravo ta voda koja će se prečišćavati tim postrojenjima u ruralnim područjima koristi za navodnjavanje.

To je bio cilj podnošenja ovog amandmana i žao mi je jer nema apsolutno nikakve veze, jer od početka do kraja ovog zakona i sa zakonima iz oblasti ekologije, zdravlja, zaštite životne sredine, pa i komunalnim delatnostima, prepliću se i pojmovi i pojedini članovi i stavovi, tako da smo smatrali, a već kad niste, ovo je bila idealna prilika da pokrenemo i ovu temu i da damo jednu sugestiju koja je svakako sadržana u našem programu i za poljoprivredni razvoj i za ekološku zaštitu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Radi pojašnjenja samo, u vašem predlogu amandmana dodaje se novi stav koji glasi – radi obezbeđivanja prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenih ovim zakonom, jedinica lokalne samouprave dužna je da godišnje ulaže sredstva. Da imamo sankciju, onda bi ta dužnost negde imala i neku represivnu meru u slučaju neispunjavanja ove obaveze. Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđena je obaveza, ali je isto tako data i sankcija. Samo je to razlog zašto nije došlo do prihvatanja ovog amandmana, jer je već na drugom mestu celokupno obrađena ova materija.
Apsolutno se slažem da će pitanje izgradnje objekata za prečišćavanje otpadnih voda biti u našoj perspektivi jedna od centralnih tema. Ako budemo došli do situacije da možemo te prečišćene otpadne vode da koristimo i za sisteme za navodnjavanje, mi smo onda napravili veliku stvar. Takva iskustva postoje na mnogo mesta u svetu, ali nažalost ona iziskuju velika finansijska sredstva, jer ukoliko bi na taj način radili, to znači da moramo da gradimo ogromne primarne sisteme za navodnjavanje, bukvalno kod svake njive da stavimo merač. To u ovom trenutku, nažalost, nije moguće, ja bih voleo da jeste, ali nadam se da će jednog dana to biti naša realnost.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandman je podnela narodni poslanik Marinika Tepić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Ostoja Mijailović.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 63. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Ostoja Mijailović.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Vladimir Marinković, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Žarko Mićin, Ostoja Mijailović, Đorđe Milićević, Goran Ćirić, Miroslav Aleksić, Ognjen Pantović i mr Ivan Kostić.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 79. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 103. amandman je podnela narodna poslanica Katarina Rakić.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 108. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 114. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 116. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.
Da li neko želi reč? Ne.
Reč ima ministar Nedimović.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovana predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, želeo bih da vam se zahvalim na konstruktivnoj raspravi koju smo imali po svim ovim zakonima ovih dana. Mislim da će ovi svi predlozi, zajedno sa izmenama i amandmanima koji su prihvaćeni i kojima ste konstruktivno pristupili, doprineti kvalitetu ovih zakona. Još vam se jednom zahvaljujem. Hvala puno na saradnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o tačkama od 1. do 14. i od 20. do 22. dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojem predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom, određujem 16. decembar 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice o kojima o završena rasprava, odnosno o: Predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije; Predlogu za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike; Predlogu odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju; Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu; Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu; Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici; Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje; Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPS; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice; Predlogu zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.
Hvala lepo. Vidimo se sutra na glasanju u 11.00 časova.