Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Rekao sam da ne treba da Poslovnik i predsedavajući budu buzdovani vladajuće koalicije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Eto.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
To sam rekao.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nije šija nego vrat.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne, nije šija nego vrat, nego potpuno drugačije značenje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro, hvala vam. Hvala, poslaniče, diskutovaćemo o tome u toku sednice.

Član 116. je ključan…

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Ne, ne možete više. Uzeću vam vreme svaki put kad budete zloupotrebljavali Poslovnik.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Ne, ne možete. Sad ću vam ja izreći opomenu zbog ovakvog ponašanja. Nemojte da maltretirate Skupštinu. Ne dozvoljavate ni da završim rečenicu. Htela sam da saslušam, šta ste rekli, rekli ste i onda kažete – povreda Poslovnika, u pola reči sloga koji sam izgovorila. Sedite. Neću vam dozvoliti. Uzeću vam vreme čitave poslaničke grupe, koliko god budete ustajali. Ovo je sada već zloupotreba Poslovnika. Nema povrede Poslovnika u toku odgovora predsedavajućeg.

Znači, sedite, smirite se i ostavite me da vam odgovorim. Koliko vam treba sekundi da sednete i da se ponašate kao svi ostali poslanici koji se ponašaju pristojno?

Znači, član 116. koji je izazvao toliki revolt kod vas govori o tome da se Poslovnik primenjuje na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Sedite. Znači, ne znate Poslovnik. Njegovo je pravo da vam izrekne opomenu za reč za koju ste izgovorili. Ovde niko nije buzdovan.

(Nataša Sp. Jovanović, s mesta: Uopšte niste bili prisutni. Nije rekao u tom kontekstu.)

Da, da, bila sam prisutna. Ne brinite ništa.

Idemo dalje da radimo. Nemamo vremena ovde, niti ljudi koji žele tu da se igraju…

Poslaniče, da li ste vi imali reč?

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Koji član? Morate reći koji član, jer sve ste već upotrebili.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Ne čujem vas uopšte.

Poslaniče Ševarliću, da li ste vi imali nameru da govorite o amandmanu? Molim vas, prijavite se, daću vam reč.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Ne zloupotrebljavajte Poslovnik po oceni predsedavajućeg koji po članu 27. vodi sednicu.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Izričem vam opomenu zbog ovakvog ponašanja.

Znači, poslaniče, ne date drugom poslaniku koji ima amandman da diskutuje. Vaše ponašanje je skandalozno na današnjoj sednici.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Izričem vam još jednu opomenu. Sad možete da napustite zasedanje, imate tri opomene. Sa velikim zadovoljstvom, jer ova Skupština će biti mesto pristojnih ljudi, ja to garantujem.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Nemate reč više, žao mi je, nemate reč, oduzimam vam pravo na reč.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.

(Nemanja Šarović, s mesta: Po Poslovniku.)

Loša ste imitacija predsednika vaše partije.

Mogu da zamolim poslanika Ševarlića da pritisne dugme da bih mu ja dala mikrofon. Ako ne želite, bože moj.

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Poštovana gospođo predsednice, ja želim da govorim, ali mislim da su ovo uslovi koji ne odgovaraju za govor, pogotovo što se poslanik nalazi tako neposredno uz mene, tako da neću moći ništa da kažem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam na sugestiji. Ako želite, imamo par stotina amandmana, ne bih se nagađala.

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Poslanik se nalazi tako neposredno uz mene, tako da neću moći ništa da kažem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Raspravite to sa poslanikom kome je oduzeta reč.